دانلود رایگان ترجمه مقاله اثرات تیمار موم بر کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه آناناس – Academic Journals 2011

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اثرات تیمار موم بر روی کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه اناناس در سردخانه به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله اثرات تیمار موم بر روی کیفیت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه اناناس در سردخانه
عنوان انگلیسی مقاله Effects of wax treatment on quality and postharvest physiology of pineapple fruit in cold storage
رشته های مرتبط کشاورزی،  فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی، علوم باغبانی
کلمات کلیدی  اناناس، تیمار واکس، اسیب سرما، کیفیت
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه Academic Journals
مجله مجله بیوتکنولوژی آفریقایی – African Journal of Biotechnology
سال انتشار ۲۰۱۱
کد محصول F613

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات کشاورزی

  

فهرست مقاله:

مقدمه
مواد و روش ها
مواد گیاهی و طرح ازمایشات
تعیین شاخص اسیب سرما زدگی
سفتی
ارزیابی رنگ
مواد جامد محلول
اسید اسکوربیک
کاهش وزن
محتوی پروتین
تحلیل آماری
نتایج
شاخص اسیب سرما
تغییرات در قند های محلول و اسیدیته قابل تیترات
تغییرات در کل جامد محلول (TSS)
اسید اسکوربیک (AsA)
تغییرات در نرخ نشت نسبی و مقدار مالون الدهید
مقدار پروتین محلول
بحث
اثرات تیمار های واکس مختلف بر روی کیفیت میوه های اناناس در سردخانه
اثرات واکس بر روی پاسخ های فیزیولوژیکی اناناس در سردخانه

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 مقدمه
آناناس یک میوه زراعی مهم می باشد که در کشور های حاره ای و نیمه حاره ای کشت می شود. میوه تازه اناناس فساد پذیر است( چن و پاول ۲۰۰۱، الولول و همکاران ۲۰۰۳، سورز وهمکاران ۲۰۰۵، ویلورستمن و همکاران ۲۰۰۵، کو و همکاران ۲۰۰۶) و نگه داری در سرد خانه روشی برای کاهش و کند شدن فساد محصول از حیث ادراک مصرف کننده و ارزش غذایی است( زانگ و همکاران ۲۰۰۹، کانتین و همکاران ۲۰۱۰). با این حال، دمای پایین منجر به علایم اسیب سرما در میوه های اناناس در طی و پس از سرد خانه می شود. اسیب سرما شامل قهوه ای شدن داخل و محدودیت پس از برداشت برای صنعت اناناس به فراوانی دیده می شود( سلورجاه و همکاران ۲۰۰۱). از این روی تیمار های پس از برداشت موجب کاهش اسیب سرما و توسعه عمر مفید میوه ها می شود.
توسعه روش های موثر کاهش اسیب سرما در میوه های اناناس به طور گسترده ای گزارش شده است و این ها شامل تیمار های حرارتی و اتمسفر کنترل شده می باشند. با این حال این روش ها قادر به حذف اسیب سرما نیستند. در حال حاضر واکس(پوشش خوراکی) به عنوان فناوری موثر برای افزایش کیفیت میوه ها و سبزیجات پس از برداشت استفاده شده است( گیوینک و ونوشی ۲۰۰۷، فان و همکاران ۲۰۰۹، تزوماکی و همکاران ۲۰۰۹). پوشش به طور موثر موجب کند شدن از دست رفت اب، اسیدیته و اسید اسکوربیک می شود. واکس موجب بهبود سفتی، اسیدیته، اسید اسکوربیک و مقدار آب برای تورژسانس ذخیره شده در ۱۵ درجه به مدت ۵۶ روز می شود(چین و همکاران ۲۰۰۷). مواجه شدن با موانع نیمه پراکنده ممکن است یک روش موثر برای کاهش آسیب های خنک کننده باشد ( .، مانگ و همکاران ۲۹۹۷). با این حال، تنها دو مطالعه در مورد استفاده از موم میوه های آناناس در هنگام ذخیره سازی سرد، با تاکید بر نشانه های آسیب زدن، اما توجه کمتر به تغییرات کیفیت ناشی از پوشش و پاسخ های فیزیولوژیکی آنها در میوه ها می شود.
در همین حال، رقم اصلی آناناس که در این منطقه رشد می کند موسوم به “Cayenne Smooth” است، و در چین بیشترین رقم محبوب “Comte de Paris”، می باشد که بیش از ۸۰٪ کل تولید آنا ( اور۲۰۱۱) با این حال، اطلاعات کمی وجود دارد که عمر ذخیره سازی را افزایش می دهد . هدف این مطالعه برای پیدا کردن یک روش جدید برای گسترش عمر ذخیره سازی ارقام آناناس “Comte de Paris” و برای بررسی آن روش چگونگی کاهش آسیب و حفظ میوه کیفیت در هنگام ذخیره سازی سرد بنابراین، این مطالعه بود انجام شده به طور جامع بررسی اثرات استفاده از فرمول بندی موم جدید در تغییرات در چند پارامتر مربوط به کیفیت و زندگی گسترش میوه های آناناس (کاهش وزن، استحکام، اشباع رنگ، کل مواد جامد محلول (TSS)، قندهای محلول، اسیدیته قابل جذب(TA)، اسید اسکوربیک (AsA) و پروتئین های محلول) و روی فعالیت های فیزیولوژیکی آنها، از جمله تغییرات در میزان نشت نسبی، مالون دی آلدئید (MDA) و یکپارچگی غشا در پاسخ به ذخیره سازی سرد از سرد کردن میوه های آناناس عالی. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که موم Sta-Fresh 2952 در کاهش آسیب های خنک کننده در حفظ کیفیت این میوه های آناناس موثر است.

مواد و روش ها
مواد گیاهی و طرح ازمایشات
میوه اناناس بر اساس یکنواختی رنگ و اندازه از یک زارع در چین خریداری شد. مقیاس ۰ تا ۵: ۰ است، تمام چشمها کاملا سبز هستند؛ ۱، <20٪ چشمها عمدتا زرد هستند؛ ۲، ۲۰ تا ۴۰٪ چشم ها با زرد رنگ می شوند. ۳، تا ۶۵٪ چشم ها عمدتا زرد هستند؛ ۴، ۶۵ تا ۹۰ درصد چشم ها به طور کامل زرد هستند؛ ۵،> 90٪ از چشم به طور کامل زرد است و بیش از ۲۰٪ از چشم ها نارنجی قرمز است. تمام میوه ها در ۲ دقیقه برای از بین بردن میکروب های بالقوه، در محلول Iprodione (Kuaida، جیانگ سو، چین) در ۰٫۰۵٪ (w / v) خالص و خیس شدند. سپس، میوه های تیمار شده به ۷ گروه تقسیم شدند. هر گروه (۱۰ میوه) در یک جعبه پلاستیکی تمیز قرار گرفت. میوه های یک گروه در آب غوطه ور شدند (به عنوان کنترل). میوه های شش گروه به ترتیب با محلول موم StaFresh 2952 (FMC) در ۳۰، ۶۰ و ۹۰ گرم در لیتر و محلول های موم Sta-Fresh 7055 (FMC) در ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ گرم در لیتر، تحت تیمار قرار گرفتند. پس از هوا خشک شده نمونه ها در کیسه های پلی اتیلنی (۰٫۰۴ میلی متر) قرار گرفتند، در رطوبت نسبی ۹۰ درصد و دمای ۲۱ درجه سانتیگراد ۷ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و به مدت ۳ روز به ۲۵ درجه سانتیگراد منتقل شدند تا وضعیت شیب را برای آسیب های خنک و ارزیابی کیفیت شبیه سازی کنند. پنج میوه از هر یک از جعبه ها به صورت تصادفی برای تعیین ویژگی های کیفیت میوه ها پس از دوره های ذخیره سازی نمونه گیری شدند و سپس شرایط تیمار بهینه انتخاب شدند. ۴۰ (۴۰) میوه با تیمار بهینه تحت تیمار قرار گرفتند و ۴۰ میوه در آب غوطه ور شدند (به عنوان شاهد). تمام میوه ها در دمای ۷ درجه سانتیگراد نگهداری شدند و بعضی از نمونه ها به صورت فواصل گرفته شدند. پس از ذخیره سازی ۲۱ روزه در دمای ۷ درجه سانتیگراد، نمونه های باقی مانده به مدت سه روز به ۲۵ درجه سانتیگراد منتقل شدند. پنج میوه از هر جعبه به طور تصادفی در هر ۷ بار نمونه برداری شد روز در ذخیره سازی سرد و هر روز در دمای اتاق (۲۵ درجه سانتیگراد) ذخیره سازی برای تعیین تغییرات فیزیکی و بیوشیمیایی در طول دوره های ذخیره سازی بررسی شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

INTRODUCTION

Pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) is an important fruit crop grown in many tropical and subtropical countries. Fresh pineapple fruit is perishable (Chen and Paull, 2001; Avallone et al., 2003; Soares et al., 2005; Wilsonwijeratnam et al., 2005; Ko et al., 2006) and cold storage is the main method to slow the product deterioration in terms of consumer perception and nutritional value (Zhang et al., 2009; Cantín et al., 2010). However, low temperature results in chilling injury symptoms in pineapple fruits during or after cold storage (Selvarajah et al., 2001; Zhou et al., 2003). Chilling injury hygrophanous flesh in pineapple fruits and is the major is manifested as internal browning (black heart) and postharvest limitation for the pineapple industry, as fruits rapidly develop blackheart following low temperature, which severely restricts refrigerated seafreight export (Selvarajah et al., 2001). Thus, postharvest treatments that can alleviate chilling injury and extend shelf-life of pineapple fruits are urgently needed. The development of effective methods to alleviate chilling injury in pineapple fruits has been widely reported and these include heat treatment and controlled atmosphere (Wilsonwijeratnam et al., 2005; Nimitkeatkai et al., 2006). However, these methods do not eliminate significantly chilling injury. At present, wax (edible coatings) have been used as an effective technology to increase the quality of postharvest fruits and vegetables (Qiuping and Wenshui, 2007; Fan et al., 2009; Tzoumaki et al., 2009; Tietel et al., 2010). Coatings could effectively retard the loss of the water, titratable acidity and ascorbic acid of sweet cherries (Dang et al., 2010). Waxing could improve firmness, titratable acidity, ascorbic acidity and the water content for Murcott tangor stored at 15°C for 56 days (Chien et al., 2007). Waxing, acting as semipermeable barriers, may be an effective method to alleviate chilling injury (Meng et al., 2008; Ahmed et al., 2009). However, only two studies reported the application of waxing of pineapple fruits during cold storage, with emphasis on chilling injury symptoms, but less attention to coating-induced quality alterations and their physiological responses in the fruits (Paul and Rohrbach, 1985; Wijeratnam et al., 2006). Meanwhile, the main pineapple cultivar grown in the world is ‘Smooth Cayenne’, and in China, the most popular cultivar is ‘Comte de Paris’, accounting for more than 80% of the total pineapple production (Li et al., 2011). However, few data exist extending storage life of the cultivar ‘Comte de Paris’. The objective of this study was to find a new method for extending storage life of pineapple cultivar ‘Comte de Paris’ and to investigate the method of how to alleviate chilling injury and maintain fruit quality during cold storage. Thus, this study was performed to comprehensively investigate the effects of application of a novel wax formulation on the changes in several parameters related to quality and life extend of pineapple fruits (weight loss, firmness, color saturation, total soluble solids (TSS), soluble sugars, titratable acidity (TA), ascorbic acid (AsA) and soluble proteins) and on their physiological activities including the changes in relative leakage rate, malondialdehyde (MDA) and membrane integrity in response to cold storage of the chilling sensitive pineapple fruits. The results obtained from this study indicated that Sta-Fresh 2952 wax treatment is more effective in alleviating chilling injury and in maintaining the quality of these pineapple fruits.

MATERIALS AND METHODS

Plant material and experimental design Pineapple fruits (A. comosus cv. Comte de Paris) (at about 3 matured stages) were selected on the basis of the uniformity of the color and size from a commercial grower in Zhanjiang, China. The stage of ripeness was determined by visual assessment of the shell (Selvarajah et al., 2001). The scale ranges from 0 to 5: 0, all eyes are totally green; 1, < 20% of the eyes are predominantly yellow; 2, 20 to 40% of the eyes are tinged with yellow; 3, up to 65% of the eyes are predominantly yellow; 4, 65 to 90% of the eyes are fully yellow; 5, > 90% of the eyes are fully yellow and no more than 20% of the eyes are reddish orange. All fruits were cleaned and soaked in 0.05% (w/v) Iprodione solution (Kuaida, Jiangsu, China) for 2 min to eliminate potential microbes. Afterwards, the treated fruits were divided into seven groups; each group (10 fruits) was placed in a clean plastic box. The fruits of one group were dipped in water (as control). The fruits of six groups were respectively treated with StaFresh 2952 (FMC) wax solution at 30, 60 and 90 g/l and Sta-Fresh 7055 (FMC) wax solutions at 40, 80 and 120 g/l. After being air dried, the samples were placed in polyethylene bags (0.04 mm), stored at 90% relative humidity (RH) and 7°C for 21 day and transferred to 25°C for 3 day to simulate shelf conditions for chilling injury and quality evaluation. Five fruits from each box were randomly sampled to determine quality characteristics of fruits after storage periods and then the optimal treatment condition was chosen. Forty (40) fruits were treated with the optimal treatment and 40 fruits were dipped in water (as control). All fruits were stored at 7°C and some samples were taken at intervals. After 21 day storage at 7°C, the residual samples were transferred to 25°C for three days storage. Five fruits from each box were randomly sampled every 7 days in cold storage and each day in room temperature (25°C) storage to determine physical and biochemical changes during storage periods.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا