دانلود رایگان ترجمه مقاله تعیین آفلاتوکسین در نمونه های پسته با استفاده از تکنیک ELISA – 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعیین افلاتوکسین در نمونه های پسته با روش ELISA در تربت حیدریه (شمال شرق ایران) به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله تعیین افلاتوکسین در نمونه های پسته با روش ELISA در تربت حیدریه (شمال شرق ایران)
عنوان انگلیسی مقاله Determination of Aflatoxin in Pistachio samples by ELISA Technique in Torbat-e-Heydarieh (North-east of Iran)
رشته های مرتبط زیست شناسی، کشاورزی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی، علوم باغبانی
کلمات کلیدی افلاتوکسین، پسته، ELISA، تربت حیدریه
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
مجله بولتن محیط زیست، فارماکولوژی و علوم زیستی
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F593

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
مواد
روش
تیمار ها
تحلیل اماری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

 چکیده
هدف این مطالعه تشخیص مقدار کل افلاتوکسین در نمونه های پسته خام در تربیت حیدریه ایران است. برای این منظورف ۴۸ نمونه پسته خام از مزرعه کریمی در طی اکتبر ۲۰۱۴ جمع اوری شده و از نظر محتوی افلاتوکسین با روش تست جاذب ایمن تحلیل شد. نتایج نشان داد که حداقل، حداکثر و انحراف معیار به ترتیب ۰٫۲۷، ۰٫۳ و ۰٫۹۵ نانوگرم بر گرم در نمونه پسته خام است. غلظت AFT در نمونه ها کم تر از معیار های ملی و اروپایی است. این وضعیت در نمونه های خانم مناسب تر به نظر می رسد با این حال شرایط ذخیره ای مانع از الودگی و تولید میوتوکسین می شوند.
کلمات کلیدی: افلاتوکسین، پسته، ELISA، تربت حیدریه
مقدمه
مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه کپگ ها می باشند که منجر به اختلالاتی در حیوان و انسان می شوند. علاوه بر سمیت حاد، برخی از مایکوتوکسین ها با وقوع انواع خاصی از سرطان ها همراه می باشند و از این هت موجب بروز مسائلی در زمینه ایمنی غذایی شده است. انواع اصلی افلاتوکسین ها شامل B1, B2, G1, G2 و M1 می باشند. در این میان افلاتوکسین B1 ، یک سرطان زای قوی برای انسان و حیوان بوده و متابولیت اصلی ای است که توسط قارچ ژن های اسپرژیلوس به خصوص A. flavus, A. parasiticus, و A. nomius تولید می باشند. پسته محصولی است که بیشترین مقدار افلاتوکسین را دارد. این که مایکوتوکسین اثرات جدی بر روی انسان و حیوان دارد، موجب شده است تا بسیاری از کشور ها یک سطح قابل تحمل را بر روی مایکوتوکسین ها تنظیم کرده اند. امروزه، میزان استانه AFB1 و افلاتوکسین کل ۱-۲۰ نانوگرم بر گرم و ۰-۳۵ نانوگرم بر گرم می باشد. جزییات بیشتر در خصوص استاندارد های فعلی در کشور های مختلف در جدول ۱ ارایه شده اند.
مطالعات قبلی نشان داده اند که محتوی افلاتوکین در محصولات مطابق با استاندارد های مورد نیاز نیست. هدف این مطالعه تعیین سطوح AFT در نمونه های پسته است که از مزرعه کریمی در تربیت حیدریه جمع اوری شده است
مواد و روش ها
مواد
در این مطالعه، محتوی AT از ۴۸ نمونه پسته خام در اکتبر ۲۰۱۴ در شمال شرق ایران با ELISA اندازه گیری شد.
روش
تیمار ها
نمونه ها با روش ELISA تحلیل شدند. کیت ازمایشی ELISA یورو دیاگنوستیک برای تحلیل استفاده شد. استخراج AFT بر طبق دستور العمل های تولید کننده انجام شد. برای این منظور، ده گرم نمونه اسیاب شده گرفته شده و ۵۰ میلی لیتر از محلول ۳۳ درصد متانول گرفته شد. و سپس به مدت دو دقیقه تکان داده شده و در دمای اتاق به مدت ۱۵ دقیقه ثابت نگه داشته شد. سپس عصاره از طریق کاغذ صافی فیلتر شد. ارزیابی داده های ELISA و نیز غلظت AFT با استفاده از برنامه نرم افزاری انجام شد.
تحلیل اماری
برنامه SPSS نسخه ۱۱٫۵ برای تحلیل اماری استفاده شد. تحلیل اماری توصیفی به صورت میانکین+ انحراف معیار صورت گرفت

بخشی از مقاله انگلیسی:

ABSTRACT

The aim of this study was to detect the amount of aflatoxin total (AFT) in raw pistachio samples in Torbat-e-Heydarieh in north-east of Iran. For this purpose, 48 raw pistachio samples were collected from Karimi farm in Torbat-e-Heydarieh during October 2014 and analyzed for AFT content by enzyme linked immune-sorbent assay (ELISA) technique. Results showed that the the minimum, maximum and average ± standard deviation of AFT was respectively 0.27, 0.3, 0.95±۰٫۶۲ng/g in the raw pistachio samples. The AFT concentration in the samples was lower than the national (15ng/g) and EU (10ng/g) standards. The situation seems to be suitable in the raw samples, but the storage condition must be in mind to prevent the contamination and production of the mycotoxin.

Keywords: Aflatoxin, Pistachio, ELISA, Torbat-e-Heydarieh.

INTRODUCTION

Mycotoxins are secondary metabolites of molds which are associated with certain disorders in animals and humans. In addition to being acutely toxic, some mycotoxins are now linked with the incidence of certain types of cancer, and it is this aspect which has evoked global concern over feed and food safety (1). The major types of aflatoxins are B1, B2, G1, G2 and M1. Among them aflatoxin B1 is a very potent carcinogen to humans and animals, the main metabolite produced by fungi of the genus Aspergillus, particularly A. flavus, A. parasiticus, and A. nomius (2). The Pistachio nut is a commodities with the highest risk for aflatoxin contamination (3). The knowledge that mycotoxins can have serious effects on humans and animals has led many countries to establish a maximum tolerable level (MTL) on mycotoxins in food and feedstuffs in the last decades to safeguard the health of humans, as well as the economic interests of producers and traders. Currently, worldwide range for the limits of AFB1 and Aflatoxin total are 1-20 ng/g and 0-35 ng/g, respectively (4). More details about the current standards in different countries are presented in Table 1. Previous studies have shown that the aflatoxin content in exported lots did not meet the required standards (6, 7, and 8). The purpose of this study was to determine the AFT levels in the pistachio samples collected from the pistachio farm of Karimi in Torbat-e-Heydariyeh in Khorasan-Razavi province in Iran.

MATERIALS AND MTHODS

Materials

In this study the AFT content of 48 raw pistachio samples collected in October 2014, from Karimi farm, in Torbat-e-Heydariyeh in Khorasan Razavi in northeast of Iran determined by ELISA technique.

Methods

Samples treatment

Samples were analyzed by the ELISA method. Euro-Diagnostic ELISA test kits (Sweden) was used for analysis. AFT extraction was carried out according to the manufacturer’s instructions For this purpose, 10g of grinded samples was taken and 50mL of 33% methanol solution (methanol: distilled water, 30:60) added, shaken for two minutes and then let settle for 15 minutes at room temperature. Then, the extract was filtered through a Whatman No 1 filter paper, the clear supernatant was diluted 1:2 with 33% methanol solution (1mL+1mL) and samples were tested through ELISA kits instructions. The topical density was measured at 450 nm using ELISA plate reader (ELx 800, Bio-Tek USA). Evaluation of the ELISA data as well as the AFT concentration was performed using the software program (EuroDiagnostic). Statistical Analysis SPSS program version 11.5 was used for statistical analysis (SPSS Institute Inc. Chicago, Illinois). Descriptive statistical analysis was reported as mean ± SD.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا