دانلود رایگان ترجمه مقاله دو ترکیب جدید هیبریدی غیر آلی – ارگانیک مبتنی بر POM – NCBI 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM : ترکیب، ساختارها، خواص مغناطیسی، تجزیه نوری و جذب انتخابی رنگ های آلی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله دو ترکیبات هیبریدی آلی- غیر آلی مبتنی بر POM : ترکیب، ساختارها، خواص مغناطیسی، تجزیه نوری و جذب انتخابی رنگ های آلی
عنوان انگلیسی مقاله Two novel POM-based inorganic–organic hybrid compounds: synthesis, structures, magnetic properties, photodegradation and selective absorption of organic dyes
رشته های مرتبط شیمی، شیمی آلی، شیمی کاتالیست، شیمی تجزیه و شیمی پلیمر
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه Ncbi
مجله  انجمن سلطنتی شیمی – The Royal Society of Chemistry
سال انتشار ۲۰۱۵
کد محصول F586

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات شیمی

  

فهرست مقاله:

مقدمه

ازمایشی

مواد و روش ها

بلورشناسی اشعه ایکس

تجزیه نوری MO و MB با استفاده از ۱

تجزیه ساختار

ساختار بلور ۲

بحث

طیف های جذب نوری، تحلیل TGA و مشخصات PXRD 1 و ۲

خواص فتوکاتالیزوری ۱

جذب انتخابی مولکول رنگ بر روی ۱

خواص مغناطیسی ۱-۲

نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
پلی اکسامتالات (POM) نوعی خوشه متااکسید غیر آلی و معدنی می باشد که با پلی هدرا MOX فلز واسطه از طریق گوشه ها، یال ها و وجه ها جمع اوری شده و دارای ترکیبات و توپولوژی های فراوان، و ویژگی های فتوشمیایی و الکترونیکی متنوع و قابلیت تعدیل اسید و باز است. تا کنون تعداد زیادی از پلی اکسامتالات به طور گسترده ای در زمینه های کاتالیز، پزشکی، الکترونیک، مغناطیسم و اپتیک مورد استفاده قرار گرفته اند(۱-۵). اخیرا، یک موضوع تحقیقاتی جدید در این زمینه، استفاده از POM ها به عنوان اجزای ساختاری غیر الی برای ساخت مواد هیبریدی آلی- غیر آلی با قطعات فلزی-آلی با قطعات کئوردیناسیون آلی- فلزی استفاده شده اند. از دیدگاه ساختاری، آنیون های پلی اکسامتالات در این هیبرید ها رامی توان به عنوان یون های الگو از طریق پیوند های غیر کوالان در نظر گرفت. از این روی مواد مواد هیبریدی با بستر POM، ترکیبی از مزایای پلی اکسامتالات غیر الی و کارکرد های اجزای آلی می باشد که موجب شده است برای بسیاری از زمینه های بالقوه جذاب باشد که متغیر از ذخیره گاز، تفکیک شیمیایی و کاتالیز برای واکنش های تبادل یون می باشند.
علاوه بر هترو پلی اکسامتالات ها کگین در خانواده بزرگی از POM ها، اکتا ملی بدات [Mo8O26] 4− به آسانی تولید شده و یا از طریق پیش ساز های واکنشی تحت شرایط هیدروترمال تشکیل می شود. به علاوه، بر طبق ارایش MoO4, MoO5 و پلی هدرای MoO6، حداقل نه نوع ایزومر های اکتامولی بدات (i.e. α-, β-, γ-, δ-, ε-, ζ-, η-, θ- and ι-[Mo8O26] 4− ) گزارش شده است. این ایزومر های اکتامولی بدات، قابلیت های کئوردیناسیون نسبتا خوبی را با یون های فلزی نشان داده و نیز توانایی خود مونتاژی و هماوری را برای تشکیل زنجیره های غیر آلی دارند. در نتیجه، اکتامولی بدات و گونه های مشتق آن ها به طور گسترده ای به عنوان واحد های اصلی غیر الی برای ساخت ساختار های میزبان- مهمان استفاده می شوند. در نتیجه، اکتامولیبدات و گونه های مشتق آن ها به طور گسترده ای به عنوان واحد های ساختاری غیر الی برای ساخت و تولید ساختار های مهمان و میزبان و مواد هیبریدی آلی- غیر الی در نظر گرفته می شوند. مواد هیبریدی بر اساس هترو پلی اکسامتالات گزارش شده اند که نمونه هایی از مواد هیبریدی غیر الی- الی بر اساس زنجیره های یک بعدی یا لایه های دو بعدی پلی اکسامتالات بسیار نادر می باشند. و یک زمینه تحقیقاتی جدید می باشد و برای شیمی دان های POM برای طراحی و سنتز مواد هیبرید الی- غیر الی با پشتیبانی POM محسوب می شود.

نتیجه گیری
به طور خلاصه، ما دو مواد هیبریدی الی- غیر الی مبتنی بر POM دو بعدی را تحت شرایط هیدروترمال سنتز کردیم. زنجیره های {Mo4O13}n در ۱ و انیون های ایزوپلی اکسالامات در ۲ با یون های مس اکتاهدرال به دو لایه هیبردیی دو بعدی پیوند می خورد. نکته جالب این که لیگاند های ۳-bpo در هر دو ۱ و ۲ در دو طرف لایه قرار داشته و با یون های مس در لایه از طریق دهنده n پیردیل پیوند برقرار می کند و در عین حال این لایه ها به چارچوب ابر مولکولی سه بعدی از طریق پیوند های ضعیف متصل می شوند. یک نکته مهم دیگر برای ۱ این است که خوشه های آب در کانال های یک بعدی احاطه شده با واحد های ایزوپلی تترامولیبدات پر می شوند. به علاوه، جذب رنگ و ویژگی های فتوکاتالیسی ۱ و خواص مغناطیسی ۲ بررسی شد. نتایج نشان داد که کمپلکس ۱ نه تنها یک فتوکاتالیزور ناهمگن خوب در تجزیه رنگ های الیMO-MB میباشد، بلکه دارای ظرفیت جذب بالای MB و توانایی بالا برای جذب MB از ترکیب دو دویی است. همه مولکول های MB بر روی ۱ کاملا ازاد شده و در حضور پروکسید کافی تجزیه نوری می شوند. وابستگی دمایی پذیرفتاری مغناطیسی نشان داد که کمپلکس ۲ یک ترتیب انتی فرومغناطیسی را در حدود ۵K نشان می دهد و یک انتقال اسپین فلاپ در ۵٫۸ T در ۲K مشاهده شد و رفتار متا مغناطیسی را از فاز انتی فرومغناطیسی تا فرومغناطیسی نشان داد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Polyoxometalates (POMs) are a kind of inorganic metal-oxide clusters that are assembled by early transition metal MOx polyhedra via sharing corners, edges and/or faces, and have abundant topologies and compositions, acid/base tunability and diverse electronic and photochemical properties. So far, a huge number of polyoxometalates have been synthesized and applied widely in fields of catalysis, medicine, electronics, magnetism and optics.1–۵ Recently, a new arising research topic in this field is the use of POMs as inorganic building blocks to construct inorganic–organic hybrid materials with various metal–organic coordination fragments. From the structural point of view, the polyoxometalate anions in these hybrids, can be either connected as guests/templates/counter ions through noncovalent interactions,1a,b or coordinated to metal atoms as inorganic ligands by covalent bonds.1e,f Therefore, the POM-supported hybrid materials combine the advantages of inorganic polyoxometalates and the functionalities of organic components, which make them attractive for many new potential applications ranging from gas storage, chemical separation and catalysis to ion exchange reactions. Besides Keggin heteropolyoxometalates in the big family of POMs, [Mo8O26] 4− octamolybdates are also very easily prepared or in situ formed from reaction precursors under hydrothermal conditions and controlled pH values. Furthermore, according to the different numbers and arrangement of MoO4, MoO5, and MoO6 polyhedra, at least nine types of octamolybdate isomers (i.e. α-, β-, γ-, δ-, ε-, ζ-, η-, θ- and ι-[Mo8O26] 4−) have  been reported so far.6–۸ These octamolybdate isomers exhibit rather good coordination abilities with various metal ions and show certain self-assembly abilities to form infinite inorganic chains.9 As a result, octamolybdates and their derivative species have been used widely as important inorganic building units to construct host–guest structures10 and inorganic– organic hybrid materials.8,11 To date, remarkable hybrid materials based on isolated iso- or heteropolyoxometalates have been reported, however, examples of inorganic–organic hybrid materials based on 1D chains or 2D layers of polyoxometalates are still very rare,12 indicating a research area still in its infancy, and an arduous challenge for POM chemists to rationally design and synthesize POM-supported inorganic– organic hybrid materials.

 Conclusions

In summary, we have synthesized two interesting 2D POMbased inorganic–organic hybrid materials under hydrothermal conditions. The {Mo4O13}n chains in 1 and unprecedented [Mo6O20] 4− isopolyhexamolybdate anions in 2 are linked by octahedral Cu2+ ions into two-dimensional hybrid layers. Interestingly, 3-bpo ligands in both 1 and 2 are located on either side of layers and serve as arched footbridges to link Cu(II) ions in the layer via pyridyl N-donors, and at the same time connect these hybrid layers into 3D supramolecular frameworks via weak Mo⋯Noxadiazole bonds. Another important point for 1 is that water clusters are filled in the 1D channels surrounded by isopolytetramolybdate units. In addition, dye adsorption and photocatalytic properties of 1 and magnetic properties of 2 have been investigated. The results indicated that complex 1 is not only a good heterogeneous photocatalyst in the degradation of MO and MB organic dyes, but also has high absorption capacity of MB and excellent ability to selectively capture MB from binary mixtures. All MB molecules absorbed on 1 can be completely released and photodegraded in the presence of adequate peroxide. The temperature dependence of magnetic susceptibility revealed that complex 2 exhibits antiferromagnetic ordering at about 5 K, and a spin-flop transition was observed at about 5.8 T at 2 K, indicating metamagnetic-like behaviour from antiferromagnetic to ferromagnetic phases.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا