دانلود رایگان ترجمه مقاله حسابداری هزینه – ۲۰۰۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حسابداری هزینه به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: حسابداری هزینه
عنوان انگلیسی مقاله: cost accounting
رشته های مرتبط: حسابداری، حسابداری مالی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
کد محصول F57

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

 

بخشی از ترجمه فارسی:

حسابداري هزینه

حسابداري هزینه:
حسابداري صنعتي جامع (FCA) به طور كلي فرآيند جمع آوري و ارائه اطلاعات (هم هزينه ها و هم درآمدها) مورد نياز جهت تصميم گيري اطلاق مي شود. اطبا از اصلاح مشابه حسابداري هزينه واقعي (TCA) نيز براي ناميدن آن استفاده مي شود. متخصصين به دليل اينكه تعاريف “جامع” و “واقعي” ذاتاً ذهني هستند، در بيان مفهوم اين در اصطلاح با مشكل مواجه هستند. براي دست يابي به اطلاعات بيشتر در رابطه با اين مشكلات به اقتصادهاي سبز مراجعه كنيد.
مفاهيم:
حسابداري صنعتي جامع در برگيرنده چند مفهوم كليدي است كه آن را از تكنيك هاي استاندارد حسابداري متمايز مي كند. موارد زير اصول اساسي FCA را مشخص مي كنند:
۱- حسابداري هزينه ها، نه فقط مخارج و پرداخت ها.
۲- حسابداري هزينه هاي پنهان و ظاهري
۳- حسابداري هزينه هاي غير مستقيم و سربار
۴- حسابداري مخارج گذشته و آينده.
۵- حسابداري هزينه ها بر طبق چرخه عمر محصول
هزينه ها به جاي مخارج:
مخارج پرداخت هاي نقدي هستند كه جهت كسب يا استفاده از منابع صرف مي شوند. هزينه ارزش نقدي منبعي است كه مورد استفاده قرار مي گيرد. براي مثال، هنگامي كه يك وسيله نقليه خريداري مي شود، مخارج و پرداخت هايي انجام مي شود، امّا هزينه وسيله نقليه طي دوره استفاده از آن محاسبه و ثبت مي شود (مثلاً براي مدت ۱۰ سال). بايد هزينه وسيله نقليه را طي يك دوره زماني مشخص تخصيص داد، زيرا هر سال استفاده از آن باعث مستهلك كردن ارزش قيمتي وسيله نقليه مي شود.
هزينه هاي پنهان:
ارزش قيمتي كالاها و خدمات با استفاده از FCA، به عنوان هزينه منعكس مي شود، حتي اگر پرداختي براي آن ها انجام نشده باشد. ممكن است يك جامعه از طرف دولت كمك هاي مالي، مثلاً براي خريد تجهيزات دريافت كند. اين تجهيزات داراي ارزش شخصي هستند، هر چند كه اين جامعه براي خريد اين تجهيزات پولي نپرداخته است. بنابراين، اين تجهيزات بايد با توجه به سيستم تجزيه و تحليل FCA ارزش گذاري شوند.
هزينه هاي غير مستقيم و سربار:
FCA تمامي هزينه هاي غير مستقيم و سربار را، به همراه آن هزينه هايي كه به صورت مشترك با ديگر مؤسسات عمومي انجام شده اند، محاسبه كرده و مدّ نظر قرار مي دهد. هزينه هاي غير مستقيم و سربار مي توانند شامل هزينه خدمات حقوقي، پشتيباني اداري، تجزيه و تحليل داده ها، تهيه صورت حساب و خريد باشند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

cost accounting
۲۰۰۷-۰۱-۱۰
Full cost accounting (FCA) generally refers to the process of collecting and presenting information (costs as well as advantages) for each proposed alternative when a decision is necessary. A synonym, true cost accounting (TCA) is also often used. Experts consider both terms problematic as definitions of “true” and “full” are inherently subjective. See green economics for more on these problems
Concepts
Full cost accounting embodies several key concepts that distinguish it from standard accounting techniques. The following list highlights the basic tenets of FCA.
۱٫ Accounting for costs rather than outlays
۲٫ Accounting for hidden costs and externalities
۳٫ Accounting for overhead and indirect costs
۴٫ Accounting for past and future outlays
۵٫ Accounting for costs according to lifecycle of the product
Costs rather not outlays
An outlay is an expenditure of cash to acquire or use a resource. A cost is the cash value of the resource as it is used. For example, an outlay is made when a vehicle is purchased, but the cost of the vehicle is incurred over its active life (e.g., 10 years). The cost of the vehicle must be allocated over a period of time because every year of its use contributes to the depreciation of the vehicle’s value.
Hidden costs
With FCA, the value of goods and services is reflected as a cost even if no cash outlay is involved. One community might receive a grant from a state, for example, to purchase equipment. This equipment has value, even though the community did not pay for it in cash. The equipment, therefore, should be valued in an FCA analysis.
Overhead and indirect costs
FCA accounts for all overhead and indirect costs, including those that are shared with other public agencies. Overhead and indirect costs might include legal services, administrative support, data processing, billing, and purchasing.
Past and future outlays
Past and future cash outlays often do not appear on annual budgets under cash accounting systems. Past (or upfront) costs are initial investments necessary to implement services such as the acquisition of vehicles, equipment, or facilities. Future (or back-end) outlays are costs incurred to complete operations such as facility closure and postclosure care, equipment retirement, and post-employment health and retirement benefits.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا