دانلود رایگان ترجمه مقاله کشف ساپونین از احشا خیار دریایی Holothuria lesson – MDPI 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson) به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله کشف ساپونین های جدید از احشا خیار دریایی (Holothuria lesson)
عنوان انگلیسی مقاله Discovery of Novel Saponins from the Viscera of the Sea Cucumber Holothuria lessoni
رشته های مرتبط زیست شناسی، کشاورزی و بیوتکنولوژی، علوم گیاهی، گیاهان دارویی، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی محیطی و دریایی و بیوشیمی
کلمات کلیدی احشاء خیار دریایی، ساپونین ها،Holothuria lessoni، ترکیبات زیست فعال، MALDI، طیف سنج جرمی، ESI، گلیکوزید های تری ترپن، تشریح ساختار، بی مهره دریایی، تیره خارپوستان، خیار دریایی
فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه MDPI
مجله داروهای دریایی – marine drugs
سال انتشار ۲۰۱۴
کد محصول F564

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

  

فهرست مقاله:

چکیده
۱- مقدمه
۲- نتایج و بحث
۲-۱ داده های ترکیب هولوترین A MALDI-MS/MS در حالت یون مثبت
۲-۲ قطعات کلیدی و تشریح ساختاری ساپونین های جدید
۲-۳ آنالیز ساپونین ها با ESI-MS
۲-۳-۱ جرم مولکولی ساپونین ها با ESI
۲-۳-۲ تشریح ساختار ساپونین ها با ESI-MS/MS
۳- بخش ازمایشی
۳-۱ نمونه خیار دریایی
۳-۲ پروتکل عصاره گیری
عصاره گیری ساپونین ها
۳-۳ تخلیص عصاره
۳-۴ کروماتوگرافی لایه نازک(TLC)
۳-۵ کروماتوگرافی جدایش گریز از مرکز با کارایی بالا HPCPC یا CPC 
۳-۶ طیف سنج جرمی
۳-۶-۱ MALDI-MS
۳-۶-۳ ESI-MS
۴- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
راب دریایی، بی مهره های دریایی غیر متحرک می باشند که عموما موسوم به خیار های دریایی، جنیسینگ دریایی، بک دی مر یا گامات(۱-۲) بوده و متعلق به رده هولوتوریده از راسته اکینودرماتا می باشد. خیار های دریایی تولید ترکیبات متعدد با کارکرد های متنوع کرده و منابع بالقوه محصولات کشاورزی یا کشاورزی- شیمیایی، افزودنی های غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی(۳-۵) می باشند. به همین دلیل است که در زبان چینی موسوم به جینسینگ دریایی است.
اگرچه خیار های دریایی حاوی انواع مختلفی از ترکیبات طبیعی می باشند، ساپونین ها مهم ترین و فراوان ترین متابولیت های ثانویه می باشند(۶-۱۲). ساپونین ها به عنوان یک ترکیب زیست فعال اصلی در دارو های گیاهی هند و چین گزارش شده است.
ساپونین های خیار دریایی دارای طیف وسیعی از خواص دارویی به دلیل خواص و فعالیت های قلبی و عروقی، سیستم ایمنی، سیتوتوکسیک، ضد آسم، ضد اگزما، ضد التهاب، ضد آرتریت، ضد اکسیدان، ضد دیابت، ضد باکتری، ضد ویروسی، ضد سرطان، ضد رگ زایی، ضد قارچ، همولیتیک، سیتو استاتیک، پایین آورنده کلسترول خون، کاهش قند خون و ضد دمانس و فراموشی می باشند( ۴-۷-۱۳-۲۴).
ساپونین ها، ترکیبات آمفی پاتیک هستند که عموما دارای یک ساختار تری ترپنی یا استروییدی یا اگلیکونی می باشند. ساپونین های تری ترپنویید دارای آگلیکون هایی هستند که متشکل از ۳۰ کربن می باشند، و این در حالی است که ساپونین های استروییدی دارای آگلیکون های با ۲۷ کربن بوده و در طبعیت به ندرت یافت می شوند(۴).
ساپونین های تری ترپن متعلق به یکی از رایج ترین و متنوع ترین گروه های محصولات و فراورده های طبیعی می باشند که به فراوانی تولید می شوند. آن ها معمولا موسوم به متابولیت های طبیعی گیاهان خشکی می باشند(۲۵). تعداد کمی از گونه های دریایی متعلق به راسته اکینودرم(۲۶) موسوم به هولوتروید ها( خیار های دریایی)(۷، ۱۰، ۱۳، ۲۷-۳۳)، استرویید ها و اسفنج ها از راسته پوریفرا(۱۳، ۳۴-۳۵) تولید ساپونین می کنند.
اکثریت ساپونین های خیار دریایی، که عموما موسوم به هولو تورین ها هستند، گلیکوزید های تری ترپن بوده و متعلق به گروه نوع هولوستان می باشد تا گروه غیر هولوستان(۳۶-۳۷) که متشکل از یک آگلیکون نوع لانوستان-۳B- اول حاوی لاکتون در حلقه D تری ترپن تتراسایکلیک ( ۳B-20S- دی هیدروکسی-۵ الفا- لانوستانو-۱۸-۲۰ لاکتون)(۲۵) می باشد که حاوی زنجیره های جانبی کوتاه و یک قطب کربوهیدرات متشکل از شش واحد مونو ساکاریدی می باشد که با C-3 اگلیکون(۷-۸-۱۳-۳۷-۴۲) پیوند برقرار می کند.
واحد قند ساپونین های خیار دریایی عمدتا متشکل از D- زایلوز ، D- کوینواز، ۳-O-متیل-D- گلوکز، ۳-O-متیل-D- زایلوز و D- گلوکز و گاهی اوقات ۳-O-متیل- D- کوینواز ، ۳-O-متیل-D -گلوکورنیک اسید و ۶-O-استیل-D- گلوکز می باشند( ۴۰-۴۱، ۴۳-۴۸). در زنجیره الیگو ساکارید، اولین واحد مونوساکاریدی معمولا زایلوز می باشد، در حالی که ۳-O- متیلو کلوگز یا ۳-O- متیل زایلور معمولا قند انتهایی است.
اگرچه های تحقیقاتی مختلف به برخی از ساپونین های مشابه نام های متفاوتی(۶) را داده اند زیرا آن ها می توانند شامل ترکیبات ایزومری باشند، مرور منابع جامع ما نشان داده است که بیش از ۲۵۰ گلیکوزید تری ترپن از گونه های مختلف خیار دریایی گزارش شده اند([۷،۱۳،۱۸،۲۵،۲۹،۴۱،۴۴،۴۹،۵۰]. آنها به چهار دسته ساختاری اصلی بر اساس قطب های آگلیکون خود طبقه بندی می شوند: ساپونین های گروه کلیکوزید نوع هولوستان حاوی ۱- ۳-بتا هیدروکسی هولست-۹ (۱۱)- اسکلت آگلیکون ۲- ساپونین های با اسکلت ۳-بتا- هیدروکسی هولوست-۷- و ۳-ساپونین های با قطب اگلیکون متفاوت با د دو آگلیکون دیگر هولوستان( سایر اگلیکون های نوع هولوستان) و ۴- یک آگلیکون غیر هولوستان(۲۵، ۳۸، ۴۶، ۵۱،۵۲).
یکی از ارزشمند ترین ویژگی های بسیاری از ساپونین ها از موجودات دریایی،سولفاسیون آگلیکون ها یا قطب های قند می باشد(۴). در ساپونین های خیار دریایی، سولفاسیون زنجیره الیگو ساکارید در بقایای Xyl, Glc و MeGlc گزارش شده اند[۳۸،۴۰،۴۶،۵۳،۵۴]. بیشتر آن ها، گلیکوزید های مونوسولفات می باشند که دارای تعداد کمی از گلیکوزید های دی و تری سولفات هستند. تنوع ساپونین با موقعیت پیوند های مضاعف و گروه های جانبی در آگلیکون بهبود می یابد.
گلیکوزید های تری ترپن یک مکانیسم دفاعی می باشند زیرا آن ها برای بسیاری از موجودات کشنده و مضر هستند(۶-۱۰، ۱۲، ۵۵-۵۷). بر عکس، مطالعه اخیر نشان داده است که این مواد شیمیایی دافع ، کایرومون هایی هستند که همزیست ها را جذب کرده و به عنوان سیگنال های شیمیایی استفاده می شوند(۵۸). با این حال، در خیار دریایی، گزارش شده است که ساپونین ها دارای دو نقش تنظیم کننده در طی تولید مثل می باشند ۱- پیش گیری از بلوغ اوسیت ۲- به عنوان یک واسطه گامتوژنز عمل می کند(۱۸-۵۹).
طیف وسیعی از ویژگی های زیستی و کارکرد های فیزیولوژیکی مختلف عصاره های خیار دریایی با تنوع ساختار شیمیایی بالا و فراوانی متابولیت های آن ها موجب شده اند تا محققان به مطالعه پتانسیل استفاده از خیار دریایی به عنوان یک منبع جایگزین موثر برای دارو های آینده بپردازند. با این حال، تعداد زیادی از ساختار های بسیار مشابه گلیکوزید های ساپونین موجب بروز مشکلاتی در تخلیص آن ها شده و تشریح ساختاری کامل این مولکول ها به خصوص ایزومر ها موجب گردیده است تا انجام آزمون هایی برای تعیین روابط ساختار- فعالیت سخت باشد که این مسئله منجر به توسعه ترکیبات جدید با کاربرد های تجاری شده است(۱۶). به این ترتیب، برای غلبه بر این مسئله، ما از کروماتوگرافی جدایشی گریز از مرکز با کارایی بالا HPCPC برای تخلیص موفق ساپونین ها در این مطالعه استفاده می کنیم. کروماتوگرافی جدایشی گریز از مرکز با کارایی بالا HPCPC در تخلیص حجم زیادی از یک نمونه معین کارامد تر بوده و در عین حال موجب کاهش مصرف حلال با عملکرد بالا در مقایسه با سایر روش های کروماتوگرافی سنتی دیگر می شود.
هدف این پروژه، شناسایی ترکیبات زیست فعال جدید از احشاء( همه اندام های درونی به جز دیواره بدن) خیار دریایی استرالیایی Holothuria lesson ( ماسین و همکاران ۲۰۰۹)( ماسه ماهی طلایی) با تاکید بر ساپونین ها می باشد. خیار دریایی Holothuria lesson به این دلیل انتخاب شد که یک گونه جدید شناسایی شده هولوترین بوده و در آب های استرالیا فراوان است. اگرچه تنها تعداد کمی از مطالعات به مقایسه محتویات و مقادیر ساپونین دیواره بدن با لوله های اسفنجی در سایر گونه ها(۵۰، ۶۰-۶۲) پرداخته اند، با این حال تا آن جا که می دانیم، هیچ مطالعه ای به بررسی میزان ساپونین های دیواره بدن یا احشاء Holothuria lesson نپرداخته است. خیار های دریایی اندام های درونی خود را به عنوان یک مکانیسم دفاعی موسوم به تخلیه شکم بیرون می ریزند، یک واکنشی که شامل آزاد سازی اندام های تنفسی، روده، و غدد جنسی از طریق مقعد می باشد(۵۰، ۵۹، ۶۱، ۶۳-۶۸).فرضیه ما این است که دلیل این فرم از دفاع به این دلیل است که دارای سطوح بالایی از ترکیبات می باشد که شکارچیان را دفاع می کند(۶۰، ۶۱، ۶۹، ۷۰). به علاوه، نتایج این پروژه به شناسایی مزایای اقتصادی تبدیل احشاء خیار دریایی به محصولات و فراورده های مهم و با ارزش برای صنعت و سلامت انسان کمک می کند.
طیف سنج جرمی زمان پرواز یونشی/ واجذبی لیزر به کمک ماتریس (MALDI-ToF/MS) و روش های طیف سنجی جرمی یونشی الکتروسپری (ESI-MS) امکان یونیزاسیون نرم مولکول های زیستی بزرگ را می دهد که یک یک چالش اصلی بوده است(۷۱). از این روی MALDI و ESI-MS و MS/MS برای تشخیص ساپونین ها و تشریح ساختار آن ها انجام شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Holothurians are sedentary marine invertebrates, commonly known as sea cucumbers, trepang, bêche-de-mer, or gamat [1,2], belonging to the class Holothuroidea of the Echinodermata phylum. Sea cucumbers produce numerous compounds with diverse functions and are potential sources of agricultural or agrochemical, nutraceutical, pharmaceutical and cosmeceutical products [3–۵]. It is for this reason they are called ―marine ginseng‖ in Mandarin. Even though sea cucumbers contain different types of natural compounds, saponins are their most important and abundant secondary metabolites [6–۱۲]. Saponins are reported as the major bioactive compound in many effective traditional Chinese and Indian herbal medicines. Sea cucumber saponins are known to have a wide range of medicinal properties due to their cardiovascular, immunomodulator, cytotoxic, anti-asthma, anti-eczema, anti-inflammatory, anti-arthritis, anti-oxidant, anti-diabetics, anti-bacterial, anti-viral, anti-cancer, anti-angiogenesis, anti-fungal, hemolytic, cytostatic, cholesterol-lowering, hypoglycemia and anti-dementia activities [4,7,13–۲۴]. Saponins are amphipathic compounds that generally possess a triterpene or steroid backbone or aglycone. Triterpenoid saponins have aglycones that consist of 30 carbons, whereas steroidal saponins possess aglycones with 27 carbons, which are rare in nature [4]. Triterpene saponins belong to one of the most numerous and diverse groups of natural occurring products, which are produced in relatively high abundance. They are reported primarily as typical metabolites of terrestrial plants [25]. A few marine species belonging to the phylum Echinodermata [26] namely holothuroids (sea cucumbers) [7,10,13,27–۳۳] and asteroids, and sponges from the phylum Porifera [13,34,35] produce saponins. The majority of sea cucumber saponins, generally known as Holothurins, are usually triterpene glycosides, belonging to the holostane type group rather than nonholostane [36,37], which is comprised of a lanostane-3β-ol type aglycone containing a γ-۱۸ (۲۰)-lactone in the D-ring of tetracyclic triterpene (3β,۲۰S-dihydroxy-5α-lanostano-18,20-lactone) [25] sometimes containing shortened side chains, and a carbohydrate moiety consisting of up to six monosaccharide units covalently connected to C-3 of the aglycone [7,8,13,37–۴۲]. The sugar moiety of the sea cucumber saponins consists mainly of D-xylose, D-quinovose, 3-O-methyl-D-glucose, 3-O-methyl-D-xylose and D-glucose and sometimes 3-O-methyl-D-quinovose, 3-O-methyl-D-glucuronic acid and 6-O-acetyl-D-glucose [40,41,43–۴۸]. In the oligosaccharide chain, the first monosaccharide unit is always a xylose, whereas either 3-O-methylglucose or 3-O-methylxylose is always the terminal sugar. Although some identical saponins have been given different names by independent research groups [6] as they could be isomeric compounds, our comprehensive literature review showed that more than 250 triterpene glycosides have been reported from various species of sea cucumbers [7,13,18,25,29,41,44,49,50]. They are classified into four main structural categories based on their aglycone moieties; three holostane type glycoside group saponins containing a (1) 3β-hydroxyholost-9 (11)-ene aglycone skeleton; (2) saponins with a 3β-hydroxyholost-7-ene skeleton and (3) saponins with an aglycone moiety different to the other two holostane type aglycones (other holostane type aglycones); and (4) a nonholostane aglycone [25,38,46,51,52]. One of the most noteworthy characteristics of many of the saponins from marine organisms is the sulfation of aglycones or sugar moieties [4]. In sea cucumber saponins, sulfation of the oligosaccharide chain in the Xyl, Glc and MeGlc residues has been reported [38,40,46,53,54]. Most of them are mono-sulfated glycosides with few occurrences of di- and tri-sulfated glycosides. Saponin diversity can be further enhanced by the position of double bonds and lateral groups in the aglycone. Triterpene glycosides have been considered a defense mechanism, as they are deleterious for most organisms [6–۱۰,۱۲,۵۵–۵۷]. In contrast, a recent study has shown that these repellent chemicals are also kairomones that attract the symbionts and are used as chemical ―signals‖ [۵۸]. However, in the sea cucumber, it has been suggested that saponins may also have two regulatory roles during reproduction: (1) to prevent oocyte maturation and (2) to act as a mediator of gametogenesis [18,59]. The wide range of biological properties and various physiological functions of sea cucumber extracts with high chemical structural diversity and the abundance of their metabolites have spurred researchers to study the ability of sea cucumbers to be used as an effective alternative source for potential future drugs. However, the large number of very similar saponin glycosides structures has led to difficulties in purification, and the complete structure elucidation of these molecules (especially isomers), has made it difficult to conduct tests to determine structure-activity relationships, which can lead to the development of new compounds with commercial applications [16]. Therefore, in order to overcome this problem, we employed High Performance Centrifugal Partition Chromatography (HPCPC) to successfully purify saponins in this study. HPCPC is more efficient in purifying large amounts of a given sample and also lower solvent consumption with high yields compared to other conventional chromatography methods. This project aims to identify and characterize the novel bioactive compounds from the viscera (all internal organs other than the body wall) of an Australian sea cucumber Holothuria lessoni Massin et al. 2009 (golden sandfish) with an emphasis on saponins. H. lessoni was selected because it is a newly-identified Holothurian species, which is abundant in Australian waters. While only a few studies have compared the saponin contents of the body wall with that of the cuvierian tubules in other species [50,60–۶۲], to our knowledge, no study has investigated the contribution of saponins of the body wall or the viscera of Holothuria lessoni. Sea cucumbers expel their internal organs as a defense mechanism called evisceration, a reaction that includes release of the respiratory tree, intestine, cuvierian tubules and gonads through the anal opening [50,58,61,63–۶۸]. We hypothesize that the reason for this ingenious form of defense is because these organs contain high levels of compounds that repel predators [60,61,69,70]. Furthermore, the results of this project may identify the potential economic benefits of transforming viscera of the sea cucumber into high value co-products important to human health and industry. Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-ToF/MS) and electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) techniques allow the ―soft‖ ionization of large biomolecules, which has been a big challenge until recently [71]. Therefore, MALDI and ESI-MS, and MS/MS were performed to detect saponins and to elucidate their structures.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا