دانلود رایگان ترجمه مقاله اپیدمی تب مخملک در هنگ کنگ – Ncbi 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اپیدمی تب مخملک، هنگ کنگ، سال ۲۰۱۱ به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: اپیدمی تب مخملک، هنگ کنگ، سال ۲۰۱۱
عنوان انگلیسی مقاله: Scarlet Fever Epidemic, Hong Kong, 2011
رشته های مرتبط: پزشکی، پزشکی کودکان، اپیدمیولوژی و باکتری شناسی پزشکی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه Ncbi
کد محصول F499

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات پزشکی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مطالعه
تب مخملک یک بیماری گزارش شده در هنگ کنگ است. یک نمونه بالینی به عنوان یک بیماری در فرد دارای ویژگی های بالینی مربوط به تب مخملک (تب و بهبودی آن، راش های کاغذ سنباده ای با ویژگی توزیعی که طی فشار سفید رنگ می شوند، با یا بدون عارضه زبان توت فرنگیstrawberry tongue)) ، پوست اندازی و گلو درد) تعریف می شود. یک نمونه تایید شده یک نمونه بالینی با کشت مثبت استرپتوکوکوس فیوژنز در نمونه زخم یا گلو یا تیتر بالای ۲۰۰ آنتی استرپتولیزین تعریف می شود.
اطلاعات اپیدمیولوژیکی، بالینی و آزمایشگاهی برای هر نمونه گزارش شده با پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد.افراد بیش از دو نفر که در دوره انکوباسیون نشانی مدرسه و محل سکونت یکسانی ارائه دادند، به عنوان یک خوشه یا کلاستر تعریف می شود. ما ویژگی های اپیدمیولوژیکی، بالینی و میکروبیولوژیکی را در نمونه های تب مخملک از ژانویه تا جولای سال ۲۰۱۱(دوره شیوع)، با ویژگی های ارائه شده طی سالهای۲۰۱۰-۲۰۰۸ )دوره پایه) مقایسه کردیم. ما از spss ورژن ۱۴٫۰
Inc.,Chicago. IL, USA) SPSS) برای آنالیزها استفاده کردیم؛ P<0.05 موثر(قابل توجه) درنظر گرفته شد.
برای مقایسه، ما یک بررسی بازنگرانه در اطلاعات مربوط به ترخیصی بیمارستان که توسط بیمارستان های عمومی نگهداری می شد، انجام دادیم. ما اطلاعات مربوط به بیمارانی را استخراج کردیم که طی ژانویه سال ۲۰۰۸ تا جولای۲۰۱۱ بستری شده بودند، آنهایی که عوارض تب مخملک (شامل سندرم شک سمی، تب روماتیسمی حاد و گلومرولونفریت) در آنها شناسایی شده بود. این موارد به منظور پی بردن به ارتباط این عوارض با تب مخملک بررسی شد.
کشت باکتریایی استرپتوکوکوس فیوژنز بر روی نمونه های تشخیصی در آزمایشگاه های بیمارستان و مرکز آزمایشگاه بهداشت وزارت بهداشت؛ دومین مرکز خدمات تشخیصی و مرجع آزمایشگاهی سلامت مردمی در هنگ کنگ، انجام شد. داروهای ضد میکروبی، تست حساسیت، مدل emm و شناسایی چندین ژن واگیری، در مرکز آزمایشگاهی بهداشت عمومی بر روی ایزوله استرپتوکوکوس فیوژنز که در سال ۲۰۱۱ دریافت و طی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۱۰ بایگنی شده بود، اجرا شد (۱). الکتروفروز ژل plused-field (PFGE) براساس قرارداد گرم مثبت اجرا شد و مشخصات PFGE با استفاده از نرم افزار BioNumerics 5.0 تحلیل شد.(Applied Maths, SintMartens-Latem, Belgium)
در ژوئن سال ۲۰۱۱،بخش میکروبیولوژی دانشگاه هنگ کنگ کشف یک توالی ضمیمه ۴۸-kb منحصر بفرد در ژنوم ایزوله استرپتوکوکوس فیوژنز از نمونه خون یک دختر هفت ساله که در اثر تب مخملک مرده بود را انتشار کرد (۲). ما این قطعه الحاقی را در نمونه ای از صفات موروثی جمع آوری شده طی سال های ۲۰۱۱-۲۰۰۸، با استفاده از روش های تهیه شده توسط دانشگاه هنگ کنگ، آزمایش کردیم.

از ۱ ژانویه تا ۳۱ جولای سال ۲۰۱۱ مجموعاً ۹۹۶ مورد تب مخملک گزارش شده بود. بیش از موارد سالانه گزارش شده در سال ۲۰۰۸ (۲۳۵ مورد) ، سال ۲۰۰۹ (۱۸۷ مورد) و سال ۲۰۱۰ (۱۲۸ مورد) بود. میزان شیوع در سال ۲۰۱۱ در هفته ۲۶ (هفته پایانی ۲۶ ژوئن) به اوج رسید (شکل ۱). طی دوره شیوع (ماه های ژانویه تا جولای سال ۲۰۱۱)، میزان بروز سالیانه ۲۴ مورد در ۱۰۰٫۰۰۰ نفر بود؛ که تقریباً ۹ برابر میزان متوسط بروز سالیانه ۲٫۶۲ مورد در ۱۰۰٫۰۰۰ نفر طی دوره اولیه(اصلی) از سال ۲۰۰۸-۲۰۱۰، بود. طی دو دهه گذشته، میزان بروز سالیانه اصلی(اولیه) در محدوده ۰٫۳۵۱ تا ۳٫۳۷ مورد در ۱۰۰٫۰۰۰ نفر بود.
جدول ۱ مشخصات بالینی و اپیدمیولوژیکی و نتایج آزمایشگاهی نمونه های تب مخملک گزارش شده طی سال های ۲۰۱۱و ۲۰۱۰-۲۰۰۸ را مقایسه می کند. بیشترین میزان بروز(۵۷۴ مورد در ۱۰۰٫۰۰۰ نفر) در کودکان ۷-۴ سال گزارش شده بود (جدول ۱). مشخصات بالینی، عوارض و میزان کشندگی برای نمونه های گزارش شده در سال ۲۰۱۱ تا حد زیادی قابل قیاس با مواردی بود که طی دوره اولیه گزارش شده بود. نسبت افراد بیمار که نیاز به بستری داشتند در سال ۲۰۱۱ کمتر بود و به این معناست که مدت زمان ماندن در بیمارستان تقریباً ۰٫۵ روز کمتر از دوره اولیه بود. جزئیات ۹ مورد وخیم در جدول ۲ آمده است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

The Study Scarlet fever is a statutory notifi able disease in Hong Kong. A clinical case is defi ned as illness in a person who has clinical features of scarlet fever (fever and fi ne, sandpaper rash of characteristic distribution that blanches on pressure, with or without strawberry tongue, desquamation, or sore throat). A confi rmed case is defi ned as a clinical case with positive throat or wound culture for S. pyogenes or antistreptolysin titer >200. Epidemiologic, clinical, and laboratory data were collected by standard questionnaire for every reported case. A cluster was defi ned as >2 cases in persons sharing the same residential or school address within the incubation period. We compared epidemiologic, clinical, and microbiological features of the scarlet fever cases from January–July 2011 (outbreak period) with features of those reported during 2008–۲۰۱۰ (baseline period). We used SPSS version 14.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) for analyses; p<0.05 was considered signifi cant. For comparison, we performed a retrospective review of hospital discharge records kept by public hospitals. We extracted records of patients hospitalized during January 2008–July 2011 who had diagnoses that are known complications of scarlet fever, including toxic shock syndrome, acute rheumatic fever, and acute glomerulonephritis. These cases were reviewed to determine whether the complications were related to scarlet fever. Bacterial culture of S. pyogenes was performed on diagnostic specimens in hospital laboratories and the Public Health Laboratory Centre of the Department of Health; the latter serves as the diagnostic and public health reference laboratory in Hong Kong. Antimicrobial drug susceptibility testing, emm typing, and detection of various virulence genes were performed at the Public Health Laboratory Centre on S. pyogenes isolates received during 2011 and archived during 2008–۲۰۱۰ (۱). Pulsed-fi eld gel electrophoresis (PFGE) was performed on the basis of the gram-positive protocol, and PFGE profi les were analyzed by using BioNumerics 5.0 software (Applied Maths, SintMartens-Latem, Belgium). In June 2011, the Department of Microbiology of the University of Hong Kong announced the discovery of a unique 48-kb insertion sequence in the genome of S. pyogenes isolated from a blood specimen from a 7-year-old girl who died of scarlet fever (2). We tested for this insert in a sample of strains collected during 2008–۲۰۱۱ using the method provided by the University of Hong Kong. During January 1–July 31, 2011, a total of 996 cases of scarlet fever were reported, greatly exceeding the annual number of cases reported during 2008 (235), 2009 (187), and 2010 (128). Outbreak activity in 2011 peaked at week 26 (week ending June 25) (Figure 1). During the outbreak period (January–July 2011), the annualized incidence rate was 24.0/100,000 population, ≈۹× higher than the average annualized incidence rate of 2.62/100,000 population during the baseline period of 2008–۲۰۱۰٫ During the previous 2 decades, baseline annual incidence rates ranged from 0.0351 to 3.37 cases/100,000 population. Table 1 compares the epidemiologic features, clinical features, and laboratory results for scarlet fever cases reported during 2011 and 2008–۲۰۱۰٫ Highest incidence (547 cases/100,000 population) was reported for children 4–۷ years of age (Table 1). Clinical features, complications, and case-fatality rate for cases reported in 2011 were largely comparable to those reported during the baseline period. The proportion of case-patients requiring hospitalization during 2011 was lower, and mean duration of hospital stay was ≈۰٫۵ days shorter than for the baseline period. Details of the 9 complicated cases are shown in Table 2.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا