دانلود رایگان ترجمه مقاله رفتار شمع های گروهی حاوی شمع های غیر مشابه تعبیه شده در بستر شنی – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رفتار شمع های گروهی حاوی شمع های غیرهمسان مستقر شده در بستر شنی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: رفتار شمع های گروهی حاوی شمع های غیرهمسان مستقر شده در بستر شنی
عنوان انگلیسی مقاله: Behavior of pile group incorporating dissimilar pile embedded into sand
رشته های مرتبط: مهندسی عمران، مدیریت ساخت، خاک و پی و سازه
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط  میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول F464

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی عمران

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱- مقدمه
غیرهمسان بودن شمع ها بدلیل نامشخص بودن شرایط خاک یا ناقص بودن عملیات ساخت و ساز شمع ها به وقوع می پیوندد. برای مثال در شرایطی که پارامترهای خاک به شکل کامل در دسترس نبوده ،وجود شمع هایی با طول های غیرهمسان در گروه های شمعی تعریف شده برای نواحی مختلف اجتناب ناپذیر خواهد بود. این حالت به وفور در شمع های مستقر شده در خاک های شنی قابل مشاهده بوده که نمونه هایی از آن در مقالات ۱-۳ و ۶ مورد مطالعه قرار گرفته اند.
غیرهمسان بودن شمع های گروهی علی الخصوص در حالت شیب دار بودن بستری (استراتوم) که شمع ها روی آن واقع شده اند به کرات در طراحی های انجام گرفته به وقوع می پیوندد. از سوی دیگر استفاده از شمع های غیرهمسان در طراحی شالوده های گسترده به شکل عمدی و هدفمند انجام می گیرد. بازسازی شالوده های شمعی با استفاده از شمع هایی با قطرها، مصالح و طول های غیرهمسان ایجاد گروه های شمعی با مولفه های غیرهمسان را بدنبال خواهد داشت. این موضوع به کرات مورد توجه محققان قرار نگرفته چرا که مشکلات فراوانی مشکلات ساختمانی متعددی را بدنبال داشته و در عین حال فعالان و مدیران پروژه از فرصت کافی برای گزارش دهی و تفسیر نتایج در مطالعات موردی انتشار یافته بی بهره می باشند. با توجه به اهمیت این موضوع روش های ترکیبی برای تحلیل رفتار شمع های گروهی با مولفه های غیرهمسان در مرجع ۴ پیشنهاد شده است. در تحلیل های انجام گرفته در مرجع ۷ شمع هایی با طول- قطر متفاوت غیرهمسان در نظر گرفته شده اند، در این تحلیل ها سیستم ۲ شمعی با دو شمع غیرهمسان مورد ارزیابی و آزمایش قرار گرفته است.

۲- تجهیزات تست
برای بررسی رفتار شمع های گروهی حاوی یک شمع غیرهمسان مدفون شده در خاک های شنی از تست های آزمایشگاهی روی شمع های آلومینیومی تهیه شده در مقیاس محدود سود بُرده ایم. شمع های گروهی حاوی ۲ ، ۳ ، ۶ و ۹ شمع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. شمع های گروهی به پایه مستقل از سر شمع متصل شده اند. رئوس (سرهای) شمع از جنس صفحات آلومینیومی بوده و در فرایند خودکار تولید شده اند. رئوس از سطحی هموار برخوردار بوده و در عین حال شیاری در مرکز صفحه فوقانی آن قرار گرفته تا حلقه نیروسنج کالیبره شده با حداکثر ظرفیت ۲ کیلونیوتن و دقت ۰٫۰۱ کیلونیوتن از طریق یاتاقان توپی به آن متصل شود. گیج های دو عقربه ای با دقت ۰٫۰۱ میلی متر برای اندازه گیری جابه جایی عمودی و چرخش شمع های گروهی مورد استفاده قرار گرفته اند. گیج های عقربه ای به شکل عمودی به انتهای سطح فوقانی سر شمع متصل شده اند. سیستم آزمایشگاهی مجموعا متشکل از ۹ شمع آلومینیومی مدور به قطر ۱۲ میلی متر و طول ۴۰۰ میلی متر بوده که از شمش های آلومینیومی تولید شده اند.برای تست غیرهمسان بودن شمع ها از نمونه های فولادی، پلاستیکی و چوبی مدور با قطر ۱۲ میلی متر و طول های ۴۰۰- ۳۵۰ ، ۳۰۰ و ۲۰۰ میلی متری استفاده شده است. شمع های مشابه دارای قطرهای ۶ و ۸ میلی متر بوده و جنس مصالح آن ها یکسان می باشد. در مجموع ۳۳ شمع تولید شده اند. ترکیبی از این شمع ها برای ایجاد شمع های گروهی با مولفه های غیرهمسان مورد استفاده قرار گرفته اند. نمای کلی از چیدمان (لیوت) تجهیزات بکار رفته برای اجرای تست های بارگذاری در شکل ۱ نمایش داده شده است. جابه جایی عمودی و چرخش شمع های گروهی از روی مقادیر به ثبت رسیده در گیج های عقربه ای تعیین می شود. بارها به شکل عمودی و هم مرکز به مدل سازی ارائه شده برای رئوس شمع اعمال شده و به شکل دستی بوسیله ماشین آلات بارگذاری کنترل می شوند. مخزن خاک آزمایشگاهی (سویل بین) از دو حلقه فولادی تشکیل شده که دارای ارتفاع ۳۰۰ میلی متر و قطر ۷۵۰ میلی متر می باشند. اتصال این حلقه ها به یکدیگر مخزن خاکی به ارتفاع ۶۰۰ میلی متر را تشکیل می دهد. گوشه های مخزن خاک با استفاده از صفحات فولادی مدور در بالا و پایین تقویت شده تا از هرگونه تغییرشکل جانبی دیواره های کناری جلوگیری شده و در عین حال نصب حلقه های فولادی با استفاده از پیچ و مهره های فولادی تسهیل شود. دنده های فولادی عمودی به هر حلقه اضافه شده و به صفحات جانبی انتهایی هر حلقه جوش داده می شوند. مخزن خاک روی دو تیر فولادی تثبیت شده روی زمین قرار گرفته که این تیرها دقیقاً در جهت عمودی مستقر شده اند.قاب واکنشی پشتیبان سیستم بارگذاری به مخزن خاک متصل می شود. ابعاد مخزن خاک بسیار بزرگ بوده بگونه ای که غلبه بر نیروهای واکنشی شمع ها در شرایط مرزی را ممکن می سازد. در جدول ۱ برنامه تست برای بارگذاری گروه شمعی ۲ شمعه (G1) نمایش داده شده است. در تنظیمات اعمالی شمع آلومینیومی به قطر ۱۲ میلی متر و طول ۴۰۰ میلی متر ثابت نگه داشته شده است. این شمع به عنوان شمع مرجع انتخاب شده و ضریب الاستیسیته آن برابر با ۷۰ گیگاپاسکال می باشد. در این وضعیت نسبت EP/ES برابر خواهد بود با ۱۴۰۰ ، شمع دیگر با توجه به آزمایشات دستخوش تغییر شده تا گروه های مختلف مطابق اطلاعات جدول ۱ ایجاد شوند. تفاوت در مولفه های شمع های گروهی با توجه به جنس شمع ها تعریف شده که به ترتیب برای شمع های فولادی ، چوبی و پلاستیکی برابر خواهند بود با (۲۰۰E=، طول ۳۵۰، ۱۵E= طول ۳۰۰ ، ۳E= ، طول ۲۰۰). تغییرات مرتبط با قطر شمع ها برای دو مقدار ۸ و ۶ میلی متر در جدول ۱ نمایش داده شده اند.
گروه دوم G2 شامل چیدمان ۳ شمعی بوده که در ساختار مثلثی مستقر شده و ویژگی های شمع های مختلف با توجه به جنس مصالح دستخوش تغییر می شوند (جدول ۲). یک شمع متفاوت پس از تکمیل آزمایشات گروه نخست G1 در طراحی ها لحاظ شده و دو شمع دیگر با مشخصات شمع پایه در وضعیت ثابت باقی مانده اند. در جدول ۳ برنامه تست سیستم ۶ شمعه نمایش داده شده است (G3). در این مرحله ۶ شمع در ساختار مستطیلی مستقر شده اند و شمع های گوشه ای در هر آزمایش تغییر یافته تا غیرهمسان بودن شمع ها بوسیله آن ها مورد شبیه سازی قرار گرفته ، تمامی شمع ها از ورق آلومینیومی تولید شده و طول- قطر آن ها با توجه به شرایط آزمایشات دستخوش تغییر می شود. در نهایت برای گروه چهارم G4 چیدمان ۹ شمعه تعریف شده که توالی آزمایشات مربوطه در جدول ۴ نمایش داده شده است. در مجموع ۶۰ تست آزمایشگاهی برای مطالعه و بررسی پاسخ شمع های گروهی با مولفه های غیرهمسان مورد استفاده قرار گرفته اند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Dissimilarity in Piles may result due to uncertainties in soil condition or imperfection in pile construction. As an example of the former case the sequence of pile driving produce different soil conditions within the soil zone enclosing the pile group, consequently piles of different length may be constructed. This phenomenon is obvious in case of piles driven in sandy soil, the later case was discussed by [6] and [1,3]. Dissimilarity between piles in a group may happen in case of inclined competent stratum on which pile group are seated. Dissimilarity in pile may be attentionally designed such as raft on piles [5]. Rehabilitation of pile foundations using piles of different diameters, material and lengthes may result dissimilar piles in a group [2]. Pile within a pile group is considered dissimilar, if the pile has different length, different diameter and different material. The problem has not attracted the attention of researchers, may be due to that the problem arises during construction, and usually practicians have no time to report and interpret a case study for publication. Consequently the problem is worth investigated [4] and implemented a hybrid approach to analyze pile groups containing dissimilar piles. Piles of different length, different diameter are considered dissimilar in the analysis [7] analyzed the interaction between two-pile group, one pile dissimilar to the another.

۲٫ Testing equipment

To study the behavior of pile groups, incorporating one dissimilar pile, buried in sand, laboratory tests were conducted on small scale models of aluminum piles. Pile groups containing 2,3,6 and 9 piles were considered. The pile groups are attached to pile cap free standing from soil. The pile caps are machined from aluminum plates. The caps have smooth faces and a notch at the center of the top face for mounting a calibrated proving ring of 2kN maximum capacity and 0.01kN accuracy via ball bearing. Two-dial gauges – of accuracy 0.01 mm – were used to measure the vertical displacements and rotations of the pile group, the dial gauges were attached vertically far apart on the top surface of the pile cap. A total of Nine circular aluminum piles of diameter 12 mm, and 400 mm in length are machined from aluminum rods. For dissimilarity reasons steel, plastic, and timber circular piles of diameter 12 mm and lengths 400, 350, 300, and 200 mm were prepared and used. Aluminum piles of diameter 12 mm and length 350,300 and 200 mm were also prepared. Similar piles of the same material were used but of diameters 8 mm and 6 mm for the same reason. This means that 33 piles are manufactured. Combination of these piles was used to form pile groups with dissimilar piles. The general layout of the equipment used in performing the loading tests is illustrated in Fig. 1. The vertical displacements of the pile group and the rotation of the pile group were obtained from dial gauge readings. The load was applied vertically and concentric on the pile cap model using controlled manually operated loading machine. The soil bin is made out of two steel rings each of 300 mm height and 750 mm diameter. These rings were assembled to form a soil bin of total height 600 mm. The sides of the soil bin were strengthened using circular steel plates at top and bottom of each ring to prevent any lateral deformation of the side walls and to facilitate the erections of the steel rings using steel bolts. The vertical steel ribs are added to each ring and welded to the boundary circular plates of each ring. The soil bin is placed on two rigid steel girders resting on the ground, accurately vertical. Spirit level was used to ensure vertical and horizontal levels of test setup. Reaction frame supporting a loading machine is attached to the soil bin. The dimensions of the soil bin are big enough to overcome the effects of the boundary conditions on the piles response. Table 1 shows the testing program for loading two pile groups, (G1). The arrangement of the piles in the groups was kept one pile in the groups unchanged to be aluminum pile of diameter 12 mm, and length 400 mm the reference pile, and modulus of elasticity, Ep of 70 GPa, that’s to say Ep/Es equals to 1400. The other pile was changed in each experiment creating dissimilarity in the pile group as shown in Table 1. The dissimilarity occurs in pile material, as it is changed to be steel, E = 200 GPa, timber, E = 15 GPa, and plastic, E = 3 GPa, also in piles length to be 350 mm, 300 mm and 200 mm, finally dissimilarity occurs in pile diameter to be 8 mm, and 6 mm as shown in Table 1. The second group G2 was accomplished on 3-pile groups placed in triangle configuration the properties of dissimilar pile were changed according with Table 2. One dissimilar pile was incorporated in each experiment as the sequence of group G1, and the other two piles were kept unchanged and having the properties of the reference pile. Table 3 shows the testing program accomplished on 6-pile group, G3, where 6 piles were arranged in rectangular patter, the corner pile was changed in each experiment to simulate dissimilar pile but all piles are machined from aluminum piles, Length and diameter of the dissimilar pile are changed. Finally the fourth group, G4, was conducted on a square 9 pile group and the sequence of the experiments is shown in Table 4. This means that a total number of sixty laboratory experiments were conducted for studying and investigating the response of dissimilar pile group.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا