دانلود رایگان ترجمه مقاله فرآیندهای سیاست های بهداشتی در بهداشت مادران – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فرآیندهای سیاست سلامت در ویتنام: مقایسه سه مورد مطالعات موردی بهداشت مادران به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: فرآیندهای سیاست سلامت در ویتنام: مقایسه سه مورد مطالعات موردی بهداشت مادران
عنوان انگلیسی مقاله: Health policy processes in Vietnam: A comparison of three maternal health case studies
رشته های مرتبط: پزشکی، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله در سطح متوسط انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول F453

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات پزشکی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱٫مقدمه
در حوزه سلامت باروری، دولت ویتنام استراتژی های کشور را توسعه داده و فعالیت هایی را برای تقویت سلامت باروری انجام داده است .به ویژه وزارت بهداشت (MOH) استراتژی بهداشت باروری (۲۰۰۱-۲۰۱۰) را توسعه داده است که برای اولین بار مسئله بهداشت باروری نوجوانان و برابری جنسیتی را مورد توجه قرار داد.
این منجر به طرح ملی مادران سالم برای دوره ۲۰۰۳-۲۰۱۰ برای مقابله با نرخ بالای مرگ و میر مادران و همچنین طرح جامع ملی اقدام (۲۰۰۶-۲۰۱۰) و چشم انداز (تا سال ۲۰۲۰) برای نوجوانان و جوانان برای رسیدگی به مسئله بهداشت باروری نوجوانان شد.
دولت همچنین، با مشارکت فعال وزارت بهداشت، در مورد پیشگیری و کنترل خشونت خانگی قانونی را در سال ۲۰۰۸ توسعه داده است.
چنین سیاستی برای هدایت فعالیت ها در نظام سلامت بسیار مهم است، اما فرایندهایی که چنین سیاست هایی را توسعه و پیاده سازی می کنند، به ویژه در جامعه و اقتصاد نوظهور مانند ویتنام مورد بررسی دقیق نیستند. به طور کلی فرآیندهای سیاست های بهداشتی توسط دولت رهبری می شود هرچند به طور فزاینده، دخالت عوامل در خارج از بخش دولتی و نظام سلامت وجود دارد و مهم است.
در سال های اخیر تحت تأثیر عوامل مانند جهانی سازی،اصلاحات بخش سلامت،تمرکززدایی و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی،فرایندهای سیاست های بهداشتی به سمت بالا رشد داشته
و بیشترین گفتگوها، برای عوامل و شبکه های بیشتر و با در نظر گرفتن درک افراد، ارزش ها و باورها بوده است [۲و۱]. اگر تناسب و استحکام چنین سیاست هایی افزایش یابد درک درستی از سیاست ها، توسعه و پیاده سازی شده است. این مقاله بر روی تحقیقات انجام شده در ویتنام در زمینه چنین فرآیندهای سیاستی گزارش می شود. این تحقیق بخشی از یک پروژه گسترده تر بود که هدف آن ارتقاء فرایندهای سیاست گذاری سلامت از طریق مطالعه تطبیقی سه کشور آسیایی – ویتنام، هند و چین – با استفاده از یک مطالعه موردی در زمینه سلامت مادران (HEPVIC) بود. سیاست های که در ویتنام مورد بررسی قرار گرفت مربوط به مراقبت از تولد ایمن (SBA)، سلامت باروری نوجوانان (ARH) و خشونت خانگی (DV)بود.
یک چارچوب مفهومی که بر فرآیندهای سیاست و روابط آنها با عناصر کلیدی تمرکز دارد – محتوای سیاست، زمینه کلی و عوامل درگیر (شکل ۱) مورد استفاده قرار گرفته است [۳].
این چارچوب بر روی یک روش شناخته شده برای توصیف فرایند سیاست عمومی، مراحل اکتشافی [۴،۵] ترسیم شده است، که فرایندهای سیاست را به عنوان یک سری مراحل مختلف تحلیل می کند.
در حالی که در عمل، فرایندهای خط مشی پیچیده و تکراری هستند، و چنین مراحلی به وضوح مشخص نیستند، این رویکرد اغلب به عنوان یک راه مفید برای تحلیل عناصر مختلف به شمار می رود [۶]. در این تحقیق ما بر سه مرحله کلیدی، برنامه ریزی، توسعه و پیاده سازی تمرکز کردیم. این مقاله فرایندهای سیاستگذاری مربوط به سلامت مادران در ویتنام را توصیف و تحلیل می کند و با توجه به تفاوت ها و شباهت های این سه مورد و توضیحات احتمالی آن، با در نظر گرفتن روابط بین عوامل، زمینه، محتوا و فرآیندها، بررسی و تحلیل انجام می شود. چنین فرایندهای سیاستی در برابر شرایط در حال تغییر در ویتنام رخ می دهد. در سال ۱۹۸۶، یک اصلاح سیاسی عمده (Doi Moi) با تمرکز بیشتر بر اقتصاد بازار برقرار شد. با این حال، علیرغم رشد اقتصادی سالانه در سالهای اخیر، [۷] بخش بهداشت و درمان از بودجه دولتی کم و پرداخت های غیر مستقیم از طریق خانوارها رنج می برد [۸] بخش خصوصی سلامت در ارائه خدمات سرپایی (۳۲٪ کل بازدیدکنندگان) نقش قابل ملاحظه ای ایفا می کند، اما هنوز هم سهم بسیار کمی از خدمات سرپایی را دارد (۱٫۷٪ از بازدیدکنندگان) [۹]. تعداد کارمندان واجد شرایط و سطح تحصیلات آنها در سال های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. با این حال، نرخ سلامت کارگر / جمعیت در مناطق کوهستانی و دور افتاده کم است. تغییر کارکنان بهداشتی از مردم به بخش خصوصی و از استان های فقیر به شهرهای بزرگ تقسیم منابع انسانی را تشدید کرده است. کمبود پزشکان متخصص زنان و زایمان گزارش شده است [۱۰]. وزارت بهداشت در حال تلاش برای معرفی یک سیاست برای توزیع مجدد کارکنان بهداشتی و بهبود استانداردهای ارائه خدمات است. در بقیه این مقاله روش هایی که در این تحقیق به کار رفته اند را پیاده سازی می کنیم و سپس یافته های کلیدی با بحث درباره اهمیت شان دنبال می شوند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

In the area of reproductive health, the Vietnam government has developed nationwide strategies and implemented activities to strengthen reproductive health. In particular the Ministry of Health (MOH) has developed the Reproductive Health Strategy (2001–۲۰۱۰), which addressed for the first time the issue of adolescent reproductive health and gender equality. It led to a National Safe Motherhood Plan for period 2003–۲۰۱۰ to address the continuing high rates of maternal mortality, as well as a National Master Plan of Action (2006–۲۰۱۰) and Vision (to 2020) for Adolescents and Youth to address the issue of adolescent reproductive health. The government has also, with the active involvement of the MOH, developed a law in 2008 on Domestic Violence prevention and control. Such policy is important for guiding activities in the health system, yet the processes which develop and implement such policies are not well-researched particularly in a changing society and economy such as Vietnam. Health policy processes are generally accepted as being led by government though increasingly there is recognition of the reality and importance of the involvement of actors outside both the government sector and the health system. In recent years, under the influence of factors such as globalization, health sector reform, decentralisation and the development of public-private partnerships, health policy processes have become less top down and more consultative, involving more actors and networks, and taking into account people’s understanding, values and beliefs [1,2]. Understanding how policies are developed and implemented is critical if the appropriateness and robustness of such policies is to be enhanced. This paper reports on research conducted in Vietnam on such policy processes. The research was part of a wider project,2 which aimed to enhance health policymaking processes through a comparative study of three Asian countries – Vietnam, India and China – using a casestudy approach in the field of maternal health (HEPVIC). In Vietnam the policies studied related to safe birth attendance (SBA), adolescent reproductive health (ARH) and domestic violence (DV). A conceptual framework which focuses on policy processes and their relationships with key elements—the policy content, the overall context and the actors involved (Fig. 1) is used [3]. This framework draws on a well-known way of describing the public policy process, the stages heuristic [4,5], which analyses policy processes as a series of different stages. Whilst in practice policy processes are messy and iterative, and such stages are not clearly delineated, this approach is often seen as a helpful way of analyzing the different elements [6] and in this research we focused on three key stages, agenda-setting, development and implementation. The paper describes and analyses the policy processes related to maternal health in Vietnam focusing on the differences and similarities between the three cases and possible explanations for these, taking into account the relationships between the actors, context, content and processes. Such policy processes occur against a changing context in Vietnam. In 1986 it instituted a major political reform (Doi Moi) with greater orientation to a market economy. However, despite a recent high annual economic growth rate [7], the health sector has suffered from low public funding and high out-of-pocket payments by households [8], with negative equity implications. The private health sector is playing an increasing role in providing outpatient services (32% of total visits), but still has only a very modest share of inpatient services (1.7% of visits) [9]. The numbers of qualified health staff, and their level of qualifications have increased significantly in recent years. However, the ratio of health worker/population in mountainous and remote areas remains low. The shift of health workers from the public to the private sector and from poor provinces to big cities has exacerbated the maldistribution of human resources. There is a reported a lack of doctors specialized in obstetrics and gynaecology [10]. The MOH is seeking to introduce a policy to redistribute health workers more equitably and improve the standards of service delivery. In the rest of this paper we outline the methods deployed in the research and then the key findings followed by a discussion of their significance.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا