دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر ترکیبی غلظت پایین ۱۷α-etinylestradiol و سیتالوپرام بر رفتار عدم تولید مثل – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیرات ترکیبی غلظت های پایین ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول و سیتالوپرام بر رفتار عدم تولید مثل در ماهی راه راهی بالغ به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تاثیرات ترکیبی غلظت های پایین ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول و سیتالوپرام بر رفتار عدم تولید مثل در ماهی راه راهی بالغ
عنوان انگلیسی مقاله: (Combinatory effects of low concentrations of 17α-etinylestradiol and citalopram on non-reproductive behavior in adult zebrafish (Danio rerio
رشته های مرتبط: محیط زیست و منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست، شیلات، آبزی پروری و مهندسی بهداشت محیط
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f440

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات محیط زیست

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۱-مقدمه
موجودات آبزی در معرض انواع موارد شیمیایی کشاورزی، صنعتی و فاضلاب شهری اند که اغلب در ترکیبات مختلف اند. غلظت های بالای موارد دارویی موجود در خروجی های کارخانجات تصفیه فاضلاب (اس.تی.پی) به چشم می خورند. دسترسی زیستی و فعالیت زیست شناختی مواد دارویی پتانسیل زیادی به این ترکیبات می دهد که تاثیرات زیان باری بر موجودات ریز هدف واقع نشده بر جای گذارند. ماهی به عنوان جانور مهره دار دارای ویژگی های فیزیولوژیکی مشترکی با انسان ها بوده و لذا احتمالا تحت تاثیر موارد دارویی موجود در آب واقع می گردد. مطالعات اولیه درباره تاثیرات ترکیبات درون گروهی مواد شیمیایی اختلال گر درون ریز بر ماهی وجود دارد. به هر حال، فاقد دانش موجود درباره تاثیرات ترکیبات دارویی با حالات عمل مختلف هستیم. در مطالعه فعلی، به تحلیل تاثیرات درجات کم مواد شیمیایی اختلال گر درون ریز ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) پرداختیم. که نزدیک به غلظت بدون تاثیر پیش بینی شده ۰٫۱ میکرگرم بر لیتر بوده و سیتالوپرام بازدارنده جذب مجدد سروتونین انتخابی بود. ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) در خروجی های نیروگاه های تصفیه فاضلاب به میزان کمتر از ۱ الی ۳۰۰ نانوگرم بر لیتر موجود است. غلظت بدون تاثیر پیش بینی شده ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) موجودات آبزی به اندازه ۰٫۱ نانوگرم بر لیتر پایین است. ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) در محیط پایدار بوده و خاصیت مغناطیسی زیستی آن مشاهده شده است و به عنوان ماده شیمیایی اختلال گر درون ریز تاثیرگذار بر ریسک زیست بوم در فاضلاب در نظر گرفته می شود. این مواد شیمیایی اختلال گر دارای این پتانسیل اند که در کاررکد دستگاه هورمونی تمامی مهره داران اختلال ایجاد کنند. معرض گیری انسان در برابر این مواد به افسردگی و حواس پرتی ، مهارت های کلامی تحت تاثیر، اختلال در حافظه و یادگیری و جنب و جوش مردانگی کمتر می گردد. متغییرات رفتاری تحت تاثیر ترکیبات استروژنیک در جوندگان از جمله خشونت، بی قراری ، رفتار بازی، کاهش توجه و یادگیری و حافظه و رفتار جنسی می گردد. درجات مطلوب محیط زیستی ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) باعث تغییراتی در رفتار جنسی ماده ها در موش ها بالغ می گردد که در معرض ماهد اند و موش های بالغ واکنش بی قراری در آزمون اول نشان دادند .معرض گیری شکل گرفته در برابر ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) باعث رفتار مربوط به اضطراب می گردد، حافظه مکانی را تغییر می دهد، رفتار مادرانه را دچار اختلال می سازد موش های نر در معرض دز پایین ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) افزایش در رفتار جنسی و تغییر شبکه های عصبی نشان دادند. تاثیرات همچنین به طور فراژنی به نسل اف.۴ انتقال یافت. در میان ماهی ها ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2)، باعث میزان باروری کم ، کم جنب و جوشی ماهیان نر، نسبت جنسی یک سو گرایی و تولید تخم و اسپرم کاهش یافته و نیز تغییرات رفتاری می گردد. این معرض گیری همچنین باعث افزیش در رفتار اضطراب و بی قراری ماهی های بالغ راه راه یا در طی رشد می گردد که منجر به تاثیرات جبران ناپذیر شده و به طور فراژنی انتقال داده می شوند. سیتالوپرام در خروجی های کارخانه های تصفیه فاضلاب در دامنه غلظت های ۹٫۲ نانوگرم بر لیتر الی ۷۲۰ نانوگرم بر لیتر و در آب های سطحی بین ۴ الی ۷۶ نانوگرم بر لیتر و در بین گیرندگان فاضلاب حدود ۱۵۰-۱۰ نانوگرم بر لیتر یافت شدند. چندین عامل بازدارنده جذب مجدد سروتونین انتخابی و متابولیت های آنها برابر ماده اختلال گر درون ریز کانادایی ۳٫۲میکرو گرم بر لیتر بودند. غلظت آب پیش بینی شده باید درجات درمانی انسانی در ماهی برابر ۱۴۱ نانوگرم بر لیتر به دست آورند. این عوامل بازدارنده داروهای فعال روان شناختی اند که برای درمان افسردگی و دیگر اختلال های روان شناختی تجویز می شوند. این عوامل بازدارنده میزان جذب مجدد سروتونین انتقال خنثی را کاهش می دهند ۵ اچ.تی در سیناپس با غلظت برون سلولی نتیجه این روند است. ۵ اچ تی در تمامی مهره داران یافت شده و بر دامنه وسیع رفتارها و کارکردهای درون ریز تاثیر میگذارد. این عوامل بازدارنده در ماهی حس خشونت و بی قراری و سیتالوپرام واکنش بی قراری پدید می آورند که در آزمایش مخزن سفید در ماهی راه راه مشاهده گردید. در این مقاله ماهی راه راه بالغ در معرض غلظت پایین ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) و سیتالوپرام واقع گردید. هدف این مقاله بررسی این مسئله بود که آیا تاثیرات رفتاری یافت شده در دو ماده می تواند هنوز در غلظت پایین یافت شود. همچننی بررسی نمودیم که آیا تاثیرات دو ترکیب، تاثیرات بی قراری سیتالوپرام و تاثیرات آشوب زا ۱۷ آلفا-اتینل استرادیول (EE2) بر نتیجه رفتاری در معرض گیری ترکیبی تاثیر می گذارد. از دو آزمون برای ارزیابی اضطراب ، آزمایش اسکوتوتاکسیس و مخزن تازه و آزمون تحلیل رفتار اجتماعی به واسطه انسجام مخزن باریک و کم عمق استفاده کردیم. هر دو تاثیرات را بر معرض گیری در برابر تک ماده و نیز ترکیب هر دو بررسی کردیم.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ Introduction

Aquatic organisms are exposed to a wide range of chemicals from agriculture, industry and municipal sewage, often in complex mixtures. High concentrations of pharmaceuticals are present in effluents from sewage treatment plants (STPs) (Fick et al., 2011; Nikolaou et al., 2007; Weigel et al., 2004). The bioavailability and intended biological activity of pharmaceuticals give them high potential to cause sublethal effects on non-target organisms. Fish, as vertebrates, share many common physiological features with humans and are therefore very likely to be affected by waterborne pharmaceuticals designed to affect human physiology (Gunnarsson et al., 2008). Earlier studies on the effects of within-class mixtures of EDCs on fish exist (Brian et al., 2007; Kortenkamp, 2007; Lin and Janz, 2006; Santos et al., 2006; Thorpe et al., 2003). However we lack knowledge about the effects of mixtures of pharmaceuticals with different modes of action. In the present study, we analyzed the effects of low levels of the endocrine disrupting chemical (EDC) EE2, close to the NOEC of 0.1 ng/L, and the SSRI citalopram, as well as a combination of the two, on non-reproductive behavior in zebrafish (Danio rerio). EE2 from human oral contraceptives is present in effluents from STPs in concentrations from less than 1 ng/L up to 300 ng/L (Hannah et al., 2009; Kolpin et al., 2002; Laurenson et al., 2014; Sun et al., 2013). The predicted no effect concentration (NOEC) of EE2 for waterliving organisms is as low as 0.1 ng/L (Caldwell et al., 2012). EE2 is environmentally persistent, bio-magnification has been observed (Aris et al., 2014) and is regarded as the EDC contributing the highest ecological risk in waste water (Laurenson et al., 2014; Sun et al., 2013). EDCs have the potential to interfere with the function of the hormone systems of all vertebrates (Guillette and Gunderson, 2001; Waring and Harris, 2005; Vos et al., 2000). Human fetal exposure to estrogenic compounds has been associated with depression (Wolstenholme et al., 2012) and distractibility, affected verbal skills, learning and memory, reduced masculine play (Xu et al., 2010). Behavioral variables shown to be affected by estrogenic compounds in rodents include aggression, anxiety, play behavior, attention, learning and memory and sexual behavior (Dugard et al., 2001; Ryan and Vandenbergh, 2006; Wolstenholme et al., 2012, 2011; Xu et al., 2010). Environmental-like levels of EE2 caused alterations in female sexual behavior in adult rats exposed during development (Della Seta et al., 2008) and juvenile rats showed an anxiety-like response in a novelty preference test after developmental exposure (Zaccaroni et al., 2016). Developmental exposure of EE2 has also showed to cause anxiety-related behavior, alter spatial memory, disturbed maternal behavior and a lack of discrimination between gonad-intact and castrated males in female mice (Ryan and Vandenbergh, 2006). Male mice developmentally exposed to low doses of EE2 showed an increase in sexual behavior and modifications of neuronal networks. The effects were also transgenerationally transmitted to the F4 generation (Derouiche et al., 2015). In fish EE2 has shown to cause reduced fertility and fecundity, feminization in male fish, skewed sex ratios and decreased egg and sperm production as well as behavioral changes (Aris et al., 2014). EE2 exposure has caused alterations in risky behavior in the threespine stickleback (Bell, 2004) and guppies (Heintz et al., 2015) as well as boldness in Siamese fighting fish (Dzieweczynski et al., 2014). We have previously found that EE2 increases anxious behavior in guppies (Poecilia reticulata) and zebrafish (Danio rerio) exposed as adults (Hallgren et al., 2011; Reyhanian et al., 2011) or during development (Volkova et al., 2015b; Volkova et al., 2012). Developmental exposure resulted in irreversible effects (Volkova et al., 2015b), which were shown to be transgenerationally transferred (Volkova et al., 2015a). Citalopram has been detected in STP effluents in concentrations ranging from 9.2 ng/L (Vasskog et al., 2006) to 720 ng/L (Wahlberg et al., 2008) and in surface waters between 4 ng/L (Giebułtowicz and Nałęcz-Jawecki, 2014) and 76 μg/L (Fick et al., 2009); more typical concentrations in polluted recipients are around 10–۱۵۰ ng/L (González Alonso et al., 2010; Grabicova et al., 2015; Metcalfe et al., 2010; Nödler et al., 2011). Several SSRIs are present in STP effluents, and the combined load of 7 major SSRIs and their metabolites was up to 3.2 μg/L downstream a Canadian STP (Brooks et al., 2005). The predicted water concentration needed to obtain human therapeutic levels in fish is 141 ng/L (Fick et al., 2010). Brain SSRI bioaccumulation has been observed in fish caught downstream an STP (Brooks et al., 2005), and citalopram has been found in the liver of perch (Perca fluviatilis) caught in the inner parts of the Stockholm archipelago (Woldegiorgis et al., 2006). SSRIs are psychoactive drugs prescribed for treating depression and other psychiatric disorders. SSRIs reduce the re-uptake of the neurotransmitter serotonin (5-hydroxy-tryptamine; 5-HT) into the pre-synaptic nerve terminal by inactivating 5-HT transporters (5-HTT), resulting in an increased concentration of extracellular 5-HT in the synapse. 5-HT is ubiquitous to all vertebrate groups and influences a wide range of behaviors and endocrine functions (Anon., 2010). In fish, SSRI have been shown to affect behaviors like feeding (Kellner et al., 2015), aggression (Winberg and Thörnqvist, 2016) and anxiety (Barbosa et al., 2012; Kellner et al., 2016; Olsén et al., 2014; Sackerman et al., 2010). Citalopram, an abundantly prescribed SSRI, has given an anxiolytic response in the novel tank test in zebrafish (Sackerman et al., 2010), guppies (Olsén et al., 2014) and three-spine sticklebacks (Kellner et al., 2016). In this study, adult zebrafish were exposed to low, environmentally relevant concentrations of two pharmaceuticals commonly found in the environment, EE2 and citalopram, and analyzed for impact on non-reproductive behavior. The aim of the study was to investigate if the behavioral effects previously found of the two substances could still be seen at very low concentrations. We also further wanted to investigate if the effects of the two compounds, the anxiolytic effects of citalopram and anxiogenic effects of EE2 would counteract and affect the behavioral outcome in the combinatory exposure. We utilized two tests assessing anxiety, the scototaxis test (Maximino et al., 2010) and the novel tank (NT) test (Egan et al., 2009), and one test analyzing social behavior by mean of shoal cohesion (Moretz et al., 2007). We studied both effects on single-substance exposures as well as a combination of the two.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا