دانلود رایگان ترجمه مقاله ژن های رنگدانه و ژن های سرطانی – ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ژن های رنگدانه و ژن های سرطان به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: ژن های رنگدانه و ژن های سرطان
عنوان انگلیسی مقاله: Pigment Genes and Cancer Genes
رشته های مرتبط: پزشکی و زیست شناسی، ژنتیک، ایمنی شناسی پزشکی و ژنتیک پزشکی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
کد محصول F408

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات زیست شناسی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

سلول های رنگدانه در ماهی ها
گسترش سلول های رنگدانه
دو نوع عمده از سلول های رنگدانه در بدن مهره داران وجود دارد. سلول های سیاه اپیتلیوم رنگدانه ای شبکیه، لایه سلولی تاریک در چشم که منشأ نورواکتودرم دارند. در مقابل، سلول های رنگدانه پوست (کروماتوفور) که در مقاله حاضر بر آن تمرکز شده است، از تاج عصبی مشتق شده اند.
تاج عصبی، یک جمعیت سلولی ناپایدار در طول تکامل اولیه جنینی است که از اکتودرم پشتی بین نئورواکتودرم و اپیدرم بعدی منشا می گیرد. از این لایه، سلول های عصبی تاج، طی جنینی تا رسیدن به مقصد نهایی خود، از طریق مسیرهای مختلف انتقال می یابند. سلول های عصبی تاج منجر به تولید حدود ۵۰ نوع سلول مختلف از جمله غضروف، سلول های عصبی و کروماتوفورها می شوند. تمام آن ها در ابتدا multipotent هستند اما به تدریج در طول نمو به سرنوشت یک سلول خاص محدود می شوند. تمایز اول می تواند بین سلول های عصبی تاج اکتومزنشیمال و غیر اکتومزنشیمال ایجاد شود. مورد بعدی در غضروف، استخوان و بافت دندان اتفاق می افتد، در صورتی که دومی تا نورون ها، گلیا و سلول های رنگدانه نیز گسترش می یابد. تمام انواع سلول های رنگدانه از یک سلول پیش ساز رایج نمو پیدا می کنند (شکل ۱).

انواع سلول های رنگدانه در ماهی ها
در ماهی استخوانی، شش نوع اصلی سلول های رنگدانه را می توان شناسایی کرد که هر کدام در اندامک های رنگدانه ای تخصصی، رنگدانه مشخصی را نشان می دهند (شکل ۲).
ملانوفور، یوملانین سیاه تا قهوه ای رنگ را در ملانوزوم های خود سنتز می کند (شکل ۲). ماهی های استخوانی، برعکس پستانداران و پرندگان، فئوملانین روشن تر را تولید نمی کنند.
ایریدوفورهای بازتاب کننده ی فلزی، پورین های کریستالی به خصوص گوانین را ذخیره می کنند، بنابراین پلاکت-های منعکس کننده نامیده می شوند (شکل ۲(a)). لئوکوفورهای کرمی-سفید نیز در لئوکوزوم های خود حاوی پورین هستند (شکل ۲(b)). ایریدوفور و لئوکوفورها بسیار به هم نزدیک هستند و با انعکاس نور، رنگ ساختاری ایجاد می کنند.
کروماتوفورهای زرد تا قرمز بر اساس رنگ کلی آن ها یا به عنوان زانتوفور (زرد رنگ، شکل ۲(a)) یا به عنوان اریتروفورها (قرمز) طبقه بندی می شوند. هر دو نوع سلول رنگدانه در اندامک های رنگدانه ای خود (پترینوزوم ها )، رنگدانه های پتریدین زرد تا قرمز تولید می کنند، که به ترتیب زانتوزوم یا اریتروزوم نامیده می شوند. علاوه بر این زانتوفورها و اریتروفورها ممکن است رنگدانه های کارتنوئیدی زرد تا قرمز رنگ به دست آمده از غذا در وزیکول های کارتنوئیدی را در خود ذخیره کنند.
سیانوفورهای آبی رنگ تاکنون فقط در دو گونه از خانواده ی Callionymidae (dragonets)، یعنی mandarinfish Synchiropus splendidus و picruresque dragonet S. picturatus مشاهده شده است. اندامک های رنگدانه ای این سلول ها، سیانوزوم نامیده می شود، که از یک رنگدانه آبی رنگ واقعی تشکیل شده است. در سایر ماهی ها، رنگ آبی معمولا به عنوان یک رنگ ساختاری تولید شده توسط ایریدوفورها نشان داده می شود.
پراکنش کروماتوفورها، اغلب ترکیبی از لایه های انباشته شده از انواع مختلف سلول های رنگدانه، تنوع بی پایان از راه راه، لکه و تکه های از انواع رنگ ها را در ماهی های استخوانی تولید می کند.
با توجه به دانش بالای ما، ملانوفورها و ایریدوفورها تنها نوع از سلول های رنگدانه هستند که تاکنون برای agnathan (lamprey و hagfish)، ماهی های غضروفی (sharks و rays) و ماهی های lobe-fin (coelacanth و lungfish) شرح داده شده اند (همچنین پوست: رنگ بندی و کروماتوفورها در ماهی ها را مشاهده کنید).

 

بخشی از مقاله انگلیسی:

Pigment Cells in Fish

Development of Pigment Cells

There are two major types of pigmented cells in the vertebrate body. The black cells of the retinal pigment epithelium, the dark cell layer in the eye, are of neuroectodermal origin. In contrast, the pigment cells of the skin (chromatophores), which are the focus of the present article, derive from the neural crest. The neural crest is a transient cell population during early embryonic development that arises in the dorsal ectoderm between the neuroectoderm and the prospective epidermis. From this layer, neural crest cells migrate along different routes throughout the embryo to their final destinations. Neural crest cells give rise to around 50 different cell types including cartilage, neurons, and chromatophores. They are all initially multipotent, but they become gradually restricted to a particular cell fate during development. A first distinction can be made between ectomesenchymal and non-ectomesenchymal neural crest cells. The former give rise to cartilage, bone, and tooth tissues, while the latter develop into neurons, glia, and pigment cells. All pigment cell types develop from a common precursor cell (Figure 1).

Pigment Cell Types in Fish

In teleost fishes, six major pigment cell types can be recognized, each displaying characteristic pigments in specialized pigmentary organelles (Figure 2). Melanophores synthesize the black to brown eumelanin in their melanosomes (Figure 2). In contrast to mammals and birds, teleosts do not synthesize the lighter pheomelanin. The metallic-reflective iridophores store crystalline purines, particularly guanine, in so-called reflecting platelets (Figure 2(a)). The creamy-whitish leucophores also contain purines in their leucosomes (Figure 2(b)). Irido- and leucophores are closely related and generate structural colors by the reflection of light. Yellow to red chromatophores are categorized according to their overall color either as xanthophores (yellow; Figure 2(a)) or as erythrophores (red). Both pigment cell types synthesize yellow to red pteridine pigments in their pigmentary organelles (pterinosomes), which are called xanthosomes or erythrosomes, respectively. In addition, xantho- and erythrophores may store yellow to red carotenoid pigments obtained from the food in carotenoid vesicles. The blue cyanophores have so far only been found in two species of the family Callionymidae (dragonets), the mandarinfish Synchiropus splendidus and the picturesque dragonet S. picturatus. The pigmentary organelles of these cells, termed cyanosomes, contain a true blue pigment. In other fishes, blue is usually displayed as a structural color generated by iridophores. The distribution of chromatophores, often combining stacked layers of different pigment cell types, generates  the endless diversity of stripes, spots, and patches of all types of colors in teleosts. To the best of our knowledge, melanophores and iridophores are the only pigment cell types that have been described so far for agnathans (lamprey and hagfish), cartilaginous fishes (sharks and rays) and lobe-fin fishes (coelacanth and lungfish). (see also The Skin: Coloration and Chromatophores in Fishes)

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا