دانلود رایگان ترجمه مقاله تولید آمیلاز از باسیلوس amyloliquefaciens تحت تخمیر مستغرق – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تولید آمیلاز از B. amyloliqufaciens در تخمیر مستغرق با استفاده از فرآورده های فرعی صنعتی کشاورزی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تولید آمیلاز از B. amyloliqufaciens در تخمیر مستغرق با استفاده از فرآورده های فرعی صنعتی کشاورزی
عنوان انگلیسی مقاله: Production of amylases from Bacillus amyloliquefaciens under submerged fermentation using some agro-industrial by-products
رشته های مرتبط: زیست شناسی و کشاورزی، میکروبیولوژی، علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، بیوشیمی و ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول f395

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
آنزیم ها به عنوان پروتئین های بیوکاتالیست در طبیعت تعریف شده اند که توسط سلول های زنده برای واکنش های خاص بیوشیمیایی تشکیل دهنده ی قسمت هایی از روند متابولیک سلول تولید می شوند. آنزیم ها به شدت در فعالیت خود روی زیرلایه ها خاص هستند.
تولید آمیلاز دیگر آنزیم ها را در بر می گیرد، بنابراین نشاسته ۶۵% آنزیم های بازار جهانی را پوشش می دهد (وان در مارل و همکاران، ۲۰۰۲، بالکان و فیگن، ۲۰۰۷). آمیلاز a یک آنزیم با فعالیت اندو بوده پیوندهایی را در شکل های تصادفی هیدرولیزه کرده که خود موجب هیدرولیزه شدن a-1، ۴ باند و انشعاب a-1، و شش پیوند شده و به شکل گیری اولیگوساکراید خطی و دکسترین محدود منجر می شود. آمیلاز B یک آنزیم با عملکرد اکسو می باشد که از انتهای غیرکاهنده به زیرلایه ها حمله می کند، ۴،a-1 را هیدرولیزه کرده و نمی تواند از پیوندهای a-1,6 عبور کند بنابراین مالتوز اولیگوساکراید را به عنوان تولید خواهد کرد (دو واحد از گلوکز همجوار).آمیلاز y (گلوکومیلاز) یک آنزیم با عملکرد اکسو می باشد که از انتهای غیرکاهنده به زیرلایه های حمله کرده و پیوندهای a-1,4 و a-1,6 هیدرولیزه کرده و بنابراین مونوساکراید (یک واحد از گلوکز) را به عنوان محصول اصلی خود تولید می کند (گوپتا و همکاران، ۲۰۰۲).
آمالیزها در تجارت برای میعان نشاسته، کاغذ، آهارزنی منسوجات، روکش نشاسته ای رنگ ها، جدا کردن کاغذ دیواری، صنعت آبجو، استخراج شکر با تولید شهد شکر از نشاسته که شامل گلوکز، مالتوز، و اولیگوساکراید می شود، و صنایع دارویی به کار می رود. به منظور رفع نیازهای این صنایع واسطه ای ارزان قیمت برای تولید آمیلاز ها مورد نیاز است (بالکان و فیجن، ۲۰۰۷). امروزه پتانسیل کاربرد میکروارگانیسم به عنوان منبع بیولوژیکی آنزیم های به صرفه ی صنعتی توجهات را به سمت فعالیت آنزیمی خارج سلولی در چندین میکروارگانیسم جلب کرده است. آمالیزها را می توان از چندین منبع مانند گیاه، حیوان و میکرب هایی مانند باکتری و قارچ به دست آورد (موراکامی و همکاران، ۲۰۰۸). منبع میکربی آمالیزها به علت قابلیت ارتجاعی و دسترسی خود به دیگر منابع ترجیح داده می شود. تا کنون آنزیم های تجاری از باکتری یا قارچ کشت شده به دست آمده است. آمالیزهای باکتریایی عموما به دلیل پردازش نشاسته ترجیح داده می شوند. در میان باکتری ها، نمونه های Bacillus مانند B. subtilis، B. stearothermophilus، B. macerans، B. megaterium، و B. amyloliquefaciens بهترین تولید کننده های آمیلاز a مقاوم در برابر حرارت با استفاده از تخمیر بوده و به صورت گسترده برای تولید تجاری آنزیم در کاربردهای مختلف Clostridium thermosacharolyticum, Cl. Thermohydrosulfuricum و Pseudomonas به کار رفته اند (اناسی، ۲۰۰۷، بوژیک و همکاران، ۲۰۱۱).
بیوسنتز آمالیزها در باقیمانده ها و محصولات فرعی مانند مواد نشاسته ای برای حل مسائل مرتبط با آلودگی و دستیابی به وسیله ای ارزان قیمت انجام شد (حق و همکاران، ۲۰۰۵، جکریف داکاموش و همکاران، ۲۰۰۶، موکرجی و همکاران، ۲۰۰۹). سبوس برنج، سبوس گندم، و زائده ی نشاسته ی سیب زمینی به عنوان زیرلایه کربن ارزان قیمت برای فعالیت آمیلاز B. subtilis استفاده شده اند (بایسال و همکاران، ۲۰۰۳، شوکلا و کار، ۲۰۰۶، اصغر و همکاران، ۲۰۰۷).
هدف از این تحقیق بررسی ته مانده های کشاورزی صنعتی به عنوان منبع جایگزین کربن برای تولید آمیلاز توسط باکتری محلی مصری به منظور کاهش آلودگی محیطی و هزینه ی تولید می باشد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Enzymes are defined as biocatalysts protein in nature, produced by living cells to bring about specific biochemical reactions, generally forming parts of the metabolic processes of the cell. Enzymes are highly specific in their action on substrates. The production of amylases is overshadowing all other enzymes; hence, amylases account 65% of enzyme market in world (van der Maarel et al., 2002; Balkan and Figen, 2007). a-amylase is an endo-acting enzyme and hydrolyzes linkages in a random fashion that hydrolyzes a-1,4 bonds and bypass a-1, 6 linkages and leads to the formation of linear and branched oligosaccharides and limit dextrins. b-amylase is an exo-acting enzyme that attacks the substrate from the nonreducing end and hydrolyzes a-1, 4 and cannot bypass a-1, 6 linkages thus producing oligosaccharide maltose (2 units of adjacent glucose) as a major end product. c-Amylase (glucoamylase) is an exo-acting enzyme that attacks the substrate from the non-reducing end and hydrolyzes a-1, 4 and a-1, 6 linkages thus producing monosaccharides (1 unit of glucose) as a major end product (Gupta et al., 2002). Amylases are used commercially for starch liquefaction, paper, desizing of textile fabrics, in preparing starch coatings of paints, in removing wall paper, food in the brewing industry, sugar induction by production of sugar syrups from starch which consist of glucose, maltose and higher oligosaccharides, pharmaceutical and in preparing cold water dispersible laundry starches. To meet the demands of these industries low cost medium is required for the production of amylases (Balkan and Figen, 2007). Nowadays the potential of using microorganisms as a biological source of industrially economic enzymes has stimulated interest in the exploitation of extracellular enzymatic activity in several microorganisms. Amylases can be obtained from several sources such as plant, animal and microbes such as bacteria and fungi (Murakami et al., 2008). The microbial source of amylases is preferred to other sources because of its plasticity and vast availability. Until now all commercial enzymes have been derived from cultivated bacteria or fungi. Bacterial amylases are generally preferred for starch processing. Among bacteria, Bacillus species such as B. subtilis, B. stearothermophilus, B. macerans, B. megaterium and B. amyloliquefaciens were the best producers of thermostable a-amylase using submerged fermentation and these have been widely used for commercial production of the enzyme for various applications (Enhasy, 2007; Bozˇic´ et al., 2011), Clostridium thermosacharolyticum, Cl. thermohydrosulfuricum and Pseudomonas sp. (Mrudula et al., 2011). Biosynthesis of amylases was performed on agro-industrial wastes and by-products such as starchy materials to solve pollution problems and obtain a low cost medium (Haq et al., 2005; Djekrif-Dakhmouche et al., 2006; Anto et al., 2006; Mukherjee et al., 2009). Rice husk, wheat bran and potato starchy waste were used as a low cost carbon substrate for amylase activity by B. subtilis (Baysal et al., 2003; Shukla and Kar, 2006; Asgher et al., 2007). The objective of this study was to investigate the agroindustrial residues as an alternative carbon source to produce amylases by Egyptian local bacteria in order to reduce environmental pollution and product cost. Materials and methods Samples collection from soil environment Rhizosphere samples were collected from the fertile fields planted with Egyptian clover (Trifolium alexandrinum), in Qalyubia governorate. Soil samples were taken from 3 to 5 cm depth after removing 5 cm from the ground surface. These samples were collected into sterilized plastic bags and stored in ice-boxes during their transport to the laboratory. In the laboratory all samples were kept refrigerated until isolation.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا