دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز نقش شاخص های توسعه پایدار در حسابداری – الزویر ۲۰۰۹

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تحلیل کردن شاخص های توسعه پایدار در حسابداری برای ایجاد کردن اسکاتلند پایدار به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تحلیل کردن شاخص های توسعه پایدار در حسابداری برای ایجاد کردن اسکاتلند پایدار
عنوان انگلیسی مقاله: Analysing the role of sustainable development indicators in accounting for and constructing a Sustainable Scotland
رشته های مرتبط: حسابداری و محیط زیست، حسابداری عمومی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات بخش های زیادی از این مقاله ترجمه نشده است.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f359

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
هدف اصلی این مقاله ، تحلیل این مسئله بود که چطور شاخص های توسعه پایدار روی یکپارچگیِ توسعه پایدار در اداره کردن اسکاتلند تاثیر گذاشته اند. یکی از نگرانی های اصلی این بود که یک تکنولوژی حسابداری تا چه حدی میتواند این مفهوم میان رشته ای و چند بعدی را به طور موثر بیان کند. ما رابطه ی بین استراتژی های رسمی توسعه ی پایدار مربوط به هیئت اجرایی اسکاتلند و دسته ی شاخص های مرتبط را با استفاده از تحلیل چهارچوب دولت، تحلیل کردیم(دین.ام ۱۹۹۹). دولتی بودن: قدرت و قانون در جامعه ی مدرن. لندن: انتشارات سیج. دین.ام. (۲۰۰۷).). ما کمبود تطابق را بین این شاخص های توسعه ی پایدار و اهداف، زمینه ی پدیداری، شکل دانش و روش هایی که دولت در این استراتژی قرار داده است ، مشاهده کرده ایم. جنبه های نقادانه ی این استراتژی از میان دسته ی شاخص ها حذف شدند و ما بیان می کنیم که این شاخص ها ، پیشرفت به سمت اسکاتلند پایدار را اندازه نگرفتند اما به طور حسابی می توانستند روند های اداره کردن توسعه ی پایدار را جذب و منحرف کنند. چهارچوب تحلیل که مورد استفاده قرار رفت به ما این اجازه را داد تا مشکلات این شاخص ها را بیان کنیم و در مقاله ای گسترده تر در مورد ساخت و ماهیت شاخص های توسعه ی پایدار دخیل باشیم.
واژه های کلیدی: توسعه ی پایدار؛ شاخص ها؛ حسابداری؛ حکومتداری؛ اسکاتلند

ما مصمم هستیم که دولتی را ایجاد کنیم که نمونه ای برای پایداری است. ما پیشرفت هایی داشته ایم اما هیچ شکی نیست که انتخاب های زیادی وجود دارند که موارد اجتماعی و اقتصادی را با محیطی متعادل می کنند. تصمیمات گذشته صدماتی را بر اسکاتلند وارد کرده است- اما ما مصمم هستیم که حتی با وجود شرایط سخت، تلاش کنیم و تغییرات بلند مدتی را در شیوه ای که اداره می کنیم به وجود آوریم، به موجب آن، اسکاتلند مثالی برای جهان می شود. پیشگفتار انتخاب آینده ی خودمان (۲۰۰۵)
۱٫ مقدمه:
توسعه ی پایدار در حال حاضر داستانی بر ضد سبک زندگی فعلی غرب و شیوه ای که جوامع خود را اداره می کنند، می باشد (بک و ویلیام, (۲۰۰۴٫ علی رغم تکذیب های شدید پیشین، عناصر داستان ضد توسعه ی پایدار به عنوان حقایق علمی و اجتماعی پذیرفته شده است. بنا بر این، توسعه پایدار توسط کارکنان موسسات در مفهوم های متفاوت و در مقیاس های مختلف ، از داستانی سیاسی به عقلانیت ها و شیوه های اداره کردن تبدیل می شود. این پذیرش رسمیِ داستان توسعه پایدار، انتظار می رود هم راستا و موافق با رشد دانش ما از صدمات وارد شده به اکوسیستم و طبیعت ،
بی عدالتی اجتماعی که بر گونه های ما دائمی شده است و مصیبت های تهدید کننده که تمامی نوع های زندگی را در این سیاره ی آبی کوچک تهدید می کند، باشد.
گرچه توسعه پایدار، بخشی از ایده آل های افراد، تجارت ها، انجمن ها و دولت ها را شکل داده است اما سردرگمی و بحث چشمگیری بر سر مفهوم و به کار گیری آن وجود دارد (ببینگتون, ۱۹۹۷; ببینگتون و گری, ۲۰۰۱; جوردن, ۲۰۰۸٫ (.
در تلاشی برای بررسی حسابداری و اداره کردن توسعه پایدار در اسکاتلند، تحلیلی طولانی مدت در مورد استراتژی های توسعه پایدار اجرا کرده ایم که به مدیریت جامعه ی اسکاتلند و اینکه هیئت اجرایی اسکاتلند ، انتقال به سمت توسعه پایدار را در نظر داشته است، تفسیر شده است. این پژوهش، گزارشی است بر انتخاب آینده خودمان (هیئت اجرایی اسکاتلند, ۲۰۰۵b)، یک استراتژی برای توسعه پایدار و اینکه به چه نحوی شاخص های توسعه پایدار بر یکپارچگی توسعه پایدار در اداره کردن روزانه ی اسکاتلند تاثیر می گذارد. یکی از نگرانی های اصلی این بود که چطور یک تکنولوژی حسابداری میتواند این مفهوم چند بعدی را به طور موثر بیان کند .
ما شاخص های توسعه پایدار را به عنوان تکنولوژی حسابداری محیطی و اجتماعی در نظر می گیریم و ایده ی این تحقیق از تحقیقی بر حسابداری به عنوان تکنولوژی برای اداره کردن، گرفته شده است.(گولدسون و ببینگتون, ۲۰۰۷; میلر و اولیری, ۱۹۸۷; میلر, ۱۹۹۰; میلر و هاپ وود, ۱۹۹۴; میلر و رز ۱۹۹۰; رز, ۱۹۹۱٫) بسیاری از این آثار بر اساس مفهوم حکومتداری از فوکالت (۱۹۷۹, ۱۹۸۱, ۱۹۸۶, ۱۹۹۱a,b, 1993), بوده است که تحلیلِ چهارچوب حکومت را تایید می کند(دین, ۱۹۹۹, ۲۰۰۷) که ما به وسیله ی آن ارتباط بین استراتژی توسعه پایدار و شاخص های توسعه پایدار در اسکاتلند در ابتدای قرون ۲۱، را ارزیابی کردیم.
توسعه پایدار بخشی از مسئولیت هایی بود که در ژولای سال ۱۹۹۹ به پارلمان اسکاتلند محول شد. پس از آن، هیئت اجرایی اسکاتلند به طور دوره ای ، از طریق اسناد سیاسی تعهدات عمومی نسبت به توسعه پایدار داده است (هیئت اجرایی اسکاتلند, ۲۰۰۲, ۲۰۰۵bدولت اسکاتلند, ۲۰۰۷) , و انتشارات پیشرفت گزارش می کند (هیئت اجرایی اسکاتلند, ۲۰۰۳, ۲۰۰۴, ۲۰۰۵a; www.scotland.gov.uk/Topics/SustainableDevelopment/measuring-progress). علاوه بر این، توسعه پایدار به عنوان ویژگی تعریف کننده ی حکومت در اسکاتلند مطرح شده است. به طور مثال:
توسعه پایدار یک سیاست تنها نیست؛ روشی است برای تمامی سیاست ها و به همین دلیل است که تا عمق حکمرانی درست پیش می رود. واقع بین (وزارت اسکاتلند, ۱۹۹۹:۳)
از آنجایی که هر تصمیم و عملی در نظر داشته تا تفاوت ها را از بین ببرد، کار ها را میتوان اینگونه قضاوت کرد که چقدر خوب ما محیط را حفظ و نگهداری میکنیم تا فرزندانمان آن را به ارث ببرند. اسکاتلند کشور ثروتمندی است؛ منابع طبیعی و استعداد مردم . مسئولیت ما نسبت به نسل بعدی، حفظ، نگهداری و کنترل کردن تمامی این منابع طبیعی است. پیشگفتار، رفع نیاز ها (هیئت اجرایی اسکاتلند, ۲۰۰۲٫)
انتخاب های ما در اداره کردن فشار های محیطی برای شکل دادن اسکاتلند پایدار ، موفق و مدرن و همچنین برای مساوی نگه داشتن زندگی که افراد با استعداد را جذب و نگهداری می کند، مهم است. مرور پایانی ۲۰۰۷ (دولت اسکاتلند, ۲۰۰۷)
باز تولیدِ سه استراتژی توسعه پایدار در طی یک دوره ی ۵ ساله، تعهد عمومی به مفهوم و ارائه آن را نشان می دهد. با این حال، همچنین مشکلاتی با سیاست گزاری توسعه پایدار و اسناد استراتژی گذشته نشان داده است . نقل قول زیر در مشکلات قبل بیان شده است:
توسعه پایدار مفهومی است که برای قبول کردن بسیار راحت اما برای عملی کردن آن بسیار سخت است. چیزی که مهم است، تغییر فرهنگ، سیاست و عمل است که از استراتژی ناشی می شود – و این یکی برای ارائه ی چنین تغییری طراحی شده است. پیشگفتاری بر انتخاب کردن آینده خودمان (هیئت اجرایی, ۲۰۰۵b)
انتخاب کردن آینده ی خودمان(۲۰۰۵) ، استراتژی توسعه پایدار رسمی در زمان مطالعه ی ما، تمامی عناصر استراتژی های پیشین را یکپارچه کرد و تصمیمات دیگری را مطرح کرد. به طور مثال:
تشخیص قدرتمند تری از تساوی میان‌تولیدی و بین‌تولیدی در اسکاتلند و به طور جهانی معرفی کرد (تامسون و راسل, ۲۰۰۷ ) ما به وسیله ی ارزیابیِ شاخص های توسعه پایدار همراه با استراتژی های توسعه پایدار، به تعدادی از دیدگاه ها در مورد اینکه تا چه میزان توسعه پایدار به طور موثر در اداره کردن انتقال به اسکاتلند پایدار یکپارچه بوده است، دست یافتیم.
ساختار این مقاله به صورت زیر است: در ابتدا ما چهارچوب تحلیلی را که از مرور خود بر تحقیقات صورت گرفته بر اداره کردن جوامع و حسابداری ، مقالات انتقادی بر شاخص های توسعه پایدار و پایداریِ استراتژی های توسعه پایدار که بر پایه ی حکومتداری بوده اند، به دست آورده ایم را بیان و تحلیل می کنیم. دوم، منطقه ی تجربی و روش تحقیقی که استفاده کرده ایم را توضیح خواهیم داد. سوم، شواهد گردآوری شده از تحلیل ما از انتخاب کردن آینده ی خودمان و شاخص های توسعه پایدار را بیان و تحلیل می کنیم. در انتها، نتیجه گیری این مقاله، با بحث در مورد نتایج کلیدی و کاربرد این مطالعه همراه خواهد بود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

The main objective of this paper was to analyse how sustainable development indicators impacted upon the integration of sustainable development into the governing of Scotland. A major concern was whether an accounting technology could represent this complex multi-dimensional and interdisciplinary concept. We analysed the relationship between the official sustainable development strategy of the Scottish Executive and the associated indicator set using an analytics of government framework (Dean, M. (1999). Governmentality: Power and rule in modern society. London: Sage Publications. Dean, M. (2007). Governing societies. Berkshire: Open University Press). We observed a lack of alignment between these sustainable development indicators and the visions, fields of visibilities, forms of knowledge and techniques of government contained in this strategy. Critical aspects of this strategy were omitted from the indicator set and we argue that these indicators did not to effectively measure progress towards a Sustainable Scotland but that they could calculatively capture and distort the sustainable development governing process. The analytical framework used allowed us to problematise these indicators and contribute to a wider discourse on the composition and nature of sustainable development indicators.We are determined to lead a government which is an exemplar of sustainability. We have made progress already but have no doubts that there will be many more hard choices balancing the social and economic with the environmental. Scotland bears the scars of decisions taken in the past—but we are determined to stay the course and bring about the long-term changes in the way we govern, so that Scotland sets an example to the world. Foreword to Choosing our Future (2005).

۱٫ Introduction

Sustainable development is currently a powerful global counter-narrative to contemporary western lifestyles and forms of governing societies (Beck & Wilms, 2004). Despite previous strenuous denials, elements of the sustainable development counter-narrative have become accepted as social and scientific facts. Accordingly, sustainable development is transforming from a sub-political narrative into the rationalities and practices of governing by institutional actors in different contexts and across different scales. This institutional acceptance of the sustainable development narrative is expected to continue in line with our growing knowledge of damage done to natural eco-systems, social injustices perpetuated on our own species and the impending catastrophes that threaten all life forms on this small, blue planet. Although sustainable development has formed part of the publicly stated ideals of many individuals, businesses, NGOs and governments; there was (and still is) significant confusion and contestation over its meaning and implementation (Bebbington, 1997; Bebbington & Gray, 2001; Jordan, 2008). In an effort to explore accounting and governing for sustainable development in Scotland we conducted a longitudinal analysis of sustainable development strategies and indicators between 1999 and 2008, to observe how sustainable development was translated into the governing of Scotland’s society and how the Scottish Executive1 accounted for the transition towards sustainable development. This paper reports on our analysis of Choosing Our Future (Scottish Executive, 2005b), a sustainable development strategy, and how sustainable development indicators impacted upon the integration of sustainable development into the everyday governing of Scotland. A major concern was how effectively an accounting technology could represent this complex multi-dimensional concept. We view sustainable development indicators as a social and environment accounting technology and this paper was informed by prior research on accounting as a technology of governing (Gouldson & Bebbington, 2007; Miller & O’Leary, 1987; Miller, 1990; Hopwood & Miller, 1994; Miller & Rose, 1990; Rose, 1991). Most of this literature is informed by Foucault’s concept of governmentality (1979, 1981, 1986, 1991a,b, 1993), which also underpins the ‘analytics of government’ framework (Dean, 1999, 2007) with which we examined the relationship between a sustainable development strategy and sustainable development indicators in Scotland at the beginning of the 21st century. Sustainable development was part of the responsibilities2 devolved to the Scottish Parliament in July 1999. Since then, the Scottish Executive has periodically made public commitments to sustainable development through policy documents (Scottish Executive, 2002, 2005b; Scottish Government, 2007) and publication of progress reports (Scottish Executive, 2003, 2004, 2005a; www.scotland.gov.uk/Topics/SustainableDevelopment/measuring-progress). Moreover, sustainable development has been described as a defining characteristic of government in Scotland. For example: sustainable development is not a single policy; it is an approach to all policies, which is why it goes to the very heart of sound governance. Down to Earth (The Scottish Office, 1999:3) Just as every decision and action is targeted at closing the opportunity gap, so too will all our work be judged against how well we conserve and sustain the environment that our children will inherit from us. Scotland is a land of many riches; our natural resources and the talents of our people. Our responsibility to future generations is to conserve, protect and harness all those resources. Foreword, Meeting the Needs (Scottish Executive, 2002). Our choices in addressing environmental pressures will be critical to shaping a modern, successful and sustainable Scotland, and to maintaining a quality of life which retains and attracts talented people. Spending Review 2007 (Scottish Government, 2007). The production of three sustainable development strategies3 in a 5-year period demonstrated a public commitment to the concept and its delivery. However, it also indicated problems with sustainable development policy making and previous strategy documents. The following quote hinted at past difficulties: Sustainable development is a concept easy to subscribe to, harder to put into practice. What matters is the change to culture, policy and action that results from a strategy – and this one is designed to deliver such change. Foreword to Choosing our Future (Scottish Executive, 2005b) Choosing Our Future (2005), the official sustainable development strategy4 at the time of our study, incorporated all of the elements of previous strategies and introduced a number of additional considerations. For example, it introduced a stronger recognition of inter- and intra-generational equity in Scotland and globally (Russell & Thomson, 2007). By examining the sustainable development indicators alongside this particular sustainable development strategy we gained a number of insights into how effectively sustainable development was integrated into governing the transition to a Sustainable Scotland.5 The paper is structured as follows. First, we present and justify the analytic framework that was drawn from our review of governmentality-related literature on governing societies and accounting, critiques of sustainable development indicators and the sustainability of sustainable development strategies. Second, we describe our empirical site and research methods adopted. Third, we present and analyse the evidence gathered from our analysis of Choosing Our Future and sustainable development indicators. The paper will conclude with a discussion of our key findings and implications of this study

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا