دانلود رایگان ترجمه مقاله سهم حسابداری در برابر تکامل فرهنگی آگاهانه – الزویر ۲۰۰۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی سهم حسابداری در تکامل فرهنگی آگاهانه: پایانی بر توسعه پایدار به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: سهم حسابداری در تکامل فرهنگی آگاهانه: پایانی بر توسعه پایدار
عنوان انگلیسی مقاله: Accounting’s contribution to a conscious cultural evolution: an end to sustainable development
رشته های مرتبط: حسابداری، حسابداری عمومی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب  میباشد 
توضیحات بخش های زیادی از این مقاله ترجمه نشده است.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f358

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
موسسات با نفوذ اعلام می کنند که به تغییرات بیشتری نیاز است تا کار هایی که به نظام های اجتماعی و بوم شناختی صدمه میزنند را از بین ببریم. نیاز به تکامل فرهنگیِ آگاهانه، گستره و عمق این تغییرات را نشان می دهد. این پژوهش، سهمی امکان پذیر از حسابداری برای ایجاد کردن اینچنین تکاملی را مطرح می کند.
به وسیله ی طرح طبقه بندی حقیقی ایجاد شده در این تحقیق و همچنین کار های فوکالت، گیدنز، زیست شناسان تکاملی و نظریه پردازان جهان زندگی، پایه ای نظری برای سهمِ حسابداری در تکامل فرهنگی آگاهانه ، طرح ریزی شده است. سپس از این نظریه ی پایه ای به منظور تفسیر کردن نتایج پروژه ی تحقیقاتی که از طرف اروپا حمایت مالی شده است تا ضوابط و مشخصات لازم برای ابزار های حسابداری و مدیریت توسعه پایدار را مشخص کند، استفاده شده است. نقاط ضعف و قدرت حسابداری محیطی، اجتماعی و سنتی ارزیابی شدند تا همانطور که در طی این پروژه به عنوان حسابداری متعادل مورد نظر قرار گرفت، نیاز به توسعه پایدار، رفع شود. پایه ی نظری که در۱ این پژوهش مشخص شده است، بیشتر برای ارزیابی مجدد حق مالکانه ی حسابداری در مفهوم جوامع مساوی و ارتباطات رو در رو به کار گرفته شده است. در نهایت، مقاومت قوی که ممکن است در مقابل حسابداری اصلیِ امروزی وجود داشته باشد، در نظر گرفته شده است. پایان توسعه پایدار در نتیجه گیری مطرح شده است.
واژه های کلیدی: حسابداری محیطی و اجتماعی ؛ حسابداری برای توسعه ی پایدار؛ تکامل حسابداری؛ عدالت؛ ارزش ها

۱٫ مقدمه:

موسسات با نفوذ به تدریج شروع می کنند اعتراف کنند که به تغییرات بیشتری نیاز است تا کار هایی که به نظام های اجتماعی و بوم شناختی صدمه میزنند را از بین ببریم. نیاز به تکامل فرهنگیِ آگاهانه، که توسط برخی بخش ها مشخص شده است، گستره و عمق این تغییرات را نشان می دهد. این پژوهش، سهمی امکان پذیر از حسابداری برای شرکت کردن در اینچنین تکاملی را مطرح می کند. همچنین در اینجا مطرح شده است که اینچنین تکاملی میتواند تا حدی که نیاز به توسعه پایدار ایجاد شود، بدون اختصاصی سازی عادات مربوط به زندگی روزانه، به مفاهیم و کار های توسعه پایدار پایان دهد.
پس از یک معرفی کوتاه از تکامل فرهنگی آگاهانه، یک روش امکان پذیر نظری برای تکامل فرهنگی آگاهانه در حسابداری طرح ریزی شده است و این امر طرح طبقه بندی حقیقی که برای این هدف ایجاد شده است را به کار می گیرد. به منظور اثبات این روش های نظری، از کار های فوکالت، گیدنز و نظریه پردازان جهان زندگی استفاده شده است.
سپس از این پایه ی نظری برای توضیح گرایش های ایجاد شده در حسابداری و تفسیر پروژه ی تحقیقی حمایت مالی شده از سوی اروپا، استفاده شده است. هدف اصلی این پروژه مشخص کردن ضوابط و ویژگی ها برای ابزار حسابداری و مدیریت تکامل پایدار بوده است. نقاط ضعف و قدرت حسابداری محیطی، اجتماعی و سنتی ارزیابی شدند تا همانطور که در طی این پروژه به عنوان حسابداری متعادل مورد نظر قرار گرفت، نیاز به توسعه پایدار، رفع شود.
پایه ی نظری که در این پژوهش مشخص شده است، بیشتر برای ارزیابی مجدد سهم حسابداری در مفهوم جوامع منصفانه و ارتباطات رو در رو به کار گرفته شده است. در نهایت، مقاومت احتمالی در مقابل تکامل فرهنگی آگاهانه در حسابداری، مد نظر قرار گرفته است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Influential institutions are acknowledging the need for more change to reverse practices that seriously damage social and ecological systems. The depth and extent of these changes are indicated by the call for a conscious cultural evolution. This paper considers a possible contribution from accounting to comply with such an evolution. A theoretical basis for accounting’s contribution to a conscious cultural evolution is outlined by means of a truth classification scheme developed in this paper as well as the works of Foucault, Giddens, evolutionary biologists and life-world theorists. This theoretical basis is then used to interpret the results of an EU funded research project that was to identify the criteria and specifications for a sustainable development management and accounting tool. The strengths and weaknesses of traditional, social and environmental accounting are evaluated against the needs of sustainable development as identified during the course of this project as well as a proposed balanced accounting. The theoretical basis identified in this paper is further employed to re-evaluate the concept of accounting equity in the context of equitable communities and face-to-face relationships. Finally, the potential resistance to changes of this kind that may exist within contemporary mainstream accounting is considered. The end of sustainable development is considered within the conclusion.

۱٫ Introduction

Influential global institutions are beginning to acknowledge the need for more change to stop practices that seriously damage social and ecological systems. The depth and extent of change are indicated by the call for a conscious cultural evolution being made from some quarters. This paper considers a possible contribution from accounting to participate in such a cultural evolution. It is also considered here that such an evolution could bring an end to the concepts and practices of sustainable development in so far as the needs of sustainable development become established, unspecialised habits of day-to-day life. After a short introduction to the idea of a conscious cultural evolution, a possible theoretical approach to a conscious cultural evolution in accounting is outlined and this employs a truth classification scheme developed for this purpose. The works of Foucault, Giddens, evolutionary biologists and life-world theorists are used to substantiate this theoretical approach. This theoretical basis is then used to explain established trends in accounting and to interpret the results of an EU funded research project. This project had an original objective of identifying the criteria and specifications for a sustainable development management and accounting tool. The strengths and weaknesses of traditional, social and environmental accounting are evaluated against the needs of sustainable development as identified during the course of this project as well as a proposed balanced accounting. The theoretical basis identified in this paper is further employed to re-evaluate the concept of accounting equity in the context of equitable communities and face-to-face relationships. Finally, possible resistance to a conscious cultural evolution within accounting is considered.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا