دانلود رایگان ترجمه مقاله معیارهای مصرف کننده برای انتخاب بانک اسلامی – MPRA 2013

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شاخص های مورد نظر مشتری جهت انتخاب بانك اسلامی: مطالعه موردی در كشور پاكستان به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: شاخص های مورد نظر مشتری جهت انتخاب بانك اسلامی: مطالعه موردی در كشور پاكستان
عنوان انگلیسی مقاله: Consumer Criteria for the Selection of an Islamic Bank: Evidence from Pakistan
رشته های مرتبط:  مدیریت و علوم اقتصادی، بانکداری اسلامی، بانکداری یا مدیریت امور بانکی، اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد مالی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه MPRA
کد محصول f292

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات علوم اقتصادی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۵- نتايج:
يافته ها در جدول ۱ موجود اند.بر اين اساس،هزينه هاي پايين خدمات و سود بالا مورد توجه بسياري از مشتريان جهت انتخاب بانك قرار گرفته كه از سطح معناداري برخوردار است . اگرچه انگيزه هاي ديني نيز مورد توجه بسياري از مشتريان جهت انتخاب بانك قرار گرفته كه از سطح معناداري برخوردار است.شايان ذكر است كه كيفيت خدمات تاحدودي به عنوان عامل مهمي در انتخاب بانك انتخاب شده بنابراين بر اساس يافته هاي فوق،۳ فرضيهِ :۱)فرضيه ۲:شاخص كيفيت خدمات مي تواند بر انتخاب يك بانك اسلامي اثر گذارد ۲) فرضيه ۳:شاخص انگيزه هاي ديني مي تواند بر انتخاب يك بانك اسلامي اثر گذارد و۳) فرضيه ۸:شاخص سود بالا و هزينه هاي پايين خدمات دهي، مي تواند بر انتخاب يك بانك اسلامي اثر گذارد،را نمي توان رد كرد.

۶- مباحثات و نتيجه گيري:

يافته هاي اين مقاله نشان داد كه هزينه هاي پايين خدمات و سود بالا،مهم ترين عوامل از ديدگاه مشتريان جهت انتخاب بانك هاي اسلامي مطابق با گفته جرارد و كانينگهام(۲۰۱۵) محسوب شده ،اين افراد بر اين باورند كه سود بالا همراه با هزينه هاي پايين خدمات مي تواند بر جذب مشتريان اثر گذارد .در مقابلِ يافته هايِ ارول و ال بودر(۱۹۸۹)،اين مقاله نشان داد كه انگيزه هاي ديني دومين عامل جهت انتخاب بانك محسوب شده ،زاهر و حسن(۲۰۰۱) نيز به بررسي ۸ ميليارد دلار سود به دست آمده طي ۳ ماهه نخست سال ۲۰۱۱ در بانك هاي اسلامي پرداخته و رشد ۵۸درصدي در اين بانك ها را به علت شاخص انگيزه هاي مذهبي،نشان دادند.
جرارد و كانينگهام(۲۰۰۱) بر اين باورند كه شاخص كيفيت خدمات مي تواند بر انتخاب بانك هاي اسلامي دست مشابه با يافته هاي آوان و بوخاري(۲۰۱۱)،العجمي،الصالح و حسين(۲۰۰۹) اثر گذارد .اين مقاله نيز نشان داد كه شاخص فوق مورد پذيرش بسياري از مشتريان جهت انتخاب بانك اسلامي قرار گرفته است .

بخشی از مقاله انگلیسی:

۵٫ Results

The findings of this paper as they are shown in table 1, that high profit and low service charges matters the most for selecting Islamic banks by consumers as the mean of respondents perceptions about this construct is found significantly more than the test value (level of agreement) i.e.4.30>4. While, religious motives also matters for selecting Islamic banks as the mean perception for this construct is also more than the test value (level of agreement) i.e. 4.08>4. It is important to note that service quality is somehow also considered as the important factor by the overall perceptions as the mean of respondent’s perceptions for this constructs is near to test value. Therefore, on the basis of stated findings we fail to reject the three hypotheses i.e. H2: Quality of service effects consumers’ selection of an Islamic bank, H3: Religious motives effects consumers’ selection of an Islamic bank, and H8: High profit & Low service charges effects consumers’ selection of an Islamic bank only.

۶٫ Discussion and Conclusion

The findings of this paper confirms that High profit & Low service charges is the most important factors as perceived by the respondents of Pakistani space and it should be considered by banks including Islamic banks as also suggested by Gerrard and Cunningham (2015) where they believed that the high profit with low service charges influences and attracts the customers the most. In contrast to Erol and El-Bdour (1989) this paper accentuates that religious motives is the second most influencing construct when customers go for selecting Islamic banks as also confirmed by Zaher and Hassan (2001) that Islamic banks are out performing in the overall banking industry in Pakistan and earned 8 billion in profit for the third quarter of 2011, showing a growth of 58% due to the religious motives of the inhabitants of Pakistani space which are turned into their customers. Cunningham and Gerrard (2011) believed that the Service quality can be an influencing factor for selecting Islamic banks while the same is concluded by Awan and Bukhari (2011); Al-Ajmi, Al-Saleh, and Hussain (2009) in their research findings. This paper also supports the above stated finding that service quality also somehow matters when customers go for selecting Islamic banks.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا