پدانلود رایگان ترجمه مقاله پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت: اثر شیوه های کنترل مدیریت به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت: اثر شیوه های کنترل مدیریت
عنوان انگلیسی مقاله: Implementing Corporate Lean Programs: The Effect of Management Control Practices
رشته های مرتبط: حسابداری، مدیریت و مهندسی صنایع، حسابرسی، مدیریت مالی، مهندسی مالی و ریسک، مدیریت صنعتی و تولید صنعتی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
توضیحات ترجمه قسمتهای پایانی این مقاله موجود نمی باشد.
کد محصول f283

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه:
برنامه های کم سود شرکت با هدف اجرای روش های تولید کم سود در شبکه های کارخانجات سراسری شرکت ها است. علیرغم مزیت های این شیوه ها، بسیاری از کارخانجات جهانی اغلب در کشمکش اجرای چنین برنامه هایی در شبکه های تولیدشان هستند. همزمان با اجرای هر برنامه ی بهبود گسترده ی شرکت، شیوه های کنترل مدیریت استفاده شده، می تواند مانع از اجرای فرایندهای کم سود شود یا سبب پیشبرد آنها شود. این مقاله ارتباط بین استفاده از چندین شیوه های معمول کنترل مدیریت و اجرای یک برنامه کم سود شرکت را بررسی می کند. ما آنالیزهایمان را با استفاده از چهارچوب مفهومی کنترل مدیریت که اخیرا توسط Merchant و Stede (2012) مفصلا بیان شده است، سازمان بندی می کنیم. چهارچوب، کنترل مدیریت را به عنوان عناصری می بیند که در جستجوی کنترل و هماهنگ کردن ورودی ها به فرآیند، خود فرآیند، و خروجی های فرآیند است. چهارچوب کنترل ورودی خروجی فرایند آنالیزهای تجربی ما را راهنمایی می کند، که از داده های سطح کارخانه ای از یک تولیدکننده ی وسایل نقلیه جهانی با توجه به تلاش مداوم ان برای اجرای کم سود در مقیاس جهانی، جمع اوری شد. ما از حسابرسی رسمی داده های شرکت داخلی با اجرای کم سود در ۳۶ کارخانه تولید کننده ماشین علاوه بر داده های پرسشنامه که از پاسخ دهنده های متعددی در همان کارخانه ها جمع اوری شده بود، استفاده کردیم. داده های حسابرسی توسط تیمی از کارشناسان داخلی گردآوری می شوند که از تولیدکننده گانی هستند که ارزیابی هایی را در محل از وسعت اجرای کم سود در هرکارخانه انجام داده بودند. ما اطلاعات حسابرسی را با داده های پرس و جوی مان ترکیب کردیم، که شامل اطلاعاتی در رابطه با استفاده از شیوه های کنترل مدیریت در هر کارخانه، علاوه بر تغییرات اجرای عملی کارخانه بود. ما داده های کمی را با دیدارهایی از کارخانه و مصاحبه های نیمه سازمان یافته با کارمندان کارخانه برای بهبود درکمان از برنامه ی کم سود تولیدکننده گان و شیوه های کنترل مدیریت اضافه کردیم.
ما از روش های دو مرحله ای حداقل مربعات برای انالیز داده ها استفاده کردیم. اولین مرحله رگرسیون وسعت را که شیوه های کنترل مدیریت با وسعت اجرای کم سود در ارتباط است را آزمون می کند. دومین مرحله از رگرسیون ارتباط بین وسعت اجرای کم سود در یک کارخانه و تغییرات در کارایی عملی اش را بررسی می کند. برای عملی کردن چهارچوب مفهومی مان از کنترل مدیریت، ما وسعت کار مدیران کارخانه را که تیم های اختصاص یافته را برای اجرای دقیق ایجاد می کنند تا از برنامه ی کم سود پشتیبانی کنند (مثلا کنترل ورودی)، گزارش عملکرد را توسعه دهند و حسابرسی های اجرای دقیق را از بالا تا پایین (کنترل فرآیند)شروع کنند، و از پاداش های مالی و غیرمالی برای تشویق اجرای کم سود در کارخانه استفاده کنند (کنترل خروجی).
این مقاله بر نقش شیوه های کنترل مدیریت در اجرای نوآوری های استراتژیک مقیاس بزرگ مثل برنامه های کم سود شرکت مشارکت دارد. ما نشان می دهیم که استفاده از تیم های اختصاص یافته به اجرای کم سود، گزارش عملکرد، و پاداش های غیرمالی با اجرای گسترده ی برنامه های کم سود شرکت در کارخانه ها به طور مثبتی مرتبط است. ما ارتباط مشابه ای را بین اجرای کم سود و توسعه ی پاداش های مالی پیدا نکردیم (گره خورده به اهداف از پیش تعیین شده ی اجرا) یا از حسابرسی های داخلی آغاز شده توسط مدیریت کارخانه (بالا-پایین) برای ارزیابی پیوستگی به برنامه های کم سود استفاده نمی کنیم. در کل، این یافته ها پیشنهاد می کند که زمان اجرای برنامه ی کم سود یک شرکت، شرکت بایستی توجه ای دقیق را بر نوع شیوه های کنترل مدیریت که برای کنترل ورودی، فرآیند، و خروجی برنامه ی کم سود استفاده می کند، داشته باشد. تحقیق ما همچنین ارتباط مثبت بین اجرای تولید و کارایی کم سود در یک کارخانه را تایید می کند. بخش ۲ نوشتجات را مرور می کند و نظریه هایمان را توسعه می دهد. بخش ۳ جزییاتی را درخصوص روش تحقیق مان را اماده می کندو بخش ۴ شواهد تجربی را که به طور جزیی در بخش ۵ بحث شده است را گزارش می کند. بخش ۶ نتایج قابل توجه را ارایه می دهد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

۱٫ INTRODUCTION

Corporate lean programs aim to implement lean manufacturing practices in the firms’ global plant networks. Despite the documented benefits of these practices (Shah and Ward, 2003; Womack and Jones, 1996; Womack et al., 1990), many global manufacturers often struggle to implement such programs in their production networks (Netland and Aspelund, 2014; Pay, 2008; Schonberger, 2008). As with the implementation of any company-wide improvement program, the management control practices used can foster or impede the lean implementation process (Ahlström and Karlsson, 1996; Anand et al., 2009; Bititci et al., 2011; Fullerton et al., 2013; Kennedy and Widener, 2008; Liker, 2004). This paper investigates the relation between the use of several common management control practices and the implementation of a corporate lean program. We organize our analysis using the conceptual framework of management control articulated most recently by Merchant and Stede (2012). The framework views management control as elements that seek to control and coordinate the inputs to a process, the process itself, and the outputs of a process. This input-process-output control framework guides our empirical analysis, which uses factorylevel data collected from a world-leading commercial vehicles manufacturer regarding its on-going effort to implement lean on a global scale. Specifically, we use internal company data from formal audits of lean implementation in 36 plants of the manufacturer as well as data from a questionnaire survey collected from multiple respondents in the same plants. The audit data were compiled by an internal team of experts from the manufacturer who had conducted on-site assessments of the extent of lean implementation at each factory. We combine the audit data with our survey data, which include information regarding the use of management control practices in each factory, as well as changes in the operational performance of the factory. We supplement the quantitative data with factory visits and 2 semi-structured interviews with factory employees to improve our understanding of the manufacturer’s lean program and management control practices. We use two-stage least-squares methods to analyze the data. The first-stage regression tests the extent to which management control practices relate to the extent of lean implementation. The secondstage regression examines the relation between the extent of lean implementation in a factory and changes in its operational performance. To operationalize our conceptual framework of management control, we identify the extent to which factory managers create dedicated lean implementation teams that support the lean program (i.e., input control), develop lean-focused performance reporting and initiate top-down lean implementation audits (i.e., process control), and use financial rewards and nonfinancial rewards to incentivize lean implementation in the factory (i.e., output control). This paper contributes to the literature on the role of management control practices in implementing large-scale strategic initiatives such as corporate lean programs (e.g., Bititci et al., 2011; Fullerton et al., 2013; Kennedy and Widener, 2008). We show that use of dedicated lean implementation teams, lean-focused (bottom-up) performance reports, and nonfinancial rewards relate positively to extensive implementation of corporate lean programs in factories. We do not find a similar relation between lean implementation and deployment of financial rewards (tied to predetermined implementation targets) or use of internal audits initiated by factory management (top-down) to evaluate adherence to the lean program. Overall, these findings suggest that when implementing a corporate lean program, the firm must pay careful attention to the type of management control practices it uses for controlling the input, process, and output of the lean program. Our research also confirms the positive relation between implementation of lean manufacturing and performance in a plant (e.g., Browning and Heath, 2009; Cua et al., 2001; Fullerton and Wempe, 2009; Furlan et al., 2011; Jayaram et al., 2010; Mackelprang and Nair, 2010; Nair, 2006; Shah and Ward, 2003). 3 Section 2 reviews the literature and develops our hypotheses. Section 3 provides details on our research setting and methodology. Section 4 reports our empirical evidence, which is discussed in more detail in Section 5. Section 6 presents concluding remarks.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا