دانلود رایگان ترجمه مقاله اختلالات اسید آمینه تشخیص داده شده با آنالیز کمی HPLC آمینو اسید – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اختلالات اسید آمینه تشخیص داده شده توسط آنالیز کمی HPLC آمینو اسید در تایلند: یک تجربه هشت ساله به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: اختلالات اسید آمینه تشخیص داده شده توسط آنالیز کمی HPLC آمینو اسید در تایلند: یک تجربه هشت ساله
عنوان انگلیسی مقاله: Amino acid disorders detected by quantitative amino acid HPLC analysis in Thailand: An eight-year experience
رشته های مرتبط: شیمی، زیست شناسی و پزشکی، بیوشیمی، علوم سلولی و مولکولی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، ژنتیک، ژنتیک پزشکی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f249

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات پزشکی

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده:
اختلالات اسید آمینه، گروه اصلی خطاها متابولیسم نوزادی IEM با بروز بالینی متغیری می‌باشد. هدف این بررسی این است که اطلاعاتی از اختلالات اسید آمینه فراهم کند که در بیماران تایلندی در معرض خطر زیادی در آزمایشگاه متابولیک ما برای سرتاسر کشور اشاره دارد.
روش‌ها:
از سال ۲۰۱ تا ۲۰۰۹ ما اسیدهای آمینه را با HPLC در ۱۲۱۴ نمونه مایع مغزی نخاعی آنالیز کردیم. این نمونه‌ها از بیماران که استعداد بالینی به IEM داشتند یا در غربالگیری نوزادان مثبت بدست آمده. داده‌های بالینی بیماران با تشخیص اثبات شده اختلالات اسید آمینه هم آنالیز و تحلیل شد.
نتایج: پنجاه و هشت بیمار که اختلال اسید آمینه‌ای داشتند: شامل ۲۰ مورد (۵/۳۴٪) با بیماری ادراری maple Syrup و ۱۳ (۴/۲۲٪) با فنیل لکتوریا و هیپرفینل آلمانین و ۱۳ (۴/۲۴٪) با چربی خون غیر ستونی و ۹ مورد (۵/۱۵٪) با ناتوانی سیکل ادراری و ۲ نفر ( ۴/۳٪) با هموسیئن. کلاسیک و ۱ نفر (۷/۱٪) با نقایص آمینو ترسنفراز اورنیس شناسایی شدند. تأخیر قابل توجه در تشخیص وجود داشت که باعث نتایج ضعیفی در اکثر بیماران شد.
نتیجه‌گیری: شیوع اختلالات اسید آمینه در تایلند، متمایز از کشورهای دیگر می‌باشد. این باعث می‌شود انتخابی برای IEM رایج برای توسعه آتی برنامه‌های غربالگری نوزادان در این کشور صورت گیرد.
۱- مقدمه:
اسیدهای‌ آمینه اجزای اولیه پروتئین‌ها می‌باشند و در چند مسیر متابولیک سلولی نقش دارند. خطاهای متابولیسم اسیدهای آمینه در نوزادان باعث عقب‌افتادگی ذهنی می‌شود. چند اختلال اسید آمینه شناسایی شده‌اند. مثل بیماری ادراری mple Syrup یا نقایص چرخه ادراری (UCD) یا Sinemic یا هموستین و چربی بالای غیر کنونی (NKH) از موارد آن می‌باشد.
ارائه بالینی بیمارانی که اختلالات اسید آمینه‌ای دارند غالباً اختصاصی نیست و تنوعی از شرایط غیر ژنتیکی را نشان می‌دهد که باعث عدم تشخیص می‌شود. با توسعه روش‌های بیوشیمی برای شناسایی اسید‌های آمینه در مایعات فیزیولوژیکی، اختلالات اسیدهای آمینه اکنون شناسایی شده و بیماران را می‌توان درمان کرد تا از مرگ و میر جلوگیری کرده یک تحلیل و آنالیز اسید آمینه با تبادل یونی یا گروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) ایجاد شد. در انیستوی ما آزمایشات متابولیکی ارائه شد که نشان می‌دهد که اسیدهای آلی ادرار یا اسید آمینه‌های پلاسما در نمونه‌های بیمار از تمام کشور فرستاده شده‌اند. قبلاً گزارش کردیم که بیماران تایلندی با اختلالات اسید آلی با کروماتوگرافی ادراریای استکپرومتری توده ارزیابی می‌شوند.
۲- مواد و روش‌ها:
۱-۲- جهش‌ها:
آزمایشگاه ما مجموع ۱۲۱۴ پلاسما و سیال عصبی نخاعی از نمونه‌های بیماران که مستعد IEM بودند از جولای ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۰۹ بدست آورد. یافته‌های بالینی این بیماران دارای احساس ضعف و تهوع دائم است و نقایص عصبی توصیف نشده و توسعه تأخیر…… و یافته‌ها هم IEM را نشان می‌دهد.
یافته‌های آزمایشگاهی ناهنجار شامل هیپوگلسیمی دائم/ تکرار مکرر (دوره‌ای)، سیتوپنیها، غربالگری غیرطبیعی نوزادان pku می‌باشد. این بررسی را کمیته اخلاقی بیمارستان دانشگاه Mahidol تأیید کرد.
۲-۲- آنالیز اسید آمینه:
نمونه‌های خون هپارنیزی شده از بیماران برای آنالیز اسید آمینه پلاسما جمع‌آوری شد. نمونه های CSF هم همزمان از جمع‌آوری پلاسما در موارد مستعد NKH بدست آمد. تهیه نمونه، ریشه‌یای و جداسازی اسیدآمینه با HPLC با روشی که Svasti توصیف کرده بود انجام شد. اسید آمینه‌های هدف شامل فسفوسرین، اسید آسپاراتیک و اسید گلوتابیک و اسید آلفا آمینو آدوتیک و هیدروکسی پرولین و فسفواتانوتامین و سرین و آسپاراژین و گلیسین و گلوتامین و تاتورین و هیستیدین و سیترولین و ترونین و آلانین و آرژیسین و پرولین و آلفا آمیوبوترات و تیروزین و والین و میتونین و ایزولئوسن و لئوسین و فنیل آلانین و تریپتوفان و اورینیتین و لیترین می‌باشد. نتایج آزمایشات متابولیکی دیگر شامل اسیدهای آلی ادرار است که با GCLMS و هموسیئین پلاسما و دریات کرده و آزمایش بیوسنتز بررسی می‌شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Background: Amino acid disorders are a major group of inborn errors of metabolism (IEM) with variable clinical presentations. This study was aimed to provide the data of amino acid disorders detected in high-risk Thai patients referred to our metabolic lab from all over the country. Methods: From 2001 to 2009, we analyzed amino acids by HPLC in 1214 plasma and cerebrospinal fluid specimens. These specimens were obtained from patients with clinical suspicion of IEM or with positive newborn screening. The clinical data of the patients with confirmed diagnoses of amino acid disorders were also analyzed. Results: Fifty-eight patients were diagnosed with amino acid disorders, including 20 cases (34.5%) with maple syrup urine disease, 13 (22.4%) with phenylketonuria and hyperphenylalaninemia, 13 (22.4%) with nonketotic hyperglycinemia, 9 (15.5%) with urea cycle defects, 2 (3.4%) with classical homocystinuria, and 1 (1.7%) with ornithine aminotransferase deficiency. There was considerable delay in diagnoses which led to poor outcomes in most patients. Conclusion: The prevalence of amino acid disorders in Thailand is distinct from other countries. This will guide the selection of the prevalent IEM for the future expansion of newborn screening program in this country.

۱٫ Introduction

Amino acids are the primary components of proteins, and they are involved in several cellular metabolic pathways. The inborn errors of amino acid metabolism are a group of genetic disorders in which an enzyme deficiency results in the accumulation of amino acids. Phenylketonuria (PKU) was discovered in 1934 as the first inborn error of amino acid metabolism that resulted in mental retardation [1]. Thereafter, several amino acid disorders have been identified, such as maple syrup urine disease (MSUD), urea cycle defects (UCD), tyrosinemia, homocystinuria, and nonketotic hyperglycinemia (NKH). Clinical presentation of patients with amino acid disorders is often non-specific and suggestive of a variety of non-genetic conditions, which result in underdiagnosis. With the advancement of biochemical methods for detecting amino acids in physiological fluids, amino acid disorders can now be diagnosed and patients can be treated promptly to prevent morbidity and mortality. An amino acid analysis is performed by either ion exchange or high-performance liquid chromatography (HPLC) [2]. At our institute, we have provided metabolic tests, including urine organic acids and plasma amino acids, on patient specimens sent from all over the country. Previously, we have reported Thai patients with organic acid disorders detected by urine gas chromatography/ mass spectrometry (GC/MS) [3].

۲٫ Materials and methods

۲٫۱٫ Materials

Our laboratory received a total of 1214 plasma and cerebrospinal fluid (CSF) specimens of patients with clinical suspicion of IEM from July 2001 to December 2009. The clinical findings of these patients included lethargy, poor feeding, persistent vomiting, intractable seizures, unexplained neurological deficits, developmental delay, recurrent coma, neurodegeneration, unexplained liver dysfunction or cholestasis, skin and hair changes, and ophthalmologic findings suggestive of IEM. The abnormal laboratory findings included persistent/recurrent hypoglycemia, metabolic acidosis with increased anion gap, hyperammonemia, cytopenia, imaging suggestive of IEM, and abnormal newborn screening for PKU. The study was approved by the ethics committee of the Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.

۲٫۲٫ Amino acid analyses

The heparinized blood specimens were collected from the patients for plasma amino acid analyses. The CSF specimens were collected at the same time of plasma collection in the cases with suspected NKH. Sample preparation, derivatization, and amino acid separation by HPLC were performed following the protocol described by Svasti et al. [4]. The targeted amino acids included phosphoserine, aspartic acid, glutamic acid, α-aminoadipic acid, hydroxyproline, phosphoethanolamine, serine, asparagine, glycine, glutamine, taurine, histidine, citrulline, threonine, alanine, arginine, proline, α-aminobutyrate, tyrosine, valine, methionine, isoleucine, leucine, phenylalanine, tryptophan, ornithine, and lysine. The results of other metabolic tests including urine organic acids analyzed by GC/MS, plasma homocysteine, and a biopterin assay were also reviewed.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا