دانلود رایگان ترجمه مقاله تشخیص رنگ سنجی مبتنی بر نانوذرات طلا (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۵)

 

 

این مقاله انگلیسی در نشریه الزویر در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۱۱ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

نانوذرات طلا مبتنی بر شناسایی رنگ یون جیوه از طریق هماهنگی در علم شیمی

عنوان انگلیسی مقاله:

Gold nanoparticle-based colorimetric detection of mercury ion via coordination chemistry

دانلود رایگان مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی – مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی کاربردی – شیمی آلی – شیمی تجزیه – شیمی نانو – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
چاپ شده در مجله (ژورنال)/کنفرانس حسگرها و محرک B: شیمیایی
کلمات کلیدی آزمایش رنگ سنجی- نانوذرات طلا- هماهنگی در علم شیمی- تیمین اشتقاق یافته- یون جیوه
کلمات کلیدی انگلیسی Colorimetric assay – Gold nanoparticle – Coordination chemistry – Thymine derivative – Mercury ion
ارائه شده از دانشگاه آزمایشگاه کلید دولتی مواد شیمیایی خوب، دانشگاه صنعتی دالیان
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.snb.2015.01.110
لینک سایت مرجع https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925400515001379
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه الزویر – Elsevier
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۱ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

خوب (جهت ترجمه های دانشگاهی و پژوهشی) (ترجمه ناقص، بخش هایی از مقاله ترجمه نشده است)

کد محصول F2347

 

بخشی از ترجمه

۲٫۳٫ روش های مصنوعی

سنتز N_T به دنبال مسیر کلی است، همانطور که در شکل S1 نشان داده شده است. سنتز ۱: پتاسیم کربنات (۳٫۰۳ گرم، ۳٫۰۰ میلی مول) به تعلیق تیمین (۰٫۹۳ گرم، ۱٫۰۰ میلی مول) در خشک DMF (20 میلی لیتر) اضافه شد، و در ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱ ساعت حرارت داده شد. پس از ترکیب و آمیزش به دمای سرد اتاق رسید ،و سرانجام مخلوط اضافه شده به دست آمد و در ۴۰ درجه سانتیگراد به مدت ۳ ساعت حرارت داده شد که در نتیجه تبخیر شد. نفت خام با ۱۵۰ میلی لیترCH2Cl2  تولید و تحت درمان قرار گرفت. محلول صاف شده توسط ژل سیلیکا کروماتوگرافی (EtOAc / هگزان) خالص شد.

سنتز N_T: 156 میلی گرم و ۰٫۵۷ میلی مول و بخشهایی از DMF خشک به درون بطری آزمایشگاه اضافه شد. حمام یخ پس از آن حذف، و محلول در ۸۰ ◦C به مدت ۲ ساعت به هم زده شد که در نتیجه تبخیر شد. نفت خام با کروماتوگرافی آلومینا (CH2Cl2 / CH3OH) خالص شد و با ۸۵ میلی گرم NT، و دیگر عناصر یافت شد. 

۲٫۴٫ ساخت N-T / سیستم AuNPs

محلول AuNPs قبل از تغییر شکل جزیی سانتریفوژ شد. به منظور ثباتِ سیستم AuNPs، توئین ۲۰ عامل تثبیت کننده را که می توانند AuNPs را از تجمع ناشی بیرون آورند را معرفی و محرک را در محیط زیست مورد آزمون قرار داد.
و سپس N_T کمی به توئین ۲۰ اضافه شد ومحلول AuNPs را برای ساده سازی ساخت سیستم NT / AuNPsدر نظر گرفت. وقتی که M NT اضافه شد، ارزش نانومتر A650 / 520 به حدود ۱٫۱ رسید که بهترین بازده را برای سنجش یون جیوه (شکل S3) به نمایش می گذارد. پس از ۱۰ دقیقه تکوین، محلولهای NT / AuNPs برای آزمایش آماده شدند. پتانسیل زتا از عامل ۲۵٫۸ -۱۸٫۰ ولت ایجاد و قبل و بعد از محرک عاملدار NT مثبت بر روی سطح طلا برجسته شد، که سطح تغییرات بر اصلاح NT را تایید می نمود.

۲٫۵٫ درمان قبلی از نمونه های واقعی آب
هر دو عامل آب (جمع آوری شده از آزمایشگاه) و آب آشامیدنی طبیعی برای تشخیص عمل Hg2 + انتخاب شدند. محلولهای استاندارد مختلف، با غلظت Hg2 + (50-250 نانومولار) از محلول غلیظ با Hg2 + (0.5 میلی متر) آماده شدند و به نمونه های آب افزوده شدند. مقدار pH از این محلول به ۷٫۰ رسید.
۳٫ نتایج و مباحثات
۳٫۱٫ شناسایی Hg2+ توسط N_T / AuNPs و گزینش.
N_T محلولAuNPs 5.4 نانومولار اصلاح شده، در رنگ قرمز با یک گروه SPR در ۵۲۰ نانومتر همراه بود، در حالی که در حدود ۶۵۰ نانومتر همراه با تغییرات رنگ قرمز به آبی پس از تغییر حالت به Hg2+ به نظر می رسید که به سیستم اضافه شد. این را می توان به اتصال تیمین با Hg2+ نسبت داد، و در نتیجه تجمع AuNPs، را می توان توسط UV و تغییرات طیف سنجی از NT / Hg2+ در مقایسه با NT و Hg2+ ثابت نمود.
سپس، ما پاسخ های گزینشی از Hg2+ را با اضافه کردن یونهای فلزی مختلف و آنیونها را به محلول NT / AuNPs در نظر می گیریم و بر هر دو طیف UV-Vis و تغییرات رنگ در دمای اتاق نظارت می نماییم. همانطور که در شکل A2 نشان داده شده است، در میان تمام یونهای فلزی (Na + و K +، CA2 +، MG2 +، نقره +، Zn2 +، PB2 +، Cu2 +، Co2 +، Ni2 +، MN2 +، Fe3 +، Cr3 +، CD2 + و Hg2 +)، تنها +Hg2 منجر به redto- آبی روشن شده و افزایش ارزش از A650 نانومتر به ۵۲۰ نانومتر را منجر گردیده است. علاوه بر این، ما به بررسی پاسخ سیستم NT / AuNPs در حضور آنیونهای مختلف (کلر، Br-، I-، ClO4 -، OAc-، SCN-، SO4 2-، NO3 -، NO2 -، HCO3 -، CO3 2- 2- HPO4، P2O7 2- و PO4 3-)می پردازیم. هیچ یک از این آنیون نمی توانند بطور آشکار در AuNPs نمایان گردند و همچنین تغییر رنگ دهند. این نتایج قابلیت متمایز از Hg2+ و تجمع NT / AuNPs را حتی در محیط پیچیده یون ایجاد می کند.

۳٫۲٫ شرایط بهینهء آزمایش
عمدتا، مقدار pH یکی از مهم ترین عواملی است که تحت تاثیر سیستم AuNPs است. بنابراین، مقادیر pH مختلف را می توان در محلول AuNPs مورد مطالعه قرار داد که ثابت نگه داشتن عوامل دیگر (مانند غلظت Hg2 + و AuNPs) را در پی خواهد داشت. همانطور که در شکل A3 نشان داده شده است، ارزش A650 نانومتر / ۵۲۰ نانومتر می تواند به حدود ۰٫۹ در رسانه های بی طرف (با pH 7.0) برسد، که بسیار بزرگتر از ۰٫۳۸ و ۰٫۴۱ در محلول اسیدی (با pH 5.0) و قلیایی (با pH 9.0) است. در رسانه های قلیایی، هیدرولیز Hg2+ به راحتی انجام می گیرد، در حالی که در شرایط اسیدی سیستم ناپایدار می شود، که در آن ارزش A650 نانومتر به ۵۲۰ نانومتر می رسد، که بسیار بزرگتر از ۰٫۱۴ در رسانه های بی طرف (شکل ۳a) است. بنابراین، سیستم NT / AuNPs در PH 7.0 مطلوب و مورد استفاده در آزمایشات زیر بود.

۳٫۳٫ حساسیت و تجزیه و تحلیل +Hg2 در نمونه های واقعی
به منظور بررسی حساسیت روش، غلظت های مختلف Hg2 + آزمون قرار گرفتند. عملکرد کمی به سمت Hg2 + توسط تیترات Hg2 + در محلول NT / AuNPs به دست آمد. با افزایش مقدار Hg2 + به تدریج، شدت جذب در ۵۲۰ نانومتر با برخی-انتقال به قرمز کمی کاهش یافته است، و به طور همزمان به شدت در ۶۵۰ نانومتر طور چشمگیری افزایش یافته تا به اوج هیئت مدیره به نظر می رسد (شکل ۵A). در محدوده ۵۰-۲۵۰ نانومتر، نانومتر نسبت شدت A650 / 520 نانومتر از محلول NT / AuNPs افزایش متناسب، که پیشنهاد رابطه خطی خوب با غلظت Hg2 + در محدوده ۵۰-۲۵۰ نانومتر (شکل ۵B). بسته به حساسیت بسیار عالی آن، ما سعی در تشخیص Hg2 + در نمونه های آب واقعی در کار زیر است.
از همه مهمتر، سیستم رنگ ما می تواند کاربرد بالقوه در تشخیص Hg2 + نه تنها در آب DI بلکه در نمونه های آب واقعی پیدا کنید.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا