دانلود رایگان ترجمه مقاله درباره تنبیه بدنی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در زمینه تنبیه بدنی کودکان به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: آیا تنبیه بدنی بسیار بد میباشد؟
عنوان انگلیسی مقاله: ?is corporal punishment so bad
رشته های مرتبط: روانشناسی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
فرمت به صورت فشرده با فرمت زیپ حاوی فایل های PDF
کد محصول F23

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات روانشناسی

  

بخشی از ترجمه فارسی:

البته تنبیه هر نوع آن هرگز خوشایند نیست . اما آیا هیچ دلیل اخلاقی وجود دارد که ثابت کند چرا تنبیه جسمی باید بدتر از دیگر تنبیه ها باشد ؟ در عمل ممکن است تنبیه جسمی بیشتر تابع خشونت و بد رفتاری باشد . اما تصور کنید که ما می توانستیم از خشونت و بدرفتاری آن جلوگیری کنیم (مثلاً بواسطه مدیریت مکانیزه) آیا این کار ثمری خواهد داشت یا اینکه تنبیه بدنی تحمیل رنج جسمی و بدنی اصولاً متفاوتی از دیگر تنبیه هاست ؟
اگر چیزی باشد ، رنج آنی به نظر می رسد به اندازه آن تنبیه کامل باشد . ما سخت تحریک می شویم تا از تنبیه اجتناب کنیم و هنوز بر خلاف زندان آن بیشتر در لحظات است و نتایج نادرست پایداری ندارد .
(از زندان ها فقط باید به منظور دور ساختن تهدیدهای جامعه استفاده کرد . اگر آن صرفاً برای مجازات کردن افراد به کار رود هیچ نتیجه خوبی نخواهد داشت) شاید جرایم و یاری عمومی هنوز هم بهتر باشند ، بخاط اینکه آنها بیشتر از صرفاً تحمیل آسیب ، به اشخاص دیگر مزیت و سود می رساند . اما مجازات جسمی می توانست جای مدت حبس ، آن تنبیه غایی را بگیرد در زمانی که همه مجازات دیگر رد شده اند . چرا که نه ؟
مجرمان به کنار ، بچه ها را فرض کنید . برخی ادعا دارند که سیلی یک عمل عنف غیر قابل بخشش ، ذاتاً نفرت انگیز است که هیچ فرقی هم نمی کند که چقدر می تواند آهسته باشد . اما مجدداً چر تأدیب جسمی برای رفتار خاصی انتخاب می شود ؟ این امر استبدادی نیست ؟
شاید ما برای ترویج هنجاری که در آن جسم فرد دست نخورده می ماند ، دلیل (سودگرای غیر مستقیم) داریم . فقط تنبیه قانونی و . . . موارد خاصی است که می توانیم کارهایی را که معمولاً اجازه اش را نداریم ، مجاز و جایز بدانیم . (به عنوان مثال افراد را علیرغم میل باطنی شان زندانی کنیم) . این چیز را متوجه نمی شویم چرا ؟ (یعنی والدین بچه کوچک – نظام عدالت مشروع) در چگونگی رفتار کردن با یکدیگر در جامعه همدستی های وسیع تری لازم نیست تا انجام دهیم .
مورد افراطی شکنجه را مقایسه کنید . ذاتاً شکنجه مسئله ساز است چون با استفاده از رنج افراطی موجب فروریختگی روانی و (تبعات بعدی) می شود . مشخصه و علامت استفاده از خشونت بر روی فرد این است که او را جسماً یا روحاً می شکند – باعث می شود که او نتواند به طور صحیح و مثل یک عامل کاملاً مستقل عمل کند . این فرجام بسیار بی رحمانه است .
اما اگر تنبیه جسمی آرام و ملایم بتواند با اطمینان از چنین اثراتی پیشگیری کند ، دیگر چه چیز قابل اعتراضی باقی می ماند . شاید جسماً توسط کسی محکوم شدن باعث شود که فرد احساس بیچارگی و درماندگی بکند . اما تسلط است . (یعنی نیروی استبدادی) در اینجا سخت تر از تحمل رنج جسمی ، آن سخت است (نیروی استبدادی) موافقم که عملاض ریسک سختی است ولی تصور کنید که تنبیه جسمی می توانست به اندازه و به شیوه اختیاری اعمال شود . آیا حتی بعد از آن باز هم قابل اعتراض می شد ؟

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا