دانلود رایگان ترجمه مقاله اهرم مالی و سیستم مالی نقدینگی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۹)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۹ منتشر شده و ترجمه آن ۱۸ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

سرمایه گذاری بیش از حد، قدرت نفوذ و نقدینگی سیستم مالی: رویکرد چالش برانگیز

عنوان انگلیسی مقاله:

Overinvestment, leverage and financial system liquidity: A challenging approach

دانلود رایگان مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله اقتصاد – مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله اقتصاد مالی – اقتصاد نظری – مدیریت مالی – مدیریت بازرگانی
چاپ شده در مجله (ژورنال)/کنفرانس فصلنامه تحقیقات تجاری BRQ
کلمات کلیدی سرمایه گذاری بیش از حد – سرمایه گذاری – اهرمی – بدهی – نقدینگی
کلمات کلیدی انگلیسی Overinvestment – Investment – Leverage – Debt – Liquidity
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه بورگوس، اسپانیا
نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR
شناسه شاپا یا ISSN ۲۳۴۰-۹۴۳۶
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.brq.2018.08.001
لینک سایت مرجع https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2340943617300749
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه الزویر – Elsevier
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۸ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

کد محصول F2270

 

بخشی از ترجمه

نمونه، مدل و روش
نمونه و روش
نمونه ما شامل شرکت هایی از ۲۵ کشور عضو OECD با درآمد ناشی از تولید ناخالص ملی سرانه در سال ۲۰۰۳ می باشد. دلیل این انتخاب، آرزوی ما برای تحلیل مشکل سرمایه گذاری بیش از حد شرکت های ذکر شده در سراسر جهان در طول بحران مالی است. به این ترتیب، کشورهای OECD را بررسی می کنیم که مشکالت بیش از حد سرمایه گذاری آنها بیشترین حد را به خود اختصاص داده است. نمونه نهایی ما مشتمل بر بیش از ۱۲،۴۴۶ شرکت (۷۵،۰۷۸ مشاهدات) برای دوره ۲۰۰۳ — ۲۰۱۴ در جدول ۱ نشان داده شده است. داده های مربوط به صورت های مالی (ترازنامه و سود وصورت وضعیت های خسارت) و قیمت بازار شرکت ها از پایگاه Thomson One Banker می آید. اطلاعات مربوط به نقدینگی سیستم مالی از پایگاه داده توسعه جهانی (پایگاه داده بانک جهانی) به روز شده در ژوئن ۲۰۱۷ استخراج شده است.
با توجه به هدف غیر متعارف مقاله ما، ما باید اطمینان حاصل کنیم که داده های ما با تحقیقات قبلی سازگار است. بنابراین، مطالعه تجربی ما شامل یک تحلیل توصیفی است که برای بررسی اینکه داده های ما مطابق با ادبیات پیشین است طراحی شده است. بنابراین، رابطه بین سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه، نقدینگی سیستم مالی و اهرم و قدرت نفوذ شرکت را از طریق یک تحلیل توضیحی تست می کنیم. این تجزیه و تحلیل توضیحی به دنبال یک روش دو مرحله ای انجام می شود؛ زیرا ما ابتدا سطح سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری شرکت را با استفاده از مدل ریچاردسون قبل از اجرای مدل دوم برای تست فرضیه خودمان با استفاده از خروجی بر سرمایه گذاری بیش از حد شرکت از مدل قبلی تخمین می زنیم.
پایگاه داده ما مجموعه های زمانی با داده های مقطعی را ترکیب می کند که امکان ایجاد یک داده پانلی نامتقارن را فراهم می سازد. ما مدل دوم را از طریق روش داده های پانلی تخمین می زنیم (Arellano، ۲۰۰۳).

مدل و متغیرها
بر اساس ریچاردسون (۲۰۰۶) و متعاقب مطالعات بعدی مانند Goh et al. (2016) ، Lei et al. (2014) ، لیو و برادین (۲۰۱۰) ، هوانگ و همکاران. (۲۰۱۵) و ژانگ و سو (۲۰۱۵) پیشنهاد می کنیم از مدل (۱) به عنوان وسیله ای برای برآورد سطح سرمایه گذاری بیش از حد شرکت استفاده کنیم: که دراینجا INEWi، t سرمایه گذاری جدید شرکت i در سال t،است که توسط دارایی های کل مقیاس دهی می شود. این متغیر بستگی به سرمایه گذاری جدید عقب مانده (INEWt-1) دارد؛ فرصت های رشد شرکت (BM) به عنوان ارزش حسابداری سهام و بدهی ها به مجموع ارزش بازار سهام و ارزش حسابداری شرکت ها تقسیم می شود. اهرم شرکت (LEV) به عنوان ارزش کل بدهی کل، کاهش یافته توسط مجموع ارزش حسابداری کل بدهی و ارزش دفتري سهام، اندازه گیری می شود. تعادل نقدی شرکت(CASHt-1)؛ ثبت تعداد سالهایی که شرکت لیست شده است (AGEt-1)؛ ورود یک دارایی کل شرکت (SIZEt-1)؛ و بازده سهام شرکت (STOCKRETURNt-1) می باشند. همه این متغیرها یک سال عقب مانده اند. از آنجایی که مدل ریچاردسون با تنظیمات ایالات متحده اعمال می شود و ما یک نمونه بین المللی داریم، ما همچنین از طریق مجموعه ای از متغیرهای ساختگی، مسائل مربوط به سال، صنعت و سطح کشور را کنترل می کنیم. ضمیمه توصیف عمیقتری از متغیرها را ارائه می دهد.
متعاقب لی و همکاران (۲۰۱۴)، ما باقی مانده مثبت (εi، t> 0) ) مدل (۱) را به عنوان یک پروکسی از سرمایه گذاری بیش از حد شرکت (OVERI) در نظر می گیریم. هر چقدر مقدار مانده مثبت بالاتر باشد، سرمایه گذاری بیش از حد بالاتر خواهد بود. این باقیمانده، متغیر وابسته مدل (۲) است، که بوسیله آن فرضیه خودمان در مورد نقش متغیر اهرم و نقدینگی سیستم مالی بر سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه را بررسی می کنیم:

ما مدل (۲) را از طریق روش داده های پانل با اثرات ثابت تخمین می زنیم. ما DLIQ را به عنوان متغیر ساختگی سنج اندازه گیری پول نقدی سیستم مالی ارائه شده توسط بانک ها و دیگر طلبكاران در هر كشور و سال محاسبه می كنیم. وقتی مقدار مالیات در سیستم (در هر سال و کشور) بالاتر از میانگین (در هر کشور) باشد ارزش مقداری ۱ می گیرد و در غیر اینصورت صفر می شود. ما از متغیر LEV اندازه گیری شده در T و تعامل آن با نقدینگی مالی سیستم LEV * DLIQ) ) برای بررسی تأثیر برروی سرمایه گذاری بیش از حد بدهی و همچنین بدهی تحت تاثیر قرار گرفته از نقدینگی سیستم مالی.استفاده می کنیم. به عنوان یک بررسی دقیق، ما همچنین باقی مانده از مدل را کنترل می کنیم (۱) (مدل ریچاردسون)، در این مدل یک مشکل متعارف ممکن است بوجود آید، زیرا متغیر بدهی (LEV) نیز یک متغیر مستقل در مدل اول است. با این حال، مدل ما، از طریق متغیر LEV در t در مدل (۲) و در t-1 در مدل ۱، از مساله متعامد جلوگیری می کند. در هر صورت، عدم وجود متعامد را با بررسی همبستگی غیر صفر بین متغیر LEVt و باقی مانده از مدل (۱) و همچنین با تایید وجود یک ارتباط آماری قابل توجه بین متغیر LEVt و متغیر OVERt زمانی که مدل (۲) برآورد شده است از طریق داده های پانل با اثرات ثابت (در برآوردگر) و با LEVt به عنوان تنها متغیر مستقل مورد آزمایش قرار می دهیم. ما در بخش ” تجزیه و تحلیل اثر نقدینگی سیستم مالی و اهرم مالی ” نتایج این آزمون ها را نشان می دهیم. ما از معاون سردبیر برای مطرح کردن این موضوع تشکر می کنیم. ما همچنین از متغیرهای کنترل جریان نقدی آزاد (FCF) شرکت استفاده می کنیم، یعنی جریان نقدی بالای آنچه که مورد نیاز برای حفظ دارایی ها در محل و برای تامین سرمایه های پیش بینی شده جدید است، استفاده می شود. کسری سهام متعلق به پنج سهام عمده (OWN15) به منظور کنترل انباشتگی مالکیت (Goergen و Renneboog، ۲۰۰۱؛ Tribó و همکاران، ۲۰۰۷)؛ متغیر ساختگی (FAM) اگر سهامدار اصلی یک خانواده باشد برابر با ۱ است و در غیر این صورت برای تست نقش ماهیت سهامدار اصلی (Connelly، ۲۰۱۶)؛ و یک اندازه از حقوق طلبکاران (CR) در هر اقتصاد ارائه شده توسط La Porta و همکاران. (۱۹۹۸) و به روز شده توسط Djankov و همکاران. (۲۰۰۷) به منظور بررسی تأثیر حفاظت از بدهکاری برابر صفر خواهد بود. گرچه گنزالس (۲۰۱۶) رابطه منفی بین حفاظت از حقوق بدهکار و سرمایه گذاری شرکت در طول بحران را نشان داد، اما ارتباط با سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه گذاری هنوز مشخص نیست.

نتایج
تجزیه و تحلیل توصیفی و برآورد مدل سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه
در جدول ۲، میانگین، انحراف معیار و متغیرهای اصلی را گزارش می کنیم. در پانل A، آمار توصیفی برای متغیرهای مدل (۱) نشان داده شده است. ما می بینیم که میانگین ارزش سرمایه گذاری های جدید (۰٫۰۵۸) از نتایج تحقیقات ریچاردسون (۰٫۰۷۵) دور نیست.

این ممکن است به دلیل این واقعیت باشد که متغیرهای نمونه ما شامل داده هایی از ۲۵ کشور می شوند، در حالی که مطالعه ریچاردسون تنها بر ایالات متحده تمرکز دارد.
در پانل B از جدول ۲، آمار توصیفی متغیرهای مدل (۲) در موارد سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه، یعنی زمانی که مدل (۱) باقیمانده بالاتر از صفر است، گزارش می کنیم. این در ۴۳٪ نمونه (۳۲،۴۷۲ از ۷۵۷۸ مشاهده) اتفاق می افتد.
شکل ۱، تکامل سیستم نقدینگی سیستم مالی را برای کل دوره (۲۰۱۴ – ۲۰۱۴) نشان می دهد. این نقدینگی سیستم مالی به عنوان مجموع اعتبار ارائه شده به بخش خصوصی توسط بانک ها و اوراق بهادار بدهی (داخلی و بین المللی) صادر شده توسط بخش خصوصی به عنوان یک سهم از تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود. این داده ها مبنایی برای محاسبه متغیر DLIQ است. ما ارزش کل نمونه را برای منطقه اروپا و ایالات متحده گزارش می کنیم. همانطور که مشاهده می شود، نقدینگی مالی جهانی به تدریج تا سال ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۹ افزایش می یابد. پس از آن، تقریبا یک سال پس از شروع بحران مالی، نقدینگی مالی، در ایالات متحده به شدت کاهش می یابد (لاواوان و والنسیا، ۲۰۱۲). داده های کشورهای منطقه اروپا نشان دهنده کاهش کوچکتر ناشی از نرخ بالای بدهی در کشورهایی مانند اسپانیا (۳۰۸٪ از تولید ناخالص داخلی)، ایرلند (۴۷۹٪ از تولید ناخالص داخلی) و یا پرتغال (۲۹۳٪ از تولید ناخالص داخلی) است. به طور کلی، سطح نقدینگی جهانی بیش از حد کاهش نمی یابد. حداکثر ارزش نقدینگی در سال ۲۰۰۹ (۲٫۵ برابر تولید ناخالص داخلی) است، در حالی که در سال ۲۰۱۴ تنها ۰٫۳ (با ۲٫۲ برابر تولید ناخالص داخلی) کاهش یافته است.
در جدول ۳ نتایج حاصل از برآورد مدل (۱) ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت بین هزینه های سرمایه گذاری جدید و سرمایه گذاری های پیشین وجود دارد که می تواند در درک رفتار مداوم سرمایه گذاری شرکت ها و هزینه های تعدیل سرمایه گذاری های جدید قابل فهم باشد (Aivazian وهمکاران، ۲۰۰۵a؛ Liu and Bredin، ۲۰۱۰). ضرایب سرمایه گذاری قبلی، فرصت های رشد با اندازه گیری با BM))، تعادل نقدی شرکت (CASH) و بازده سهام (STOCKRETURN) با نتایج ریچاردسون (۲۰۰۶) سازگار است. بر خلاف ریچاردسون (۲۰۰۶)، ضریب SIZE منفی و قابل توجه است،. این ممکن است نشان دهد که در دوره مطالعه، بیشترین سرمایه گذاری توسط شرکت ها در بخش هایی با سریعترین نرخ رشد می باشد که در دارایی های ثابت بسیار متمرکز و پر قدرت نیستند. نتایج حاصل از ستون (۱) جدول ۳ نشان دهنده ضریب مثبت و معنی دار LEV است. این نتیجه بر خلاف ریچاردسون (۲۰۰۶) است، اما مطابق با انتظارات خودمان: اهرم و نفوذ قدرت بیشتر باید منجر به سرمایه گذاری بیش از حد سرمایه در یک زمینه نقدینگی سیستم مالی بالا شود.
سپس دو برآورد اضافی برای دو گروه از شرکت ها بسته به اینکه آنها دارایی های ثابت خود را افزایش یا کاهش می دهند و یا اینکه سرمایه گذاری جدید مثبت یا منفی است انجام می دهیم (ستون های ۲ و ۳ جدول ۳). نتایج جدید، بینش جالبی راجع به نقش دوگانه اهرم ارائه می دهند. از یک طرف، برای شرکت هایی که سرمایه از دست داده اند (ستون ۲)، یک رابطه منفی بین کاهش و یا از دست دادن سرمایه و اهرم وجود دارد، که به این معنی است که هرچقدر که اهرم بالاترباشد،از دست رفتن سرمایه نیز بالاتر خواهد بود. این رابطه ممکن است به دلیل بدهی های شرکت ها به عنوان مانعی برای محدودیت های مالی و یا نقش سنتی بدهی به عنوان بازدارنده از سرمایه گذاری غیر ضروری باشد. برای شرکت هایی با سرمایه گذاری های مثبت جدید (ستون ۳)، ما یک رابطه مثبت بین اهرم و سرمایه گذاری به دست می آوریم.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا