دانلود رایگان ترجمه مقاله عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز – ACS 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم در محلول هیدروکلریک اسید به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: عصاره برگ آکالیفا تورتا به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم در محلول هیدروکلریک اسید
عنوان انگلیسی مقاله: Acalypha torta Leaf Extract as Green Corrosion Inhibitor for Mild Steel in Hydrochloric Acid Solution
رشته های مرتبط: شیمی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی آلی و شیمی کاربردی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
نشریه ACS
کد محصول f222

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات شیمی

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

۳٫۲٫۳٫ اندازه گیری های کرونوآمپرومتری :
به منظور بررسی توانایی EAL برای مهار ( بازداری ) فرآیندهای آندی فولاد نرم ، آزمایشهای کرونوآمپرومتری بوسیله پلاریزه کردن آندی پتانسیل الکترود در − ۰/۴۱ V ( برحسب SCE ) برای ۶۰۰ ثانیه انجام شدند. مقادیر دانسیته جریان بدست آمده در طول الکترواکسیداسیون فولاد نرم در HCl 1 M در غیاب و حضور ۱۰۰۰ ppm EAL یادداشت شدند. منحنی های کرونوآمپرومتری در شکل ۷ رسم شده اند.
با توجه به مقادیر دانسیته جریان در غیاب و حضور ۱۰۰۰ ppm EAL ، راندمان حفاظت حدود ۹۰% محاسبه شد. از این رو ، می توان نتیجه گرفت که عصاره به عنوان یک بازدارنده خوردگی موثر برای فولاد نرم در HCl 1 M عمل می کند.

۳٫۳٫ مطالعات مورفولوژیکی سطح :
تصاویر SEM ( شکل ۸ ) فولاد نرم غوطه ور شده در محلول HCl 1 M در غیاب و حضور ۱۰۰۰ ppm EAL به منظور نشان دادن برهمکنش عصاره بر سطح فلز ثبت شده اند. از شکل ۸A می توان مشاهده کرد که سطح نمونه در غیاب عصاره به شدت آسیب دیده و سطح ، خشن و بسیار متخلخل است. درحالیکه در حضور EAL ( شکل ۸B ) نمونه در مقایسه با حالتی که سطح در محیط اسیدی به تنهایی غوطه ور شده در شرایط بهترِ ، داشتن سطح صاف است که این به تشکیل یک لایه محافظ از ترکیبات EAL نسبت داده می شود. این نشان می دهد که EAL از انحلال آهن جلوگیری می کند و از این طریق سرعت خوردگی فولاد نرم در محلول HCl 1 M را کاهش می دهد.

۴٫۳٫ مکانیزم بازداری :
آزمایشات کاهش وزن و الکتروشیمیایی نشان می دهند که خوردگی فولاد نرم در حضور غلظتهای مختلف EAL کند شده است. مولکولهای بازدارنده موجود در عصاره ، سطح فولاد نرم را از طریق مکانیزم جذب اشغال می کنند. گونه های آکالیفا حاوی غلظتهای بالایی از پلی فنولها ، ترپنوئیدها و استرولهای گیاهی هستند و این ترکیبات آلی حاوی حلقه های بنزن به هم پیوسته و هترواتم های O در حلقه ها هستند. مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی نشان می دهند که جذب EAL روی سطح فولاد نرم شامل یک جذب فیزیکی است. ماکرو مولکولهای موجود در عصاره به وسیله برهمکنش های دهنده-گیرنده بین الکترونهای π حلقه های بنزن به هم پیوسته و اوربیتال d اشغال نشده اتم های آهن ، روی سطح فولاد نرم به طور الکترواستاتیکی جذب می شوند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

 ۳٫۲٫۳٫ Chronoamperometric Measurements.

In order to verify the ability of EAL to inhibit anodic processes of mild steel, the chronoamperometric experiments were carried out by polarizing anodically the electrode potential at −۰٫۴۱ V (vs SCE) for 600 s. the current density values obtained during the electrooxidation of mild steel were recorded in 1 M HCl in the absence and presence of 1000 ppm EAL. The chronoamperometric curves are depicted in Figure 7. By considering the current density values in the absence and presence of 1000 ppm EAL, the protection efficiency was calculated around 90%.39 Hence, it can be concluded that the extract act as an efficient corrosion inhibitor for mild steel in 1 M HCl.

۳٫۳٫ Surface Morphological Studies.

The SEM images (Figure 8) of mild steel immersed in 1 M HCl solution in the absence and presence of 1000 ppm EAL were recorded to establish the interaction of extract with the metal surface. Itcould be observed from the Figure 8A that the specimen surface was strongly damaged in the absence of the extract and the surface is rough and highly porous. Whereas in the presence of EAL (Figure 8B), the specimen is in better condition having smooth surface compared with that of the surface immersed in acid medium alone which is attributed to the formation of a protective layer by the constituents of EAL. This indicates that EAL hinders the dissolution of iron and there by reduces the rate of corrosion of mild steel in 1 M HCl solution.

۳٫۴٫ Mechanism of Inhibition.

The weight loss and electrochemical experiments reveals that the corrosion of mild steel is retarded in the presence of different concentration of EAL. The inhibitor molecules present in the extract blocks the surface of mild steel via adsorption mechanism. The Acalypha species contain high concentrations of polyphenols, terpenoids, and plant sterols, and these organic compounds contains fused benzene rings and O heteroatoms in the rings.40 The values of thermodynamic parameters indicated that the adsorption of EAL on mild steel surface involves a physisorption. The macromolecules present in the extract get electrostatically adsorbed on the mild steel surface by donor−acceptor interactions between the π electrons of fused benzene rings and the vacant d-orbital of iron atoms

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا