دانلود رایگان ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل و بررسی سازمان بهداشت کانادا (BMC سال ۲۰۱۱)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه BMC در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۱ منتشر شده و ترجمه آن ۲۰ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

درک استفاده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از خدمات پزشک خانواده:
تجزیه و تحلیل مقطعی از بررسی سازمان بهداشت کانادا

عنوان انگلیسی مقاله:

Understanding adolescent and young adult use of family physician services: a cross-sectional analysis of the Canadian Community Health Survey

دانلود رایگان مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله بهداشت عمومی – اپیدمیولوژی یا همه گیر شناسی
چاپ شده در مجله (ژورنال)/کنفرانس مراقبت های اولیه (BMC)
کلمات کلیدی مراقبت های بهداشتی اولیه – پزشک خانواده – جوانی – سیاست مراقبت های بهداشتی – کاربر بالا
کلمات کلیدی انگلیسی Primary Health Care – Family Physician – Young Adulthood – Health Care Policy – High User
ارائه شده از دانشگاه مرکز مطالعات پزشکی خانواده، دانشگاه غربی انتاریو
نمایه (index) Scopus – Master Journals – DOAJ
شناسه شاپا یا ISSN ۲۷۳۱-۴۵۵۳
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1186/1471-2296-12-118
لینک سایت مرجع https://bmcprimcare.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2296-12-118
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه BMC
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۰ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

کد محصول F2208

 

بخشی از ترجمه

متغیرها
این نتیجه، استفاده از پزشک خانواده در طول سال گذشته در سه سطح طبقه بندی شد: عدم استفاده (۰ ویزیت)، استفاده کم (۳-۱ ویزیت)، استفاده زیاد (۴ یا بیشتر). دو مقایسه صورت گرفت: ۱) استفاده ( کاربران با غیرکاربران)؛ و ۲) شدت استفاده در کاربران (کاربران با ویزیت بالا در برابر کاربران با ویزیت پایین) .
متغیرهای مستقل تحت مدل رفتاری Anderson در مورد استفاده از خدمات بهداشتی [ ۳۵ ] انتخاب شدند. هر جا که امکان پذیر بود، متغیرهای مشابه برای هر یک از سه گروه سنی به منظور تسهیل مقایسه میان گروه ها استفاده شدند. متغیرهای مستعد کننده در دسترس و مورد استفاده عبارت بودند از: سن، جنس، حضور در مدرسه و پیشرفت تحصیلی (بالاترین سطح از آموزش و پرورش به دست آمده برای نوجوانان میانسال و جوانان)، قومیت (کشور محل تولد و منشا نژادی)، جامعه تعلق، وضعیت تأهل (افراد جوان)، و وضعیت کار (نوجوانان و جوانان) . متغیرهای فعال کردن مورد استفاده قرار داده شده عبارت بودند از: کفایت درآمد خانواده ( سطح درآمد و اندازه خانواده ترکیب شده)، تنظیم زندگی (افراد بالغ جوان)، دسترسی به پزشک خانواده ( “آیا شما دکتر پزشکی منظم دارید؟”) و جغرافیا (شهری و روستایی). متغیرهای نیاز به درک شده، عبارت بودند از: سلامت خود ادراک شده به طور کلی ، سلامت روانی خود ادراک شده، نظر از وزن و استرس (تنها برای میانه نوجوانی و جوانان). متغیرهای نیاز بررسی شده عبارت بودند از: گروه BMI ، و تعداد بیماری های مزمن. متغیرهای اقدام بهداشتی مورد استفاده عبارت بودند از: فعالیت بدنی، مصرف سیگار، فعالیت جنسی (در دسترس برای نوجوانان متوسط و تنها افراد بالغ جوان) ، و نوشیدن الکل. CCHS، سیستم مراقبت های بهداشتی یا متغیرهای محیط خارجی را فراهم نمی کند؛ با این حال ، این ایالت به عنوان یک اندازه گیری زمینه ای استفاده شد زیرا مراقبت های بهداشتی در کانادا در درجه اول در سطح این ایالت اجرا شد.

تجزیه تحلیل
تجزیه و تحلیل با استفاده از برای ویندوز STATA 10.0 [36] تکمیل شد. تجزیه و تحلیل جداگانه برای هر یک از سه گروه، همزمان با سه مرحله رشد و بلوغ [ ۳۷ ] انجام شد. این مطالعه با الزامات آمار کانادا که اطلاعات را از مراکز تحقیقات اطلاعات خود منتشر می نمودند، پیروی نمود. وزن های خود راه انداز ارائه شده توسط اداره آمار کانادا برای محاسبه برآورد واریانس استفاده شد.
برای بررسی توزیع تمام متغیرهای در هر یک از سه گروه سنی برای همه پاسخ دهندگان که به سوال نتیجه پاسخ دادند، از آمار توصیفی استفاده شد. تجزیه و تحلیل دو متغیره برای بررسی ارتباط بین تمام متغیرهای مستقل و استفاده پزشک خانواده و شدت استفاده انجام شد. عامل تورم واریانس (VIF) برای هر متغیر مستقل محاسبه شد و VIF کمتر از ۱۰ در حد قابل قبول برای هم خط بودن در نظر گرفته شد .
تجزیه و تحلیل چند متغیره از روش رگرسیون لجستیک تو در تو به کار گرفته شد و در همه موارد با اطلاعات کامل استفاده شد. اولین رگرسیون لجستیک، استفاده ( کاربران در مقابل غیر کاربران) و رگرسیون لجستیک دوم، شدت (کاربران با ویزیت بالا در مقابل کاربران با ویزیت پایین) را مورد بررسی قرار داد. بنابراین در مجموع شش رگرسیون ، تولید شد، یکی برای هر نتیجه ( استفاده و شدت)، برای هر یک از سه گروه سنی. در رگرسیون لجستیک برای شدت استفاده، یک پارامتر مقدار فراگیر (IV) ارتباط دهنده دو پیامد محاسبه شد. به علت تو در تو بودن استفاده کم و استفاده بالا، سه سطح از نتیجه، مستقل نبودند. مدلهای رگرسیون لجستیک معمول، استقلال نتایج جایگزین و توزیع عبارت خطای مشابه را فرض می کنند. بنابراین یک مدل رگرسیون لجستیک تو در تو استفاده شد که در آن پارامتر IV برای کوواریانس بین خطاها در نظر گرفته شد. برای هر یک از شش رگرسیون لجستیک، مدل آثار اصلی برای اولین بار اجرا شد. نوشته ها برای شواهد ممکن در مورد فعل و انفعالات مورد بررسی قرار گرفتند اما مطلب کمی پیدا شد. با این حال ، چون نوشته های متناقض در مورد ارتباط بین رابطه جنسی و استفاده وجود دارد، که در آن جنس در مدل آثار اصلی معنید ار بود، شرایط تعامل برای رابطه جنسی با سایر متغیرهای جمعیت شناختی ( آموزش ، درآمد ، نژاد ) در نظر گرفته شد. تعاملات بین متغیرهای رابطه جنسی و رفتار جنسی ( کنترل تولد، تعداد شرکای جنسی) در نظر گرفته شدند، زیرا ممکن است زن ها نیاز بیشتر برای خدمات پزشک خانواده برای مسائل بهداشت باروری (به عنوان مثال نسخه های کنترل بارداری، غربالگری دهانه رحم) نسبت به مردان داشته باشند. تشخیص های رگرسیون برای هر یک از رگرسیون ها با استفاده از SAS نسخه ۹٫۱ انجام شد [ ۳۸ ] شد که به بررسی آمار C و آمار DFbeta پراخت. هیچ مشاهده ای بی دلیل بانفوذ نبود و در نتیجه تمام مشاهدات در تجزیه و تحلیل نهایی حفظ شدند.
احتمالات پیش بینی شده برای مقایسه استفاده و عدم استفاده برای هر یک از سه گروه سنی با جنس و تعداد بیماریهای مزمن محاسبه شدند. دیگر متغیرهای مستقل در مقادیر مرجع خود برای متغیرهای رده ای و در میانگین ها خود برای متغیرهای پیوسته حفظ شدند. این احتمال که یک ” نمونه ” نوجوان و بزرگسال جوان می تواند یک کاربر باشد محاسبه شد. این نتایج با نتایج از نسبت شانس از رگرسیون لجستیک سازگار هستند اما می توان آنها را به طور مستقیم تفسیر نمود.

نتایج
نتایج توصیفی
جدول ۱ توزیع نتیجه برای هر یک از سه گروه سنی را توصیف می کند. ۱٫pdf فایل اضافی در توصیف توزیع متغیرهای مستقل برای هر گروه سنی است.

نتایج رگرسیون لجستیک تو در تو
جداول ۲ و ۳ گزارش نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک چند متغیره برای هر گروه سنی برای دو پیامد استفاده و شدت استفاده بود. ۲٫pdf فایل اضافی و ۳٫pdf فایل اضافی ارائه دهنده نسبت شانس تعدیل نشده برای دو پیامد برای هر گروه سنی هستند.

استفاده از پزشک خانواده (کاربران در مقابل غیر کاربران)
با توجه به استفاده، پاسخ دهندگان از Quebec شانس کمتری برای کاربر بودن را نسبت به کم سن و سال و میانسال از Ontario داشتند اما این مورد برای افراد بالغ جوان اهمیت نداشت. پاسخ دهندگان افراد بالغ از Manitoba و Alberta شانس بالاتری بودن نسبت به کاربران از Ontario داشتند. زنان احتمال بالاتری در کاربرد بودن در میانه نوجوانی و جوانی داشتند. نوجوانان کم سن و سال که منشأ نژادی آنها سفید نبود، شانس کمتری برای کاربر بودن نسبت به سفیدپوستان نشان دادند. برای افراد بالغ جوان، احساس مثبت و روز افزون متعلق به جامعه دارای رابطه معنی داری با این مورد بود که یک کاربر در یک منطقه شهری زندگی می کند یا خیر. درآمد به طور کلی با کاربر بودن به جز در مورد درآمد کم برای نوجوانان میانسال، مرتبط بود. پاسخ دهندگان از هر سه گروه سنی که دکتر پزشکی منظم نداشتند، شانس کمتری برای کاربر بودن نسبت به کسانی داشتند که دکتر پزشکی منظم داشتند. متغیرهای نیاز درک شده با کاربر بودن برای نوجوانان کم سن و سال که در آن کم وزن بودن با عدم استفاده مرتبط بود، مرتبط بودند و برای نوجوانان میانسال، که در آن سلامتی ضعیف تر خودادراک شده ذهنی با عدم استفاده مرتبط بود. ارتباط داشتن بیماری های مزمن با کاربر بودن در سراسر سه گروه سنی متفاوت بود. در نوجوانان کم سن و سال، داشتن بیماری های مزمن ۱ و ۳ با کاربر بودن در ارتباط بود در حالی که هر سطح از داشتن بیماری های مزمن با کاربر بودن در نوجوانان میانسال مرتبط بود. در افراد بالغ جوان، داشتن بیماری های مزمن با کاربر بودن مرتبط نبود. هیچ اثرات متقابل معنی داری برای هر یک از گروه های سنی وجود نداشت.

شدت استفاده از پزشک خانواده ( کاربران با ویزیت بالا در مقابل کاربران با ویزیت پایین)
با توجه به شدت، احتمال اینکه یک کاربر با ویزیت بالا بودن برای افراد از Quebec برای هر سه گروه، پایین بود. همچنین، برای نوجوانان میانسال، پاسخ دهندگان از ایالت آتلانتیک، ساسکاچوان، آلبرتا و بریتیش کلمبیا شانس بالاتری برای کاربر بودن با ویزیت بالا نسبت به افراد از Ontario داشتند. جنسیت یک عامل در میانه نوجوانی به عنوان یک تعامل با استفاده از کنترل تولد بود. هیچ فعل و انفعالات دیگری برای هر یک از گروه های سنی قابل توجه نبود. جنسیت، تاثیر عمده ای در افراد بالغ جوان بودکه در آن زنان شانس بالاتری برای کاربر بودن با ویزیت بالا داشتند. در نوجوانی میانسال، آن دسته از پاسخ دهندگان که در کشوری غیر از کانادا متولد شده بودند، شانس بالاتری برای کاربر بودن با ویزیت بالا نسبت به کسانی داشتند که در کانادا متولد شده بودند. هیچ ارتباطی بین درآمد و کاربر بودن با ویزیت بالا برای هر یک از گروه های سنی وجود نداشت. برای تمام گروه های سنی، احتمال کاربر بودن با ویزیت بالا با بیماری های مزمن تر افزایش یافت. تعداد متغیرهای نیاز درک شده در ارتباط با کاربر بودن با ویزیت بالا با هر گروه سنی افزایش یافت.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا