دانلود رایگان ترجمه مقاله اهداف، ارزشها، امنیت و درک ضرورتهای مصرف کننده (وایلی ۲۰۱۶)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه وایلی در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۲۲ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

حقیقاتاً به چه چیزی نیازداریم؟ اهداف، ارزشها، امنیت و درک ضرورتهای مصرف کننده

عنوان انگلیسی مقاله:

What Do We Really Need? Goals and Values, Security, and the Perception of Consumer Necessity

 
دانلود رایگان مقاله انگلیسی: مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf: ترجمه pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد: ترجمه ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت – روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله بازاریابی – مدیریت کسب و کار – روانشناسی صنعتی و سازمانی
چاپ شده در مجله (ژورنال) روانشناسی و بازاریابی
ارائه شده از دانشگاه Berea College
نمایه (index) Scopus – Master Journals – JCR
شناسه شاپا یا ISSN ۱۵۲۰-۶۷۹۳
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1002/mar.20855
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه وایلی – Wiley
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۲ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب)

کد محصول

F2130

 

بخشی از ترجمه

افراد دلبسته نگران تمایلات شدیدی دارند اما ممکن است درجستجو و ایجاد پیوندهای اجتماعی قوی تر و شاید خارج از حساسیت بیشترشان نسبت به عدم پذیرش اجتماعی شکست بخورند. اگرچه افراد نگران علاقه کمی به ایجاد روابط قوی دارند و ممکن است انها را نپذیرند. تحقیقات اخیر اشاره به این داردکه افراد دلبسته نگران ممکن است خارج از نیاز به پرکردن یک خلا اجتماعی، تاحدی مادی گرا باشند. افراد اجتنابی خیلی مادی گرا نبودند، شاید بخاطراینکه آنها روابط اجتماعی را نمی پذیرند و بنابراین احساس نمی کنند که باید این خلا را پرکنند.

مادیگرایان ممکن است الگوهای مصرفی را تقویت کنندکه احساس فرد نسبت به ارزشِ خودِ اجتماعی را ازطریق مصرف آشکار یا ازطریق ارتباط با یکی از برندهای اجتماعی افزایش می دهد. درحقیقت، رندفیلنش و دیگران درسال ۲۰۰۹ نشان دادندکه تهدیدهای بیرونی نسبت به خودِ فرد، شناسایی برند درمیان افراد مادیگرا را افزایش داد و اهداف مادی خودشان ممکن است امنیت را فراهم آورند. افراد توانایی این را دارند تا دلبستگیهایی را نسبت به اموالشان داشته باشند و اموال می توانند مولفه مهمی در احساس فرد نسبت به خودش باشند که مخصوصاً ممکن است از نظر افراد مادی گرا درست باشد.

افراد دلبسته نگران خودپنداره ضعیفی دارند و نیاز بیشتر به جبران مصرف مادی را پیشنهادمی دهند. درحقیقت، افرادمادی هم خودپنداره ضعیفی دارند که شاید تاحدی بواسطه نفوذ اساسی عدم امنیت دلبستگی باشد.

باوجود فرضیه  تسهیل مصرف مادی بواسطه ضرورت مصرف کالاها،  همچنین اینطور فرض شدکه درک ضرورت ممکن است ریشه در عدم امنیت درون فردی داشته باشد. اینکه، افرد دلبسته نگران ممکن است نیاز به کالاهای مصرفی خارج از نیاز اساسی تر برای داشتن  ارتباط اجتماعی را بیان کنند. برای مثال، افراد دلبسته نگران حساسیت ویژه ای نسبت به تاثیرضعیف برمصرف دارندکه حاکی از ارتباط قوی میان رفتارهای مصرف و زمینه انگیزه های اجتماعی می باشد.

دراین سه مطالعه ارتباط میان درک ضرورت و پیگیری هدف و ارزشها و عدم امنیت درون فردی مورد سنجش قرارگرفت. هدف مطالعه۱ صرفاً شناسایی ارتباط میان پیگیری هدف و درک ضرورت بود. هدف از مطالعه۲ تکرار نتایج مطالعات۱ با استفاده از معیارهای مختلف ضرورت و توسعه نتایج بسوی ارزشهای مادی بود. درنهایت نیز در مطالعه۳، امکان وجود ارتباط میان درک ضرورت با عدم امنیت درون فردی آزموده شد و اینکه نقش مهمی را در ارتباط میان مادی گرایی و دلبستگی اضطراب ایفامی کرد.

مطالعه۱

روش

شرکت کنندگان ۷۶ دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاهی درجنوب شرقی منطقه بودند. ( ۶۳درصد زن با میانگین سنی ۱۹٫۹). شرکت کنندگان ابتدا گزارش دادندکه آیا ۲۰ آیتم کالاهای لوکس هستند یا ضرورت محسوب می-شوند ( به جدول شماره یک نگاه کنید). این آیتمها از دومنبع اصلی گلچین شد: پرسشنامه ضرورت/ تجملات درمقاله تحقیقاتی پیو درسال ۲۰۰۹ که قبلاً بحث شد و نیز پرسشنامه نوریس و لارنس درسال ۲۰۱۱٫ آنها از شرکت کنندگان خواستند تا گزارش دهندکه تاچه حد خواستار تنوع در کالاهای مصرفی مختلف بودند. سپس شرکت کنندگان جدیدترین نسخه شاخص آسپیراسییون کاسر و همکاران را تکمیل کردند. این شاخص ۵۶ آیتمی تلاش هدفمند در۱۱ حوزه خاص را اندزه گیری می کند که نه تای آنها شامل حوزه های جامع تری در جهت گیری بسوی هدفی درونی یا بیرونی هستند. شرکت کنندگان اهمیت هریک از ۵۶ هدف را ازمقیاس یک (که اصلاً اهمیتی ندارند) تا ۹ ( اهمیت فوق العاده ای دارند) برآوردکردند.

چهارحوزه هدف بیرونی ( موفقیت مالی، شهرت، محبوبیت، انطباق و ….) بطورمیانگین نمره گرایش به سمت هدفی بیرونی و ساده را بدست آورد و ۵ حوزه از اهداف درونی ( وابستگی، جامعه، سلامت، امنیت و پذیرش خود و …) بطورمیانگین نمره گرایش به سمت هدفی درونی و ساده را فراهم کرد.

بدنبال تحقیقات گروزت و دیگران درسال ۲۰۰۵ و برای اینکه هریک از حوزه  های هدف اهمیت نسبی آن هدف را در ارتباط با اهداف دیگر نشان دهند، میانگین بالای تمامی یازده حوزه هدف از میانگین هرحوزه هدف قبل از میانگین گرفتن کم شد.

نتایج:

نسبت شرکت کنندگانی که هرایتم را ضرورت تلقی کردند در جدول شماره یک نشان داده می شود. اندازه گیری وابسته به ضرورت با مجموع تعدادآیتمهایی محاسبه شد که برخلاف کالاهای لوکس و تجملاتی، کالاهای ضروری درنظرگرفته شدند. (M=5.76,SD=3.23). به واسطه همبستگی بسیار بالا میان جهت گیری اهداف درونی و بیرونی (r=−۰٫۸۱,p<0.001)، همبستگی دستور صفر میان پیگیری هدف و ضرورت محاسبه شد. پیگیری هدف بیرونی همبستگی مثبتی با درک ضرورت یعنیr=0.42,p<0.001 داشت. درمقابل،پیگیری هدف درونی همبستگی منفی با درک ضرورت یعنی r=−۰٫۵۱,p<0.001  داشت. درامدخانوار ارتباط حاشیه ای با درک ضرورت (r=0.25,p<0.07) داشت. بنابراین، پیگیری رگراسیون همزمان انجام  شد و پیش بینی درک ضرورت پیگیری اهداف و کنترل درآمد و نیز جنسیت انجام شد. تاثیرات آن  برروی هردو پیگیری اهداف بیرونی    ودرونی  حائز اهمیت بود. هیچ پیش-بینی کننده دیگری درمدلها اهمیت نداشت.

برای تعیین اینکه آیا هر حوزه  هدف خاصی بطورمنحصربفردی درک ضروررت را پیش بینی می کرد ، تعداد آیتمهای ضرورت درنظرگرفته شده از تمامی۱۱ حوزه هدف معنامحور پیش بینی شد. طبق انتظار، مدل کلی یعنی   مهم بود. بااینحال، زمانیکه اهمیت نسبی تمامی حوزه های هدف بطورهمزمان کنترل می گردد، تنها تمایل برای رسیدن به موفقیت مالی بطورمنحصربفرد تعداد آیتمهایی را پیش-بینی کرد که ضرورت تلقی شدند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا