دانلود رایگان ترجمه مقاله پیش بینی پتانسیل جداسازی عصبی و عروقی در تومورهای مغزی (سیج ۲۰۱۲)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه سیج در ۱۴ صفحه در سال ۲۰۱۲ منتشر شده و ترجمه آن ۲۵ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

مقایسه ترسیم واکنش پذیری عروق مغزی و تصویربرداری پرفیوژن DSCMR برای پیش بینی پتانسیل جداسازی عصبی و عروقی در تومورهای مغزی

عنوان انگلیسی مقاله:

Comparison of BOLD Cerebrovascular Reactivity Mapping and DSC MR Perfusion Imaging for Prediction of Neurovascular Uncoupling Potential in Brain Tumors

دانلود رایگان مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی پزشکی – پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله پردازش تصاویر پزشکی – مغز و اعصاب – پرتوشناسی و راديولوژی – جراحی عمومی
چاپ شده در مجله (ژورنال)/کنفرانس فناوری در تحقیقات و درمان سرطان
کلمات کلیدی BOLD fMRI – ترسیم قبل از جراحی – واکنش پذیری عروق مغزی – جداسازی عصبی عروقی
کلمات کلیدی انگلیسی BOLD fMRI – Presurgical Mapping – CerebroVascular Reactivity – Neurovascular Uncoupling
ارائه شده از دانشگاه گروه رادیولوژی و علوم رادیولوژی، دانشکده پزشکی
نمایه (index) Scopus – Master Journal List – JCR – DOAJ – Medline
شناسه شاپا یا ISSN ۱۵۳۳-۰۳۴۶
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.7785/tcrt.2012.500284
لینک سایت مرجع https://journals.sagepub.com/doi/10.7785/tcrt.2012.500284
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه سیج – Sage
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

کد محصول F2048

 

بخشی از ترجمه

پردازش تصویر
مجموعه داده ها برای هر بیمار به یک ایستگاه کاری بیرونی انتقال داده شدند و پیش پردازش با استفاده از نرم افزار DynaSuiteNeuro اجرا شد.
تصاویر پس از کنتراست T1 و SWI همراه با تصاویر قبل از کنتراست T1 با استفاده از یک الگوریتم جسم سخت ثبت شدند.
اطلاعات کارBH BOLD EPI اولیه ابتدا به صورت موقتی درون یابی شدند تا این حقیقت را تصحیح کنند که تکه های مختلف در زمان های مختلف به دست آمدند و سپس هر حجم در یک مرجع ثبت شد تا حرکت اصلی ملایم را در طی اکتساب داده های اصلی اصلاح کند. مجموعه داده های تغییر زمانی و اصلاح حرکتی سپس همراه با تصاویر قبل از کنتراستT1 با استفاده از یک الگوریتم جسم سخت ثبت شدند.
تصاویر پرفیوژن اولیه از نظر حرکتی اصلاح شده بودند و سپس همراه با تصاویر پیش از کنتراست T1 توسط یک الگوریتم جسم سخت ثبت شدند. منحنی های تک زمانه به منحنی های زمتن تمرکز تبدیل شدند با این فرض که یک رابطه تناسبی معکوس در بین دو کمیت وجود دارد.rCVB با جمع منحنی زمان تمرکز و اضافه کردن یک فاکتور اصلاحی برای مدنظر قرار دادن تراوش کنتراست از طریق مانع خونی_ مغزی مختل شده مطابق با متدی که توسط بوکسر من و دیگران ایجاد شده است، محاسبه گردید. MTT در اولین لحظه از منحنی عبور محاسبه شد. سپس rCBF مطابق با اصل ظرفیت مرکزی از نسبت زیر به دست آمد. = rCBV/MTT rCBF
تجزیه و تحلیل رگرسیون برای ایجاد طرح های واکنش عروقی_ مغزی با استفاده از نرم افزار Analysis of Functional Neuroimages انجام شد. مجوعه داده ها ابتدا به صورت فضایی با استفاده از Gaussian Kernel 4 میلیمتری هموار شدند. تجزیه و تحلیل مدل خطی کلی (GLM) از جایی که مجموعه زمان سیگنال BOLD مورد نظر وکسل به وکسل با تابع زیر منطبق شد مورد اجرا قرار گرفت: Y(t)=ᵦ₀+ᵦ₁t+ax(t)
که در اینجا ᵦ₀ وᵦ₁ ضریب تاثیر چندجمله ای درجه یک هستند که baseline را به عنوان (ᵦ₀) دائمی به اضافه یک جریان موقتی خطی مدل سازی می کنند، x(t) مجموعه زمان های همودینامیک ایده آل است که با به هم پیچیدن یک تابع پاسخ ضربه همودینامیک برای یک کار تنفسی با زمان بندی الگو به دست آمده است و a ضریب تاثیر آن است. یک طراحی وکسل به وکسل از رگرسورهای a ، ᵦ₀و ᵦ₁به عنوان نتیجه این جور کردن محاسبه شد.

جدول ۱
اطلاعات دموگرفیک شامل سن، جنس، موقعیت و پاتولوژی تومور لخته ای، ارزیابی تطابق بین CVR کاهش یافته منطقه ای و عدم فعال سازی قشری موردانتظار، فهرست انواع کارهای fMRI مانند حرکتی، زبان یا دیداری، موقعیت گردنده اناتومیک فاقد فعال سازی BOLD و CVR منطقه ای کاسته شده مرتبط، کارهای خاص اجراشده fMRI وموقعیت اناتومیک دقیق کورتس “BOLD_silent” با در نظر گرفتن حاشیه های تومور برای نوزده مورد تومور مغزی که در این مطالعه قرار داشتند.
تصاویر SWI به صورت تصویری مورد بررسی قرار گرفتندتا حضور آرتیفکت های حساسیت بزرگ به دلیل مقادیر فراوان فراورده های خونی یا دسته بندی و میکرومینرالیزیشن که می تواند Region of Interest Analysis(ROI) را برای تغییر سیگنال درصدی BOLD CVR تحت تاثیر قرار دهد.
تصاویر پس از کنتراست T1، تغییر سیگنال درصدی BOLD CVR و طرح های rCBF برای تجزیه و تحلیل ROI به نرم افزار MIPAV وارد شدند.برای هر بیمار دو مشاهده گر که به عنوان درجه بندی کننده عمل می کردند، تجزیه و تحلیل ROI را انتخاب کردند. این ROI ها کل مناطق تقویت کننده گادولینیوم شامل اجزاء نکروتیک درونی در ضایعاتی که افزایش را نشان می دادند را شامل می شد، در حالی که آنها مناطق هایپواینتنسیتی را در تصاویر پس از کنتراست T1 در ضایعه های غیر افزون کننده شامل می شوند. در هر حال، ساختارهای سیاهرگی بزرگ به منظور اجتناب از تاثیرات سیاهرگی بزرگ برمتریک هایی که از سیگنال BOLD مشتق شده اند و برای اجتناب از مقادیر پرفیوژن که به صورت جعلی اضافه شده اند از ROI ها مستثنی شدند.
در سوی دیگر تومور ROI های مشابه ترسیم شدند. شکل اول را برای مثالی از ROI قرار داده شده در سه نمونه ببینید. توجه کنید که ROI ها کل تومورها و نیز کورتکسی را که تومور به آن نفوذ کرده یا در مجاورت کورتکس perilesional نفوذ کرده است را در بر می گیرد. نسبت بین مقدارrCBV ماکسیمم در ROI ایپی سیلیشنال و مقدار rCBV متوسط در ROI کنترالژیونل محاسبه شد.یک متریک یکسان نیز برای (rflow) rCBF گزارش شد. برای طرح های CVR نسبت بین تغییر سیگنال درصدی BOLD در ROI ایپی سیلیشنال و تغییر سیگنال درصدی BOLD متوسط در ROI کنترالژیونل محاسبه شد.
نهایتا، یک بررسی تصویری از طریق توافق بین دو درجه بندی کننده محرک مرکب پس پردازنده وطرح های مرتبط با کار فعال سازی BOLD زبان که در سرور PACS سازمانی ما به عنوان بخشی از پرونده پزشکی الکترونیکی هر بیمار در دسترس بودند، اجرا شد.تصیمیم گیری در این مورد اتخاذ شد که آیا در هر مورد مناطق فاقد فعال سازی قشری eloquent مورد انتظار در طر ح های فعال سازی BOLD مرتبط با کار با مناطقی که در آنها CVR در طرح های BOLD BH CVR به صورت ناحیه ای کاهش یافته است، مطابقت دارد و این استانداردی برای تشکیل NVU در هریک از نوزده مورد در کوهورت ما است. این توافق یا عدم توافق برای هر بیمار ثبت شد.

متدهای آماری
ضریب ارتباط درون طبقه ای(هاICC) ؛ به عنوان مثال نسبت بین واریانس تابع به واریانس کل مقادیر برای rvol, rflow و rCVR محاسبه شد. مقدار متوسط و انحراف استاندارد برای این مقادیر گزارش شدند. تجزیه و تحلیل رابطه آماری بین rvol و rCVR و بین rflow و rCVR با استفاده از مقادیر متوسط توسط رگرسیون ساده برای هر درجه از تومور اجرا شد. تست های آماری غیر پارامتریک Kruskall Wallis و Mann Whitney مورد اجرا قرار گرفتند تا تفاوت بین تقسیم rvol، rflow و rCVR را در بین درجات مختلف تومور ارزیابی کنند. یک نمونه تست Wilcoxon برای ارزیابی اینکه در چه جمعیتی از بیماران نسبت نرمال شده CVR به طور معناداری کمتر از یک باشد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از OriginPro 8.0. اجرا شد.
نتایج
هیچ موردی از این جهت که تحت تاثیر ارتیفکت های حساسیتی شدید باشد به طوری که نیاز به کنارگذاشته شدن از بررسی ROI داشته باشد مدنظر قرار نگرفت. در این مطالعه در همه موارد، تقریبا توافق صد درصدی بین مناطقی وجود داشت که فاقد فعال سازی مورد انتظار درنواحی حسی_ حرکتی و زبانی بر روی طرح های فعال سازی BOLD مرتبط با کار، همانطور که در تصاویرfMRI بالینی پس پردازش شده بر روی سرورPACS ما به عنوان بخشی از پرونده پزشکی الکترونیکی موجود برای هر بیمار تصویر سازی شد و نواحی CVR کاهش یافته منطقه ای در طرح های BOLD BH CVR وجود داشت. این ثابت کننده این بود که CVR کاهش یافته ناحیه ای در هر بیمار ریسک بالایی از NVU را منعکس می کند. همانطور که جدول ۱ نشان می دهد ۹۴٫۷ درصد توافق دیده شد که در آن یک مورد جداافتاده وجود داشت که یک تومور ریشه دار را نشان می داد که تنها شامل کورتکس جزیره ای چپ و عقد ه های قاعده ای چپ بدون هیچ گسترشی در کورتکس قدامی چپ و کورتکس گیجگاهی در نواحی مدنظر برای فعال سازی قشری زبان بود. در شکل ۲ دو نمونه نشان دهنده طرح های فعال سازی BOLD مرکب مربوط به کار و طرح های BH CVR متناظر مورد درجه یک و درجه دو در این مطالعه ارائه می شوند. در هر دم مورد فقدان فعال سازی کاری در مناطقی که CVR به صورت ناحیه ا کاهش یافته است وجود دارد؛ در نمونه شماره یک، فقدان فعال سازی مورد انتظار در ناحیه Wernicke در فعالیت های زبانی پذیرنده علی رغم نفوذ زبانی چپ در این بیمار راست دست دیده می شود، در حالی که در نمونه دو در یک فعالیت حسی_ حرکتی که در آن فعال سازی قرینه دو جانبه مورد انتظار است، عدم فعال سازی به صورت ipsilesionally در قشر حسی_ پیکری اولیه راست علی رغم وجود حرکت دست چپ که تقریبا به صورت بالینی حفظ شده است و عملکرد حسی دیده می شود.
در جدول ۲ rCVR ، rvol و rflow برای هر بیمار آن طور گزارش شده اند که توسط دو ارزیاب همراه با مقادیر متوسط و انحرافات استاندارد مرتبط محاسبه شده اند. مقدار ICC به هر سه متغییر مدنظر نیز گزارش شد که یک اعتبار درون ارزیابی را برای rCVR علاوه بر rvolو rflow نشان داد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا