دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر ویتامین D بر پولیپ بینی انسان (HOAJ سال ۲۰۱۴)

 

 

این مقاله انگلیسی در نشریه HOAJ در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه بوده و آماده دانلود رایگان می باشد.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی (pdf) و ترجمه فارسی (pdf + word)
عنوان فارسی مقاله:

آیا ویتامین D اثر محافظت کننده بر پولیپ بینی انسان دارد: مطالعه ی هیستولوژیکی و ایمونوهیستولوژیکی

عنوان انگلیسی مقاله:

Does vitamin D have protective effect on human nasal polyposis:
histological and immunohistochemical study

دانلود رایگان مقاله انگلیسی: مقاله انگلیسی
دانلود رایگان ترجمه با فرمت pdf: ترجمه pdf
دانلود رایگان ترجمه با فرمت ورد: ترجمه ورد

 

مشخصات مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی – زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی بافت – گوش و حلق و بینی – علوم سلولی و مولکولی
چاپ شده در مجله (ژورنال)/کنفرانس مجله بافت شناسی و هیستوپاتولوژی
کلمات کلیدی پولیپ بینی – ویتامین D – بیان TLR-9 – مقیاس آنالوگ بصری
کلمات کلیدی انگلیسی Nasal polyposis – vitamin D – TLR-9 expression – visual analogue scale
ارائه شده از دانشگاه گروه بافت شناسی و زیست شناسی سلولی، دانشکده پزشکی بنها
شناسه دیجیتال – doi http://dx.doi.org/10.7243/2055-091X-1-2
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه HOAJ
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود رایگان
کیفیت ترجمه

مبتدی (مناسب برای درک مفهوم کلی مطلب) 

کد محصول F1971

 

بخشی از ترجمه

ارزیابی کلی
برای هر کدام از بیماران ارزیابی کل علایم با استفاده از روش آنالوگ بصری در مقیاس ۰-۱۰ انجام شد که در آن صفر به معنای نبود علایم و ۱۰ به معنای شدیدترین علایم موجود است. علایم بررسی شده عبارتند از گرفتگی بینی، تخلیه ی خلفی/جلویی بینی و درد صورت، سردرد و کاهش بویایی.

ارزیابی دقیق
۱-ارزیابی عمومی
۲- ارزیابی کامل ORL
۳-آژمایش رینوسکوپیک خلفی
۴-اندوسکوپی تشخیصی بینی
ارزیابی بر اساس روش اندوسکوپی لوند- مک کی انجام شد. یافته های اندوسکوپی ارزیابی شده عبارت بودند از: پولیپ، ادم و تخلیه.
در گزوه اول، در ابتدای مطالعه نمونه های بافتی از مخاط بینی تمام بیماران در حین عمل جراحی اتوپلاستی برداشته شد. در گروه دوم و سوم ، نمونه های بافتی در ابتدا از پولیپ بینی برداشته شد و بعداز ۴ هفته مصرف ویتامین D مجددا نمونه برداری بافتی در حین عمل جراحی اندوسکوپیک سینوس انجام شد.
نمونه های بافتی بلافاصله با بتادین ضدعفونی شده و با بافر سالین-فسفات شستشو شدندو سپس به قطعات کوچکنر بریده شده و در لوله های نمونه برداری حاوی ۱ میلی لیتر بافر سالین-فسفات نگه داری شدند. بخشی از هر کدام از نمونه ها در بافر ۱۰% فرمالین خنثی ثبیت شد و برای مطالعات هیستولوژیکی بعدی و رنگ آمیزی ماسون در پارافین قرار داده شد. برای مطالعه ی ایمنوهیستوشیمی (گیرنده ی TOLL- مانند ) از روش استرپتوآویدین- بیوتین برای برش های پارفین زدایی شده استفاده شد تا با آنتی ژن واکنش دهد. برش ها بلوکه شده و با یک آنتی بادی آنتیTLR-9 به مدت یک شبانه روز در دمای ۴ درجه ی سانتی گراد انکوبه شدند. برش ها سپس با یک آنتی بادی بیوتینه شده ی ثانویه انکوبه شدند. رنگ آمیزی کنتراست بافت ها با هماتوکسیلین ۱۰% انجام شد.

آنالیز آماری
آنالیز های آماری به کمک برنامه ی اکسل ۲۰۱۰ انجام شد. داده های کلینیکی به صورت میانگین و توزیع استاندارد بیان شدند. ناحیه ی میانگین درصد تجمع رشته های کلاژن است و میزان بیان TLR-9 با استفاده ازآنالیز ۱۰ تصویر برای هرگروه با استفاده از برنامه IMAGE-PRO PLUS ورژن۶ کمی سازی شد.آزمونT برای تعیین اختلاف آماری انجام شد.P-VALUE<0.05 از نظر آماری قابل قبول در نظر گرفته شد.
برای رعایت اصول اخلاقی تمام بیماران توجیه شده و رضایت کتبی گرفته شد.

نتایج
نتایج بالینی
داده های عمومی
میانگین سنی بیماران ۲۸٫۲ بود (۱۸ تا ۵۰ سال). از ۳۰ بیمار ۲۱ نفر مرد و ۹ نفر زن بودند. میانگین، توزیع نرمال و P-VALUE علایم مختلف بیماران گروه های II و III در جدول ۲ به صورت خلاصه اورده شده است. کاهش چشمگیری در علایم ظاهری در مقایسه ی گروه IIIa و IIIb مشاهده شد اما این کاهش در گروه II چشمگیر نبود.

اندوسکوپیک
کاهش چشمگیری در علایم اندوسکوپیک در مقایسه ی گروه IIIa با IIIb مشاهده شد. گروه IIa نیز در مقایسه با گروه IIb کاهش چشمگیری در ادم نشان داد ولی کاهش معناداری در پولیپ و تخلیه ی بینی مشاهده نشد.

نتایج هیستولوژیکی
در گروه شاهد (گروهI) مخاط حفره ی بینی طبیعی بوده و اپیتلیوم تنفسی آنها بر روی لامینای پایه و لامیناپروپیا با رگ های خونی فراوان قرار داشت. افراد گروه IIb آسیب هایی را در اپیتلیوم تنفسی خود نشان دادند که بروی لامینای ضخیم با تعدادی اینفیلتراسیون سلولی(لیمفوسیت ها، ائوزینوفیل ها و سلول های پلاسما) و تعداد کم رگ-های خونی قرار داشت.
افراد گروه IIb آسیب های جزئی در اپیتلیوم تنفسی بر روی لامینای ضخیم و لامینا پروپیا داشتند.. افراد گروه IIIb برخی از ویژگی های افراد گروهIIb را داشتند. افراد گروه IIIa مخاط بینی تقریبا نرمالی داشتند و اپیتلیوم تنفسی بر روی لامینای نازک و لامینا پروپیا با تعداد کمی اینفیلتراسیون سلولی و رگ های خونی قرار داشت.
رنگ آمیزی Masson trichrome
در گروه شاهد(کنترل) مقدار بسیار کمی از رشته های کلاژن در لامینا پروپریا و مخاط بینی مشاهده شد .در گروه IIb (گروه دریافت کننده ی دوز پایین ویتامینD قبل از دریافت ویتامین) مقادر قابل توجهی از رشته های کلاژن در لامیناپروپریا و بازال لامینا مشاهده شد. در گروه IIa (گروه دوم بعد از دریافت ویتامینD) مشخص شد که تجمع رشته های کلاژن در بازال لامینا و لامیناپروپریا کاهش یافت.گروهIIIb (قبل از دریافت دوز بالای ویتامینD) مانند گروه IIb تجمع رشته های کلاژن را نشان دادند. بعد از دریافت دوز بالای ویتامینD (IIIa) مقدار بسیار جزئی از رشته های کلاژن در لامینا پروپریا مشاهده شد.
میزان کاهش در تجمع رشته های کلاژن در گروه IIIa نسبت به گروهIIIb بسیار چشمگیر بود اما این نسبت در گروه IIa نسبت به گروه IIb قابل توجه نبود.

ایمنوهیستوشیمی
رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمیایی مثبت TLR-9 باعث رنگ آمیزی قهوه ای سیتوپلاسم و هسته شد. در گروه شاهد بیان سیتوپلاسمیک TLR-9 در سطح رآسی اپیتلیال متوسط بود. در گروهIIb بیان TLR-9 در اپیتلیال و لامینا پروپیا بسیار بالا بود. در گروهIIa بیان TLR-9 در اپیتلیال و لامینا پروپیا متوسط بود. در گروهIIIb بیان TLR-9 مانند گروه IIb بود. در گروه IIIa بیانTLR-9 بسار ضعیف بود. کاهش بیان TRL-9 در گروهIIIa نسبت به گروه IIIb چشمگیر بود اما این نسبت کاهش در گروه IIa نسبت به IIb چندان قابل توجه نبود

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا