دانلود رایگان ترجمه مقاله تعيين محلول كاتچين در محلول آبی با استفاده از روش شيميوميومينسانس – اسپرینگر ۲۰۰۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تعیین مقدار کاتچین در محلول آبی توسط روش کمیلومینسانس به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تعیین مقدار کاتچین در محلول آبی توسط روش کمیلومینسانس
عنوان انگلیسی مقاله: Determination of Catechin in Aqueous Solution by Chemiluminescence Method
رشته های مرتبط: شیمی، زیست شناسی، بیوشیمی، شیمی تجزیه و شیمی آلی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
نشریه اسپرینگر – Springer
کد محصول f192

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده:
یک روش برای تعیین کاتچین در محلول آبی توسط اندازه گیری شدت های کمیلومینسانس با استفاده از سیستم جریان متوقف شده مطالعه شده بود. واکنش کمیلومینسانس هیدروژن پراکسید_ لوسیژنین برای تعیین مقدار کاتچین انتخاب شده بود. یون آهنII)) به سیستم کمیلومینسانس به منظور افزایش حساسیت اضافه شد. شدت کمیلومینسانس سیستم لوسیژنین با افزایش کاتچین اضافه یافت. اثرات نرخ جریان معرف و نمونه و غلظت های لوسیژنین، پراکسید هیدروژن، یون آهن(II) و KOH مطالعه شد. منحنی کالیبراسیون برای کاتچین خطی بود روی رنجی از ۱×〖۱۰〗^(-۶) تا ۱×〖۱۰〗^(-۳) مولار و حد تشخیص ۳×〖۱۰〗^(-۷) مولار تحت شرایط آزمایشگاهی بهینه بود.
مقدمه:
کاتچین ها گروهی از ترکیبات پلی فنولی هستند که به شکل مازاد در چای سبز یافت می شوند. اصلی ترین ترکیبات پلی فنولی در کاتچین شامل اپی کاتچین (EC)، اپیک گالو کاتچین (EGC)، اپی کاتچین گالات (ECG) و اپی گالو کاتچین گالات (EGCG). کاتچین ها بررسی شده اند که نشان دهند اثرات محافظتی بر علیه سرطان و بیماری های قلبی_ عروقی و تورمی. این موضوع پیشنهاد می کند که ترکیبات پلی فنولی مثل کاتچین ها ممکن است یک نقش مهم در گیر انداختن رادیکال های آزاد مثل رادیکال های هیدروکسیل، رادیکال های پراکسیل، رادیکال های آنیونی سوپر اکسید و اکسید نیتریک در سیستم های زنده . چندین روش تشخیص سنتی برای کاتچین وجود دارد : شناسایی HPLC-UV، شناسایی الکترو شیمیایی و روش کمیلومینسانس. در میان این روش ها، روش کمیلومینسانس بررسی می شود که حساس ترین روش باشد بر اساس این حقیقت که آن احتیاج به یک منبع نور برانگیختگی به عنوان تجزیه و تحلیل کنندگان طیف سنجی و فلئومتری.
هدف این مقاله ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی کاتچین با استفاده از کمیلومینسانس به منظور تعیین غلظت کاتچین است. شرایط تجزیه و تحلیل بهینه مثل غلظت های KOH، H_2 O_2، لوسیژنین و یون Fe (II) و نرخ های جریان مطاله شد.
تجربی _ مواد
لوسیژنین (بیس –N- متیل اکریدینیوم نیترات) و کاتچین هیدرات (۹۸%) از Aldrich تهیه شد. پراکسید هیدروژن (۳۰%) و KOH (حداقل ۸۵%) به ترتیب از Junsei و Dunksan تهیه شد. فروس آمونیوم سولفات از شرکت Wako تهیه شد. آب دیونایز با استفاده از سیستم مپلی پور تهیه شد و تهیه شد و در تمام واکنش و آزمایش از آن استفاده شد. محلول استوک کاتچین با حل کردن یک میزان مکفی از آی دیونیزه و سپس با رقیق کردن با آب دیونیزه برای رسیدن به یک غلظت ۱×〖۱۰〗^(-۲) مولار آماده شد.
دستگاه ها:
دیاگرام یک تجزیه و تحلیل کننده تزریق جریان اتوماتیک شده که در اندازه گیری های کمیلومینسانس استفاده شد در شکل ۱ نشان داده شده است. جریان سیستم استفاده شده در این کار شامل دو پمپ زیگزاگی نشان داده شده است.
پمپ ۱ یک محلول شناساگر کمیلومینوژنیک، H_2 O_2، KOH و آهن(II). و دیگر پمپ ۲ تمام محلول نمونه را می کشد. محلول نمونه با سلول جریان ادغام شده است. لوله کشی PTFE ( قطر داخلی ۰٫۰۴۰) برای برقرار کردن تمام اجزای این سیستم به کار رفته بود. یک دسته فیبر نوری دو چنگاله به سلول جریان پیچانده شده بود برای مکان نوک حساس فیبر نوری که برای هر آزمایش یکسان باشد. سلول جریان در یک اتاقک نور شدید ساخته شده در آزمایشگاه برای حذف تمام نورهای از دست رفته غیر ضروری جای داده شده بود. یک سر بسته فیبر در مقیاس ۱۰mm ثابت شده بود قبل از پورت نشر و انتهای دیگر در ۱۰mm قبل از پورت برانگیختگی اجزای سلول اسپکتروفتومتری فلئورسانی. برای ثبت طیف نشری و براگیختگی، یک لامپ زنون ۴۵۰ استفاده شد. برای اندازه گیری کمیلومینسانس، لامپ زنون خاموش شد و لومینسانس که از سلول نشر یافته بود به یک لوله تکثیر کننده نور هدایت شد. ولتاژ استفاده شده برای لوله تکثیر کننده نور ۹۵۰ ولت بود. مود اکتساب استفاده شده، سگنال/مرجع (S\R) برای طیف برانگیختگی و نشر و سیگنال (S) برای اندازه گیری های کمیلومینسانس بود. شدت کمیلومینسانس ۴۷۳ نانومتر برای تقین کاتچین استفاده شد. برای اندازه گیری های کمیلومینسانس، زمان ادغام و عرض شکاف بستر ۱s و ۰٫۵۰mm بود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

A method to determine catechin in aqueous solution by measuring chemiluminescence intensities using a stopped flow system has been studied. The lucigenin-hydrogen peroxide chemiluminescence reaction was chosen for the determination of catechin. Fe(II) ion was added to the chemiluminescence system to increase the sensitivity. The chemiluminescence intensity from the lucigenin system was increased by the addition of catechin. Effects of flow rates of reagent and sample and concentrations of lucigenin, hydrogen peroxide, Fe(II) ion and KOH were investigated. The calibration curve for catechin was linear over the range from 1.0×۱۰-۳ to 1.0×۱۰-۷ M and the detection limit was 3.0×۱۰-۷ M under the optimal experimental conditions.

INTRODUCTION

Catechins are a group of polyphonic compounds abundantly contained in green tea. The main polyphonic components in green tea are (−)-epicatechin (EC), (−)- epicgallocatechin (EGC), (−)-epicatechin gallate (ECG), and (−)-epigallocatechin gallate (EGCG). Catechins are considered to exert protective effects against cancer and inflammatory and cardiovascular diseases [1–۳]. This suggests that polyphenolic compounds like catechins may play an important role in scavenging free radicals such as hydroxyl radicals, peroxyl radicals, superoxide anion radicals, and nitric oxide in living systems [4–۱۲]. Several conventional detection techniques for catechin exist: HPLC-UV detection [13–۱۶], electrochemical detection [2,18] and chemiluminescence method [2,3,18]. Among these approaches, the chemiluminescence method is considered the most sensitive due to the fact that it does not require an excitation light sources as do fluorometry and spectrophotometry analyses.The purpose of this paper is to evaluate the antioxidant activity of catechin using chemiluminescence in order to determine the catechin concentration. The optimum analytical conditions such as concentrations of KOH, H2O2, lucigenin, and Fe (II) ion and flow rates were studied.

EXPERIMENTAL

Materials

Lucigenin (bis-N-methylacridinum nitrate) and catechin hydrate (98%) were obtained from Aldrich (Milwakukee, WI). Hydrogen peroxide (30%) and KOH (min 85%) were purchased from Junsei chemical Co. Ltd. and Duksan (Duksan Pure chemical Co. Ltd) respectively. Ferrous Ammonium sulfite was obtained fromWako Pure chemical industries. Ltd. Deionized water was obtained by means of a Millipore (Bedford, MA) Milli-Q water system and used through out the whole experiment. Catechin stock solution was prepared by dissolving an appropriate amount in deionizied water, and then diluted with deionized water to give a concentration of 1.0 × ۱۰−۲ M.

Apparatus

The diagram of an automated flow injection analyzer used in the chemiluminescence measurement is shown in Fig. 1. The flow system employed in this work consisted of two peristaltic pumps (Ismatec Model MS-4 Reglo/6-100, Glattbrugg-Zich, Switzerland). One (Pump I) delivered a chemiluminogenic reagent solutions, H2O2, KOH, and Fe (II). The other (Pump II) drained all sample solution. The sample solution was mixed with flow cell. PTFE tubing (i.d. 0.040) was used to connect all the components of this system. A bifurcated optical fiber bundle (Model 77533, Oriel, Straford, CT) was screwed to the flow cell for the position of the sensing tip of the optical fiber to be the same for each measurement. The flow cell was housed in a laboratory made light tight chamber to remove all the unnecessary stray light. One end of the fiber bundle was fixed at 10 mm before the emission port and the other end at 10 mm before the excitation port of the cell component of spectrofluorometer (Model FL 111, Spex, Edison, NJ). To record emission and excitation spectra, a 450 W Xe lamp was used. To measure chemiluminescence intensity, the Xe lamp was shut off and the luminescence emitted from the cell was fed to a photomultiplier tube (Model R928, Hamamatsu, USA). The voltage used for the photomultiplier tube was 950 V. The acquisition mode used was signal/reference (S/R) for the excitation and emission spectra and signal (s) for the chemiluminescence measurements. The chemiluminescence intensity at 473 nm was monitored for the determination of catechin. For the chemiluminescence measurements, the integration time and slit width were 1 s and 0.50 mm, respectively.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا