دانلود رایگان ترجمه مقاله پیش بینی صرفه جویی و حسابداری ذهنی در میان نوجوانان – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیش بینی پس انداز و حسابداری ذهنی در نوجوانان: مورد دانشگاه به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: پیش بینی پس انداز و حسابداری ذهنی در نوجوانان: مورد دانشگاه
عنوان انگلیسی مقاله: Predicting savings and mental accounting among adolescents: The case of college
رشته های مرتبط: علوم اجتماعی، حسابداری، علوم اقتصادی، اقتصاد مالی، حسابداری مالی و جامعه شناسی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله پایین میباشد 
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f182

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
در این مطالعه ما به بررسی پیش بینی صرفه جویی حساب شخصی نوجوانان و استفاده از حسابداری ذهنی در سراسر کشور نماینده، نمونه ۷۴۴ نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ ساله با استفاده از مطالعه پنل دینامیک درآمد و داده های مکمل تربیت فرزندان پرداخته شده است. ما شکاف پس انداز قابل توجهی در امتداد خطوط طبقاتی پیدا می نماییم. علاوه بر این، یافته ها نوجوانان پیشنهادی احتمال بیشتری برای پس انداز و استفاده از حسابداری ذهنی دارند که پدر و مادر آنها دارای سطوح بالاتری از آموزش و پرورش و پس انداز برای آنها هستند. با توجه به اینکه سطح آموزش و پرورش پدر و مادر و پس انداز پدر و مادر برای کودکان خود به طور مستقیم به پس انداز خود نوجوانان مرتبط است، ما نشان می دهیم که بازار بانکداری سنتی ممکن است قادر به تعادل مزایا ارائه شده توسط داشتن پس انداز یک نوجوان نباشد.
۱- مقدمه
ما دو نوع پس انداز در این مطالعه در نظر میگیریم. اولین نوع از پس انداز صرفه جویی نوجوانان است، که به هر گونه صرفه جویی در یک حساب سپرده در یک بانک محلی اشاره می کند که به علاقه می پردازد و می تواند برای هر منظور استفاده می شود. پول در این نوع حساب پس انداز یکی از سرمایه گذاری های بیشتر به صورت جاری در خارج از پول نقد است که می توان ایجاد شود.
نوع دوم از پس انداز در این مطالعه، حسابداری ذهنی برای دانشگاه می باشد، که اشاره به هر گونه پول در حساب پس انداز برای دانشگاه تعیین شده برای گزارش شخصی دارد. مفهوم حسابداری ذهنی از اقتصاد رفتاری می آید و در اصل توسط تالر (۱۹۸۵) ارائه شده است. تالر (۱۹۸۵) نشان می دهد که مردم در مورد طبقه بندی پول به روش های مختلف به اولویت بندی و نظارت بر هزینه های خود فکر می کنند. مدارک و شواهد برای حسابداری ذهنی در میان بزرگسالان گسترده است. با این حال، تنها یک مطالعه شناخته شده حسابداری ذهنی در نوجوانان را مورد بررسی قرار می دهد شواهد کمی وجود دارد که نوجوانان قبل از سنین ۱۱ یا ۱۲ استفاده حسابداری ذهنی نمودند. با این حال، آنها شواهدی از حسابداری ذهنی در میان کودکان ۱۱ و ۱۲ سال پیدا نمودند. مانند بزرگسالان، نوجوانان سنین ۱۱ تا ۱۲ممکن است با پول رفتار متفاوت بسته به پس انداز داشته باشند از آن پولی که در راه است. پروکسی برای حسابداری ذهنی در این مطالعه صرفه جویی به عنوان و نه به عنوان گزارش پس انداز پول هر یک جوانان برای حساب های پس انداز در بانک محلی است. در این راه، گزارش نوجوانان با توجه به اولویت بندی از پول در پس اندازشان برای حساب دانشگاه آنچه که ممکن است عواقب ناشی از حسابداری ذهنی باشد را بررسی می کند.
۲- نظریه و پژوهش در پس انداز نوجوانان
نظریه اجتماعی اقتصادی پارادایم غالب برای پس انداز نوجوانان، نقش خانواده در توسعه یک عادت پس انداز در نوجوانان را توضیح می دهد. این دیدگاه بر اساس این باور معمول منعقد شده که خانواده به عنوان یکی از نهادهای کلیدی است که در آن رشد نوجوان صورت می گیرد (به عنوان مثال، براون فنبرنر، ۱۹۷۹). نوجوانان درک درستی از جهان اقتصادی و مالی از طریق مشاهده و مدل سازی از رفتارهای پدر و مادر خود توسعه می دهند. نوجوانان مهارت ها و استراتژی های مربوط به پس انداز (به عنوان مثال، برای محدود کردن هزینه های خود) از طریق راهنمایی پدر و مادر و بازتاب شخصی شان را توسعه می دهند (وبلی، ۲۰۰۵). از این منظر پس انداز نوجوانان تقریبا همیشه به یک واحد اجتماعی بزرگتر و یا خانواده در ارتباط است. با توجه به این، پس انداز در نوجوانان در مرکز با ماهیت روابط در خانواده، و اغلب یک ماده از مذاکره با پدر و مادر گره خورده است.حتی زمانی که بانک خود و یا حساب پس انداز را باز کنند ، نوجوانان اغلب توسط پدر و مادر یا دیگر اعضای خانواده حمایت می شوند، و پدر و مادر اغلب به ارائه پول که برای صرفه جویی تعیین شده می پردازند.
رویکرد توسعه متنی به نظریه اجتماعی اقتصادی نیز به زمینه های اجتماعی نوجوانان (مانند درآمد خانواده، آموزش و پرورش پدر و مادر ، و اشتغال) و همچنین ویژگی های نوجوانان بر میگردد. از این منظر، زمینه های اجتماعی دارای نفوذ غیر مستقیم بر روی توسعه سرمایه انسانی نوجوانان از طریق زمینه خانواده می باشند. با توجه به ویژگی های نوجوانان، نظریه اجتماعی اقتصادی بر جهت گیری های آینده و معرفت نفس تاکید دارد (وبلی، ۲۰۰۵). در بخش بعدی، ما تحقیقات انجام شده به منظور ارائه برخی از بینش به متغیرها که مربوط به و یا تلاش برای پیش بینی صرفه جویی جوانان بررسی می نماییم، شامل این می باشد که نماینده زمینه های اجتماعی و ویژگی های نوجوانان می باشند.
۲-۱- بررسی تحقیقات در پیش بینی صرفه جویی نوجوانان
تحقیقاتی وجود دارد که تلاش برای پیش بینی صرفه جویی نوجوانان، بر ویژگی های نوجوانان و پدر و مادر و خانواده متمرکز است.
۲-۱-۱- ویژگی های نوجوانان
Leiser) و Ganin 1996) از یک نمونه مقطعی از ۱۷۱ نوجوانان اسرائیلی ۱۴ تا ۱۸٫ استفاده کردند. با استفاده از آزمون دو متغیره، آنها پیدا کردند که نوجوانان بیشتر صرفه جویی می کنند اغلب زمانی که آنها در دانشگاه شرکت می کنند در مقایسه با مدارس حرفه ای و شرکت در بحث امور مالی در مقایسه با کسانی که اینکارو نمی کنند(Leiser و Ganin، ۱۹۹۶) . علاوه بر این، آنها متوجه شدن که مردان به طور قابل توجهی بیش از زنان پس اندز می کنند . فارنهام (۱۹۹۹) با استفاده از تحلیل واریانس دو طرفه و رگرسیون لجستیک به تجزیه و تحلیل پاسخ نظر سنجی از یک نمونه مقطعی از ۲۵۰ نوجوانان بریتانیا ۱۱ تا ۱۶پرداخت. کنترل ویژگی های جمعیت شناختی نوجوانان مانند سن و جنس، فارنهام (۱۹۹۹) نشان می دهد که صرفه جویی به میزان دریافت پول نوجوانان هم رده ، هزینه و صرفه جویی در طول هفته گذشته وابسته است.
در یک مطالعه مقطعی از ۱،۶۱۹ دانش آموزان سالهای آخر دبیرستان به کارگرفته شده، پریچارد و همکاران (۱۹۸۹) استفاده از همبستگی پیرسون و SOMER و پیدا کردند که رنج نوجوانان، جنسیت، و نمرات دبیرستان نوجوانان به میزان قابل توجهی برای صرفه جویی در ارتباط است. علاوه بر این، متغیرهای روان شناختی، مانند منبع کنترل درونی، جهت گیری های آینده، و در نظر گرفتن سخت کوشی به میزان قابل توجهی به صرفه جویی مربوط است(پریچارد و همکاران، ۱۹۸۹). با این حال، محققان با استفاده از تجزیه و تحلیل دو متغیره و نمونه مقطعی بدون کنترل برای ویژگی پدر و مادر و یا خانواده ، مشرف به توضیحات مربوط به پس انداز به طور بالقوه نوجوانان تمایل دارند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

In this study we examine predictors of adolescents’ savings account ownership and use of mental accounting with a nationally representative, longitudinal sample of 744 adolescents ages 12 to 15 using Panel Study of Income Dynamics and Child Development Supplement data. We find sizable savings gaps along class lines. Further, findings suggest adolescents are more likely to have savings and use mental accounting when their parents have higher levels of education and have savings for them. Given that parents’ education level and parents’ savings for their child are directly related to adolescents’ own savings, we suggest that traditional banking markets may not be able to equalize the advantage provided by having savings as an adolescent.

۱٫ Introduction

We consider two types of savings in this study. The first type of savings is adolescents’ savings account, which refers to any savings held in a deposit account at a local bank that pays interest and can be used for any purpose. Money in this type of savings account is one of the more liquid investments outside of cash that one can make. The second type of savings investigated in this study is adolescents’ mental accounting for college, which refers to adolescents’ self-report of any money in their savings account that is designated for college. The concept of mental accounting comes from behavioral economics and was originally proposed by Thaler (1985). Thaler (1985) suggests that people think about and categorize money in different ways to prioritize and monitor their spending. Evidence for mental accounting among adults is extensive (e.g., Thaler, 2004; Xiao, 1995; Xiao & Noring, 1994; Xiao & Olson, 1993). However, only one known study examines mental accounting among adolescents (Webley & Plaisier, 1998). Webley and Plaisier (1998) find little evidence that adolescents prior to ages 11 or 12 use mental accounting; however, they do find evidence of mental accounting among 11 and 12 year olds. Like adults, adolescents ages 11 to 12 may treat money differently depending on the mental account from which the money is coming. The proxy for mental accounting used in this study is defined as whether or not adolescents report saving any of their money for college in savings accounts at a local bank. In this way, adolescents’ report regarding the prioritization of money in their savings account for college examines what may be the consequences of mental accounting.

۲٫ Theory and research on adolescent savings

Economic socialization theory is the predominate paradigm for explaining adolescents’ savings, which emphasizes the role the family plays in whether or not adolescents develop a habit of saving. This perspective builds on the commonly held belief that the family is considered one of the key institutions in which adolescent development takes place (e.g., Bronfenbrenner, 1979). Adolescents develop an understanding of the economic and financial world through observation and modeling of their parents’ behaviors (e.g., Moschis, 1987). Adolescents develop skills and strategies related to saving (for example, to restrict their own spending) through parental guidance and selfreflection (Webley, 2005). From this perspective adolescents’ savings is almost always connected to a larger social unit or family. Given this, saving for adolescents is centrally tied up with the nature of relationships in the family, and is often a matter of negotiating with parents (Sonuga-Barke & Webley, 1993; Webley, Levine, & Lewis, 1991). Even when opening their own bank or savings account, adolescents are often supported by parents or other family members, and parents will frequently provide the money that is designated for saving (Sonuga-Barke & Webley, 1993). A contextual developmental approach to economic socialization theory also takes into account adolescents’ social backgrounds (such as family income, parents’ education, and employment) as well as adolescents’ characteristics. From this perspective, social background has an indirect influence on the development of adolescents’ human capital through the context of the family (Ashby, Schoon, & Webley, 2011). With regards to adolescents’ characteristics, economic socialization theory emphasizes future orientation and self-knowledge (Webley, 2005). In the next section, we review research in order to provide some insight into variables that are related to or attempt to predict adolescents’ saving, including those that are representative of social background and adolescents’ characteristics.

۲٫۱٫ Review of research on predictors of adolescents’ savings

Existing research that attempts to predict adolescents’ savings focuses on adolescent characteristics (Belk, Rice, & Harvey, 1985; Doss, Marlowe, & Godwin, 1995; Friedline, 2012; Friedline & Elliott, 2011; Friedline, Elliott, & Nam, 2011; Furnham, 1999; Kim, LaTaillade, & Kim, 2011; Leiser & Ganin, 1996; Mandell, 2005; Mason, Nam, Clancy, Kim, & Loke, 2010; Pritchard, Myers, & Cassidy, 1989; Warnarr & Van Praag, 1997) and parent and household characteristics (Friedline, 2012; Friedline & Elliott, 2011; Friedline et al., 2011; Mason et al., 2010).

۲٫۱٫۱٫ Adolescents’ characteristics

Leiser and Ganin (1996) use a cross-sectional sample of 171 Israeli adolescents ages 14 to 18. Using bivariate tests, they find that adolescents save more often when they attend academic compared to vocational schools and participate in discussions about finances compared to those who do not (Leiser & Ganin, 1996). Moreover, they find that males save significantly more than females. Furnham (1999) uses two-way ANOVAs and logistic regressions to analyze survey responses of a cross-sectional sample of 250 British adolescents ages 11 to 16. Controlling for adolescents’ demographic characteristics like age and gender, Furnham (1999) finds that saving is related to the amount of money adolescents report receiving, spending, and saving during the previous week. In a cross-sectional study of 1,619 employed high school seniors, Pritchard et al. (1989) use Pearson’s correlations and Somer’s d and find that adolescents’ race, gender, and high school grades are significantly related to savings. Furthermore, psychological variables, like internal locus of control, future orientation, and being considered a hard worker are significantly related to savings (Pritchard et al., 1989). However, researchers tend to use bivariate analyses and cross-sectional samples without controlling for parent or household characteristics, overlooking potentially relevant explanations of adolescents’ savings.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا