دانلود رایگان ترجمه مقاله عدم تقارن اطلاعاتی و نظارت در بخش خصوصی حقوق صاحبان سهام – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی عدم تقارن اطلاعات و نظارت بر سرمایه گذاری های خصوصی به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: عدم تقارن اطلاعات و نظارت بر سرمایه گذاری های خصوصی
عنوان انگلیسی مقاله: Information asymmetry and monitoring in equity private placements
رشته های مرتبط: علوم اقتصادی، حسابداری، حسابداری مالی، اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات این مقاله به صورت خلاصه ترجمه شده و ترجمه بعضی بخش ها موجود نیست.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f178

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
این مقاله به به بررسی رابطه بین عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تخفیف قیمتی و اثرات اعلان انتقال و جابه جایی سهام خصوصی توسط شرکت ها در کشور تایوان طی دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۲ می پردازد. در این مطالعه کل نمونه مورد بررسی به دو گروه تقسیم شده است، دسته اول شرکت های قابل انتقال و دسته دوم شرکت های OTC می باشد. نتایج مربوط به شرکت های OTC فرضیه مربوط به اطلاعات را تأیید می کند. این فرضیه بدین صورت است که وجود تخفیف های قیمتی به عنوان ابزاری برای جبران غرامت سرمایه گذاران مفید و ضروری است در حالی که بازده های غیر عادی منعکس کننده اطلاعاتی در رابطه با کیفیت شرکت ها می باشد. به عبارت دیگر، یافته های تجربی نشان می دهد که در مورد شرکت های OTC، برخی از مشاهدات توضیحات مربوط به اطلاعات را مورد حمایت قرار می دهد و برخی از مشاهدات نیز توضیحات مربوط به نظارت را مورد تأیید قرار می دهد. بنابراین به نظر می رسد در مورد شرکت های OTC حالت های متفاوتی در رابطه با انتقال مالکیت سهام خصوصی وجود دارد.
کلید واژه ها: قرارهای خصوصی- تخفیف- اثر اعلان -عدم تقارن اطلاعاتی- ساختار مالکیت
۱٫ مقدمه
بازار انقال سهام های خصوصی طی سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. برای مثال، میزان انتقال سهام خصوصی در کشور آمریکا از ۸۷/۱ بیلیون دلار در سال ۱۹۹۵ به ۹/۵۱ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۹ رسیده است. بازار انتقال سهام خصوصی در کشور تایوان بعد از سال ۲۰۰۲ رشد روزافزونی را تجربه کرده است. در این کشور در سال ۲۰۰۹، ۱۸۱ مورد انتقال سهام خصوصی صورت گرفته است که ارزش آن معادل با ۴۶/۵ بیلیون دلار بوده که حدودا ۳۶/۲۵ درصد از کل انتقال سهام های عمومی و خصوصی در کشور تایوان را تشکیل می دهد. این موارد نشان می دهد که انتقال سهام خصوصی یک راه جایگزین مالی مهم برای شرکت ها جهت تأمین سرمایه شده است.
انتقال سهام خصوصی ایجاب می کند که سهام پیشنهادی به تعدادی از مؤسسات با سرمایه بالا پیشنهاد گردد. شرکت ها انتقال سهام خصوصی اولیه را انتخاب می کنند زیرا انتشار سهام جدید را ساده تر می سازد و مخارج مربوط به سهام شناور را نیز کاهش می دهد (آندرسون، روس و کاهان ، ۲۰۰۶؛ فن ، ۲۰۰۰؛ کریشنامارتی، اسپیندات، سوبرمانیام و وودیتک ، ۲۰۰۵). با این حال، این راه می تواند مالکیت سهامداران غیر فعال را کمرنگ تر کند. برای محافظت از حقوق اینگونه سهامداران، بازار سهام قوانین خاصی برای انتقال و تغییر مالکیت سهام خصوصی وضع نموده است که شامل محدودیت های مربوط به کیفیت سرمایه گذاران محدودیت های مربوط به تعادا سهم سهامدارن می باشد (آندرسون و همکاران ،۲۰۰۶). همچنین این امر می تواند مشکل مربوط به تقارن اطلاعات را نیز رفع نماید که بیشتر در مورد شرکت هایی که کوچک و یا تازه تأسیس هستند وجود دارد (لی و وو ، ۲۰۰۹؛ مارکیوکاتی، اسزوکی و وارما ، ۲۰۰۵؛ وو ، ۲۰۰۴). زمانی که مالکیت سهام خصوصی انتقال پیدا می کند این امر منجر به کم شدن محدودیت های مربوط به قیمت سهام می گردد. زمانی که حجم زیادی از سهام های غیر فعال در بازار مورد معامله قرار گیرد (بارکلی و هولدرنس ، ۱۹۸۹؛ بارکلی، هولدرنس و شیهان ، ۲۰۰۷؛ واین و هایلو ، ۱۹۹۱)، قیمت سهام همیشه با تخفیف ارائه می گردد. این تخفیف می تواند به نوعی هزینه های انتقال بالا توسط سرمایه گذاران را جبران کند (اسلیبر ، ۱۹۹۱)؛ بنابراین، سهامدارن می توانند به سادگی وبه طور رایگان سهام خصوصی را بعد از دو یا سه سال نگه داری به فرد دیگری منتقل کنند. به دلیل اینکه سرمایه گذاران نمیتوانند در زمان مشخص مالکیت سهام خصوصی را منتقل سازند، آن ها باید متحمل ریسک اقتصادی شوند. بنابراین باید آن ها باید انگیزه کافی برای این کار را داشته باشند (کافی ، ۱۹۹۵). این امر مؤید فرضیه ساختار مالکیت است که بیان می کند سهامداران خارجی توسط انتقال سهام خصوصی، خدمات نظارتی را افزایش دهند و از این طریق منجر به افزایش ارزش شرکت گردند.
در حالت کلی، تئوری های اقتصادی به بررسی اثرات اعلان های عمومی و قیمت گذاری در رابطه با انتقال سهام خصوصی پرداخته اند و شواهد تجربی نیز در این رابطه وجود دارد. با این حال، شواهد تجربی از کشورهای مختلف یا بازارهای مختلف سهام تئوری های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. جای بحث است که چرا نمونه های مختلف منجر به نتایج مختلفی می گردد و کدام عوامل بر این امر اثرگذار می باشد. برای پی بردن به این موضوع، از دیدگاه ارائه شده توسط هرتزل و اسمیث (۱۹۹۳) کمک گرفته می شود و این دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد. آن ها بیان می کنند که اهمیت نسبی رابطه بین فرضیه اطلاعات و فرضیه ساختار مالکیت بازار برای انتقال سهام خصوصی به اندازه بنگاه بستگی دارد. در حالت کلی، بنگاه ها و یا شرکت های کوچکتر تمایل دارند رشد سریع تری داشته باشند، نقد شوندگی کمتری داشته باشند و مالکیت توسط مدیران آن بالا می باشد، بنابراین در این حالت مسئله تقارن اطلاعات نیز یک امر مهم به حساب می آید. در مقابل، شرکت های بزرگ تر نقد شوندگی بیشتری دارند و مالکیت مدیران در این گونه شرکت ها پایین تر می باشد. بنابراین بحث نظارت در این گونه شرکت ها اهمیت بیشتری پیدا می کند.
در کشور تایوان، دو نوع بازار عمده سهام وجود دارد: بازارهای متمرکز (بازار سهام تایوان TSE) و بازارهای با وسعت بیشتر OTC. به دلیل اینکه پذیرش در هر کدام از این بازارها شرایط خاص خود را دارد و با یکدیگر متفاوت می باشد؛ قوانین دولتی و ویژگی های این دو نوع بازار نیز کاملاً متفاوت است. لازم به ذکر است که بیان شود اندازه بنگاه در هر دو بازار یکسان می باشد. بنابراین در این مطالعه به منظور تفاوت قائل شدن بین دو بازار OTC و TSE از ارزش بازار استفاده می شود. یافته های حاصل از این مطالعه نیز می تواند برای تصمیم گیری مدیران مالی در شرکت ها مفید و تأثیر گذار باشد. با بررسی ادبیات مربوط به این موضوع مشخص می شود که شواهد تجربی برای حمایت از فرضیه های مختلف انتقال سهام خصوصی وجود دارد و لی تاکنون هیچ مطالعه جدی برای بررسی این رابطه در مورد شرکت های OTC و TSE صورت نگرفته است. از یک طرف انتقال مالکیت سهام خصوصی می تواند به تقارن اطلاعات کمک کند؛ و از طرف دیگر می توان بررسی نمود که آیا این نوع ابزار مالی بر شرکت های OTC بیشتر اثر گذار می باشد و یا بازارهای متمرکز. در ادبیات مربوط به این موضوع، تنها می توان به مطالعه آلی و تامپسون (۱۹۹۳) اشاره نمود. اما مشکل این مطالعه نیز این است که تعداد شرکت های کم و همچنین تعداد متغیرهای کمی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.
علاوه بر این، قوانین متفاوت حاکم بر کشورهای مختلف می تواند بر نتایج تجربی مربوط به انتقال مالکیت سهام خصوصی اثرگذار باشد. قوانین حاکم بر انتقال سهام خصوی به جز محدودیت ها می تواند بر سرمایه گذارن خصوصی سهام، مقدار و یا میزان تخفیف قیمتی هم اثر داشته باشد. برای مثال، برای دو کشور آمریکا و تایوان؛ هیچ گونه محدودتی در رابطه با میزان انتقال خصوصی سهام و میزان تخفیف وجود ندارد. شواهد تجربی نیز نشان می دهد که حداکثر نوسانی که در رابطه با انتقال خصوصی سهام، میانگین تخفیف ها و بازده غیر عادی در این دو کشور اتفاق می افتد با کشور سنگاپور متفاوت می باشد (چن، هو و لی و یئو ، ۲۰۰۲؛ هرتزل و اسمیت ، ۱۹۹۳؛ جانگ، تاسی و کائو ، ۲۰۱۰؛ وراک ، ۱۹۸۹). در این مطالعه نمونه مورد بررسی به دو زیر نمونه شامل شرکت های OTC و شرکت های TSE تقسیم می شود و در این نمونه شرکت ها بررسی می شود که کدامیک از عوامل بر میزان تخفیف در انتقال مالکیت سهام خصوصی اثر گذار است و در کدامیک از این نمونه ها سرمایه گذاران به اعلان های عمومی در مورد انتقال مالکیت خصوصی سهام واکنش نشان می دهند.
در قسمت نتیجه گیری نیز نشان داده می شود که در مورد شرکت های OTC، فرضیه اطلاعات مورد حمایت قرار می گیرد. تخفیف ها نیز به عنوان عاملی برای جبران هزینه های سرمایه گذاران در نظر گرفته می شود در حالی که بازده غیر عادی منعکس کننده اطلاعات در رابطه با کیفیت شرکت ها می باشد. به عبارت دیگر، یافته های تجربی نشان می دهد که برخی از یافته ها توضیحات مربوط به اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد و برخی دیگر از یافته ها توضیحات مربوط به نظارت را مورد تأیید قرار می دهد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

This paper systematically examines the factors that determine price discounts and announcement effects of equity private placements conducted by firms in Taiwan from 2002 to 2008. Different with most studies of private placements using available observations as a whole sample, our study separates the whole sample into subsamples by exchange-listed firms and OTC firms. The results for OTC firms corroborate the information hypothesis; the discounts serve as compensation for investor’s costs of assessing firms, while abnormal returns reflect the information about firm quality. On the other hand, the empirical results show that some of our findings support an information explanation and some support a monitoring explanation in the case of exchange-listed firms. It seems that there are different motives behind the exchange-listed firms placing equity privately.

۱٫ Introduction

The private placement market has escalated rapidly worldwide during the past few years. For example, the amount of private placements in the US (the United States) dramatically increased from $1.87 billion in 1995 to $51.9 billion in 2009. Taiwan’s private placement market has also expanded annually after the enactment of relevant regulations in 2002. In 2009, issuing firms conducted 181 private placements, amounting to $5.46 billion, which accounts for 25.36% of the total amount of private and public placements in Taiwan.1 These figures indicate that private placement has become an important financing alternative for companies seeking capital. “Private placement” implies offering equity to a selective number of institutions or high wealth investors. Firms choose private placements primarily because the simplified issuance procedures and lower flotation costs expedite issuance (Anderson, Rose, & Cahan, 2006; Fenn, 2000; Krishnamurthy, Spindt, Subramaniam, & Woidtke, 2005). However, this measure could dilute the ownership of current non-participating shareholders. To safeguard these shareholders’ rights, stock exchanges typically enforce specific regulations for private placements (Anderson et al., 2006), including qualification restrictions on investors and resale restrictions on private equity shares. Screening investors may help resolve information asymmetry problems, which are more severe in private placement firms that are new and small, covered by fewer stock market analysts, tending to be listed on the OTC, or deriving most of their value from growth opportunities (Lee & Wu, 2009; Marciukaityte, Szewczyk, & Varma, 2005; Wu, 2004). The private placement resale restrictions affect the pricing of shares. When the majority of block shares are traded at a premium (Barclay & Holderness, 1989; Barclay, Holderness, & Sheehan, 2007; Wayne & Hailu, 1991), private equity has always been offered at a discount. The discounts compensate investors for higher trading costs such as illiquidity (Silber, 1991); thus, investors are able to freely transfer private equity shares only after a holding period of two or three years (lockup period) in most countries. Because investors can’t arbitrage by quick turnaround within the lockup period, they must bear the economic risk and thus have the incentives to play the gatekeeping role to monitor firms (Coffee, 1995). This involves the ownership structure hypothesis which suggests that outside blockholders created by private placements offer monitoring services and then increase firm value. In general, the theories commonly applied to the announcement effects and pricing in private placements include the information hypothesis and the ownership structure hypothesis. However, empirical evidence from different countries or different stock exchanges supports different theories. This makes us wonder whether the different sample will lead to different results, and which factors influence the results. To explore this, the view of Hertzel and Smith (1993) sheds some light. They suggest that the relative importance between the information hypothesis and the ownership structure hypothesis for private placements depends on firm size. In general, smaller firms tend to be growing, illiquid and with higher managerial ownership, so resolving information asymmetry problems seems more important. In contrast, larger firms are more liquid but with lower managerial ownership, therefore increased monitoring or incentive alignment becomes relatively important. In Taiwan, there are two main stock markets: centralized market (Taiwan Stock Exchange, TSE) and over-the-counter market (GreTai Securities Market, OTC). Due to the level of listing requirements for securities traded on TSE and OTC being very different, except for the difference in firm size, the governing regulations and the market characteristics between TSE and OTC are also quite different.2 Therefore, we consider it valuable to explore the differences between TSE and OTC markets, and the empirical results will be more useful for managers’ financing decisions in firms listed on different exchanges. While reviewing the literature, though there is ample empirical evidence to support different hypotheses on private placements, no serious attempt has yet been made to examine whether they apply to both centralized markets and OTC markets. The OTC market exhibits a higher level of information asymmetry than that of the centralizedmarket. As private placementsmay help mitigate information asymmetry, it would be interesting to explore whether this financing tool is more effective for OTC markets or for centralized markets. In literature, we discovered that only Alli and Thompson (1993) cover exchange-listed and OTC firms but they do not conduct a detailed cross-sectional analysis. Moreover, their results are limited by the low number of sample firms and research variables. Moreover, differences in regulations among countries also modify empirical results in private placements. Except for resale restrictions, private placement regulations on private equity investors, amount, or discounts are stricter in Singapore than in Taiwan and the US, thus altering the empirical results. For example, there are no limits on private placement amount and discounts in Taiwan and in the US. Empirical results reveal that the maximum equity fraction placed, average discounts, and private placement abnormal returns in these two countries are higher than in Singapore (Chen, Ho, Lee, & Yeo, 2002a; Hertzel & Smith, 1993; Jang, Tsai, & Kuo, 2010; Wruck, 1989). This study divides the entire sample into two subsamples – exchange-listed and OTC firms, and examines the factors that determine private placement discounts and the manner in which investors respond to private placement announcements. Hence, we hope this research will contribute to the literature on private placements in the case of Taiwan. In conclusion, our results corroborate the information hypothesis in OTC firms. The discounts serve as compensation for the investor’s costs of assessing the firm, while abnormal returns reflect the information about firm quality. On the other hand, the empirical results show that some of our findings support an information explanation and some support a monitoring explanation in the case of the TSE firms. The discounts compensate investors for both information costs and expected monitoring services, while announcement effects reflect both the information about firm quality and the benefits of increased monitoring. Intending to pursue control benefits, single investors participate in private placements in order to obtain control premium. The evidence substantiating this claim is fairly conclusive in exchange-listed firms. In addition to introduction, the paper is organized as follows: Section 2 presents the regulatory environment and market characteristics in Taiwan. Section 3 reviews the relevant literature on private placements. Section 4 details research methodology. Section 5 contains the sample descriptions and empirical results, and conclusions are presented in Section 6.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا