دانلود رایگان ترجمه مقاله رابطه خود ادراکی فیزیکی صلاحیت، جهت گیری هدف و خوش بینی با واسنجی عملکرد (نشریه الزویر ۲۰۱۸)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۲۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

رابطه خود ادراکی فیزیکی صلاحیت، جهت گیری هدف و خوش بینی با واسنجی عملکرد دانش آموزان در تربیت بدنی

عنوان انگلیسی مقاله:

The relation of physical self-perceptions of competence, goal orientation, and optimism with students’ performance calibration in physical education

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله تربیت بدنی
گرایش های مرتبط با این مقاله روانشناسی ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتی
چاپ شده در مجله (ژورنال) یادگیری و تفاوت های فردی – Learning and Individual Differences
کلمات کلیدی صحت مطلق، یادگیری خود تنظیم، خود کارامدی، پرتاب بسکتبال
کلمات کلیدی انگلیسی Absolute accuracy – Self-regulated learning – Overconfidence – Self-efficacy – Basketball shooting
ارائه شده از دانشگاه گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تسالی، یونان
نمایه (index) Scopus – Master Journals – JCR
شناسه شاپا یا ISSN ۱۰۴۱-۶۰۸۰
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.11.013
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۲٫۱۱۱ در سال ۲۰۱۹
شاخص H_index مجله ۶۶ در سال ۲۰۲۰
شاخص SJR مجله ۱٫۱۲۹ در سال ۲۰۱۹
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۹
بیس  است  
مدل مفهومی دارد  
پرسشنامه  ندارد 
متغیر دارد  
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول F1670
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۷ صفحه (۳ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ترجمه ضمیمه ندارد 
ترجمه پاورقی ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 
منابع انتهای متن  به صورت انگلیسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد.
توضیحات یک بخش از مقاله ترجمه نشده است.

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۱-۱ تعریف و درک واسنجی
۱-۲ شواهد تحقیقاتی
۱-۳ عوامل مرتبط با کالیبراسیون عملکرد
۱-۴ مطالعات فعلی
۲- مطالعه ۱
۲-۱ روش
۲-۲-نتایج
۳- مطالعه ۲
۳-۱ روش
۴- بحث
۴-۱ واسنجی و خودادراکی مهارت
۴-۲ کالیبراسیون و جهت گیری هدف
۴-۳ واسنجی با توجه به خوشبینی و بدبینی
۴-۴ ویژگی های دانش آموزان با دقت بالا
۴-۵ اهمیت، و تحقیقات اینده

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
دو مطالعه برای بررسی همبستگی های بین صحت واسنجی( کالیبراسیون) دانش آموزان با خود ادراکی از مهارت و قابلیت( یعنی خود ارزشمندی عمومی، مهارت ورزشی، مهارت ادراک شده و خودکارامدی) ، جهت گیری هدف و خوش بینی و بدبینی انجام شد. شرکت کننده ها شامل ۱۳۸( مطالعه ۱) و ۲۳۶( مطالعه ۲) دانش آموزان کلاس پنجم و ششم است. یک شاخص صحت مطلق پیش بینی عملکرد بر اساس عملکرد واقعی و پیش بینی شده در تست پرتاب بسکتبال محاسبه شد. عوامل مربوط به شخص با پرسش نامه خود گزارش شده اندازه گیری شد. نتایج هیچ گونه همبستگی را بین صحت مطلق و خود ارزشمندی، مهارت ورزشی ، خوش بینی و بدبینی(مطالعه ۱) نشان داد، در حالی که صحت مطلق دانش آموزان با جهت گیری وظایف، خودکارامدی و مهارت ادراک شده مرتبط بود. یک اثر اعتماد بیش از حد در دو مطالعه مشاهده شد. این نتایج با استناد به شواهد قبلی و دیدگاه های تحقیقات واسنجی در حوزه اموزش اکادمیک، ورزشی و فیزیکی بررسی شد. اثر متقابل بین عوامل فردی و واسنجی و اثرات آن ها روی توسعه یادگیری خود تنظیمی مهارت های ورزشی در تربیت بدنی بررسی شد.
 
۱- مقدمه
 بررسی ابعاد شناختی عملکرد ورزشی سنتی طولانی در روان شناسی ورزشی دارد. برای مثال، مشارکت در تربیت بدنی و ورزش ارتباط مثبتی با یادگیری تحصیلی دانش آموزان دارد( پاسک، فیگنبام گاد و تمپوسکی ۲۰۱۷). به علاوه یادگیری خود تمظیم قادر به اثر گذاری روی عملکرد ورزشی است( کلونویس، گاداس، هاسدرا و دمیترازکی، ۲۰۱۲)، ضمن این که فعالیت فرا شناختی با مشارکت ورزشی مرتبط است( تئودوسیوس و پاپانیو، ۲۰۰۶). با در نظر گرفتن این که ویژگی های شخصی با عملکرد ورزشی همراه است، بررسی عملکرد ورزشی از حیث عوامل فراشناختی از اهمیت زیادی برخوردار است.
افکلیدس(۲۰۱۱) تعاملات متقابل فراشناختی، انگیزه و تأثیر در دو سطح عملکرد یادگیری خود تنظیم را پیشنهاد کرده است. سطح شخص شامل تعاملات بین ویژگی های شبیه مانند انگیزه (به عنوان مثال، جهت گیری های هدف) و خودپنداری است در حالی که اثر متقابل وظیفه* شحص شامل وقایع در حین انجام وظایف و بازخورد از نظارت استفاده شده برای کنترل یا تنظیم آموزش می باشد. احساسات فراشناختی و برآوردها (مثلا قضاوتهای یادگیری) قبل، در طول یا پس از مشارکت دادن فعالیت، آگاهی دانش آموزان را برای یادگیری و عملکرد افزایش می دهد (اکلیس ۲۰۱۱). از این حیث ، قضاوت های عملکرد دارای ماهیت فرا شناختی بوده و ناشی از پردازش آگاهانه مربوط به آموزش، ویژگی های کار و دانش فراشناختی استفاده از راهبرد های موثر است( افلکیدس، ۲۰۰۹). قضاوت های فراشناختی و عملکرد با هم مرتبط هستند. به عنوان مثال، احساس سختی و مشکل بودن همبستگی منفی با احساس صحت در ریاضی دارد، در حالی که عملکرد پرتاب بسکتبال دانش آموزان به طور مثبت با احساسات صحیح و منفی با احساسات دشواری ارتباط داشت (گادس ۲۰۱۷) با این حال، اطلاعاتی که از فرآیندهای فراشناختی رد می شوند باید برای یادگیری موثر خود تنظیم شده دقیق باشند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Two studies were conducted to examine associations between students’ calibration accuracy with their self-perceptions of competence (i.e., global self-worth, sport competence, perceived competence, and self-efficacy), goal orientation, and dispositional optimism and pessimism. Participants were 138 (study 1) and 236 (study 2) fifth and sixth grade students. An index of absolute accuracy of performance prediction was calculated based on students’ predicted and actual performance in a basketball shooting test. Person-related factors were measured with self-reported questionnaires. Results showed no associations between absolute accuracy and students’ global self-worth, sport competence, optimism and pessimism (study 1) while students’ absolute accuracy was associated with their task orientation, self-efficacy, and perceived competence (study 2). An overconfidence effect was also found in both studies. These results were discussed with reference to previous evidence and views of calibration research in academic, sport, and physical education domains. Interactions between person-related factors and calibration and their effects on the development of students’ self-regulated learning of sport skills in physical education were also highlighted.

۱ Introduction

Examining cognitive aspects of sport performance has a long tradition in sport psychology. For example, involvement in physical education has been positively associated with students’ academic learning (Pesce, Faigenbaum, Goudas, & Tomporowski, 2017). Moreover, selfregulated learning can positively affect sport performance (e.g., Kolovelonis, Goudas, Hassandra, & Dermitzaki, 2012) while metacognitive activity has been related with sport involvement (e.g., Theodosiou & Papaioannou, 2006). Considering that personal characteristics (i.e., self-confidence) are associated with expert athletic performance (Durand-Bush & Salmela, 2002) examining sport performance with respect to metacognitive factors is of great interest.

Efklides (2011) has suggested reciprocal interactions of metacognition, motivation, and affect at two levels of functioning of self-regulated learning. The person level involves interactions between trait-like characteristics such as motivation (e.g., goal orientations) and selfconcept while the Task Χ Person level involves events during task execution and feedback from monitoring used for controlling or regulating learning. Metacognitive feelings and estimates (e.g., judgments of learning) before, during, or after task involvement enhance students’ awareness for learning and performance (Efklides, 2011). In this sense, performance judgments are considered metacognitive in nature resulting from conscious processing related to instructions, task characteristics, and metacognitive knowledge of using effective strategies (Efklides, 2009). Metacognitive judgments and performance are related. For example, feelings of difficulty were negatively associated with feelings of correctness in math (Dermitzaki & Efklides, 2003) while students’ basketball shooting performance was positively related with their feelings of correctness and negatively with feelings of difficulty (Goudas, Dermitzaki, & Kolovelonis, 2017). However, information derived from metacognitive processes should be accurate for effective selfregulated learning.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا