دانلود رایگان ترجمه مقاله درک تاثیر IFRS 15 – درآمد حاصل از قرارداد با مشتریان

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شناسایی درآمد: درک تأثیر IFRS 15 – درآمد حاصل از عقد قرارداد با مشتریان به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: شناسایی درآمد: درک تأثیر IFRS 15 – درآمد حاصل از عقد قرارداد با مشتریان
عنوان انگلیسی مقاله: Revenue Recognition: Understanding the Impact of IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers
رشته های مرتبط: مدیریت و حسابداری، حسابداری مالی، مدیریت مالی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
کد محصول f167

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
در مه ۲۰۱۴، هیئت استاندارد‌‌‌‌های بین المللی حسابداری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۵ (ازین پس IFRS نامیده می شود) «درآمد‌‌‌‌های حاصل از عقد قرارداد با مشتریان» را صادر کرد. این استاندارد جایگزین استاندارد‌‌‌‌های بین المللی حسابداری (IAS) 18 «درآمد» و IAS 11 «قرارداد‌‌‌‌های ساختمانی» شد. دستورالعمل‌‌‌‌‌های حسابداری تحت IFRS 15 در سال ۲۰۱۸ اجرایی خواهد شد. برخی شرکت‌‌‌ها ممکن است دستخوش تغییرات چشمگیری در میزان درآمد شناسایی شده نشوند. با این حال، در صنایع خاصی مانند مخابرات، ساخت نرم افزار‌‌‌‌ها، املاک و مستغلات و برخی خرده فروشان تأثیر این استاندارد بر زمانبندی شناسایی درآمد ممکن است قابل توجه باشد. هدف از این مطالعه موردی مقایسه حسابداری برای تراکنشی تحت استاندارد فعلی IAS برای شناسایی درآمد و دستورالعملی است که قرار است در سال ۲۰۱۸ اجرایی شود. این مورد نه تنها به متخصصین حسابداری که به متخصصین رشته‌‌‌‌هایی مانند امور مالی که صورت‌های مالی شرکتی را تجزیه و تحلیل می کنند نیز مربوط می شود. این مطالعه موردی مستلزم انجام جستجوی وب جهت حصول جزئیات دستورالعمل‌های ارائه شده در IFRS 15 و مقایسه عملیات حسابداری تحت IAS 18 با روش الزامی استاندارد جدید IFRS 15 برای شرکت‌های مخابرات سیار است.
کلیدواژه‌‌‌‌ها: شناسایی درآمد، IFRS15، درآمد حاصل از عقد قرارداد با مشتریان، استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۵، شناسایی درآمد مخابرات، شناسایی درآمد مخابرات، زمانبندی شناسایی درآمد، فرآیند ۵ مرحله‌‌ای برای شناسایی درآمد، تغییرات دستورالعمل برای شناسایی درآمد، شناسایی قرارداد با مشتریان، تعهدات اجرایی، قیمت قرارداد، قیمت تراکنش، عمل به تعهدات اجرایی
مقدمه
در مه ۲۰۱۴، هیئت استاندارد‌‌‌‌های بین المللی حسابداری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۵ (ازین پس IFRS نامیده می شود) «درآمد‌‌‌‌های حاصل از عقد قرارداد با مشتریان» را صادر کرد. این استاندارد جایگزین استاندارد‌‌‌‌های بین المللی حسابداری (IAS) 18 «درآمد» و IAS 11 «قرارداد‌‌‌‌های ساختمانی» و نیز چند تفسیر دیگری که به مسائل مربوطه می پردازند شد. دستورالعمل‌های حسابداری تحت IFRS15 در ابتدا بدین منظور درنظر گرفته شد تا در سال ۲۰۱۷ اجرایی شود، هرچند پس از اصلاح اخیر، این استاندارد تا سال ۲۰۱۸ تمدید شده است. IFRS15 دستورالعمل‌ها را برای زمانبندی و شناسایی میزان درآمد برای قرارداد با مشتریان تغییر می دهد. برای شرکت‌های بسیاری، این تغییرات تأثیر مالی محدودی بر شرکت‌های صنعت مخابرات، ساخت نرم افزار، املاک و مستغلات خواهند داشت و بخش‌‌‌‌های خرده فروشی با این حال تأثیر چندانی نمی پذیرند. محوریت IFRS15 فرآیند ۵ مرحله‌‌ای جدید جهت تعیین زمانبندی و میزان درآمدی است که باید شناسایی شود که اکنون برای کلیه درآمد‌‌‌‌های حاصل از عقد قرارداد با مشتریان اجرایی خواهد شد.
حسابداران برای درآمد ما چه اقدامی می کنند؟
شرکت
شرکت MoServ یک شرکت مخابراتی آفریقایی شمالی خاورمیانه است که از سال ۲۰۱۱ موجودیت داشته است. شرکت سرویس گوشی همراه را برای ۱۶ کشور خاورمیانه و آفریقایی ارائه می کند. این ‌شرکت‌ها جهت جذب مشتری مشابه ‌شرکت‌های رقیب‌‌شان با عرضه گوشی‌های همراه ارزان قیمت یا گاهی رایگان به مشتریانی که قرارداد‌‌‌‌های خدمات چندساله را امضا می کنند عمل می کنند. این شرکت توانسته است هزینه‌‌‌‌های اولیه ساخت را با امضای قراردادی با شرکت رقیب در حد حداقل حفظ کند تا از دکل‌های مخابراتی شرکت رقیب در مدت اجاره ۱۰ ساله که در سال ۲۰۲۲ پایان می یابد استفاده کند. شرکت MoServ پیش تر بهره برداری ارضی را در مکان‌های مناسبی برای ساخت دکل‌‌‌‌های مخابراتی شرکت آغاز کرده است. تأمین مالی ساخت برج‌ها شرکت را ملزم می کند تا بودجه خارجی را ازطریق صدور بدهی در سال ۲۰۲۱ تحصیل کند. خزانه داری درمورد تأثیر احتمالی اتخاذ استاندارد IFRS15 بر نتایج دادوستد برای شرکت در سه سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ اظهار نگرانی دارد. خزانه داری از سابقه مالی برخوردارست و باید از تأثیر دستورالعمل‌های جدید شناسایی درآمد بر درآمد گزارش شده در این دو سال مطلع باشد. خزانه داری دستورالعمل را برای موضوعات زیر الزام می کند:
• آیا این دستورالعمل بر سودی که کمتر گزارش شده اند موثر است؟
• در صورت مثبت بودن، این سود در مقایسه با سودی که بااستفاده از IAS18، دستورالعمل کنونی شناسایی درآمد، چه میزان است؟
• آیا هر کاهشی بر هزینه استقراض موثر است یا ممکن است دسترسی به برخی فرصت‌های بدهی را محدود کند؟

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

In May 2014, the International Accounting Standards Board issued International Financial Reporting Standard (hereafter IFRS) 15 “Revenue from Contracts with Customers”. The standard replaces the International Accounting Standards (IAS) 18, “Revenue” and IAS 11, “Construction Contracts.” The accounting guidelines under IFRS 15 will become authoritative in 2018. Some companies may not see significant changes in the amount of revenue recognized. However, in certain industries such as telecom, software development, real estate, and some retailers, the effect on revenue recognition timing may be significant. The purpose of this case is to contrast the accounting for a transaction under the present IAS standard for revenue recognition and the guidance to be implemented in 2018. The case is relevant not only for those majoring in accounting but also for majors such as finance that analyze corporate financial statements. The case requires the performance of a web search to obtain details of the guidelines provided in IFRS 15 and a contrasting of the accounting treatment under IAS 18 with the approach required by the new IFRS 15 for a mobile telecommunications company.

Key Words: Revenue Recognition , IFRS 15, “Revenue from Contracts with Customers”, International Financial Reporting Standard 15, telecommunications revenue recognition, telecoms revenue recognition, revenue recognition timing, five-step process for revenue recognition, guidance changes for revenue recognition, identify the contract with the customer, performance obligations, contract price, transaction price, satisfying the performance obligation.

Introduction

In May of 2014, the International Accounting Standards Board issued International Financial Reporting Standard (hereafter IFRS) 15 “Revenue from Contracts with Customers”. The standard replaces the International Accounting Standards (IAS) “Revenue” and “Construction Contracts” as well as several other interpretations dealing with related issues. The accounting guidelines under IFRS 15 were originally intended to become authoritative in 2017 however, following a recent amendment, this has been extended to 2018. IFRS 15 changes the guidelines for timing and amount of revenue recognition for contracts with customers. For many companies these changes will have little financial impact Companies in the telecoms, software development, real estate, and retail sectors may however be significantly impacted by these changes. The core of IFRS 15 is the new five step process for determining the timing and amount of revenue to be recognized which will now be applied to all revenue from contracts with customers.

What Are The Accountants Doing To Our Revenue?

The Company

MoServ is a Middle Eastern North African (MENA) telecommunications company that has been in existence since 2011. The company provides mobile phone service to 16 Middle Eastern and African countries. To attract customers they operate similar to their competition by offering low cost or sometimes free mobile telephones to customers that sign multiyear service contracts. The company has been able to keep initial construction costs to a minimum by signing an agreement with a competitor to use the competitor’s signal towers on a 10 year lease ending in 2022. MoServ has already begun to acquire land in suitable locations for construction of company owned signal towers. Financing of the tower construction will require the company to acquire external funding through debt issuances in 2021. The Treasurer is concerned about the potential impact of the adoption of IFRS 15 on the trading results for the company for the three years 2018 to 2020. The Treasurer has a finance background and needs to know the impact of the new revenue recognition guidelines on reported income in those two years. He requires guidance on the following issues: • Will the effect lower reported earnings? • If so, how much compared to earnings determined using IAS 18, the current guidance for revenue recognition? • Will the amount of any decrease affect the cost of borrowing or perhaps even restrict access to some debt opportunities?

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا