دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز مس سرم خون و ادرار با مشکل پیش دیابت یا دیابت با یا بدون عوارض دیگر (نشریه هینداوی ۲۰۱۳)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه هینداوی در ۱۱ صفحه در سال ۲۰۱۳ منتشر شده و ترجمه آن ۱۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تحلیل مس سرم خون و ادرار در جمعیت شمال شرقی چین با مشکل پیش دیابت یا دیابت با یا بدون عوارض دیگر

عنوان انگلیسی مقاله:

Analysis of Serum and Urinal Copper and Zinc in Chinese Northeast Population with the Prediabetes or Diabetes with and without Complications

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله غدد و متابولیسم
چاپ شده در مجله (ژورنال) داروی اکسیداتیو و ماندگاری سلولی – Oxidative Medicine and Cellular Longevity
ارائه شده از دانشگاه گروه آزمایشگاه بالینی در اولین بیمارستان دانشگاه جیلین ، چین
رفرنس دارد  
کد محصول F1636
نشریه هینداوی – Hindawi

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۷ صفحه (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
ضمیمه ندارد   
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

۱- مقدمه
۲- روش ها و طراحی تحقیق
۲-۱ بیانیه ی اخلاقی
۲-۲ بیماران و اطلاعات عمومی آن ها
۲-۳ دیگر اندازه گیری ها
۲-۴ مقایسه ی سطح Cu در سرم در بیماران T2D قبل و بعد از یک ماه درمان با استفاده از سیمواستاتین
۲-۵ تحلیل های آماری
۳- نتایج
۳-۱ جمعیت مورد مطالعه و مشخصه های خط مبنا
۳-۲ تحلیل های مشخصه های خط مبنا در گروه T2D همراه با عوارض و بدون عوارض
۳-۳ ارتباط سطح Cu ادرار یا سرم با پارامتر های آزمایشگاهی در سوژه ها
۳-۴ ارتباط سطح Cu ادرار یا سرم خونی با پارامتر های آزمایشگاهی در T2D همراه با عوارض دیابت یا بدون آن
۳-۵ تاثیر درمان سیمواستاتین بر روی سطح Cu و دیگر متغیر ها در بیماران T2D
۴- مباحث
۴-۱ Cu و Zn در بیماران دیابتی و پیش دیابتی
۴-۲ عوارض دیابتی و سطح Cu در ادرار یا سرم
۴-۳ تاثیر درمان استاتین بر روی Cu در سرم خونی و یا ادرار

 

 

بخشی از ترجمه
 این مطالعه به بررسی رابطه ی سطح روی و مس در سرم و یا ادرار بیماران ساکن در شمال شرقی چین را با پیش دیابت یا دیابت مورد بررسی قرار داد. از ژانویه ی ۲۰۱۰ تا اکتبر ۲۰۱۱، بیماران مبتلا به نوع ۱ دیابت ، نوع ۲ دیابت (T2D, n= 137 ) ، مشکل گلوکز ناشتایی معیوب (T1D, ? = 25) و یا سطح تغییرات معیوب گلوکز (IGT, ? = 15) و گروه های مطابق کنترلی بر اساس سن/ جنسیت ( n=50) در این مطالعه ثبت نام کردند. در گروه T2D ، ۲۴ بیمار با مشکل نفروپاتی، ۳۴ مورد با مشکل رتینوپاتی ( مشکلات التهاب قرنیه)، و ۵۰ مورد نیز نفروپاتی محیطی قرار داشتند. سطح مس سرم خونی به صورت محسوس در گروه های IFG ، IGT و T2D بیشتر بود. سطح روی در سرم خونی به صورت محسوس پایین تر بود و سطح روی در ادرار نیز در هر دو گروه T1D و T2D در مقایسه با گروه های کنترل، بیشتر بود. نسبت روی/ مس سرم خونی در تمام بیماران مبتلا به IFG، ITG، T1D و T2D بیشتر بود. سطح مس سرم به صورت مثبت مرتبط با HbA1c در بیماران گروه T2D بود. درمان های سیمواستاتین در بیماران T2D هیچ تاثیر محسوسی بر روی مس سرم خونی و ادرار و روی ، نداشت. این نتایج نشان میدهد که باید تاثیر پتانسیل سطح روی و مس در سرم و ادرار به صورت نا متعادل بر روی سندرم های متابولیک، دیابت، و عوارض دیابتی، مورد بررسی قرار بگیرد.
 
۱- مقدمه
دیابت تبدیل به یکی از بیماری های همه گیر شده است. بر اساس مجمع جهانی دیابت، حداقل ۲۸۵ میلیون نفر در دنیا به دیابت مبتلا هستند و احتمال این عدد تا سال ۲۰۳۰ به ۴۳۸ میلیون نفر میرسد. تعداد افراد بالغ با سطح گلوکز غیر عادی از ۳۴۴ میلیون نفر در ۲۰۱۰ به مقدار تخمینی ۴۷۲ میلیون نفر تا سال ۲۰۳۰ میرسد. شیوع دیابت در چین نیز در دهه های اخیر، به صورت محسوسی افزایش داشته است. در سال ۱۹۸۰ ، کمتر از ۱% از افراد بالغ در چین این بیماری را داشتند. تا سال ۲۰۰۸، شیوع این بیماری به تقریبا مقدار ۱۰% رسید. تخمین زده شده است که بیشتر از ۹۲ میلیون چینی بالغ مبتلا به دیابت هستند و تعداد ۱۴۸ میلیون نفر دیگر نیز شرایط پیش دیابت را دارند. تاثیرات تهدید کننده ی دیابت برای این بیماران ، افزایش قند خون به صورت مزمن و عواقب ایجاد شده در اثر آن مانند رتینوپاتی های دیابتی، نوروپاتی و نفروپاتی میباشد.
استفاده ی زیاد از کالری و کیفیت رژیم های غذایی با انرژی بالا، مهم ترین عواملی هستند که منجر به توسعه ی دیابت و توسعه ی جهانی آن شده است. به عنوان یکی از بخش های اصلی مواد غذایی روزانه، المان های ردگیری نیز برای تمام عوامل آسیب دیابت و عوارض دیابت، ضروری میباشد. اختلال ها در وضعیت المان های ردگیری و افزایش تنش های اکسیداتیو در دیابت نیز میتواند منجر به مقاومت نسبت به انسولین و توسعه ی دیابت و عوارض مرتبط با آن بشود. در طرف دیگر، پیشرفت دیابت همچنین ممکن است منجر به اختلال در متابولیسم المان های ردگیری و هم ایستایی فیزیولوژیک شود. مس (Cu) و روی (Zn) نقش بسیار مهمی در مکانیزم های اکسیدان/ آنتی اکسیدان دارند. عدم تعادل در این روند ها میتواند منجر به آسیب پذیری بالا نسبت به آسیب های اکسیداتیو در بافت ها و در نهایت توسعه ی دیابت و مشکلات دیابتی شود.
Cu یک اکسایار ( پروکسیدان) است که در شکل گیری کاتالیز های فلزی از رادیکال های آزاد نقش دارد. Cu و Zn همچنین به عنوان بخش های ساختاری و کاتالیز کننده ی بعضی از آنزیم های فلزی نیز نقش دارند. به عنوان مثال، Cu برای فعالیت کاتالیزی سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) که در محافظت سلول ها نسبت به رادیکال های سوپر اکسید نقش مهمی دارد، بسیار ضروری است. Zn به عنوان یک آنتی اکسیدان فعالیت میکند و از گروه های سولفو هیدریل پروتئین ها و آنزیم ها نسبت به آسیب رادیکال های آزاد در بدن، محافظت میکند. اثرات محافظت کننده و سمی این فلزات در آسیب شناسی دیابت و عوارض دیابتی، به صورت مستند مشخص شده است.
بیشتر مطالعه های قبلی بر روی مقایسه ی سطح Cu در سرم خونی در سوژه های دیابتی با افراد غیر دیابتی پرداخته اند. تقریبا اطلاعات کمی در مورد تاثیر سطح Cu در سرم خونی بر روی شیوع بیماران دیابتی و پیش دیابتی همراه با عوارض دیابتی و یا بدون آن ، در میان جمعیت چین، وجود دارد. ازین رو، ما در این مطالعه به بررسی سطح Cu و Zn در سرم خونی و ادرار جمعیت شمال شرقی چین پرداخته ایم و زیر گروه های مختلف سوژه های مطالعه را از نظر حساسیت نسبت به انسولین و حضور عوارض دیابتی، بررسی کردیم.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

This study investigated the association of copper and zinc levels in the serum or urine of patients living in northeast China, with either prediabetes or diabetes. From January 2010 to October 2011, patients with type 1 diabetes (T1D, ? = 25), type 2 diabetes (T2D, ? = 137), impaired fasting glucose (IFG, ? = 12) or impaired glucose tolerance (IGT, ? = 15), and age/gender matched controls (? = 50) were enrolled. In the T2D group, there were 24 patients with nephropathy, 34 with retinopathy, and 50 with peripheral neuropathy. Serum copper levels were significantly higher in IFG, IGT, and T2D groups. Serum zinc level was dramatically lower, and urinary zinc level was significantly higher in both T1D and T2D subjects compared with controls. The serum zinc/copper ratio was significantly lower in all the patients with IFG, ITG, T1D, and T2D. The serum copper level was positively associated with HbA1c in T2D subjects. Simvastatin treatment in T2D patients had no significant effect on serum and urinary copper and zinc. These results suggest the need for further studies of the potential impact of the imbalanced serum copper and zinc levels on metabolic syndrome, diabetes, and diabetic complications.

۱ Introduction

Diabetes has become a pandemic disease. According to the International Diabetes Federation, diabetes affects at least 285 million people worldwide, and this number is expected to reach 438 million by the year 2030 [1]. The number of adults with impaired glucose tolerance will rise from 344 million in 2010 to an estimated 472 million by 2030 [1]. The prevalence of diabetes in China has increased dramatically in recent decades. In 1980, less than 1% of Chinese adults had this disease. By 2008, the prevalence had reached nearly 10% [1, 2]. It was estimated that more than 92 million Chinese adults had diabetes and another 148 million were prediabetic [2]. The threatening effect of diabetes for these patients is chronic hyperglycemia induced microvascular complications such as diabetic retinopathy, neuropathy, and nephropathy [2].

Excessive caloric intake and high-energy diet quality are major driving forces behind escalating diabetes and the appearance of epidemics worldwide [1, 3]. As an essential component of the daily diet intake, trace elements are also important for the pathogenesis of diabetes and diabetic complications. Disturbances in trace element status and increased oxidative stress in diabetes may contribute to insulin resistance and the development of diabetes and diabetic complications [4, 5]. On the other hand, progression of diabetes may also lead to perturbation in trace element metabolism and homeostasis [6]. Copper (Cu) and zinc (Zn) play critical roles in oxidant/antioxidant mechanisms. Imbalances in these processes lead to high susceptibility to oxidative damage of tissues and eventually to the development of diabetes and diabetic complications [7–۱۲].

Cu is a prooxidant, participating in metal-catalyzed formation of free radicals. Cu and Zn also act as structural and catalytic components of some metalloenzymes [6]. For example, Cu is necessary for the catalytic activity of Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) that is involved in the protection of cells from superoxide radicals [6]. Zn acts as an antioxidant by protecting the sulfhydryl groups of proteins and enzymes against free radical damage in the body [13]. Both protective and toxic effects of these metals in the pathogenesis of diabetes and diabetic complications have been documented [14–۱۶].

Most previous studies have focused on the comparison of the serum Cu levels of diabetic subjects with nondiabetic healthy subjects. There is relatively little information about the effect of serum Cu level on the prevalence of prediabetes and diabetic patients with and without complications, focusing on Chinese populations. Therefore, we have examined Cu and Zn levels in the serum and urine of populations residing in northeast China, analyzing different subgroups of study subjects defined by insulin sensitivity and presence of diabetic complications.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا