دانلود رایگان ترجمه مقاله معنای واقعی مزیت رقابت آمیز در محیط موسسات آموزش عالی دولتی (نشریه امرالد ۲۰۱۵)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه امرالد در ۲۰ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۲۲ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

مزیت رقابت آمیز، معنای واقعی آن در محیط موسسات آموزش عالی دولتی چیست؟

عنوان انگلیسی مقاله:

Competitive advantage, what does it really mean in the context of public higher education institutions?

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۰ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت استراتژیک
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی مدیریت آموزشی – International Journal of Educational Management
کلمات کلیدی مزیت رقابت آمیز، رقابت آموزشی، بازاریابی آموزشی
ارائه شده از دانشگاه گروه مدیریت، امور مالی و حسابداری، دانشگاه علمی کاربردی اینهولند، روتردام، هلند
رفرنس دارد  
کد محصول F1568
نشریه امرالد – Emerald

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۲ صفحه (۴ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
تعاریف مزیت رقابت آمیز در بخش کسب و کار و آموزش
محیط بخش آموزش عالی هلند
روش تحقیق
یافته تحقیق ۱: نگرش به مزیت رقابت آمیز در بخش تحقیقات و علوم کاربردی
یافته تحقیق ۲: نگرش به مزیت رقابت آمیز در سطح مرکزی و دانشکده
یافته تحقیق ۳: تایید مفهوم تجاری مزیت رقابت آمیز در زمینه آموزش عالی دولتی
وجه تشابهات
دو طیف/طرف یک واژه
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
هدف– هدف این مقاله بررسی گفتمان «مزیت رقابت آمیز» است، مفهومی که کاربرد گسترده ای در بخش آموزش عالی دولتی دارد اما به ندرت تعریف و مفهوم سازی شده است.
طراحی/روش شناختی/رویکرد-به منظور درک و نگرش «مزیت رقابت آمیز» در زندگی و فعالیت موسسات آموزش عالی دولتی، لازم است به داده هایی درباره نگرش های متخصصین آموزشی در بخش های فرعی مختلف و درجات کارکرد شغلی متنوع دست یافت. در کل ۷۳ مصاحبه در ۱۶ موسسه آموزش عالی دولتی هلند در دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ انجام شد.
یافته ها– ۱۳ مولفه با مشاهده معانی متنوع در ساختاربندی مزایای رقابت آمیز مد نظر موسسات آموزش عالی دولتی یافت شد و مهم تر اینکه اهمیت هر مولفه رده بندی شد. به علاوه این تحقیق پی برد که دانشگاه های پژوهشی و دانشگاه های علوم کاربردی برداشت مختلفی از این مفهوم دارند و از طرفی متخصصین کارکردهای شغلی مختلف داشته و معانی گوناگونی برای این واژه در نظر می گیرند. شرح مفهوم «مزیت رقابت آمیز» منجر به این نتیجه می گردد که شیوه کسب و کار تعریف «مزیت رقابت آمیز» باید به طور اساسی مورد بررسی قرار گرفته و در محیط موسسات آموزش عالی دولتی تایید گردد.
محدودیت های تحقیق/مفاهیم-این مقاله از دو پارامتر برای انتخاب پاسخ دهندگان مجزا بهره برد: کارکرد شغلی آنها و مدت تجربه کاری. مطالعات بیشتری که پارامترهای انتخاب مختلف اتخاذ نمودند، دانش ما را درباره نحوه درک و عملی سازی مزیت رقابت آمیز گسترش دادند. امید می رود که یافته های این تحقیق راهنما و چارچوبی برای مطالعات آتی باشند.
مفاهیم عملی-تفاوت میان بخش ها به دانشگاه های تحقیقاتی و علوم کاربردی کمک می کند تا راهبردهای رقابت آمیز خود را به طور مناسب با ویژگی های خاص طراحی کنند. تفاوت درجات کارکرد شغلی یافته های تحقیق به موسسات کمک می کند شکاف بین درجات مرکزی و سطح دانشکده در برنامه ریزی و اجرا راهبردی را پر کنند.
تازگی/ارزش- شرح مفهوم «مزیت رقابت آمیز» در ادبیات مدیریت آموزشی فعلی به ویژه به شیوه کیفی و کمی منحصر به فرد است. مقایسه بین دو نوع آموزش و دو درجه کارکرد شغلی به موسسات آموزش عالی دولتی کمک می کند تا به طور موثر راهبردهای رقابت آمیز را طبق ویژگی های موسساتی طراحی نموده و شکاف بین سطح مرکزی و دانشکده ای را پر کنند.
 
۱- مقدمه
موسسات آموزش عالی دولتی به طور فزاینده در سطح جهانی بر حسب ابعاد جدید تجاری و کسب و کار تعریف می شوند و با چالش بزرگی در یافتن تعادل بین عملکرد علمی سنتی و بعد جدید بازارمحور رقابت جهانی مواجه اند. در این زمینه موسسات آموزش عالی دولتی به طور روزافزون به مزیت رقابت آمیز در بازارهای ملی و بین المللی دست می یابند به منظور اینکه موقعیت رقابت آمیز خود را ایجاد کرده و حفظ کنند.
مفهوم موقعیت رقابت آمیز و نظریه های رقابتی مربتط ابتدا در بخش کسب و کار خصوصی مطرح گردید، اما در بخش عمومی نیز کاربرد دارد. طبق این ادعا موسسات آموزش عالی دولتی و شرکت ها با یک نوع یکسان رقابت مواجه می شوند و نیاز به رشد و رونق مشابه با دستاورد و تناسب بهتر با محیط خود دارند. هنگامی که موسسات آموزش عالی دولتی به عنوان تامین کنندگان خدمات در جایگاه بازار مطرح شوند، مفهوم سازی کسب و کار مزیت رقابت آمیز امری مسلّم پنداشته می شود. همانطور که نایت خاطر نشان می کند، بسیاری از مفاهیم کسب و کار کاربرد گسترده ای در مدیریت و اجرا آموزشی دارند اما توجه کمی به تعریف، درک، کاربرد و مفهوم آنها در زمینه موسسات آموزش عالی شده است. درسی که می توان از ادبیات کسب و کار و مدیریت در قرن گذشته گرفت آن است که زمینه اهمیت دارد. لذا تفاوت های زمینه ای بین بخش موسسات آموزش عالی دولتی و بخش کسب و کار خصوصی را نمی توان با این فرض کنار گذاشت که جایگاه بازار، رقابت و مزیت رقابت آمیز هر دو به یک معنا هستند. این مقاله با ویژگی های کیفی و کمی در پی شرح این سه سوال است:
پرسش تحقیق ۱- موسسات آموزش عالی دولتی در پی چه نوع مزایای رقابت آمیز هستند؟
پرسش تحقیق ۲- آنها در چه مرتبه ای اهمیت مزایای رقابت آمیز متنوع را درک می کنند؟
پرسش تحقیق ۳- مفهوم مزیت رقابت آمیز را در محیط موسسات آموزش عالی دولتی چگونه مفهوم سازی کرد؟
برای پاسخ به سوالات فوق این مقاله به مفهوم مطالعه شده در بخش کسب و کار و آموزش می پردازد. دوم توصیف کوتاه موسسات آموزش عالی دولتی هلند مطرح می شود. سوم روش تحقیق و تحلیل داده ها مطرح می شوند. این تحقیق با رویکرد تجربی به مصاحبه از چند شرکت کننده در ۱۶ دانشگاه هلندی انتخاب شده از میان ۴۳ موسسه آموزش عالی دولتی در هلند پرداخت. با مقایسه داده های مصاحبه در امتداد دو بعد، مولفه هایی که مفهوم مزیت رقابت آمیز و اهمیت آنها را در محیط موسسات آموزش عالی دولتی مشخص می کنند، مطرح می شوند. در آخر طبق یافته های تحلیل داده ها به بحث نحوه تعریف مزیت رقابت آمیز در محیط موسسات آموزش عالی دولتی می پردازیم.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Purpose The purpose of this paper is to critically investigate the discourse on “competitive advantage”, a concept that has been widely applied in the public higher education sector, but rarely defined and conceptualised.

Design/methodology/approach In order to get some insightful understanding about how “competitive advantage” is actually manifested in the life and activities of public higher education institutions (PHEIs), it is necessary to obtain data about the perceptions held by education practitioners in different sub-sectors and at various job function levels. In total, 73 interviews at 16 Dutch PHEIs were conducted in the period of 2009-2011.

Findings By studying the diversified meanings, 13 elements were identified in constructing the competitive advantages sought by PHEIs, and, more importantly the significance of each element is rated and ranked. Furthermore, this research discovered that the research universities and universities of applied sciences perceive this concept differently; also, the practitioners holding different job functions gave divergent meanings to this term. The clarification of this container concept “competitive advantage” leads to the conclusion that the business way of defining “competitive advantage” should be critically reviewed and verified in the context of the public higher education sector.

Research limitations/implications This study used just two parameters for the selection of individual respondents: their job function and the length of their working experience. Further studies that adopt different selection parameters are, therefore, encouraged as offering the potential to further enrich our knowledge about how competitive advantage is perceived and put into practice. It is hoped that the findings from this research offer some guidance in developing a framework for such further studies.

Practical implications The sectorial differences revealed by this study can help research universities and universities of applied sciences design their competitive strategies more suitable with their specific characteristics. The job function level differences shown by the research findings can help institutions to identify and close the gaps between the central level and faculty level in their strategic planning and implementation.

Originality/value The clarification of the container concept “competitive advantage” is unique in the current educational management literature, particularly in both qualitative and quantitative ways. The comparisons between two institutional types and two job function levels may help PHEIs to effectively design competitive strategies according to their specific institutional characteristics and by understanding the gaps between the central and faculty level.

۱ Introduction

Public higher education institutions (PHEIs) are increasingly characterised worldwide by the new dimension of commodification and marketisation (Eckel, 2007; Jiang, 2008; Martin and Lázaro, 2011; Erickson, 2012), and confronted with a big challenge in finding a balance between traditional academic operation and the new but increasingly dominant market-driven dimension of global competition (Marginson and van der Wende, 2007; Kim, 2009; Cheung and Chan, 2010). In this context, PHEIs are increasingly required to gain competitive advantage in both national and international markets in order to create or maintain a competitive position (Arambewela and Hall, 2006; Chan and Dimmock, 2008; Wilkins and Huisman, 2011).

The notion of “competitive advantage” and related competitive theories were developed originally in the private business sector, but are claimed to be applicable in the public sector (e.g. Porter, 1980; Barney and Arikan, 2001; Powell, 2001). This claim is based on the supposition that PHEIs and firms face the same kind of competition and have the same need to survive and prosper by achieving/realising a better “fit” with their environment (Drazin and van de Ven, 1985; Jenster, 1987; Johnson and Scholes, 2002; Bryson et al., 2007). Particularly when PHEIs are viewed as service providers in a marketplace, the business conceptualisation of “competitive advantage” has been taken as granted (Eckel, 2007; Marginson, 2007; Mazzarol and Soutar, 2008). However, as Knight (2003) pointed out, many business concepts have been widely used in educational administration and management, but little attention has been paid to defining them and understanding their application and implication in the context of higher education. If there is a single lesson that holds true from the business and management literature of the past century, it is that context matters (Volberda and Elfring, 2002). Therefore, the contextual differences between the public higher education sector and the private business sector cannot be put aside by assuming that marketplace, competition and competitive advantage mean the same in both.

This study with both qualitative and quantitative characteristics aims to clarify three questions:

RQ1. What competitive advantages do PHEIs seek?

RQ2. In what ranking do they perceive the importance of various competitive advantages?

RQ3. How to verify the concept “competitive advantage” in the context of public higher education?

In order to answer these questions this paper starts by briefly commenting upon the concept studied by the business and education sector. Second, a brief description of the Dutch higher education sector is provided where the study was conducted. Third, the research method and data analysis results are presented. This research took an empirical approach by interviewing a large number of practitioners (n ¼ ۷۳) in 16 Dutch universities chosen from the 43 PHEIs in the Netherlands. By comparing the interview data along two dimensions (sectorial and job function), the elements that construct the meaning of “competitive advantage” and their significance in the Dutch PHEIs context are presented. Finally, the findings from data analysis led to a discussion on how the business way of defining “competitive advantage” can be verified in the context of the public higher education sector.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا