دانلود رایگان ترجمه مقاله روش جدید تغییر شکل پلاستیک قوی بر اساس برش خالص – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک تکنیک جدید تغییر شکل پلاستیک شدید  بر اساس برش مطلق (خالص) به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: یک تکنیک جدید تغییر شکل پلاستیک شدید  بر اساس برش مطلق (خالص)
عنوان انگلیسی مقاله: A new severe plastic deformation technique based on pure shear
رشته های مرتبط: مهندسی مواد، شکل دادن فلزات، متالوژی صنعتی، نانو مواد، مهندسی پلیمر و مهندسی مواد مرکب یا کامپوزیت
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله تا صفحه ۱۶ انجام شده است.
نشریه الزویر – Elsevier
کد محصول f150

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات مهندسی مواد

 

 

بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

چکیده
اکستروژن برشی خالص ( مطلق) (PSE) بعنوان یک تکنیک تغییر شکل شدید جدید (SPD) معرفی شده است. فرآیند SPD جدید ، امکان تغییر شکل شدید فلزات و آلیاژها را در مُد ترکیبی از برش مطلق و ساده ، با فرصت تغییر دادن نسبت برش مطلق به ساده، فراهم میکند. این فرآیند اصولا بر مبنای ان چیزی میباشد که در مقالات بعنوان برش مطلق نامیده میشود، که در آن یک مربع، در امتداد قطری، به یک لوزی تبدیل میشود. ناحیه تغییر شکل در فرایند PSE متشکل از دو بخش میباشد، که عبارتند از نواحی تغییر شکل بالایی و پایینی. در ناحیه تغییر شکل بالایی، سطح مقطع مربع اولیه از نمونه، به تدریج، به لوزی تغییر شکل میدهد ، در حالیکه سطح مقطع ان ثابت باقی میماند و ثابت بودن سطح مقطع، باعث اطمینان از نبود تغییر سرعت میشود و بنابراین، کرنشی در جهت عمود بر سطح مقطع نمونه؛ که منجر به تغییر شکل کرنش صفحه ای شود، ایجاد نمیشود. در ناحیه تغییر شکل پایینی، نمونه، تدریجا با تغییر شکل معکوس با توجه به ناحیه بالایی، هندسه اولیه خود را به دست می اورد. ثابت بودن سطح مقطع نمونه ، امکان تکرار فرآیند تغییر شکل را فراهم می اورد که PSE را به یک کاندید جدید برای فرآوری(پردازش) SPD فلزات و الیاژها تبدیل میکند. کرنش موثر با استفاده از روش هندسی تخمین زده میشود. الیاژ الومینیوم AA1050 ؛ با استفاده از PSE ، تا دو پاس ، بمنظور تایید امکان پذیر بودن فراوری SPD با PSE، تغییر شکل می یابد.

۱-مقدمه
در سالهای اخیر، فلزات نانوساختار و الیاژها، در جوامع دانشگاهی به دلیل خواص منحصر بفرد فیزیکی و مکانیکی‌شان، مورد توجه زیادی قرار گرفته اند [۱-۵]. در میان همه تکنیکهای تولید بالک مواد نانوساختار (BNM)، تغییر شکل شدید پلاستیک، قابلیتهای قابل توجهی را برای فلزات و الیاژهای مختلف، از خود نشان داده است [۶-۹]. تکنیکهایSPD مثل اکستروژن زاویه ای کانال برابر ،(ECAE) [10-12], ، پیچ خوردگی فشار بالا (HPT) [12-14]، اکستروژن پیچشی (TE) [15]، پیوند رول تجمعی (ARB) [16], شیار تکراری و صاف کردن (RCS) [17],، آهنگری چند جهتی (MDF) [18]، اکستروژن انبساطی چرخه ای (CEE) [19] و روش جدیدا توسعه یافته اکستروژن برش ساده (SSE) [20, 21] برای تولید BNM [22] در آلیاژها و فلزات مختلف، توسعه یافته اند [۶-۹].
علیرغم داشتن مشخصات تکنولوژیکی مختلف، این فرایندها معمولا جهت اهداف مشابهی برای تولید BNM , مورد استفاده قرار میگیرند، به هر حال، مُدهای تغییر شکل، از برش مطلق تا برش ساده و نیز از بارگذاری یک نواخت تا بارگذاری چرخه ای و متقاطع تغییر میکند. Segal [23] نشان داده است که حالت تغییر شکل، یعنی برش ساده و یا مطلق، میتواند موجب ایجاد تفاوتهای قابل توجهی در پاسخ ماده به اصلاح دانه شود. مشخص شده است که [۲۳] کاربرد برش ساده ، یک گام کوتاه را در ارزیابی پیوسته، موقعیت یابی زود هنگام و بارگذاری متقاطع ایجاد نموده است که باعث اصلاح دانه میشود، در حالیکه برش خالص ممکن است نقش مشابهی را بازی نکند.
به هر حال، قابل ذکر است که فرآیندی که برای اعمال برش مطلق در مقاله [۲۳] مورد استفاده قرارگرفت ، نورد بوده است که ظرفیت نگه داشتن سطح مقطع ماده را به صورت ثابت، فراهم نمیکند. بنابراین، عجیب نیست، که، مرحله طولانیِ تکامل پیوسته، مرزهای دانه با زاویه بالای مسطح و بارگذاری یکنواخت با کاهش موثر سطح مقطع ماده، در میان این یافته‌ها قرار دارند. همچنین باید افزود که نورد مربوط به کار اضافه‌ای است که باعث ایجاد تغییر شکل ناهمگن میشود، علاوه اینکه سطح مقطع را ثابت نگه نمیدارد و بنابراین، فرآیند مناسبی برای SPD نمیباشد. عدم حضور فرایند SPD که امکان بکار بردن تغییر شکل برشی مطلق همگن و بازگرداندن شکل اولیه نمونه را فراهم کند ، ان را به فرآیند مشکلی برای بررسی اثر مد تغییر شکل ، یعنی برش ساده و مطلق، روی تکامل میکروساختاری، تبدیل نموده است. مد تغییر شکل در اکثر فرایندهای بخوبی شناخته شده SPD، مثل ECAE, HPT, TE , SSE برش ساده میباشد یا به میزان بیشتر قابل توجهی تحت تسلط توسط برش ساده میباشد [۲۳]. بقیه فرآیندهای SPD مثل ARB, RCS, MDF و CEE که بصورت کلی و یا جزیی در مد برش مطلق عمل نمیکنند، بر اساس فرآیندهای شکل دهی سنتی فلز مانند نورد، اکستروژن و یا آهنگری میباشند [۱۶-۱۹]. این فرایندها، ذاتا شامل کارهای اضافی هستند [۲۴] که باعث تغییر شکل ناهمگن و در نتیجه باعث ایجاد ریز ساختار و خواص مکانیکی ناهمگن در سراسر نمونه فراوری شده میشوند. با توجه به دانش نویسنده، هیچ تکنیک SPD ای برای بکار بردن کرنش روی برش غیر ساده و یا در حالت تغییر شکل برش مطلق؛ بدون انجام کار اضافی وجود ندارد. جدیدا، اکستروژن برش مطلق (PSE) ، بعنوان یک تکنیک جدید SPD معرفی شده است [۲۵]. در این مقاله، این فرایند کاملا بررسی شده است. فرآیند، امکان بکار بردن حالت تغییر شکل ترکیبی از برش مطلق و یا ساده ، بدون کار اضافی و ناهمگونی کرنش را تعریف کرده است. ادعا شده است که PSE فرآیند SPD تکی است که در ان ممکن است که بتوان تغییر شکلهای برشی ساده و مطلق ترکیبی را روی مواد بکار برد. فرایند معرفی شده در این مقاله ، امکان مقایسه عادلانه بین بازدهی اصلاح دانه با بکار بردن برش ساده و مطلق را فراهم میکند که میتواند در فعالیتهای مطالعاتی آینده مد نظر قرار گیرد. امکان تغییر شکل شدید مواد با نسبتهای مختلف از برش ساده و مطلق ممکن است منجر به کاربردهای منحصر بفرد برای این فرآیند شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

Pure shear extrusion (PSE) is introduced as a new severe plastic deformation (SPD) technique. The new SPD process provides the possibility of severely deform metals and alloys in a combined mode of pure and simple shear with the opportunity of changing the ratio of pure to simple shear. The process is fundamentally based on what in the literature known as pure shear, in which, a square deforms to a rhombic alongside its diagonals. The deformation zone in PSE process is composed of two sections, i.e., upper and lower deformation zones. In the upper deformation zone, an initial square cross section of a sample gradually changes shape to a rhombic while keeping a constant cross sectional area. The constancy of the cross sectional area certifies no velocity change and therefore, no strain in the direction perpendicular to the cross section of the sample leading to a plane-strain deformation. In the lower deformation zone, the sample gradually gains its initial geometry back by an inverse deformation regarding the upper zone. The constancy of cross section of the sample provides the possibility of repeating the deformation process which makes the PSE as a new candidate for SPD processing of metals and alloys. Effective strain is estimated using a geometrical approach. AA1050 aluminum alloy is deformed up to two passes using PSE in order to verify the feasibility of SPD processing by PSE.

۱ Introduction In recent years, nanostructured metals and alloys have gained significant interest in academic research due to their unique physical and mechanical properties [1-5]. Among every production technique of bulk nanostructured materials (BNM), severe plastic deformation has shown remarkable capacities for in different metals and alloys [6-9]. SPD techniques, e.g., equal channel angular extrusion (ECAE) [10-12], high pressure torsion (HPT) [12-14], twist extrusion (TE) [15] accumulative roll bonding (ARB) [16], repetitive corrugation and straightening (RCS) [17], multi-directional forging (MDF) [۱۸], cyclic expansion extrusion (CEE) [19] and recently developed simple shear extrusion (SSE) [20, 21] have been developed towards producing BNM [22] in different metals and alloys [6-9]. Despite of having different technological characteristics, these processes are normally used for similar purposes to produce BNM, however, the deformation modes rang from pure shear to simple shear and as well, from monotonic loading to cyclic and cross loading. It has been shown by Segal [23] that the deformation state, i.e., simple or pure shear, causes significant differences in the response of the material towards grain refinement. It is found [23] that application of simple shear provides a short stage of continuous evolution, early localization and cross loading resulting in a considerable grain refinement while pure shear may not play a similar role. However, it should be mentioned that the process which was used for applying pure shear in that study [23] was rolling which obviously does not provide the capacity of keeping the cross section of the material constant. Therefore, it is not surprising if a long stage of continuous evolution, planar high angle grain boundaries and monotonic loading with effective reduction of material cross section are among the findings. One may add that rolling is associated with redundant work which results in an inhomogeneous deformation in addition to not maintaining a constant cross section and therefore, may not be a most suitable process for SPD. The lack of the presence of a SPD process providing the possibility of applying homogeneous pure shear deformation and returning the initial shape of the sample has made it quite difficult for investigating the effect of deformation mode, i.e., simple and pure shear, on microstructural evolution. The deformation mode in most of the wellknown SPD processes, e.g., ECAE, HPT, TE and SSE, is simple shear or most significantly governed by simple shear [23]. The rest of SPD processes, e.g., ARB, RCS, MDF and CEE which act totally or partly in pure shear, are based on traditional metal forming processes such as rolling, extrusion and forging [16-19]. These processes are inherently involved with redundant work [24] which causes an inhomogeneous deformation and consequently a nonhomogeneous microstructure and mechanical properties throughout the processed sample. To the knowledge of the author, no SPD technique exists for applying strain in non-simple shear or in pure shear deformation state without redundant work.Recently, pure shear extrusion (PSE) is introduced as a new SPD technique [25]. In this article, the process is thoroughly investigated. The process defines the possibility of applying combined deformation state of pure and simple shear without redundant work and strain inhomogeneity. It is claimed that PSE is a single SPD process by which it is possible to apply a homogeneous combined pure and simple shear deformation on materials. The process introduced in this study provides the possibility of a fair comparison between the efficiency in grain refinement by applying simple and pure shear which may be the subject of study in future research activities. The possibility of severe deformation of materials with different ratios of pure and simple shear may result in unique applications for this process.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا