دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر اندازه دندانه در نانو و میکرو سختی شیشه فلزی حجیم (نشریه الزویر ۲۰۱۴)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و ترجمه آن ۱۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثرات اندازه دندانه گذاری در نانو سختی و میکرو سختی شیشه فلزی حجیم با پایه آهن

عنوان انگلیسی مقاله:

Indentation size effects in the nano- and micro-hardness of a Fe-based bulk metallic glass

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی مواد مرکب یا کامپوزیت، نانو مواد
چاپ شده در مجله (ژورنال) فیزیک ب – Physica B
کلمات کلیدی شیشه فلزی، نانودندانه گذاری میکروسکوپ نیروی اتمی، سختی نانو، سختی میکرو، اثر اندازه دندانه
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مهندسی عمران و مکانیک ، دانشگاه شیانگتان ، چین
رفرنس دارد  
کد محصول F1470
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۴ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲-روش آزمایش
۳-نتایج
۴-بحث
۵-نتیجه گیری ها

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
سختی شیشه فلزی حجیم با پایه آهن BMG طبق نانودندانه گذاری میکروسکوپ نیروی اتمی AFM (نانوسختی) و دندانه گذاری ابزاری با تنظیمات دندانه گذار معمولی (میکروسختی) تحت بارهای ماکزیمم مختلف در درجه حرارت اتاق ارزیابی گردید. نانوسختی و میکروسختی مشخص گردید که قابل مقایسه است. برای هر دو روشهای دندانه گذاری، اثر اندازه دندانه گذاری ISE به شکل افزایش سختی با کاهش بار پیک دندانه گذاری شناسایی گردید. مطرح شده که میزان کرنش وابسته به نرمسازی ، سابقه بارگیری و وقفه میان خلق حجم آزاد و نرم سازی مکانیکی باید مسئول ISE در این BMG باشد. بعلاوه ISE معلوم گردید که در نانودندانه گذاری AFM نسبت به دندانه گذاری ابزاری برجسته تر بوده است. این امر را می توان از طریق توجیه اثر بار پیک وارده و زاویه وجوه دندانه گذار در یک حالت کیفی توضیح داد.
 
۱- مقدمه
در دهه اخیر، خواص مکانیکی شیشه های فلزی حجیم BMGهای طبق مقیاس نانو تحقیقات گسترده ای را موجب گردیده است. اخیرا، ناهمگنی های ساختاری و مکانیکی میکروسکوپیک در BMGهای با پایه CuZr و Ti و Ni و Pd و Zr یافت شده است. براساس تست های نانوساختاری فضایی، Wang و همکارانش به کمیت سنجی ناهمگنی مکانیکی BMG با پایه Zr64.13Cu15.75Ni10.12Al10 پرداختند که کرنش قابل انعطاف آن بنا به گزارش بالای ۱۶۰ درصد در درجه حرارت اتاق گزارش گردیده است و قابلیت انعطاف فوق العاده به ناهمگنی ساختاری به اندازه میکرومتری مجزا نسبت داده شده است (یعنی نواحی نرم و سخت). ازسوی دیگر، سختی نانودندانه سازی باندهای برشی منفرد در BMGها توسط برخی نویسندگان برای درک بهتر نقش حجم ازاد در مکان یابی برشی پدیده شناختی در شیشه های فلزی مورد تحقیق قرار گرفته است. Yoo و همکارانش دریافتند که سختی باندهای برشی که ضخامت آنها در دامنه صدها نانومتری گزارش گردیده است، خیلی پایین تر از سختی مربوطه ناحیه بدون شکل می باشد. از مطلب فوق می توان دید که چون توجهات به بررسی خصوصیات مکانیکی نمونه های کوچک افزایش یافته است، تکنیک های دندانه گذاری باید طبق یک مقیاس حتی ظریفتری برای تطابق اندازه اثر با ابعاد شی بکار گرفته شود. برای انجام این هدف، نانودندانه گذاری میکروسکوپ نیروی اتمی AFM که بنا به ادعا قادر به استخراج اطلاعات مکانیکی کمی همراه با تفکیک فضایی بالای ذاتی تصویربرداری می باشد، می تواند ابزاری قدرتمند برای مشخصه سازی خصوصیات نانومقیاس BMGها باشد. پیمایش قبلی سطح با AFM به فرد امکان انتخاب حیطه های مورد نظر را می دهد. این روزها این تکنیک بطور گسترده ای برای ارزیابی سختی طبق مقیاس نانومتری در انواع مواد بکار گرفته شده است ولیکن بکارگیری آن روی BMGها تا انجا که می دانیم همچنان یک مسئله پابرجاست.
طی دندانه گذاری، جالبترین پدیده همان اثر اندازه دندانه گذاری ISE می باشد که به شکل افزایش در سختی H با کاهش بار پیک دندانه گذاری Pmax بیان می شود. به طور عادی، ISE بنا به انتظار در BMGها به دلیل فقدان جابجایی ها و سخت شدگی کرنشی ایجاد نمی شود. ولیکن در برخی تحقیقات ISE در BMGهای با پایه Zr و Pd و Au و جامدات بی شکل گزارش گردیده است. نرمسازی در اثر القای کرنشی به دلیل ایجاد حجم آزاد بیش از حد طی بدشکلی قابل انعطاف به شکل دلیل اصلی برای ISE تلقی می شود. تا به امروز، ISE گزارش شده در BMGها اساسا با دندانه گذاری ابزاری در مقیاس میکرومتری (با بار پیک تقریبا mN) مطالعه گردیده است. ازا ینرو کنجکاویم بدانیم که آیا و چگونه ISE طبق یک مقیاس نانومتری تحت نانودندانه گذاری AFM وجود دارد، چرا که مکانیسم های احتمالی ایجاد کننده ISE می تواند نقشی کلیدی را با درک بهتر بدشکلی قابل انعطاف در BMGها ایفا نماید.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Hardness of a Fe-based bulk metallic glass (BMG) was evaluated by both atomic force microscopy (AFM) nanoindentation (nano-hardness) and instrumented indentation with a traditional indenter setup (micro-hardness) under different maximum loads at room temperature. The nano-hardness and the micro-hardness were found to be comparable. For both of the indentation methods, indentation size effect (ISE) is detected as increase in hardness with decrease in indentation peak load. It is proposed that strain rate dependent softening, loading history and the lag between free volume creation and mechanical softening should be responsible for the ISE in this BMG. Furthermore, ISE is found to be more significant in AFM nanoindentation than in instrumented indentation. This can be explained by taking into account the effect of exerted peak load and the face angle of the indenter in a qualitative manner.

۱ Introduction

In the last decade, mechanical properties of bulk metallic glasses (BMGs) on nano-scale have been motivating extensive researches [1–۱۰]. Recently, microscopic structural and mechanical heterogeneities have been found in CuZr [4], Ti [5], Ni [6], Pd [7] and Zr [8–۱۰] based BMGs. Based on the spatial nano-hardness tests, Wang et al. [11] have quantified the mechanical heterogeneity of Zr64.13Cu15.75Ni10.12Al10 BMG, whose plastic strain was reported to be over 160% at room temperature [9], and the extraordinary plasticity was attributed to distinctive micrometersized structural heterogeneity (i.e., soft and hard regions). On the other hand, nanoindentation hardness of individual shear bands in BMGs has been investigated by some authors for better understanding of the role of free volume in the phenomenological shear localization in metallic glasses [12–۱۶]. Yoo et al. [13] found that the hardness of the shear bands, whose thickness was reported in the range of hundreds of nanometers, is much lower than the respective hardness of undeformed region. From the above mentioned, we can see as the interests in exploring mechanical properties of small samples have increased, indentation techniques should be employed on an even finer scale in order to match the imprint size to the object dimensions. To fulfill this aim, atomic force microscopy (AFM) nanoindentation [17] which has been claimed to be able to extract quantitative mechanical information coupled with its inherently high spatial resolution of imaging, may be a powerful tool to characterize nanoscale properties of BMGs. The prior scanning of the surface with AFM allows one to select areas of interest [18]. Nowadays, this technique has been extensively employed to evaluate hardness on the nanometer scale in a variety of materials [18–۲۱], but its application on BMGs, to the best of our knowledge, is still an open issue.

During the indentation, the most interesting phenomenon is the indentation size effect (ISE) [22,23], which is manifested as an increase in hardness H with decreasing indentation peak load Pmax. Normally, ISE is not expected to occur in BMGs due to the absence of dislocations and strain hardening. However, in some investigations ISE was reported in Zr [24–۲۶], Pd [27], Au-based BMGs [28] and amorphous solids [22]. The strain-induced softening due to the excessive free volume creation during plastic deformation was regarded as the main cause for ISE [24]. To date, the reported ISE in BMGs are mainly studied by instrumented indentation on the micrometer scale (with the peak load of  mN). Therefore, it is intriguing to know whether and how ISE would exist on a nanometer scale under AFM nanoindentation, as the possible mechanisms causing the ISE may play a key role on better understanding of the plastic deformation in BMGs.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا