دانلود رایگان ترجمه مقاله کاربرد مدیریت زنجیره بحران در زمانبندی پروژه های ساخت و ساز (نشریه الزویر ۲۰۱۷)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۱۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

کاربرد مدیریت زنجیره بحران در زمانبندی پروژه های ساخت و ساز در محیط چند پروژه ای: مطالعه موردی

عنوان انگلیسی مقاله:

Application of Critical Chain Management in Construction Projects Schedules in a Multi-Project Environment: a Case Study

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت، مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت پروژه، مدیریت بحران، لجستیک و زنجیره تامین
چاپ شده در مجله (ژورنال) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی، پروژه و مدیریت تولید – ۷th International Conference on Engineering, Project, and Production Management
کلمات کلیدی زنجیره بحران، پروژه ساخت و ساز، زمانبندی پروژه منابع محدود شده، محیط پروژه چندگانه
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مهندسی عمران و معماری، لهستان
رفرنس دارد  
کد محصول F1450
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۴ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲- هدف و روش تحقیق
۳-زمینه
۳-۱ فشار زمانبندی
۳-۲ زنجیرۀ بحرانی در محیط پروژۀ چندگانه
۴- زنجیرۀ بحران در برنامه ریزی برنامه های ساخت و سازی و پورتفلیوی پروژه های ساخت و ساز
۵- مطالعه موردی
۶- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
هدف از مقالۀ حاضر ارائۀ نتایج تحلیل مقابله ای کاربرد زنجیرۀ مدیریت بحران و زمانبندی سنتی مبتنی بر روش مسیر بحران برای برنامۀ ساخت چند تفرجگاه ساحلی در لهستان شمال غربی می باشد. نتایج به دست آمده همچون کاربرداحتمالی اشان توسط ساختمان سازها و سرمایه گذاران مسکن از اهمیت بالایی برخوردار هستند. علاوه بر این، این نتایج برای تحقیقات بیشتر پیرامون مدیریت کارآمد مجموعه ای از پروژه ها مفید خواهد بود. 
 
۱- مقدمه
توانایی مدیریت پروژه های متعدد در محیط اقتصادی رقابتی و پویای مدرن، کفایت و شایستگی کلیدی محسوب می شود که تأثیر بسزایی بر ایجاد برتری رقابتی شرکت ها دارد. اکثر شرکت هایی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت دارد در محیط چندپروژه ه ای عمل می کنند، و از پروژه هایی که اجرای آنها نتیجۀ فعالیت های خرید و فروش و سفارش های خارجی است کسب درآمد می کنند. موضوع مدیریت مدیریت پروزه های متعدد شامل برنامه ها و پورتفولیوهای متعدد می شود. پروژه هایی که به صورت همزمان و مستقل از هم اجرا می شوند و دارای ضرورت منابع مشترک برای اجرا و تکمیل هستند یک پرتفولیوی پروژه ای ایجاد می کنند. دستیابی به اهداف مشترک و راهبردی در یک سازمان مستلزم غلبۀ ماهرانه بر مشکلات و معضلات مربوط به انتخاب پروژه ها، راهبردهای متناظر شرکت و بهینه سازی کاربرد منابع در پروژه های انفرادی است. ر حالیکه هدف مشترک گروه پروژه ها، ویژگی متمایز برنامه ها محسوب می شود، دستیابی به هر کدام از آنها در اجرای جداگانۀ پروژه های فردی امکان پذیر نخواهد بود. مشکلات غالب مدیریت برنامه ها به هماهنگی عناصر فردی زمانبندی با طرح اجرای برنامه مربوط است.
یکی از تصمیمات و اقدامات حیاتی شایسته سازی مدیریت کارآمد پروژه های متعدد به تعیین راهبرئ بهینه سازی بر میگردد. عامل تعیین کننده راجع به اینکه آیا پورتفولیوی پروژه یا برنامه به صورت بهینه طراحی شده است یا نه خود یک منبع ویژه، جدول زمانی، یا ریسک پروژه می تواند باشد. زمان نوع خاصی از منبع است. زمان را نمیتوان ذخیره کرد. از اینرو در مدیریت پروزه های فردی و هم چنین پورتفولیوی پروژه ها توجه زیادی زیادی به زمان بندی اجرا و بازبینی اجرای پروژه ها با توجه به پایان کار در یک چهارچوب زمانی مشخص پرداخته می شود.
۲٫ هدف و روش تحقیق
در این مقاله به بررسی موضوع زمانبندی تعهدات ساخت و ساز انجام شده در محیط چند پروژه ای با استفاده از روش زنجیرۀ بحران پرداخته خواهد شد. هدف دوم این مقاله ارائۀ نتایج تحلیل مقابله ای کاربرد پروژۀ زنجیرۀ مدیریت بحران(CCPM) و زمانبدی سنتی براساس روش مسیر بحران (CPM برای برنامۀ ساخت و ساز چند تفرجگاه مختلف در منطقۀ لهستان شمال غربی می باشد. سئوالی که در این پژوهش مطرح می شوند عبارتند از: اجرای تئوری محدودیت ها از طریقروش زنجیرۀ بحران چه نقشی در افزایش کارآیی زمانبندی تعهدات ساخت و ساز در محیط چند پروژه ای دارد؟
روش های اقتباسی در این پژوهش شامل پیشینۀ تحقیق و مطالعۀ است که خود تحلیل مستندات قرادادی را نیز شامل می شود. به عنوان بخشی از مطالعۀ موردی، تحلیل مقابله ای زمانبندی های فراهم شده در روش سنتی در کنار فرضیات زنجیرۀ بحران برای برنامۀ سرمایه گذاری مربوط به ساخت ساز شبکه ای از بنادر و تفرجگاه های مختلف انجام شده است. تا کنون چند نشریه به موضوع مدیریت پره های متعدد در صنعت ساخت و ساز اختصاص یافته است. تحلیل ها و مطالعت در این زمینه عمدتا با صنایع تکنولوژی بالاسطح به ویژه زمینه های متمرکز بر توسعۀ محصولات جدید مرتبط است. ضمنا، مدرت زیادی است که تغییرات پویایی که منجر به گسترش پدیدۀ چندپروژه ای شود در محیط اقتصادی شرکت ها در حال وقوع است. رویکرد فردی و تمرکز بر نیازهای مشتری و هم چنین فشار بازهاری سرمایه بر ایجاد ارزش های شرکت ها حاکی از ضرورت افزایش کارایی عملیاتی است که عمدتا از باسطۀ کاهش هزینه ها و افزایش کارایی استفاده از منابع حاصل می شود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The aim of this paper is to present the results of a comparative analysis of the application of the critical chain project management and traditional scheduling established according to the critical path method for the programme of the construction of several marinas in north-western Poland. Obtained results are of a significant importance as their possible application by building contractors or investors. Besides, they might be useful for further research connected with the effective management of a set of projects.

۱ Introduction

The ability to manage multiple projects in the dynamic and competitive modern economic environment becomes a key competence which may have a significant impact on building a company’s competitive advantage. Most companies in the construction industry operate in a multi-project environment, generating revenue from projects whose implementation is a result of sales activities and obtaining external orders. The subject of managing multiple projects consists in project programmes and portfolios. Projects which are implemented simultaneously yet independently of each other and share the resources necessary for completion create a project portfolio [1]. Achieving synergy and strategic objectives of an enterprise requires here a skilful overcoming of difficulties with regard to the selection of projects, corresponding company strategies, and optimisation of the use of resources by individual projects. While the distinguishing feature of the programmes is the common objective of the group of projects, the achievement of which would not be possible under separate implementation of individual projects. The dominant problems in managing a programme are related to the coordination of individual elements of the schedules with the programme implementation plan [2].

One of the crucial decisions conditioning effective management of multiple projects is to determine an optimisation strategy. The deciding factor as to whether the project portfolio or programme has been designed optimally may be a particular resource, project risk or timeliness. Time is a particular type of resource. It cannot be stored, therefore in the management of individual projects as well as a portfolio of projects a lot of attention is paid to scheduling the undertakings and monitoring their implementation with regard to completion within a specified timeframe [3].

۲- Research Objective and Methods

The aim of this article is to present the issue of scheduling construction undertakings implemented in a multiproject environment with the use of the critical chain method. The second objective of the article is to present the results of a comparative analysis of application of the critical chain project management (CCPM) and traditional scheduling established according to the critical path method (CPM) for the programme of the construction of several marinas in the area of north-western Poland. The research questions are: how can the implementation of the theory of constraints through the critical chain method increase the efficiency of scheduling construction undertakings in a multi-project environment.

The adopted research methods included a review of literature and case study, including analysis of contract documentation. As part of the case study, a comparative analysis of the schedules prepared in the traditional method and in line with the assumptions of the critical chain for an investment programme related to the construction of a network of ports and marinas has been carried out.

Relatively few publications have been devoted to date to the issue of multiple projects management in the construction industry. The analyses and studies in this field are related mainly to high technology industries, in particular to the fields focused on the development of new products [4]. Meanwhile, dynamic changes strengthening the multi-project phenomenon have been taking place in the economic environment of enterprises for a long time now. An individual approach and focus on client’s needs as well as the pressure of capital markets on creating the enterprise’s values implicate the need to increase operational efficiency, achieved mainly through the reduction of costs and the increase of effectiveness of resources use [5].

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا