دانلود رایگان ترجمه مقاله خوانایی گزارش سالانه و هزینه سرمایه سهام

این مقاله انگلیسی ISI در ۲۱ صفحه منتشر شده و ترجمه آن ۱۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

خوانایی گزارش سالانه و هزینه سرمایه سهام

عنوان انگلیسی مقاله:

Annual Report Readability and the Cost of Equity Capital

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری و اقتصاد
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی، اقتصادسنجی و اقتصاد مالی
کلمات کلیدی خوانایی گزارش سالانه، شاخصFog، هزینه سرمایه سهام
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه پاریس-Est ، فرانسه
رفرنس دارد  
کد محصول F1399

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۷ صفحه (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
ضمیمه ترجمه نشده است   
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن به صورت انگلیسی در پاورقی درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲- فرضیه
۳- داده ها و ساخت متغیرها
۳-۱- منابع داده ها
۳-۲- متغیرها
۴- خلاصه آمار و ماتریس همبستگی
۵- نتایج رگرسیون
۵-۱- اهرم
۵-۲- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
۵-۳- رشد بلند مدت در سود مورد انتظار
۵-۴- اندازه شرکت
۶- آزمون پایداری
۷- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
این مقاله اثر خوانایی گزارش سالانه بر هزینه سرمایه سهام را در نمونه ی ۲۸۸ شرکت فرانسوی منحصر به فرد بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ بررسی می کند. پس از کنترل چندین عامل ریسک، نتایج نشان می دهد که شرکت هایی با گزارش خوانایی سالانه کمتر، با هزینه ی سرمایه ی بالاتر نشان داده می شوند. این یافته ها مطابق با این مفهوم است که افشای پیچیده تر شرکت ها مانع توانایی سرمایه گذاران برای پردازش و تفسیر گزارش سالانه می شود، و سرمایه گذاران خواستار هزینه ی سرمایه ی بالاتر می شوند این مطالعه مکمل قسمت عظیمی از تحقیقاتی است که رابطه ی بین کیفیت افشا و هزینه ی سرمایه سهام را با نتایج جدید بررسی می کند و درک ما از نقش افشای شرکت ها در بازار سرمایه را افزایش می دهد. نتایج ما برای استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و برای گنجاندن پروکسی (نماینده) جایگزین برای خوانایی گزارش سالانه نشان داده شده است.
 
۱- مقدمه
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از زمان تاسیس، با تلاش مداوم برای ساده کردن و مختصر کردن گزارش شرکت ها، برای ترویج افشای اطلاعات بهتر به نفع سرمایه گذاران کلی، پیشنهادی را ارائه کرد. منطق این است که تنظیم کننده و تدوین کنندگان استاندارد، کیفیت افشا را به عنوان یک عامل تعیین کننده یِ کاراییِ تخصیص سرمایه در بازار سهام می بینند. برای مثال مری شاپیرو ، رئیس سابق SEC، استدلال می کند که تمرکز اصلی این سازمان “اطمینان از این است که سرمایه گذاران اطلاعاتی دارند که به یک فرم نیاز دارد، این فرم برای تصمیم گیری در مورد تخصیص سرمایه شان مفید است” (شاپیرو (۲۰۱۱)). منطق مهم این است که تنظیم کنندگان به شدت بر این باورند که افزایش کیفیت افشا می تواند هزینه های سرمایه ی شرکت را کاهش دهد (لویت (۱۹۹۷)). با توجه به موضوع اخیر، قسمت بزرگی از ادبیات، ارتباط بین کیفیت افشا و هزینه ی سرمایه سهام را در زمینه های مختلف بررسی می کند.
از لحاظ تئوری، برای اثر کیفیت گزارشگری بر هزینه های حقوق صاحبان سهام، حمایت قوی وجود دارد (به عنوان مثال دیاموند و ورچیا (۱۹۹۱)؛ ایزلی و اوهارا (۲۰۰۴)؛ لامبرت و همکاران (۲۰۰۷)) . با این حال، نتایج تجربی درهم و بی نتیجه هستند. یکی از دلایل اصلی شکست مطالعات قبلی برای ترسیم نتیجه گیری روشن این است که کیفیت افشا با مشکلات زیادی رو به رو می باشد (بیر و همکاران (۲۰۱۰)) . اخیرا شواهد و مدارک علیه اعتبار تجربیِ کیفیت حسابداری است. به عنوان مثال ویسوکی (۲۰۰۹) نشان می دهد که اندازه های به دست آمده از مدل اقلام تعهدی اختیاری دچو و دیچو (۲۰۰۲) ، عینا کیفیت حسابداری شرکت ها را بیان نمی کند زیرا توانایی آن ها برای تمایز بین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری محدود است. در این مقاله تلاش کردیم با استفاده از سازه های تجربی جایگزین که از ادبیات زبان شناسی محاسباتی و بر پایه ی ویژگی های ترکیبی و معنایی گزارش های سالانه به دست آمده، بر این محدودیت ها غلبه کنیم. در انجام این کار، به درخواست اصلی کُر (۲۰۰۱) برای استفاده از تکنولوژی پردازش زبان طبیعی جهت تعیین کیفیت افشا پاسخ دادیم. محرک استفاده از این تکنیک، ادامه ی کسب برتری است. به عنوان مثال بیر و همکاران (۲۰۱۰) و برگر (۲۰۱۱) استدلال نمودند که به نظر می رسد معیارهای خوانایی روشی برای ارزیابی کیفیت گزارش مالی شرکتها ارائه می کنند.
در مطالعه ی حاضر، پس از کنترل چندین عامل خاص شرکتی که توسط مطالعات قبلی، موثر بر هزینه حقوق صاحبان سرمایه تشخیص داده شدند، پیوند تجربی بین خوانایی گزارش سالانه و هزینه سرمایه سهام را در نمونه ای از شرکت های فرانسوی در دوره ی ۲۰۰۲-۲۰۰۶ بررسی نمودیم. مطابق با پیش بینی هایمان، دریافتیم زمانی که خواندن گزارش سالانه شرکت آسان تر است، شرکت ها به سرمایه ارزان دسترسی خواهند داشت. اول اینکه، آنها ایجاد پیوند بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه توسط تحقیقات قبلی را تایید نمودند، اما بر اساس خواص لغویِ گزارش سالانه، از معیارهای جدید کیفیت افشا استفاده نمودند. در نهایت مطالعه ما اگر اولین نباشد، یکی از معدود مطالعاتی است که اثرات افشای شرکت بر هزینه ی سرمایه را بررسی می نماید. مقاله انجام شده توسط کوثری و همکاران (۲۰۰۹) نیز رابطه ی بین افشای شرکت ها و هزینه سرمایه را بررسی می کند. با این حال، مقالات ما از دو جهت متفاوت هستند. در ابتدا خوانایی و سایر خواص متنی که از ویژگی گزارش سالانه تعیین می شوند را بررسی نمودیم، در حالی که مطالعه ی آن ها بر محتوای افشای تمرکز دارد. دوم اینکه برای پی بردن به هزینه ی سرمایه شرکت ها، بر چندین مدل پیشین هزینه ی سرمایه، بر اساس روش های ارزیابی درآمد باقی مانده و روش های ارزیابی رشد درآمد غیر طبیعی تکیه نمودیم. در مقابل، آنها هزینه ی حقوق صاحبان سهام را با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (۱۹۹۳) اندازه گیری نمودند. التون (۱۹۹۹) و فاما و فرنچ (۲۰۰۲) نشان می دهند که این مدل برآورد مغرضانه و پر جنجالی از بازده مورد انتظار به دست می آورد.
مقاله به صورت زیرادامه پیدا می کند. در بخش بعدی، فرضیه را توسعه می دهیم. در بخش ۳، داده هایمان را شرح داده و متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه را می سازیم. در بخش ۴، گزارش خلاصه ی آماری و همبستگی بین متغیرها را گزارش می کنیم. در بخش ماقبل آخر، یافته های تجربیمان را ارائه می کنیم. در بخش آخر، تحقیقاتمان را به طور خلاصه بیان کرده و نتیجه گیری می کنیم.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This paper examines the effect of annual report readability on the cost of equity capital in a sample of unique 288 French firms between 2002 and 2006. After controlling for several risk factors, the results show that firms with less readable annual reports exhibit a higher cost of equity capital. This finding is consistent with the notion that more complex corporate disclosures deter investors’ ability to process and interpret annual reports, who require in turn a higher cost of capital. This study supplements the huge body of research that investigates the relation between disclosure quality and the cost of equity capital with novel results and enhances our understanding of the role of corporate narrative disclosures in capital markets. Our results are shown to be robust to the use of various econometric methods and to the inclusion of alternative proxies for annual report readability.

۱ Introduction

The U.S. Securities and Exchange Commission has set in motion, since its establishment, a continuous effort to streamline and simplify firms’ reporting to promote better information disclosure for the benefit of general investors. The rationale is that regulators and standard setters view disclosure quality as a key determinant of capital allocation efficiency in the stock market. For instance, Mary Schapiro the former chairman of the SEC, argues that the primary focus of the agency is to “ensure that investors have the information that they need in a form that is helpful to them to make decisions about the allocation of their capital” (Schapiro (2011)). An equally important rationale is that regulators strongly believe that increased disclosure quality can lower firms’ cost of capital (Levitt (1997)). Considering the latter issue, a voluminous body of literature investigates the relation between disclosure quality and the cost of equity capital in different settings.

Theoretically, there is a strong support for the cost of equity effect of reporting quality (e.g. Diamond and Verrecchia (1991); Easley and O’Hara (2004); Lambert et al. (2007)). However, empirical results are mixed and inconclusive. One of the main reasons why previous studies fail to draw clear-cut conclusions is that proxies of disclosure quality are plagued with many problems (Beyer et al. (2010)). Recently, evidence against the empirical validity of accounting quality proxies is mounting. For example, Wysocki (2009) demonstrates that the measures obtained from the Dechow and Dichev (2002) discretionary accruals model do not accurately capture firm’s accounting quality since their ability to distinguish between discretionary and non-discretionary accruals is limited. In this paper, we attempt to overcome these limitaitons by using alternative empirical constructs derived from the computational linguistics litertature and based on syntactic and semantic features of annual reports. In doing so we respond to the call by Core (2001) for using natural language processing technology to capture the quality of disclosure. The drive for using these techniques continues to gain momentum. For instance, Beyer et al. (2010) and Berger (2011) argue that readability measures seem to offer a promisig way to gauge the firms’ financial reporting quality.

In the present study we examine the empirical link between annual report readability and the cost of equity capital in a sample of French firms spanning the 2002-2006 period after controlling for several firm-specific factors that have already been identified by prior studies as systematically affecting equities’ cost of capital. Consistent with our predictions, we find that firms enjoy a cheaper access to equity financing when their annual reports are easier to read. These findings are significant for several reasons. First, they corroborate earlier research establishing a link between information quality and the cost of capital, but using novel measures of the disclosure quality based on lexical properties of annual reports. Second, they contribute to our understanding of the role of narrative disclosure in capital markets and extend the longstanding debate on the relation between disclosure and the cost of capital beyond the narrow focus of financial numbers. Finally, our study is one of the few, if not the first, to investigate the cost of capital effects of corporate narrative disclosure. A concurrent paper by Kothari et al. (2009) also examines the relation between corporate narrative disclosure and the cost of capital. However, our papers differ is two important respects. First, we investigate the the readability and other textual properties that capture the characteristics of annual reports, whereas their study focuses on the content of disclosure. Second, we rely on sevral ex-ante cost of equity capital models, based on residual income valuation methods and abnormal earnings growth valuation methods, to infer firms’ equity financing costs. In contrast, they gauge the cost of equity using the Fama and French (1993) three-factor model. Elton (1999) and Fama and French (2002) show that this model generates biased and noisy estimates of expected returns.

The paper proceeds as follows. In the next section, we develop our hypotheses. In section 3, we describe our data and construct the varibles used in this study. In Section 4, we report summary statistics and correlations among variables. In the penultimate section, we present our empirical findings. In the last section, we summarize and conclude our study.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا