دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر مکمل فیتاز میکروبی روی عملکرد و استفاده از کلسیم، فسفر، مس و روی رژیم غذایی (نشریه Oxford Journals 1996)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Oxford Journals در ۸ صفحه در سال ۱۹۹۶ منتشر شده و ترجمه آن ۱۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثر مکمل فیتاز میکروبی روی عملکرد و استفاده از کلسیم، فسفر، مس و روی رژیم غذایی در جوجه های گوشتی با تغذیه از رژیم های ذرت-سویا

عنوان انگلیسی مقاله:

The Effects of Supplemental Microbial Phytase on the Performance and Utilization of Dietary Calcium, Phosphorus, Copper, and Zinc in Broiler Chickens Fed Corn-Soybean Diets

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۱۹۹۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم دامی، تغذیه دام، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و بیوشیمی
چاپ شده در مجله (ژورنال) علوم طیور – Poultry Science
کلمات کلیدی فیتاز، جوجه گوشتی، فسفر، کلسیم، روی، مس
ارائه شده از دانشگاه گروه علوم دامی، پردیس مک دونالد از دانشگاه مک گیل، کانادا
رفرنس دارد 
کد محصول F1380
نشریه Oxford Journals

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۴ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
طراحی ازمایشی
قابلیت دسترسی اشکار مواد معدنی
تحلیل پلاسما
آنالیز استخوان
آنالیز آماری
نتایج
جذب خوراک دام، وزن بدن و نسبت خوراک دام به اضافه وزن
قابلیت دسترسی آشکار مواد معدنی
مواد معدنی پلاسمایی
مواد معدنی استخوان
بحث

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
یک ازمون تحقیقاتی درباره خوراک دام به مدت ۳ هفته با جوجه های گوشتی یک روزه تعیین جنسیت شده به تعداد ۱۸۰ تا انجام گردید تا بررسی کارایی فیتازهای میکروبی (Natuphos 1000) روی عملکرد رشد، احتباس نسبی فسفر، کلسیم، مس و روی و محتوای معدنی پلاسما و استخوان انجام گیرد. تیمارها شامل یک رژیم غذایی ذرت-لوبیای سویا با سطح فسفر طبیعی، یک رژیم غذایی با فسفر پایین، و یک رژیم با فیتاز (۶۰۰ unit/kg) و فسفر پایین بودند. مکمل فیتازی (P≤۰٫۰۵) وزن بدن را در جوجه های خروس و مرغ تا به ترتیب ۱۳٫۲ و ۵٫۸% در ۲۱ روزگی افزایش داد. بهبودهایی در وزن بدن حاصل آمد که با بهبودهای بدست آمده با رژیم غذایی دارای فسفر طبیعی قابل مقایسه بود. مکمل فیتازی بر کاهش مصرف خوراک دام که در رژیم غذایی با فسفر پایین مشاهده شده بود، غلبه کرده بود (P≤۰٫۰۵). تیمارها هیچ اثری روی نسبت خوراک به اضافه وزن نداشت. مکمل فیتازی رژیم غذایی فسفر پایین باعث افزایش احتباس نسبی فسفر، کلسیم، مس و روی تا به ترتیب ۱۲٫۵، ۱۲٫۲، ۱۹٫۳، و ۶۲٫۳ درصد در جوجه خروس ها گردید. فیتاز میکروبی باعث افزایش فسفر پلاسما تا ۱۵٫۷% گردید و غلظت کلسیم را (P≤۰٫۰۵) تا ۳۴٫۱% کاهش داد ولیکن هیچ اثری روی غلظت های پلاسمایی مس یا روی نداشته است. مکمل فیتازی باعث افزایش درصد خاکستر در هر دو بخشهای سر و محور استخوان درشت نی عاری از چربی و خشک تا سطحی قابل مقایسه با رژیم غذایی فسفر طبیعی شده است. مکمل فیتازی هیچ اثری روی غلظت هر گونه مواد معدنی اندازه گیری شده در کل خاکستر درشت نی نداشته است ولیکن درصد DMی فسفر و کلسیم را در سر درشت نی جوجه خروس ها تا ۰٫۶۵ و ۱٫۴ درصد واحد به ترتیب افزایش داده است.این نتایج نشان داده است که مکمل فیتاز میکروبی یک رژیم با فسفر پایین باعث افزایش رشد و احتباس نسبی فسفر، کلسیم، مس و روی کل و بهبود معدنی سازی استخوان در جوجه های گوشتی شده است.
 
۱- مقدمه
مواد گیاهی از اجزای تشکیل دهنده اصلی رژیم غذایی مرغ می باشند. حدود دوسوم فسفر با منشا گیاهی به شکل اسیدفیتیک به شکل میواینوزیتول فسفات موجود است. فسفر به شکل اسیدفیتیک به طور ضعیفی در دسترس حیوانات تک معدی می باشد چرا که فاقد فیتاز می باشند، یعنی انزیمی که باعث هیدرولیز اسیدفیتیک به اینوزیتول و اورتوفسفات می شود. به خوبی مستندسازی شده است که مکمل فیتاز میکروبی باعث بهبود قابلیت دسترسی فسفر باندشده به فیتات در جوجه های گوشتی شده است. ولیکن اندک اطلاعاتی درباره قابلیت دسترسی مواد معدنی کمیاب وجود دارد وقتی که رژیم غذایی جوجه گوشتی با فیتاز میکروبی مکمل سازی شده باشد.
فیتات که یک اسید قوی است می تواند نمک های گوناگونی را با مواد معدنی مهمی مانند کلسیم، منیزیم، مس، روی ، آهن و پتاسیم تشکیل بدهد و با اینحساب قابلیت محلول شدگی آنها را کاهش بدهد. حقیقت مهم از لحاظ تغذیه این است که ماکزیمم باندسازی روی-کلسیم-مس-فیتات و نیز روی-کلسیم-فیتات در pH برابر با ۶ رخ می دهد که یک pH نرمال دودنوم است که در آن جذب ماکزیمم کاتیون های دوظرفیتی رخ می دهد. وقتی که اسیدفیتیک با فیتازهای میکروبی هیدرولیز می شود می تواند همه مواد معدنی باند شده به فیتات را ازادسازی نماید. ولیکن در مطالعه تازه ای، Aoyagi & Baker در سال ۱۹۹۵ نشان داده اند که مکمل فیتازی میکروبی باعث کاهش مصرف مس تا ۵۰ درصد در جوجه های تغذیه شده با خوراک لوبیای سویا می شود. نویسندگان این فرضیه را داده اند که فیتاز می تواند قابلیت دسترسی زیستی روی را در خوراک لوبیای سویا افزایش بدهد و روی ازادسازی شده می تواند جذب روی را دچار انتاگونیست نماید. در مطالعه دیگری با جوجه های گوشتی، Roberson & Edwards در سال ۱۹۹۴ نشان داده اند که افزودن فیتاز به یک رژیم غذایی خوراک ذرت-لوبیای سویا بر احتباس روی اثری نداشته است درصورتیکه فیتاز به اضافه ۱و۲۵-دی هیدروکسی کله کلسیفرول (۱,۲۵-(OH)2D3) باعث افزایش احتباس روی می شود.
فقدان اطلاعات و تناقضات راجع به کارایی فیتاز روی قابلیت دسترسی مواد معدنی کمیاب نشان دهنده نیاز به تحقیقات بیشتری است. از اینرو، هدف از این مطالعه تعیین اثرات مکمل فیتاز میکروبی به عملکرد جوجه های گوشتی است که از رژیم غذایی ذرت-سویا با فسفر پایین تغذیه کرده اند، و نیز مطالعه کارایی فیتاز میکروبی روی قابلیت دسترسی اشکار به کلسیم، فسفر و مواد معدنی کمیاب مانند مس، و روی و بر محتوای معدنی استخوان و پلاسما می باشد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

A 3-wk feeding trial with 180 sexed day-old broiler chickens was conducted to study the efficacy of microbial phytase (Natuphos 1000) on growth performance, relative retention of P, Ca, Cu, and Zn, and mineral contents of plasma and bone. Treatments involved a normal P level corn-soybean diet, a low-P diet, and a low-P plus phytase (600 phytase units/kg) diet. Phytase supplementation increased (P ≤ ۰٫۰۵) body weight in male and female chickens by 13.2 and 5.8%, respectively, at 21 d. The improvements yielded body weights comparable to those obtained on the normal P diet. Phytase supplementation overcame (P ≤ ۰٫۰۵) the depression of feed intake observed on the low-P diet. Treatments had no effect on feed:gain ratio. Phytase supplementation of the low-P diet increased (P ≤ ۰٫۰۵) the relative retention of total P, Ca, Cu, and Zn by 12.5, 12.2, 19.3, and 62.3 percentage units, respectively, in male chickens. Microbial phytase increased the plasma P by 15.7% and reduced (P ≤ ۰٫۰۵) the Ca concentration by 34.1%, but had no effect on plasma concentrations of Cu or Zn. Phytase supplementation increased the percentage ash in both head and shaft portions of dry, fat-free tibia bone to a level comparable to that of the normal-P diet. Phytase supplementation had no effect on the concentration of any of the minerals measured in whole tibia ash but did increase (P ≤ ۰٫۰۵) the DM percentage of P and Ca in tibia head of male chickens by 0.65 and 1.4 percentage units, respectively. These results show that microbial phytase supplementation of a low-P diet increased growth and relative retention of total P, Ca, Cu, and Zn and improved bone mineralization in broiler chickens.

۱ Introduction

Plant materials are the major constituents of poultry diets. About two-thirds of the P of plant origin is present as phytic acid in the form of myo-inositol phosphates (Cromwell, 1980). Phosphorus in the phytic acid form is poorly available to monogastric animals because they lack phytase, the enzyme that hydrolyzes phytic acid into inositol and orthophosphate (Peeler, 1972). It is well documented that microbial phytase supplementation improves the availability of phytate-bound P in broiler chickens (Nelson et al., 1971; Simons et ah, 1990; Roberson and Edwards, 1994). However, there is little information about the availability of trace minerals when the broiler diet is supplemented with microbial phytase.

Phytate, being a strong acid can form various salts with the important minerals such as Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, and K, thus reducing their solubility (Eardman, 1979). Nutritionally more important is the fact that maximum binding of Zn-Ca-Cu-phytate as well as Cu-Ca-phytate occurs at pH 6, which is the normal pH of the duodenum, where maximum absorption of divalent cations takes place (Oberleas, 1973). When phytic acid is hydrolyzed by microbial phytase it may release all phytate-bound minerals. However, in a very recent study, Aoyagi and Baker (1995) have shown that microbial phytase supplementation reduced the Cu utilization by 50% in chickens fed soybean meal. The authors speculated that phytase may have increased the Zn bioavailability in soybean meal and the released Zn might have had antagonized the absorption of Cu. In another study with broiler chickens, Roberson and Edwards (1994) have shown that phytase addition to a corn-soybean meal diet did not affect the Zn retention whereas phytase plus 1,25-dihydroxycholecalciferol [l,25-(OH)2D3] increased Zn retention. The lack of information and contradictions concerning the efficacy of phytase on the availability of trace minerals indicate the need for more investigation. Therefore, the objectives of this study were to determine the effects of microbial phytase supplementation on the performance of broiler chickens fed low-P corn-soybean meal diets,and to study the efficacy of microbial phytase on the apparent availability of Ca, P, and trace minerals such as Cu and Zn and on the mineral contents of bone and plasma.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا