دانلود رایگان ترجمه مقاله برآورد فیتاز میکروبی در رژیم های غذایی جوجه های گوشتی (نشریه Oxford Journals 2004)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Oxford Journals در ۹ صفحه در سال ۲۰۰۴ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی فیتاز میکروبی در رژیم غذایی جوجه های گوشتی

عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of Microbial Phytase in Broiler Diets

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم دامی، میکروبیولوژی، علوم سلولی و مولکولی و بیوشیمی
چاپ شده در مجله (ژورنال) علوم طیور – Poultry Science
کلمات کلیدی جوجه گوشتی، رشد، فیتاز میکروبی، استفاده نوترینتی
ارائه شده از دانشگاه گروه علوم دامی، دانشگاه پوردو، لافایت غربی، ایندیانا
رفرنس دارد  
کد محصول F1378
نشریه Oxford Journals

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۵ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
مواد و روشها
فیتازها
آزمون تحقیقات ۱
تیمارهای رژیم غذایی
جمع اوری و آنالیز نمونه
آزمون تحقیقاتی ۲
انالیز آماری
نتایج
عملکرد رشد
خاکستر استخوان درشت نی و انگشت پا
قابلیت هضم نوترینتی اشکار و احتباس
بحث

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
دو آزمون تحقیقاتی اجرا گردید تا کارایی یک فیتاز میکروبی جدید به نام Phyzyme XP را برای جوجه های گوشتی مورد ارزیابی قرار دهد. ازمون تحقیقاتی ۱ از تعداد ۱۹۲ جوجه خروس گوشتی ۸ روزه در یک ازمون تحقیقات ۱۴ روزه برای ارزیابی رشد و استفاده از نوترینت اجرا گردید. تیمارهای رژیم غذایی (۲۲۱٫۹ g/kg CP) شامل یک گروه شاهد مثبت (۰٫۵ g/kg فسفر غیرفیتاتی (NPP))، گروه شاهد منفی (۱٫۲ g/kg NPP) و گروه شاهد منفی به اضافه ۵۰۰ یا ۱۰۰۰ واحد فیتاز در هر کیلوگرم رژیم غذایی می باشد. افزودن فیتاز باعث افزایش کسب وزن، مصرف خوراک دام، کارایی خوراک دام، و خاکستر درشت نی و انگشت پا (خطی و (P<0.01 با خاکستر درشت نی نیز که تحت معادله درجه دوم پاسخگو بود (P<0.05)، گردید. قابلیت جذب اشکار فسفر در بخش ایلئوم (خطی و درجه دوم، P<0.05)، تریپتوفان، و والین (خطی، P<0.05) نیز افزایش یافت. پاسخ های خطی و درجه دوم برای احتباس DM، نیتروژن، P و چندین اسیدآمینه با فیتاز اضافه شده مشاهده گردید (P<0.05). ازمون ۲ از تعداد ۵۷۶ جوجه خروس گوشتی ۱ روزه طی دوره ۴۲ روزه برای ارزیابی عملکرد رشد استفاده کرده است. رژیم های غذایی برای فاز شروع (۲۲۲٫۷ g/kg CP) و رشد (۲۰۱٫۵ g/kg CP) تنظیم گردید و شامل یک گروه شاهد مثبت (فاز شروع و رشد، ۵٫۰ و ۳٫۸g/kg NPP به ترتیب)؛گروه شاهد منفی (فاز شروع و رشد، ۲٫۴ و ۱٫۸ g/kg NPP به ترتیب)، گروه شاهد منفی به اضافه ۵۰۰ و ۷۵۰ و ۱۰۰۰ وحد فیتاز در هر کیلوگرم، و گروه شاهد منفی به اضافه ۵۰۰ واحد فیتاز به ازای هر کیلوگرم فیتاز Natuphos بوده است. فیتاز باعث افزایش وزن و مصرف خوراک دام (فاز شروع، رشد و کل) و نیز کارایی خوراک دام طی دوره شروع (خطی، P<0.05) گردید. مصرف خوراک دام نیز طی دوره رشد و کل بهبود یافت (معادله درجه دوم، P<0.05). خاکستر درشت نی و انگشت پا در طیور تغذیه کننده برای ۲۱ روز اول با خاکستر درشت نی افزایش یافت (خطی، P<0.05) و نیز طبق معادله درجه دوم افزایش یافت (P<0.05). در کل، خاکستر درشت نی و انگشت پا به دلیل افزودن فیتاز (خطی و درجه دوم، P<0.05) بهبود یافت. در نتیجه، این فیتاز میکروبی، از اشرشیا کلی مشتق شده است و در Schizosaccaromyces pombe بیان گردیده است، عملکرد رشد بهبودیافته ، رسوب مواد معدنی در استخوان، و استفاده از فسفر در جوجه های گوشتی را ایجاد نمود.
 
۱- مقدمه
یک بخش عمده از فسفر در غلات رسیده و دانه های روغنی به شکل فسفر فیتاتی وجود دارند که منبع اصلی ذخیره فسفر گیاهی و اینوزیتول می باشند. حیوانات غیرنشخوارگر دارای فیتاز ناکافی برای هضم موثر فیتات بوده و از اینرو فسفر غیرالی اغلب به رژیم غذایی آنها اضافه می شود. دفع فسفر در کود حیوانی بالاترین توجه را به عنوان آلاینده های احتمالی محیط زیست با مبدا کشاورزی دریافت کرده است. فسفات ها به شدت در آب محلول نیستند ولی در خاک تجمع می یابند که می تواند سرانجام منجر به هرزآب همراه با نیتروژن شود که منجر به ائوتروفیکاسیون آبهای سطحی می شود یعنی حالتی که برای حیوانات آبزی خطرناک می باشد. جذب ضعیف P اسیدفیتیک توسط حیوانات تک معدی و عواقب آن روی هزینه رژیم غذایی، محیط زیست و قابلیت هضم مواد معدنی و پروتئین ها منجر به اقدامات تحقیقاتی گسترده نسبت به بهبود جذب فیتات شده است. تحقیقات به روشنی نشان داده است که فیتاز دارای شایستگی به عنوان ابزار برای به حداقل رسانی دفع فسفر با افزایش قابلیت دسترسی به فسفر و استفاده بعدی از آن می باشد. محصولات فیتازی با درجه خوراک دام که در حال حاضر در دسترس است، جایی برای بهبود از لحاظ کارایی دارد. جستجو برای مواد فیتازی تازه با قابلیت احتمالا بیشتر هیدرولیز فیتات روده و ثبات گرمایی بهتر یک فرایند مداوم می باشد. طبق این اهداف، هدف این مطالعه ارزیابی کارایی یک فیتاز میکروبی روی عملکرد رشد و استفاده نوترینتی هنگام تغذیه جوجه های گوشتی در رژیم های غذایی مبتنی بر ذرت و سویا بوده است.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Two trials were conducted to evaluate the efficacy of a new microbial phytase (Phyzyme XP) for broiler chicks. Trial 1 used 192 8-d-old male broilers in a 14-d trial to assess growth and nutrient utilization. Dietary treatments (221.9 g/kg CP) included a positive control [5.0 g/kg nonphytate P (NPP)], negative control (1.2 g/kg NPP), and negative control plus 500 or 1,000 phytase units/kg of diet. Phytase addition increased weight gain, feed intake, feed efficiency, and tibia and toe ash (linear, P < 0.01) with tibia ash also responding quadratically (P < 0.05). Apparent ileal digestibility of P (linear and quadratic, P < 0.05), tryptophan, and valine (linear, P < 0.05) also increased. Linear and quadratic responses were observed for retention of DM, nitrogen, P, and several amino acids (P < 0.05) with added phytase. Trial 2 utilized 576 1-d-old male broilers over a 42-d period to evaluate growth performance. Diets were formulated for starter (222.7 g/kg CP) and grower (201.5 g/kg CP) phases and included a positive control (starter and grower, 5.0 and 3.8 g/kg NPP, respectively); negative control (starter and grower, 2.4 and 1.8 g/kg NPP, respectively); negative control plus 500, 750, or 1,000 phytase units/kg; and negative control plus 500 phytase units/kg of Natuphos phytase. Phytase increased weight gain and feed intake (starter, grower, overall) as well as feed efficiency during the starter period (linear, P < 0.05). Feed intake was also improved during the grower period and overall (quadratic, P < 0.05). Tibia and toe ash of birds fed for the first 21 d increased (linear, P < 0.05) with tibia ash also increasing quadratically (P < 0.05). Overall, tibia and toe ash were improved due to phytase addition (linear and quadratic, P < 0.05). In conclusion, this microbial phytase, derived from Escherichia coli and expressed in Schizosaccaromyces pombe, elicited improved growth performance, bone mineralization, and P utilization in broiler chicks.

۱ Introduction

A significant portion of the P in mature cereal grains and oilseeds is present as phytate P as this is the main storage form of plant P and inositol (Erdman, 1979; Maga, 1982). Nonruminant animals have insufficient phytase to effectively digest phytate (Nelson, 1971), hence inorganic P is often added to their diets. The excretion of P in animal manure has received the greatest attention as potential environmental pollutants of agricultural origin. Phosphates are not highly soluble in water but accumulate in soils that may eventually result in runoff and, along with N, lead to eutrophication of surface waters, a condition that is detrimental to aquatic animals. The poor digestive utilization of phytic acid P by monogastric animals and its consequences on diet cost, environment, and digestibility of minerals and proteins have led to extensive research efforts directed toward improving phytate digestion. Re- search has demonstrated definitively that phytase has merit as a tool for minimizing P excretion by increasing P availability and subsequent utilization (Ravindran et al., 1995a). The currently available feed-grade phytase products have room for improvement in efficacy. The search for novel phytase preparations, with relatively greater potency in intestinal phytate hydrolysis and better heat stability, is an ongoing process. In accordance with this goal, the objective of this study was to evaluate the efficacy of a microbial phytase on growth performance and nutrient utilization when fed to broiler chicks in cornsoy based diets.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا