دانلود رایگان ترجمه مقاله واژینوز باکتریال مرتبط با گاردنرلا واژيناليس در زنان بلغاری (نشریه الزویر ۲۰۱۳)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۳ منتشر شده و ترجمه آن ۱۰ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

واژینوز باکتریال مرتبط با Gardnerella vaginalis در زنان بلغاری

عنوان انگلیسی مقاله:

Gardnerella vaginalis-associated bacterial vaginosis in Bulgarian women

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی، زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله باکتری شناسی پزشکی، میکروبیولوژی و جراحی زنان و زایمان
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله برزیلی بیماریهای عفونی – The Brazilian Journal of INFECTIOUS DISEASES
کلمات کلیدی واژینوز باکتریال، Gardnerella vaginalis، زنان بلغاری
ارائه شده از دانشگاه گروه میکروبیولوژی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی صوفیا، بلغارستان
رفرنس دارد  
کد محصول F1374
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۰ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
روش اجرا
بیماران و نمونه های بالینی
رنگ امیزی گرم
کشت
جداسازی DNA
سنجش واکنش زنجیره پلی مرازی PCR
آنالیز آماری
نتایج و بحث
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
زمینه: واژینوز باکتریال (BV) شایع ترین علت تخلیه واژن در زنان به سن باروری می باشد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی بیماری BV در زنان باردار و غیرباردار بلغاری از دامنه سنی مختلف و مقایسه سه روش ازمایشگاهی مختلف برای شناسایی Gardnerella vaginalis در بیماران مبتلا به BV می باشد.
روشهای اجرا: بین سپتامبر ۲۰۱۱ و ژوئن ۲۰۱۲، تعداد ۸۰۹ زن به سن ۱۶ الی ۴۰ سال به دو گروه اصلی مجزا شدند: غیرباردار برابر با ۴۶۹ (۳۳۵ نفر با و ۱۱۴ نفر بدون نشانه) و باردار با ۳۴۰ نفر (۲۱۳ و ۱۲۷ به ترتیب) در این مطالعه نام نویسی شدند. زنان متحمل سه نوع مختلف تست ازمایشگاهی به طور همزمان گردیدند: یعنی امتیازدهی رنگ امیزی گرم اسمیر واژن، کشت، و سنجش واکنش زنجیره پلیمرازی (PCR) برای G. vaginalis.
نتایج: روش میکروسکوپی باعث شناسایی فراوانی بالای BV در افراد نشانه دار (۵۷%) شد درصورتیکه تنها در اندکی از افراد بدون نشانه (۱۴ درصد) شناسایی گردید. BV مرتبط با G. vaginalis در تقریبا نسبت های برابری تشخیص داده شد وقتی با روش PCR و میکروسکوپی برای زنان هم باردار و هم غیرباردار ارزیابی گردید. آنالیز تطبیقی ارزیابی میکروسکوپی، کشت و سنجش PCR نشان دهنده رخداد بالاتر (حدود ۹۰ درصد) بین رنگ امیزی گرم و شناسایی PCR برای BV نسبت به هر دو روش در مقایسه با روش کشت می باشد. ترکیب روش میکروسکوپ و PCR باعث شناسایی خیلی قابل تکا و قابل تکرار BV مرتبط با G. vaginalis شده است.
نتیجه گیری ها: این اولین تحقیقات تطبیقی روی اپیدمیولوژی BV مرتبط با G.vaginalis در بلغارستان می باشد. بالاترین فراوانی معین شده در زنان بلغاری جوان (۲۱ الی ۳۰ سال) زنگ خطری است و باید در پروفیلاکسی و برنامه های زادآوری مورد توجه قرار گیرد.
 
۱- مقدمه
واژینوز باکتریال (BV) شایع ترین علت بو و تخلیه ناخوشایند واژن در زنان به سن باروری می باشد. این بیماری در اثر عدم تعادل مجموعه میکروبی که به طور طبیعی رخ می دهد القا شده است. هر گونه تغییر در فلور مقیم شامل کاهش لاکتوباسیل ها باعث می شود که باکتریهای غیرهوازی مختلفی یک جایگاه کسب کرده و تکثیر بشوند. مع ذلک این فرایند چند عاملی بوده و مکانیسم اولیه جایگزینی فلور میکروبی لاکتوباسیل نرمال توسط پاتوژن های فرصت طلب در اکوسیستم واژن و نقش عوامل میزبان ذاتی همچنان نامشخص است و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. شرکت کنندگان اساسی در روابط آسیب شناختی چندمیکروبی که می تواند به عنوان نشانگرهای BV استفاده شود، عبارتند از Gardnerella vaginalis (که تحت شرایط میکروهوازی مناسب رشد می کنند) و Atopobium vaginae غیرهوازی. سایر میکروارگانیسم های دخیل در مجموعه میکروبی BV خیلی گوناگون بوده و شامل غیرهوازی ها ، مانند Peptosreptococcus spp. ، Mobiluncus spp.، Prevotella spp.، Bacteriodes spp.، Fusobacterium spp.، و غیرهوازی های اختیاری بوده است. هنوز کاملا مشخص نیست که آیا BV یک بیماری منتقله جنسی است یا خیر، ولی در زنان بی بندوبار با رفتارهای جنسی خطرناک (دارای تعدد شرکای جنسی یا شریک جنسی جدید، یا دارای شریک جنسی زن، و آمیزش جنسی طی قاعدگی) متداولتر است. BV می تواند یک عامل ریسک مستقل برای کسب هر گونه عفونت منتقله جنسی دیگری باشد. همچنین نشان داده شده است که عامل مسائل سلامتی جدی به شکل تولد پیش از موعد، تب زایمان، ابتلا به اندومتریت، سپسیس بعد از برداشتن رحم یا بعد از سقط جنین و بیماری التهاب لگنی می باشد.
هدف از این مطالعه تعیین فراوانی BV و BV مربوط به G. vagianlis در زنان باردار بلغری و غیرباردار از رده های سنی مختلف و مقایسه سه روش ازمایشگاهی مجزا برای شناسایی G. vaginalis در بیماران مبتلا به BV بوده است.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Background Bacterial vaginosis (BV) is the most common cause of vaginal discharge in women of reproductive age. The purpose of this study was to determine the frequency of BV in Bulgarian pregnant and nonpregnant women from several age ranges and to compare three different laboratory methods for Gardnerella vaginalis detection in patents suffering from BV.

Methods Between September 2011 and June 2012, 809 women of 16–۴۰ years of age separated in two major groups: nonpregnant – ۴۶۹ (۳۵۵ with and 114 without symptoms) and pregnant – ۳۴۰ (۲۱۳ and 127 respectively) were enrolled for the study. The women underwent three different laboratory tests simultaneously: scoring of Gram staining of vaginal smear, culture, and polymerase chain reaction (PCR) assay for G. vaginalis.

Results The microscopic method detected high frequency of BV in symptomatic (57%) whereas only a minority of asymptomatic subjects (14%) were detected. G. vaginalis-associated BV was diagnosed in approximately equal proportions when evaluated with PCR and microscopic method for both pregnant and nonpregnant women. The comparative analysis of microscopic evaluation, culture and PCR assays demonstrated greater concurrence (about 90%) between Gram staining and PCR detection for BV, than both methods compared to culture. The combination of microscopy and PCR turned out to be very reliable and repeatable for detecting G. vaginalis-associated BV.

Conclusions This is the first comparative investigation on the epidemiology of G. vaginalis-associated BV in Bulgaria. The established highest frequency in the young Bulgarian women (21–۳۰ years) is alarming and should be considered in prophylaxis and reproductive programmes.

۱ Introduction

Bacterial vaginosis (BV) is the most common cause of unpleasant vaginal odor and discharge in women of reproductive age.1,2 It is induced by an imbalance in naturally occurring microflora. Any change in the resident flora including reduction of lactobacilli allows for different anaerobic bacteria to gain a foothold and multiply.3–۷ Nevertheless the process is multifactorial and the initial mechanism of replacement of normal lactobacillary flora by opportunistic pathogens in vaginal ecosystem and the role of intrinsic host factors still remains unclear, requiring more research to be conducted.5–۸ The essential participants in pathological polymicrobial associations, which could be used as markers for BV, are Gardnerella vaginalis (that grows under appropriate microaerophilic conditions) and anaerobic Atopobium vaginae.3–۸ Other microorganisms involved in BV microbiota are very diverse and include anaerobes, such as Peptostreptococcus spp., Mobiluncus spp., Prevotella spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., and facultative anaerobes.6–۱۱ It is not clear yet if the BV is a sexually transmitted disease, but it is more common in promiscuous women with hazardous sexual behavior (with multiple and/or new sexual partners; or with female partners, sex during menses).12–۱۸ BV can be an independent risk factor for acquisition of any other sexually transmitted infection.1,15,17 It has also been shown to be a cause for serious health problems as preterm birth, postpartum fever, development of endometritis, post-hysterectomy or postabortal sepsis, and pelvic inflammatory disease.19–۲۱

The purpose of this study was to determine the frequency of BV and G. vaginalis-associated BV in Bulgarian pregnant and nonpregnant women from different age ranges and to compare three distinct laboratory methods for G. vaginalis detections in patients suffering from BV.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا