دانلود رایگان ترجمه مقاله شناسایی تنوع باکتریهای واژینال و رابطه آن با واژینوز باکتریال تشخیص داده شده بالینی (نشریه الزویر ۲۰۱۶)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۸ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۱۶ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

شناسایی تنوع باکتریهای واژینال و رابطه آن با واژینوز باکتریال تشخیص داده شده بالینی با دناتورینگ الکتروفورز ژل گرادیانی و تحلیل تطابق

عنوان انگلیسی مقاله:

Identification of vaginal bacteria diversity and it’s association with clinically diagnosed bacterial vaginosis by denaturing gradient gel electrophoresis and correspondence analysis

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله باکتری شناسی پزشکی، ژنتیک پزشکی و پزشکی مولکولی
چاپ شده در مجله (ژورنال) عفونت، ژنتیک و تکامل – Infection, Genetics and Evolution
کلمات کلیدی واژینوز باکتریال BV، روش PCR-DGGE، آنالیز کتابخانه کلون، سیستم تحلیل تصویربرداری ژل، آنالیز تطابقی
ارائه شده از دانشگاه بیمارستان کیولو دانشگاه شاندونگ، جینان، چین
رفرنس دارد  
کد محصول F1333
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۶ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
بیان مسائل اخلاقی
افراد مورد مطالعه
عصاره گیری DNA باکتریال از سواب های واژینال
تکثیر DNA در نمونه های DNA
DGGE (الکتروفورز ژل گرادیان دناتوره)
برش باند از ژلهای گرادیان دناتوره شده
تکثیر مجدد PCR باندهای برش
تخلیص محصول PCR تکثیرشده مجدد
تحلیل تعیین توالی
کمیت سنجی و تحلیل آماری
نتایج
گونه های باکتریایی شناسایی شده در زنان BV مثبت و زنان سالم
یک مقایسه شیوع باکتریها و نسبت نسبی بین گروه سالم و گروه BV مثبت
آنالیز تطابقی
قضاوت جامع باکتریهای مربوط به BV
 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
واژینوز باکتریال یا BV یک بیماری کمپلکس شایع مربوط به پیامدهای بدخیم سلامتی بیشماری است که زنان به سنین مختلف را در کل دنیا مبتلا کرده است. سبب شناختی این بیماری BV به طرز ضعیفی درک شده است که به دلیل دشواری تعیین معیار ژنتیکی مولکولی برای تشخیص مجموعه میکروبی واژینال درزنان مبتلا به BV مثبت از زنان سالم می باشد. ما از تکنیک هایی با سیستم آنالیز تصویربرداری ژلی و PCR-DGGE با دامنه وسیع همراه با تعیین توالی ۱۶S rRNAی ژنی و تحلیل آماری برای تحقیق روی ساختار این جمعیت میکروبی در اکوسیستم میکروبی واژینال سالم و مبتلا به BV استفاده کرده ایم. جمعیت باکتریهای واژینال شناسایی شده در افراد مبتلا به BV خیلی پیچیده تر و متنوعتر از افراد بدون بیماری BV می باشد. میانگین تعداد گونه های میکروبی در ۱۲۸ زن با بیماری BV مثبت تقریبا دو برابر بیشتر از ۶۸ فرد مورد مطالعه بدون بیماری BV بوده است ((۴٫۰۵ ± ۱٫۹۶در مقابل۲٫۵۹ ± ۱٫۱۴). اقدامات تعیین توالی باعث کسب بسیاری فیلوتیپ های تازه می شود (۱۹۸ تا از توالی های ما نمایانگر ۵۹ گونه می باشد)، که شامل چندین باکتری مرتبط به بیماری BV تازه یا BVAB است و بسیاری هم متعلق به عفونت های فرصت طلب می باشد که نقش آنها در تعیین شرایط سلامتی مجموعه میکروبی واژن بدون توضیح باقی مانده است. این مطالعه به شناسایی گونه های Algoriphagus aquatilis, Atopobium vaginae, Burkholderia fungorum, Megasphaera genomosp به عنوان نشانگرهای بیماری BV و بیماران مبتلا به BV دارای جمعیت باکتریایی با تاکسون غنی و متنوع می پردازد. شاید گونه بیفیدوباکتریوم و استافیلوکوک یا حتی گونه های بیگانه تر از جمله موجودات هم سفره در جمعیت میکروبی واژینال نرمال باشند.
 
۱- مقدمه
بیماری واژینوز باکتریال یا BV یک اختلال واژنی شایع است که مشخصه آن تغییر مجموعه میکروبی باکتریال واژینال طبیعی به یک حالت ناهمگن حاوی یک جمعیت پیچیده از ارگانیسم های غیرهوازی و میکروهوازی می باشد. بیماری BV با عفونت های منتقله جنسی و نتایج بارداری بدخیم مانند وزن تولد پایین جنین، تولد پیش از موعد، مرگ نوزاد و عفونت ثانویه بعد از زایمان همراه است و نیز ریسک فاکتوری برای پارگی پیش از موعد غشاها و پرده های جنینی می باشد (PROM). درمان این بیماری با آنتی بیوتیک معمولا با شکست همراه است که به دلیل تنوعات نامعین باکتریهای مربوط به BV یا BVAB می باشد. بسیاری باکتریهای همراه با BV به کشت مقاوم بوده یا اینکه شناسایی مشکلی با روشهای قدیمی دارند، که بررسی آسیب شناختی بیماری BV را تحت ممانعت قرار می دهد. تا کنون، فقدان اقدمات پیشگیری و درمانی موثر وجود داشته است.
طبق طبقه بندی Nugent، یک امتیاز از ۷ الی ۱۰ به شکل بیماری BV درنظر گرفته می شود که یک بیماری بالینی است که تحت تاثیر شناسایی ریخت شناختی باکتریهای گرم منفی و مثبت بدون شواهدی از ریخت شناسی لاکتوباسیل ها می باشد. برعکس، امتیاز از صفر تا ۳ یک میکروفلور واژن بدون اختلال درنظر گرفته می شود که جنس لاکتوباسیل در آن حداکثر می باشد که به عنوان باکتری میله ای شکل گرم مثبت اصلی شناسایی شده است.
در کل، نژاد (ملیت)، عادات رفتاری، وضعیت بهداشت شخصی، و غیره به عنوان علل بیماری BV درنظر گرفته شده اند. هر چند توافقی در متون علمی وجود دارد که هیچ عامل منفردی احتمالا باعث BV نمی باشد، هیچ توافق نظری درباره این امر وجود ندارد که چه چیزی جمعیت باکتریایی آسیب شناختی را در این سندرم تشکیل می دهد. مقایسات مستقل از رشد جامع جمعیت باکتریایی واژن بین افراد مورد مطالعه با و بدون بیماری BV تعریف شده در مطالعات نادری انجام شده است.
با ابداع و بکارگیری تست تکثیر اسیدنوکلئیک مستقل از محیط کشت یا NAAT در سالهای اخیر، این امکان هست که ساختار و تغییر پویای مجموعه میکروبی بررسی بشود. روشهای مولکولی در واژن زنان سالم غیرباردار باکتریهای جنس لاکتوباسیل را شناسایی کرده است که با طیف وسیعی از گونه های باکتریها از جمله موارد ذیل زندگی می کنند:
Gardnerella, Atopobium, Eggerthella, Megasphaera, Leptotrichia, Prevotella, Enterococcus, Bifidobacterium, Staphylococcus, Corynebacterium, Streptococcus, Bacterioides, Mycoplasma, Escherichia, Peptostreptococcus, Ureaplasma, Veillonela, and Candida ولیکن در حال حاضر طیفی از گونه های باکتری که مربوط به تشخیص بالینی می باشند، یعنی امتیاز Nugent به خوبی تعریف نشده اند.
در این مطالعه، ما به تحقیق و بررسی درباره ترکیب BVAB در زنان روستایی به سن باروری پرداخته ایم. زنان مبتلا به BV و بدون BV بوسیله معیارهای Nugent تشخیص داده شد و به عنوان افراد مورد مطالعه ثبت نام گردیده و از روشهای الکتروفورز ژل گرادیان دناتوره سازی واکنش زنجیره پلی مرازی (PCR-DGGE) و تکنیک تعیین توالی DNA برای آنالیز اطلاعات ژنتیکی ژنهای ۱۶S rRNA (یا ۱۶S rDNA) باکتریهای واژن استفاده گردید. اطلاعات تعیین توالی ۱۶S rDNA هر باکتری شناسایی شده با بانک داده های ژنی شناسایی گردید. بعلاوه، سیستم تصویربرداری ژل DGGE برای محاسبه فراوانی نسبی هر گونه باکتریایی نسبت به کل جمعیت میکروبی یک نمونه (سواب واژنی) استفاده گردید. نهایتا، روش آماری مناسبی برای تحلیل رابطه میان ترکیب باکتریایی و بیماری BV و نیز رابطه میان بیماری BV و سایر ریسک فاکتورها استفاده گردیده است.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Bacterial vaginosis (BV) is a common complex associated with numerous adverse health outcomes, affecting women of different ages throughout the world. The etiology of BV remains poorly understood due to the difficulty of establishing a molecular genetic criterion to recognize the vaginal microbiota of BV-positive women from that of the normal women. We used techniques of broad-range PCR-DGGE and gel imaging analysis system cooperated with 16S rRNA gene sequencing and statistical analysis to investigate the community structure of the healthy and BV-affected vaginal microbial ecosystems. The community of vaginal bacteria detected in subjects with BV was far more luxuriant and diverse than in subjects without BV. The mean number of microbial species in 128 BV-positive women was nearly two times greater than in 68 subjects without BV(4.05 ± ۱٫۹۶ versus 2.59 ± ۱٫۱۴). Our sequencing efforts yielded many novel phylotypes (198 of our sequences represented 59 species), including several novel BV-associated bacteria (BVAB) and many belonging to opportunistic infections, which remain inexplicable for their roles in determining the health condition of vaginal microflora. This study identifies Algoriphagus aquatilis, Atopobium vaginae, Burkholderia fungorum, Megasphaera genomosp species as indicators to BV and subjects with BV harbor particularly taxon-rich and diverse bacterial communities. Maybe Bifidobacterium, Staphylococcus or even more alien species are commensal creatures in normal vaginal microbiota.

۱ Introduction

Bacterial vaginosis (BV) is a common vaginal disorder characterized by an alteration of the normal vaginal bacterial microbiota to a heterogeneous state containing a complex population of anaerobic and microaerophilic organisms. BV is associated with sexually transmitted infections and adverse pregnancy outcomes such as low birth weight of foetus, premature birth, neonatal death and secondary infection after delivery and is also the risk factor for premature rupture of fetal membranes (PROM) (Goldenberg et al., 2008). Antibiotics treatment of the condition used to failure due to the uncertain variation of BV-associated bacteria (BVAB) (Beigi et al., 2004; Ferris et al., 2004). Many BV associated bacteria are resistant to culture and (or) difficult to detect by traditional methods, which thwart the exploration of the pathogenesis of BV. So far, there is a lack of effective prevention and treatment measures.

According to Nugent’s classification (Nugent et al., 1991), a score ranged from 7 to 10 is considered as BV, a clinical condition dominated by the morphological identification of Gram-negative and-positive bacteria, without evidence of Lactobacillus morphotypes. In contrast, the score from 0 to 3 is considered an undisturbed vaginal microflora dominated by the Lactobacillus genus, identified as the principal Gram-positive rods bacteria.

In general, race (nationality) (Ness et al., 2003; Uscher-Pines et al., 2009), behavioral habits (Bradshaw et al., 2013), personal hygiene status (Brotman et al., 2008), and so on have been considered as causes of BV. Although there is agreement in the literature that no single agent likely causes BV, there is no consensus about what constitutes a pathogenic bacterial community in this syndrome. Comprehensive cultivation-independent comparisons of the vaginal bacterial communities between subjects with and without clinically defined BV have been rare.

With the development and application of culture-independent nucleic acid amplification test (NAAT) in recent years, it is possible to explore the structure and dynamic shift of microbiota (Larin et al., 2007; Burton and Reid, 2002; Zozaya-Hinchliffe et al., 2010; Ravel et al., 2011). Molecular methods have identified in the vagina of healthy, nonpregnant women the Lactobacillus genus living with a spectrum of bacteria including Gardnerella, Atopobium, Eggerthella, Megasphaera, Leptotrichia, Prevotella, Enterococcus, Bifidobacterium, Staphylococcus, Corynebacterium, Streptococcus, Bacterioides, Mycoplasma, Escherichia, Peptostreptococcus, Ureaplasma, Veillonela, and Candida species (Zhou et al., 2004; Ling et al., 2013; Hyman et al., 2005; Vitali et al., 2007; Nam et al., 2007). However, at present the spectrum of bacterial species that are correspondent to clinical diagnosis, i.e. the Nugent’s score is not well defined.

In this study, we investigated the composition of BVAB in countryside women of reproductive age. Women with and without BV was diagnosed by Nugent’s criteria and recruited as the research subject and polymerase chain reaction-denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE) and DNA sequencing techniques were used to analysis the genetic information of 16S rRNA genes (16S rDNA) of vaginal bacteria. The sequence information of 16S rDNA of every detected bacterium was identified with gene bank data. In addition, DGGE Gel Image System was used to calculate the relative abundance of each bacterial species to the whole microbial population of one sample (vaginal swab). Eventually, appropriate statistical method was used to analyze the relationship between BV and bacterial composition, as well as the relationship between BV and other risk factors.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا