دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی نقش حسابداری ارزش منصفانه در بحران مالی (نشریه Aeaweb 20110)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Aeaweb در ۲۶ صفحه در سال ۲۰۱۰ منتشر شده و ترجمه آن ۳۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آیا حسابداری ارزش منصفانه در بحران مالی نقش داشته است؟

عنوان انگلیسی مقاله:

Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis?

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله حسابداری، مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله حسابداری مالی، مدیریت بحران
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله چشم انداز اقتصادی – Journal of Economic Perspectives
رفرنس دارد  
کد محصول F1323
نشریه Aeaweb

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۴ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
پاورقی ترجمه شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چگونه حسابداری بازار به بازار صرف می تواند باعث مسائلی در یک بحران گردد.
چگونه حسابداری ارزش افزوده در عمل کار می کند؟
مفهوم ارزش منصفانه در حسابداری
مقایسه با حسابداری هزینه تاریخی
قوانین حسابداری مرتبط برای دارایی های بانکی کلیدی
آیا حسابداری ارزش منصفانه بحران را برای بانکهای سرمایه بدتر کرده است؟
آیا حسابداری ارزش منصفانه بحران را برای شرکت های دارنده بانک بدتر کرده است؟
آیا شواهدی هست که قیمت های بازار منحرف شده باشد؟
حفاظت ها و تجزیه کننده های مدار در استانداردهای حسابداری ارزش منصفانه
مطالعات تجربی درباره گزارش دهی مالی بانکها و شواهد درباره ثبت های اضافی
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 حسابداری ارزش منصفانه به شکل صرفش دربرگیرنده گزارش دهی دارایی ها و دیون روی ترازنامه به ارزش منصفانه و تشخیص تغییرات در ارزش منصفانه به شکل سود و زیان در صورت مالی درآمد می باشد. هنگامی که قیمت های بازار برای تعیین ارزش منصفانه بکار می رود، حسابداری ارزش منصفانه نیز حسابداری بازار به بازار نامیده می شود. برخی منتقدان بحث می کنند که حسابداری ارزش منصفانه بر شدت بحران مالی ۲۰۰۸ افزوده است. دعاوی اصلی این است که حسابداری ارزش منصفانه در بالارفتن زیاد در دوره های رشد بی سابقه نقش داشته و منجر به ثبت های زیادی در خرابی های مالی شده است. ثبت ها به دلیل قیمت های افت کرده بازار سرمایه بانک را تهیه کرده و یک مارپیچی نزولی را ایجاد کرده به طوری که بانکها مجبور به فروش دارایی ها به قیمت حراجی شده اند که به نوبه خود می تواند منجر به شیوع گردد حین اینکه قیمتهای حاصل از فروش حراجی دارایی های یک بانک به بانکهای دیگر هم مربوط می شود. این بحثها اغلب به ارزش اسمی صورت می گیرد ولی شواهد درباره مسائل بوجود امده توسط حسابداری ارزش منصفانه به ندرت فراهم آمده است.
 
ما درباره این بحثها بحث می کنیم و شواهد توصیفی و تجربی را که نقش حسابداری مالی را برای بانکهای آمریکایی در بحران روشن می سازد، بررسی می نماییم. درحالیکه زیانهای بزرگی می تواند به وضوح ایجاد مسائلی برای بانکها و سایر موسسات مالی بنماید، سوال مرتبط برای مقاله ما این است که آیا گزارش دهی این زیانها تحت حسابداری ارزش منصفانه ایجاد مسائل اضافی می نماید یا خیر. مشابها، مشخص است که تعیین ارزش های منصفانه برای دارایی های کم نقدینه در یک بحران خیلی مشکل است، ولی آیا گزارش دهی ارزش های منصفانه دارایی های کم نقدینه اوضاع را بدتر می کند؟ آیا بازار به طور متفاوتی واکنش نشان می دهد اگر بانکها زیان های خود را گزارش ندهند یا از یک مجموعه متفاوتی از قوانین حسابداری برای نمونه حسابداری هزینه تاریخی استفاده کنند؟ اگر خیر، مشکل است بحث کنیم که حسابداری ارزش افزوده فی نفسه در این بحران نقش دارد. وانگهی، مارپیچ های نزولی می تواند به دلایلی بسیاری بوجود آید. آسان است مسائلی را که ریشه در استفاده (اختیاری) از قیمتهای بازار در ترتیبات خصوصی دارد (از جمله الزامات دوطرفه یا حاشیه ای یا محاسبات ارزش در معرض خطر) با مسائلی که ناشی از استفاده (اجباری) از ارزشهای بازار در حسابداری است، اشتباه بگیریم. با اینحساب مهم است درباره پیوندهایی دقیق باشیم که از طریقشان ثبت های تحت حسابداری ارزش منصفانه می تواند باعث مسائلی شود، خواه از طریق مقررات سرمایه بانکی، قراردادها، یک مالیات بندی روی ارقام حسابداری توسط مدیران یا سرمایه داران باشد خواه اثرات بازارهای ناکارامد باشد.
ما تحلیل خود را با توضیح مفصلتر این امر شروع می کنیم که چگونه حسابداری بازار به بازار خالص می تواند باعث مسائلی در یک بحران گردد. آنگاه به شرح قوانین حسابداری دقیق برای دارایی های کلیدی بانک ها می پردازیم. اکثریت دارایی های شرکتهای بانکداری یک ارزش منصفانه را روی ترازنامه صورت نمی دهند. هنگامی که حسابداری ارزش منصفانه بکار بسته می شود، قوانین واقعی به طور برجسته ای از حسابداری بازار به بازار صرف متفاوت است. قوانین دقیق به بانک ها اجازه انحراف از قیمتهای بازار را تحت برخی شرایط می دهد. وانگهی، کلیه تغییرات ارزش منصفانه وارد محاسبه سرمایه مقرراتی بانک ها نمی شود (سرمایه مقرراتی سرمایه سهام یک بانک است که بنا به مقررات بانک تعیین می شود). این شروط باید به شکل ضمانت عمل کند و باعث شود مارپیچ های نزولی و سرایت ها به احتمال کمتری در مقایسه با یک دستورالعمل حسابداری بازار به بازار صرف رخ دهد.
بعد از این زمینه اطلاعات درباره اینکه چگونه حسابداری ارزش منصفانه واقعا کار می کند، ما به بررسی مکانیسم هایی می پردازیم که از طریق آن حسابداری ارزش منصفانه می تواند در بحران مالی نقش داشته باشد. آیا حسابداری ارزش منصفانه در مسائل بودجه های سرمایه ای که در اوراق بهادار با ضمانت رهنی سرمایه گذاری شده است نقش دارد و با اینحساب در فنای موسسات مالی نقش دارد که آن بودجه ها را صادر کرده اند؟ آیا حسابداری ارزش منصفانه شرکتهای بانکی یا بانکهای سرمایه را به طرق دیگری تضعیف می کند؟ آیا شواهدی هست دال بر اینکه بانکها از ضمانت ها و اختیارات صورت گرفته در قوانین حسابداری ارزش منصفانه استفاده می برند و اینکه از قیمتهای بازار انحرافی احتمالی یا قیمتهای فروشنده منحرف می شوند؟ آیا شواهدی هست دال براینکه حسابداری ارزش منصفانه منجر به ثبت های زیادی دارایی ها می شود؟

 

بخشی از مقاله انگلیسی

In its pure form, fair-value accounting involves reporting assets and liabilities n its pure form, fair-value accounting involves reporting assets and liabilities on the balance sheet at fair value and recognizing changes in fair value as on the balance sheet at fair value and recognizing changes in fair value as gains and losses in the income statement. When market prices are used to gains and losses in the income statement. When market prices are used to determine fair value, fair-value accounting is also called mark-to-market account- determine fair value, fair-value accounting is also called mark-to-market accounting. Some critics argue that fair-value accounting exacerbated the severity of the ing. Some critics argue that fair-value accounting exacerbated the severity of the 2008 fi nancial crisis. The main allegations are that fair-value accounting contrib- 2008 fi nancial crisis. The main allegations are that fair-value accounting contributes to excessive leverage in boom periods and leads to excessive write-downs in utes to excessive leverage in boom periods and leads to excessive write-downs in busts. The write-downs due to falling market prices deplete bank capital and set busts. The write-downs due to falling market prices deplete bank capital and set off a downward spiral, as banks are forced to sell assets at “fi re sale” prices, which off a downward spiral, as banks are forced to sell assets at “fi re sale” prices, which in turn can lead to contagion as prices from asset fi re sales of one bank become in turn can lead to contagion as prices from asset fi re sales of one bank become relevant for other banks. These arguments are often taken at face value, but relevant for other banks. These arguments are often taken at face value, but evidence on problems created by fair-value accounting is rarely provided. evidence on problems created by fair-value accounting is rarely provided.

We discuss these arguments and examine descriptive and empirical evidence We discuss these arguments and examine descriptive and empirical evidence that sheds light on the role of fair-value accounting for U.S. banks in the crisis. that sheds light on the role of fair-value accounting for U.S. banks in the crisis. While large losses can clearly cause problems for banks and other fi nancial institu- While large losses can clearly cause problems for banks and other fi nancial institutions, the relevant question for our article is whether reporting these losses under tions, the relevant question for our article is whether reporting these losses under fair-value accounting created additional problems. Similarly, it is clear that deter- fair-value accounting created additional problems. Similarly, it is clear that determining fair values for illiquid assets in a crisis is very diffi cult, but did reporting fair mining fair values for illiquid assets in a crisis is very diffi cult, but did reporting fair values of illiquid assets make matters worse? Would the market have reacted dif- values of illiquid assets make matters worse? Would the market have reacted differently if banks had not reported their losses or used a different set of accounting rules, for instance, historical-cost accounting? If not, it is diffi cult to argue that rules, for instance, historical-cost accounting? If not, it is diffi cult to argue that fair-value accounting per se contributed to the crisis. Furthermore, downward fair-value accounting per se contributed to the crisis. Furthermore, downward spirals can arise for many reasons. It is easy to confuse problems that stem from spirals can arise for many reasons. It is easy to confuse problems that stem from the (voluntary) use of market prices in private arrangements—such as collateral the (voluntary) use of market prices in private arrangements—such as collateral or margin requirements or value-at-risk calculations—with problems that result or margin requirements or value-at-risk calculations—with problems that result from the (required) use of market values in accounting. Thus, it is important to from the (required) use of market values in accounting. Thus, it is important to be specifi c about the links through which write-downs under fair-value accounting be specifi c about the links through which write-downs under fair-value accounting can create problems, be it through bank capital regulation, contracts, a fi xation can create problems, be it through bank capital regulation, contracts, a fi xation on accounting numbers by managers or investors, or effects of ineffi cient markets. on accounting numbers by managers or investors, or effects of ineffi cient markets.1

We begin our analysis by explaining in more detail how pure mark-to-market We begin our analysis by explaining in more detail how pure mark-to-market accounting can cause problems in a crisis. We then outline extant accounting accounting can cause problems in a crisis. We then outline extant accounting rules for banks’ key assets. The majority of bank holding companies’ assets are not rules for banks’ key assets. The majority of bank holding companies’ assets are not carried at fair value on the balance sheet. When fair-value accounting applies, the carried at fair value on the balance sheet. When fair-value accounting applies, the actual rules differ markedly from pure mark-to-market accounting. Extant rules actual rules differ markedly from pure mark-to-market accounting. Extant rules allow banks to deviate from market prices under certain circumstances. More- allow banks to deviate from market prices under certain circumstances. Moreover, not all fair value changes enter the computation of banks’ regulatory capital over, not all fair value changes enter the computation of banks’ regulatory capital (regulatory capital is a bank’s equity capital as defi ned by bank regulation). These (regulatory capital is a bank’s equity capital as defi ned by bank regulation). These provisions should act as safeguards, making downward spirals and contagion less provisions should act as safeguards, making downward spirals and contagion less likely to occur as compared to a regime of pure mark-to-market accounting. likely to occur as compared to a regime of pure mark-to-market accounting.

After this background information on how fair-value accounting actually After this background information on how fair-value accounting actually works, we examine possible mechanisms through which fair-value accounting works, we examine possible mechanisms through which fair-value accounting could have contributed to the fi nancial crisis. Did fair-value accounting contribute could have contributed to the fi nancial crisis. Did fair-value accounting contribute to the problems of investment funds that invested in mortgage-backed securities to the problems of investment funds that invested in mortgage-backed securities and thus contribute to the demise of fi nancial institutions that issued those funds? and thus contribute to the demise of fi nancial institutions that issued those funds? Did fair-value accounting weaken bank holding companies or investment banks in Did fair-value accounting weaken bank holding companies or investment banks in other ways? Is there evidence that banks made use of the safeguards and discretion other ways? Is there evidence that banks made use of the safeguards and discretion built into fair-value accounting rules and that they deviated from potentially built into fair-value accounting rules and that they deviated from potentially distorted market prices or dealer quotes? Is there evidence that fair-value accounting distorted market prices or dealer quotes? Is there evidence that fair-value accounting led to excessive write-downs of assets? led to excessive write-downs of assets?

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا