دانلود رایگان ترجمه مقاله تخمین پایایی حمل و نقل دریایی (نشریه الزویر ۲۰۱۳)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۰ صفحه در سال ۲۰۱۳ منتشر شده و ترجمه آن ۱۸ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تخمین پایایی حمل و نقل دریایی: مطالعه ای روی دو مدل پایایی فازی

عنوان انگلیسی مقاله:

Reliability estimation of maritime transportation: A study of two fuzzy reliability models

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران، مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی ترافیک یا حمل و نقل، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
چاپ شده در مجله (ژورنال) مهندسی اقیانوس – Ocean Engineering
ارائه شده از دانشگاه گروه مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه ملی سنگاپور
رفرنس دارد 
کد محصول F1294
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۸ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲-پایایی حمل و نقل کشتی دریایی
۳- تدوین مدل و نمایشات آن
۳-۱-مدل ۱
۳-۲ مدل ۲
۴-نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
افزایش پیشرونده در حمل و نقل کشتی های دریایی، در سالهای اخیر اغلب باعث تراکم در دریا و علت اصلی زمان مسافرت کشتی بسیار نامنظم می باشد. این امر به نحو زیادی بر زمانبندی تسهیلات بندر و نیز لوجستیک مربوطه اثر می گذارد. در نتیجه، مقدار پایایی هر کشتی دریایی یک عامل حیاتی در تصمیم گیری مربوطه شده است. هم اکنون مدلسازی عدم قطعیت در تخمین پایایی کشتی دریایی یک علاقه تحقیقاتی برای یک مدت زمانی شده است. این مقاله روی مسئله به لحاظی متفاوت تحقیق می کند و سعی دارد که عدم قطعیت ها را با استفاده از عقاید متخصصان و پاسخ های غیردقیق ایشان مدلسازی نماید. پایایی حمل و نقل کشتی دریایی در یک دیدگاه و چارچوب خیلی متفاوتی نگریسته می شود. این مقاله در ابتدا یک روش عملیات تخمین پایایی حمل و نقل را با درنظرگیری ۱۲ متغیر تصمیم که به سه مرحله تقسیم می شود، مطرح داشته است. دو مدل واقع گرایانه براساس مجموعه های فازی اساسا ایجاد گردیده است: با دو سناریو برای مدل اول. مدل اول از ریاضی فازی استفاده می کند درصورتیکه مدل دوم براساس اساس قانون است. این مقاله نشان می دهد که چگونه اطلاعات مبتنی بر تجربه متخصصان در کشتی های دریایی می تواند برای کسب ارزش پایایی آن استفاده شود. هر دو مدل جایی مهم است عدم دقت یک خصوصیت ذاتی داده های قابل دسترسی در مورد کشتی های دریارو می باشد.
 
۱- مقدمه
ریسک و پایایی مسائل عملیاتی مهم هر سیستم حمل و نقل می باشد. Sumalee & Kurauchi در ۲۰۰۶ در یک نامه به سردبیر مهمان درباره یک شماره ویژه از مجله شبکه ها و اقتصاد فضایی (Networks and Spatial Economics Journal) بر مسائل پایایی و فوریت در تحلیل شبکه حمل و نقل متمرکز بود. در دیدگاه شروط قانونگذاری بین المللی سختگیرانه در قسمت حمل و نقل دریایی، ارزشیابی ریسک یک ابزار مدیریتی مهم برای انجام تصمیمات قاطع شده است. نگرانی رو به رشد درباره حوادث، فجایع و اثر محیط زیستی منتج توجه ای را به مخاطرات و ریسک های مرتبط متضمن در کلیه فعالیتهای هر سیستم حمل و نقل را معطوف کرده است. امروزه یک طیف وسیع از رهیافتها و روشها برای تخمین ریسک و پایایی در دسترس می باشد. هر دوی اینها مربوط به جنبه ایمنی سیستم می باشد. عملکردهای ایمنی بهبودیافته برای ایمنی مردم، تجهیزات و ماشین آلات و حفاظت از محیط زیست از اهداف اولیه می باشند. ارزیابی ریسک و پایایی نیز به ارزیابی سنجشهای عملکرد عملیاتی سیستم و هزینه بندی چرخه حیات کمک می کند. این کار نیز به بهینه سازی پروسه های مختلف در سیستم کمک می کند. رهیافتهای مدیریت ریسک به طور جهانی در بخش حمل و نقل دریایی با اهداف کلیدی فراهم سازی ایمنی بهبود یافته و حفاظت تقویت شده برای محیط زیست اتخاذ گردیده است. ایجاد عملکردهای مبتنی بر ریسک، طی سالیان، هر دو تکنیک های کمی و کیفی را مطرح می سازد که برای تحقیق در کاربردها و اهداف گوناگون مناسب است.
اخیرا Celik و همکاران یک رهیافت مدلسازی مبتنی بر ریسک را برای تقویت پروسه اجرای تحقیقات حوادث کشتیرانی ایجاد کردند. به طور ویژه، مقاله یک تحلیل درخت خطای بسط یافته فازی را مطرح کرده بود که اثرات خطاهای سازمانی و خطاهای سیستم فنی وابسته به کشتی را تحت یک شمای ارزیابی ریسک منحصر به فرد ترکیب می کرد. Balmat و همکارانش یک رهیافت فازی برای ارزیابی ریسک دریایی یا MARISA را ارائه کردند که برای ایمنی در دریا بکار بسته شد. در این تحلیل، یک فاکتور ریسک فازی مرکب از یک فاکتور ریسک استاتیک و یک فاکتور ریسک دینامیک درنظرگرفته شده است. در مقاله ای اخیر ، Balmat و همکارانش یک سیستم تصمیم گیری برای ارزیابی ریسک دریایی را تدوین کردند. Ren و همکارانش یک روش انالیز ریسک ساحلی را با استفاده از شبکه بیزین فازی مطرح کردند. Yang و همکارانش یک ارزیابی مبتنی بر امنیت ذهنی و چارچوب مدیریت برای امنیت دریایی را با استفاده از یک رهیافت منطق آوری مشهود پیشنهاد کردند. مقالات اضافی اخیر در ارزیابی ریسک و ایمنی در حمل و نقل دریایی شامل اینهاست:
e (EleyeDatubo et al., 2008; Hu et al., 2008; Koç, ۲۰۰۹; Liu et al., 2008a;Ting-rong et al., 2008; Yang et al., 2009a). Hadjimichael (2009) and Shyur (2008) Hadjimichael در ۲۰۰۹ و Shyur در ۲۰۰۸ ارزیابی ریسک را در صنعت هوایی مطالعه نمودند. وانگهی، سایر تحقیقات مطالعاتی در سیستم های حمل و نقل دریایی عبارتند از: (Grabowski et al., 2007; Kolowrocki and Soszynska, 2006; Kolowrocki et al., 2007; Liu et al., 2005; Sii et al., 2001; Wang, 2006; Wang et al., 2004).

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The progressive increase in marine vessel transportation, in recent years, is often a cause of congestion at sea and main cause of highly irregular vessel’s travel time. This greatly affects scheduling of the facilities at the harbor and also related logistics. As a result, the reliability value of any marine vessel becomes a crucial factor in associated decision making. Modeling the uncertainty in estimation of marine vessel reliability has been a research interest for quite some time now. This paper investigates the problem in a different sense and tries to model the uncertainties using expert’s opinions and their imprecise responses. Marine vessel transportation reliability is viewed in an entirely different perspective and framework. This paper initially proposed a transportation reliability estimation procedure considering 12 decision variables divided into three stages. Two realistic models based on fuzzy sets are subsequently developed; with two scenarios for the first model. The first model utilizes fuzzy arithmetic; whereas the second one is based on rule bases. The paper demonstrates how information based on experience of the experts on marine vessels could be used to obtain its reliability value. Both the models would be helpful where imprecision is an intrinsic attribute of the accessible data in case of sea going vessels.

۱ Introduction

Risk and reliability are significant operational issues of any transportation system. Sumalee and Kurauchi (2006), in a guest editorial of a special issue of Networks and Spatial Economics Journal focused on the reliability and emergency issues in transportation network analysis. In view of stringent international statutory requirements in the maritime transport segment, risk appraisal has become an important managerial tool for making critical decisions. Growing concern about the accidents, disasters and resulting environment impact has forced the attention on the hazards and associated risks involved in all the activities of every transportation system. Nowadays, a wide range of approaches and methods are available to estimate the risk and reliability. Both these are concerned with safety aspect of the system. Improved safety performances as regards to safety of the people, equipments and machineries, and protection of the environment are the prime aims. Risk and reliability assessment also helps in assessing the system’s operational performance measures and life cycle costing. It as well aids in optimizing various processes in the system. Risk management approaches have been universally adopted in the maritime transportation sector with the key objective of providing improved safety and enhanced protection to the environment. Development of risk-based practices, over the years, addressed both quantitative and qualitative techniques, suitable for investigation in diverse applications and purposes.

Recently, Celik et al. (2010) developed a risk based modeling approach to enhance the execution process of shipping accident investigation. Specifically, the paper addressed a fuzzy extended fault tree analysis that combined the effects of organizational faults and shipboard technical system failures under a unique risk assessment scheme. Balmat et al. (2009) presented a fuzzy approach for the MAritime RISk Assessment (MARISA) applied to safety at sea. In this analysis, a fuzzy risk factor composed of a static risk factor and a dynamic risk factor has been considered. In a recent paper, (Balmat et al., 2011) developed a decision-making system to maritime risk assessment. Ren et al. (2009) proposed an offshore risk analysis method using fuzzy Bayesian network. Yang et al. (2009b) suggested a subjective security-based assessment and management framework for maritime security using a fuzzy evidential reasoning approach. Additional recent papers in risk assessment and safety in maritime transportation include (EleyeDatubo et al., 2008; Hu et al., 2008; Koç, ۲۰۰۹; Liu et al., 2008a; Ting-rong et al., 2008; Yang et al., 2009a). Hadjimichael (2009) and Shyur (2008) studied risk assessment in aviation industry. Furthermore, other research investigations in marine transportation systems are (Grabowski et al., 2007; Kolowrocki and Soszynska, 2006; Kolowrocki et al., 2007; Liu et al., 2005; Sii et al., 2001; Wang, 2006; Wang et al., 2004).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا