دانلود رایگان ترجمه مقاله تثبیت خاک های انبساطی برای استفاده در ساخت و ساز (نشریه الزویر ۲۰۱۱)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۵ صفحه در سال ۲۰۱۱ منتشر شده و ترجمه آن ۱۱ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تثبیت خاک های انبساطی برای استفاده در ساخت و ساز

عنوان انگلیسی مقاله:

Stabilization of expansive soils for use in construction

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله خاک و پی، مدیریت ساخت و سازه
چاپ شده در مجله (ژورنال) علوم خاک كاربردی – Applied Clay Science
کلمات کلیدی تثبیت خاک، خاک انبساطی، تورم، مواد زاید
ارائه شده از دانشگاه گروه پروژه ها و مهندسی روستا، دانشگاه عمومی Navarre، اسپانیا
رفرنس دارد  
کد محصول F1289
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۱ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- مواد
۲-۱- خاک انبساطی
۲-۲- افزودنی ها
۳- روش شناختی
۴- نتایج
۴-۱- عمل آوری ضدانبساطی
۴-۲- عمل آوری برای بهبود خواص مکانیکی
۵- نتیجه گیری ها

 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
خاکهای رس انبساطی در کل جهان توزیع می شود و منبع صدمه بزرگ به فراساختار و بناها می باشند. این خاکها می توانند باعث زیانهای اقتصادی سنگین و منبع خطر برای جمعیت شوند. این مقاله بیانگر یک مطالعه ازمایشی در تثبیت یک خاک انبساطی از جمله کاهش ظرفیت تورمی آن و بهبود ظرفیت های مکانیکی آن با افزودن محصولات فرعی و مواد زاید با منبع صنعتی می باشد. این امر اهداف دوتایی کاهش مسائل این نوع خاک و نیز فراهم اوری کاربری برای افزودنی ها و با اینحساب حذف هزینه اقتصادی و محیط زیستی که در مدیریت اینها قرار دارد را حاصل می اورد. از نقطه نظر انبساط یافتگی، امکانپذیر بوده است که انرا به سطحی خیلی خوبی زیر انچه قانونگذاری اسپانیا برای خاکهای انبساطی درنظرگرفته است، کاهش دهیم. همانند ظرفیتهای مکانیکی بهبود یافته خاک، کلیه عمل اوری های تست شده بهبودهایی را بین دو و چهاربرابر استقامت فشرده سازی خاک غیرعمل اوری شده ارائه داده اند. از میان مواد زاید، قابل ذکرترین رفتار خاکستر هوابرد غلاف برنج، می باشد که در تثبیت خاک از دو جنبه که در این ازمایش ملاحظه گردیده بوده است، فوق العاده موثر بوده است.
 
۱- مقدمه
خاکهای انبساطی انهایی است که تجربه تغییرات بزرگی را در حجم هنگامی که محتوای آب آنها تغییر می کند، دارند. این انواع خاکها به طور وسیعی در کل دنیا پراکنده می باشد، هرچند انها به ویژه در مناطق خشک فراوان هستند که در آنجا شرایط برای تشکیل مواد رسی گروه اسمکتیت مانند مونتموریلونیت یا برخی انواع ایلیت ها مناسب است.این رسها مشخصه شان داشتن اندازه ذره خیلی کوچک ، یک سطح مساحت ویژه بزرگ و یک ظرفیت تبادل کاتیون بالا یا CEC می باشد. تورم این نوع رس مرتبط با سه نوع عامل زمین شناسی، عوامل مهندسی خاک و شرایط محیط زیستی محلی است. زمین شناسی اساسا تعیین کننده وجود این نوع مواد رسی انبساطی در خاک می باشد. در میان عوامل مهندسی وارده ، محتوای رطوبت خاک، قابلیت انعطاف و چگالی خشک می باشد. مهمترین شرایط محیط زیستی محلی برای درنظرگیری مقدار فراکسیون خاک رس در خاک ، شرایطی رطوبتی اولیه اش، و فشار محدودکننده می باشد. تغییرات حجمی این انواع خاک یک علت اصلی فجایع طبیعی است چون انها باعث صدمه گسترده ای به ساختارها و فراساختارهای روی ان می شوند. این امر حتی باعث شده که برخی نویسندگان به ان خاک های فاجعه امیز بگویند.
تثبیت خاکهای انبساطی با استفاده از افزودنی هایی مانند آهک، خاکستر هوابرد، یا سیمان به خوبی مستندسازی شده است و به لحاظ سنتی روی حذف قدرت انبساطی خاک متمرکز شده است. در این نوع خاک، افزودنی ها با اکسیدکلسیم تولید ته نشینی از لایه های رس با جانشینی یونهای تک ظرفیتی با یونهای کلسیمی می کنند. این امر بارهای الکتروستاتیکی را لایه های رس را متعادل ساخته و نیروهای الکتروشیمیایی عقب رانی را بین انها کاهش می دهد. چسبندگی ذرات رس به کرکینه ها انگاه رخ می دهد و به خاکی با خواص مهندسی بهبودیافته منجر می شود: یک ساختار گرانوله تر ، قابلیت انعطاف پایین تر، قابلیت نفوذ بزرگتر و بالاتر از همه اینها قابلیت انبساط پایین تر. بعلاوه، حضور یونهای باعث افزایش pH خاک تا مقادیر تقریبا ۱۲٫۴ می شود. در این شرایط، واکنشهای سیمان طبیعی رخ می دهد زمانی که Si و Al که بخشی از ورقه های رس را تشکیل می دهند، حل و با یونهای کلسیم موجود ترکیب گردد منجر به ترکیبات سیمان مانند کلسیم سیلیکات هیدرات ها یا CSH و کلسیم الومینات هیدرات ها یاCAH می شود. این ترکیبات مسئول بهبود خواص مکانیکی خاک و کمک به کاهش انبساط آن با عملکرد سیمان سازی انها می باشد. این مقاله درباره نتایج ازمایشی بهبود خواص یک خاک انبساطی بحث می کند هنگامی که با افزودنی های مختلف عمل اوری می شود. با اینحساب، تثبیت خاکهای انبساطی از دیدگاه حذف ظرفیت آنها برای تورم یا کم شدن حجم انها درنظرگرفته شده است و نیز از نقطه نظر بهبود ان دسته خواص مکانیکی که در مهندسی عمران مورد نظر می باشد. این آزمایش براساس تست های مهندسی عمران با دیدگاه استفاده از این نوع خاک ها به عنوان مصالح ساختمانی و دیدگاه جلوگیری از فجایع طبیعی مرتبط با ظرفیت انها برای تورم یا کم شدن حجم بوده است. در بخشهای ذیل این مقاله ما یک مطالعه تجربی را ارائه می دهیم که با یک رس به شدت انبساطی انجام می شود که به عمل اوری ضدانبساطی با افزودن افزودنی های مختلف ارسال گردید. با انالیز کاهش ظرفیت تورم خاک، یک عمل آوری دوم برای تثبیت بهبود ظرفیت تحمل خاک و تکامل ان طی زمان به دلیل ایجاد واکنش های سیمان طبیعی اجرا گردید.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Expansive clay soils are extensively distributed worldwide, and are a source of great damage to infrastructure and buildings. These soils can cause heavy economic losses, as well as being a source of risk to the population. This article presents an experimental study in the stabilization of an expansive soil, consisting of the reduction of its swelling capacity and the improvement of its mechanical capacities by the addition of by-products and waste materials of industrial origin. This achieves the double objective of reducing the problems of this type of soil, and also of providing a use for the additives, thus eliminating the economic and environmental cost involved in managing them. From the point of view of expansivity, it was possible to reduce it to levels well below what Spanish legislation contemplates for expansive soils. As to the improved mechanical capacities of the soil, all treatments tested offered improvements of between two and four times the compressive strength of the untreated soil. Of the waste materials, the most notable is the behavior of Rice Husk Fly Ash, highly effective in stabilizing soil from the two aspects considered in this experiment.

۱ Introduction

“Expansive soils” are those which experience great changes in volume when their water content varies. These types of soil are widely distributed throughout the world (Huang and Wu, 2007; Sabtan, 2005), although they are especially abundant in arid zones, where conditions are suitable for the formation of clayey minerals of the smectite group such as montmorillonite or some types of illites (Avsar et al., 2009; Nowamooz and Masrouri, 2008; Sabtan, 2005). These clays are characterized by having a very small particle size, a large specific surface area and a high Cation Exchange Capacity (CEC) (Fityus and Buzzi, 2009; Nalbantoglu, 2004; Nalbantoglu and Gucbilmez, 2001). The swelling of this type of clay is related to three types of factors: geology, the engineering factors of the soil, and local environmental conditions. Geology primarily determines the presence in the soil of these types of expansive clay minerals. Among the engineering factors included are the soil moisture content, plasticity and dry density. The most important local environmental conditions to consider are the amount of the clay fraction in the soil, its initial moisture conditions, and confining pressure (Sabtan, 2005). Volume changes of these types of soil are a major cause of natural disasters, since they cause extensive damage to the structures and infrastructure on top of them (Assadi and Shahaboddin, 2009; Avsar et al., 2009; Chen et al., 2007; Ferber et al., 2009; Huang and Wu, 2007). This has even led some authors to refer to them as “calamitous soils” (Chen et al., 2007).

The stabilization of expansive soils by the use of additives such as lime, fly ash or cement is well documented (Du et al., 1999; Nalbantoglu, 2004; Nalbantoglu and Gucbilmez, 2001; Rao et al., 2001; Yong and Ouhadi, 2007) and has traditionally concentrated on the elimination of the expansive power of the soil. In this type of soil, additives with calcium oxide produce the flocculation of the layers of clay by the substitution of the monovalent ions by the Ca2+ ions. This balances the electrostatic charges of the layers of clay and reduces the electrochemical forces of repulsion between them. The adhesion of the particles of clay into flocs then occurs, giving rise to a soil with improved engineering properties: a more granular structure, lower plasticity, greater permeability and above all lower expansivity (Du et al., 1999; Kinuthia et al., 1999; Langroudi and Yasrobi, 2009; Lin et al., 2007; Nalbantoglu, 2004; Nalbantoglu and Gucbilmez, 2001; Rao et al., 2001; Yong and Ouhadi, 2007). In addition, the presence of the OH- ions produces an increase of the soil pH up to values of approximately 12.4. In these conditions, pozzolanic reactions take place, when the Si and the Al which form part of the sheets of the clay dissolve and combine with the available Ca2+ giving rise to cementing compounds such as Calcium Silicate Hydrates (CSH) and Calcium Aluminate Hydrates (CAH) (Chen and Lin, 2009; Guney et al., 2007; Nalbantoglu, 2004; Yong and Ouhadi, 2007). These compounds are responsible for improving the mechanical properties of the soil, as well as helping to reduce its expansivity by their cementing action. This article discusses the experimental results of the improvement of the properties of an expansive soil when it is treated with different additives. Thus, the stabilization of expansive soils has been considered from the standpoint of eliminating their capacity for swelling or shrinkage, and also from the standpoint of improving those of their mechanical properties which are of interest in civil engineering. This experiment has been based on civil engineering tests with a view to the use of these types of soil as a building material, and of the prevention of natural disasters related to their capacity for swelling or shrinkage. In the following sections of this paper we present an experimental study carried out with a highly expansive clay which was submitted to anti-expansive treatment by adding different additives. Having analyzed the reduction of the swelling capacity of the soil, a second treatment was performed in order to establish the improvement of the bearing capacity of the soil and its evolution over time due to the development of pozzolanic reactions.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا