دانلود رایگان ترجمه مقاله انگیزه های خود افزایی و حمایت از خود (نشریه Oxfordhandbooks 2012)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Oxfordhandbooks در ۲۳ صفحه در سال ۲۰۱۲ منتشر شده و ترجمه آن ۸ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله رایگان – برنزی ⭐️ بوده و به صورت ناقص ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

انگیزه های خود افزایی و حمایت از خود

عنوان انگلیسی مقاله:

Self-Enhancement and Self-Protection Motives

 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۳ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله روانشناسی عمومی
دانشگاه دانشگاه ساوات همپتون، انگلستان
کلمات کلیدی خودافزایی، حمایت از خود، جهت گیری خودخواهانه، اثر بهتر از متوسط، خودحافظه، سلامت روان
رفرنس دارد  
کد محصول F1276
نشریه Oxfordhandbooks

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۸ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت ناقص انجام شده است.

 

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مرور تاریخی
نمونه سازی خود افزایی و حمایت از خود
جهت گیری خود خواهانه
تهدید خود
تائید خود

 

بخشی از ترجمه

چکیده
افراد تمایل دارند مثبت بودن خود پنداره خود را به حداکثر برسانند و منفی بودن آن را به حداقل برسانند. تمایل به تحسین ویژگی های خوب یک فرد و کاستن نقاط ضعف او، نسبت به معیارهای عینی، در بسیاری از حوزه های تلاش انسانی آشکار می شود. ما به طور واضح بر سه تلاش تمرکز می کنیم: جهت گیری خودخواهانه (نسبت دادن موفقیت ها به خود اما سرزنش دیگران یا موقعیت های دیگر برای شکست)، تاثیر بهتر از متوسط (برتر دانستن خود نسبت به همنوع متوسط) و خود حافظه انتخابی (یادآوری ضعیف اطلاعات منفی مربوط به خود). عوامل غیر انگیزشی (به عنوان مثال، انتظارات، خودپسندی، خود محوری در برابر مقایسه های کلی) برای پیدایش این تلاش ها ضروری نیستند. در عوض، تلاش ها (حداقل تا حدی) ناشی از انگیزه های خود افزایی و حمایت از خود هستند ، همان طور که تحقیق در مورد تهدید خود و تائید خود انجام شده است. این دو انگیزه وظایف مهمی دارند : آن ها مزایایی را به سلامت روان و منافع روانی می بخشند (به عنوان مثال، دنبال کردن هدف).

مقدمه
افراد به طور معمول خصوصیات، عملکرد، رفتار و بازخوردی که از دیگران دریافت می کنند را ارزیابی می کنند. علاوه بر این آن ها فعالیت هایی را انتخاب می کنند تا در آن ها مشارکت داشته باشند، نتایج کار گروهی یا دوتایی را به دست آورند یا سرزنش کنند، رویداد های زندگی خود را یادآوری کنند، از دانش خود برای درک افراد دیگر استفاده کنند، و ارزش روابط خود یا گروه هایی را قضاوت کنند که به آن ها تعلق دارند. در این فصل نشان داده می شود که این حوزه ها و حوزه های مشابه عملکرد انسانی می توانند برانگیخته شوند و در ادامه نقش دو انگیزه مهم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند: خود افزایی و حمایت از خود.
خود افزایی و حمایت از خود نمونه هایی از انگیزه های خود ارزیابی هستند (سدیکیدز و استراب ۱۹۹۵)، که خود بخشی از لذت / درد هستند (آلیک و سیدیکیدز ۲۰۱۱). انگیزه های خود ارزیابی، پردازش و ارزیابی اطلاعات مربوط به خود را هدایت می کنند که به طور گسترده تعریف شده اند (سدیکیدز ۱۹۹۳؛ سدیکیدز و استراب ۱۹۹۷). به طور خاص، خود افزایی به تمایل و اولویت برای به حداکثر رساندن مثبت بودن خودپنداره گفته می شود، در حالی که حمایت از خود به تمایل و اولویت برای به حداقل رساندن منفی بودن خودپنداره گفته می شود. خود افزایی و حمایت از خود در تمایل افراد برای مبالغه در نقاط قوت و ناچیز پنداشتن نقاط ضعف بیش از استاندارد های عینی منعکس شده اند. این دو انگیزه نیز در تمایل افراد برای تفسیر یا به یادآوردن رویداد ها به شیوه ای منعکس شده اند که خصوصیات خود را در مطلوب ترین حالت به خود و دیگران نسبت می دهند (سدیکیدز و گرگ ۲۰۰۳). در نهایت، انگیزه ها به خصوصیات، مسئولیت پذیری و رفتار نیرو می بخشند و آن ها را هدایت می کنند. در طولانی مدت، خود افزایی و حمایت از خود باعث تقویت سلامت روان می شوند (سدیکیدز ، گرگ و هارت ۲۰۰۷) و به پیشرفت و حمایت از منافع روانی کمک می کنند (به عنوان مثال، اهداف ؛ آلیک و سدیکیدز ۲۰۰۹).
ما بررسی خود افزایی و حمایت از خود را با یک مرور تاریخی مختصر آغاز می کنیم. سپس مثال های کلیدی نمونه سازی انگیزه ارائه می شوند، که آن ها را تلاش های خود افزایی و حمایت از خود می نامیم (آلیک و سدیکیدز ۲۰۱۱؛ سدیکیز و گرگ ۲۰۰۸). این تلاش ها جهت گیری خودخواهانه، اثر بهتر از متوسط و خود حافظه انتخابی هستند. در بررسی هر یک از این تلاش ها، بحث شناخت – انگیزش همیشگی در نظر گرفته می شود. البته ما معتقدیم که شناخت و انگیزه با هم رابطه نزدیکی دارند (کروگلانسکی ۱۹۸۹؛ کاندا ۱۹۹۰؛ پیزکزینسکی و گرینبرگ ۱۹۸۷). با این حال، هدف ما ارائه شواهدی است که نشان دهند این تلاش ها با انگیزه هستند، و به طور خاص، نمی توانند به طور انحصاری در پردازش اطلاعات مورد توجه قرار گیرند (سدیکیدز، مطبوعات). سپس مزایای عملکردی دو انگیزه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند: ارتقاء سلامت روانی و منفعت رونی. سپس با درنظر گرفتن مسائلی نتیجه گیری می کنیم که می توانند در آینده از نظر تجربی مورد توجه قرار گیرند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

People desire to maximize the positivity, and minimize the negativity, of their self- views. The tendency to exalt one’s virtues and soften one’s weaknesses, relative to objective criteria, manifests itself in many domains of human striving. We focus illustratively on three strivings: the self- serving bias (crediting the self for successes but blaming others or situations for failures), the better- than- average eff ect (considering the self superior to the average peer), and selective self- memory (disproportionately poor recall for negative self- relevant information). Nonmotivational factors (e.g., expectations, egocentrism, focalism, individuated- entity versus aggregate comparisons) are not necessary for the emergence of these strivings. Instead, the strivings are (at least partially) driven by the self- enhancement and self- protection motives, as research on self- threat and self- affi rmation has established. The two motives serve vital functions: They confer benefi ts to psychological health and psychological interests (e.g., goal pursuit)..

۱٫ Introduction

Individuals routinely appraise their qualities, performance, behavior, and feedback they receive from others. Th ey also choose activities in which to engage, allocate credit or blame for dyadic and group task outcomes, recollect events from their lives, use self- knowledge to understand other people, and judge the value of their relationships or the groups to which they belong. We suggest, in the current chapter, that these and similar domains of human functioning can be motivated, and we proceed to discuss the role of two pivotal motives: self- enhancement and self- protection.

Self- enhancement and self- protection are instances of self- evaluation motives (Sedikides & Strube, 1995), which themselves are a class of the hedonic or pleasure/pain drive (Alicke & Sedikides, 2011a). Self- evaluation motives guide processing and appraisal of self- relevant information, broadly defi ned (Sedikides, 1993; Sedikides & Strube, 1997). Self- enhancement in particular refers to the desire and preference for maximizing the positivity of self- views, whereas self- protection refers to the desire and preference for minimizing the negativity of self- views. Self- enhancement and self- protection are refl ected in individuals’ tendency to exaggerate their strengths and to underrate their weaknesses more so than objective standards would warrant. Th e two motives are also refl ected in individuals’ tendency to construe or remember events in a manner that places their self- attributes in the most favorable light that is credible to themselves and to others (Sedikides & Gregg, 2003). Finally, the motives energize and guide attributions, task involvement, and behavior. In the long run, self- enhancement and self- protection foster psychological health (Sedikides, Gregg, & Hart, 2007) and assist in the advancement and protection of psychological interests (e.g., goals; Alicke & Sedikides, 2009).

We begin our excursion into self- enhancement and self- protection with a brief historical overview. We then provide key examples of motive instantiation, what we call self- enhancement and self- protection strivings (Alicke & Sedikides, 2011b; Sedikides & Gregg, 2008). Th ese striving are the self- serving bias, the better- than- average eff ect, and selective self- memory. In discussing each of these strivings, we consider the perennial “cognition- motivation” debate. We acknowledge, of course, that cognition and motivation are closely intertwined (Kruglanski, 1989; Kunda, 1990; Pyszczynski & Greenberg, 1987). Yet we aim to provide evidence that the strivings are motivated and, in particular, that they cannot be exclusively accounted for by the vagaries of information processing (Sedikides, in press). Next, we discuss the functional benefi ts of the two motives: promotion of psychological health and psychological interest. We conclude with a consideration of issues worthy of further empirical attention..

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا