دانلود رایگان ترجمه مقاله متابولیسم و انباشت قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها (نشریه J-Stage 2010)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه J-Stage در ۱۵ صفحه در سال ۲۰۱۰ منتشر شده و ترجمه آن ۲۲ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

متابولیسم و تجمع قندهای انتقال یافته به میوه و تنظیم آنها

عنوان انگلیسی مقاله:

Metabolism and Accumulation of Sugars Translocated to Fruit and Their Regulation

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله کشاورزی، بیوتکنولوژی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی، علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله انجمن ژاپنی علوم باغبانی – Journal of the Japanese Society for Horticultural Science
کلمات کلیدی میوه، فعالیت ته نشست، سوربیتول، سوکروز، متابولیسم قند
ارائه شده از دانشگاه کالج علوم زیست شناسی و بیوتکنولوژی، دانشگاه چووبو، ژاپن
رفرنس دارد  
کد محصول F1272
نشریه J-Stage

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۲ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
مقدمه
۱-انواع قندهای انتقال در میوه
۲-تبدیل متابولیکی قندهای انتقال در میوه
۳-نوع جمع کننده قند و نوع جمع کننده هگزوز میوه
۴-تجمع قند در واکوئل ها
۵-انزیم های متابولیزه کننده قند و فعالیت ته نشست
۶-بیان فنوتیپی با تنظیم بیان انزیم های متابولیزه کننده سوکروز و سوربیتول 
۷-نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه
 مواد جذب نوری مورد نیاز برای رشد میوه از برگها تامین می شود و در میوه به مواد مرتبط با کیفیت خاص میوه تبدیل می شود سپس درمیوه تجمع می یابد. انواع مراحل تنظیم در پروسه از سنتز مواد جذب نوری در برگها تا تجمع قند در میوه وجود دارد: فتوسنتز، سنتز قندهای انتقال، بارگیری قندهای انتقال، انتقال انها، تخلیه بار انها، انتقال غشایی انها، تبدیل متابولیکی آنها، و قسمت بندی انها در واکوئل ها. با اینحساب، مهم است که مکانیسم و تنظیم هر مرحله را در رشد میوه روشن سازیم. در این مقاله مروری، اساسا تبدیل متابولیکی قندهای انتقال و تنظیم انها در سطح ژنتیکی در میوه شرح داده شده است چون تبدیل متابولیکی در میوه تا حدزیادی در ایجاد فعالیت ته نشست لازم برای رشد میوه نقش دارد.
 
۱- مقدمه
مواد جذب نوری در میوه بستگی اساسی به تامین از سوی برگها دارد اما برخی میوه ها در مراحل اولیه رشد می توانند انرا با فتوسنتز خودشان تامین کنند. میوه یک اندام هتروتروفیک است. اما مواد خاص در برخی میوه ها در میوه به تنهایی از مواد جذب نوری و غیره تولید می شود و می تواند در میوه تجمع یابد. ازاینرو اینها بستگی به قندهای انتقال یافته از برگها دارد. نیروی جذب کننده قندهای انتقال در میوه را استقامت ته نشست می نامند. اگر استقامت ته نشست میوه ضعیف باشد، میوه نمی تواند به قدر کافی رشد کند: رشد مرتبط به گاهی اوقات پیری میوه به دلیل فقر قند است. این مقاله مروری شرایط فیزیولوژیکی بازتاب دهنده استقامت ته نشست را طی مراحل مختلف میان سنتز مواد جذب نوری در برگها و تجمع ان در میوه مورد بحث قرار می دهد (تصویر ۱).
۱-فتوسنتز: مواد جذب نوری با فتوسنتز دربرگها سنتز می شود. ۲٫ سنتز قندهای انتقال: مواد جذب نوری به قندهای انتقال مانند سوکروز و سوربیتول تبدیل می شود. ۳٫ بارگیری: سوکروز و سوربیتول در فلوئم توسط یک حامل برده می شوند. ۴٫ انتقال: قند می تواند از غلظت بالای قند به غلظت پایین قند طبق تئوری جریان فشار جریان یابد. ۵٫ تخلیه بار: قندهای انتقال یافته در بافت میوه از بافت فلوئم حمل می شوند. ۶٫انتقال غشایی: قندهای تخلیه شده آپوپلاستیکی در سلولها با یک حامل روی غشای پلاسمایی جذب می شوند. ۷٫تبدیل متابولیکی : قندهای انتقال تخلیه شده در میوه توسط مسیر سیمپلاستیک یا اپوپلاستیک به مواد مختلف تبدیل می شوند. ابتدا اینورتاز و سوکروز سنتاز، سوکروز را متابولیزه می کند، سوربیتول دهیدروژناز سوربیتول را متابولیزه می کند و بعد سوکروز فسفات سنتاز سوکروز را می سازد. ۸-تقسیم: قندها در سلولها اساسا در واکوئولها تقسیم می شوند. تجمع بالای قندها در واکوئول ها یک فشار اسمزی بالایی را ایجاد می کند که جریان داخلی آب به واکوئلها را تحریک می کند و منجر به یک فشار تورمی بالایی می شود که نیروی محرک برای بزرگ شدن سلول است. مراحل فیزیولوژیکی کنترل استقامت ته نشست میوه اساسا تخلیه، انتقال غشایی، تبدیل متابولیکی ، و تقسیم است اگر مواد جذب نوری کافی تامین گردد. در میان این چهار مرحله اصلی، نقش انزیم ها در تبدیل متابولیکی به نظر مهمترین چیز برای تولید استقامت ته نشست میوه می باشد چون این مرحله به طور نزدیکی با تخلیه و تکمیل قند همبستگی دارد. با این حساب در این مرور، من می خواهم اساسا تبدیل متابولیکی را شرح دهم.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Photoassimilates needed for fruit development are supplied from leaves, converted in fruit to substances relating to the specific quality of the fruit, then accumulate in the fruit. There are various regulation steps in the process from photoassimilate synthesis in leaves to sugar accumulation in fruit: photosynthesis, synthesis of translocation sugars, loading of translocation sugars, their translocation, their unloading, their membrane transport, their metabolic conversion, and compartmentation in vacuoles. Thus, it is important to clarify the mechanism and regulation of each step in fruit development. In this review, mainly the metabolic conversion of translocation sugars and their regulation at the genetic level in fruit are described because the metabolic conversion in fruit contributes greatly to produce the sink activity needed for fruit development.

۱ Introduction

Photoassimilate in fruit depends mainly on supply from leaves, but some fruits in their early stages of development can supply it by their own photosynthesis. Fruit is a heterotrophic organ. However, specific substances in some fruits are generated in the fruit by themselves from photoassimilates etc., and can accumulate in fruit. Therefore, they depend on sugars translocated from leaves. The force attracting translocation sugars in fruit is called the sink strength. If the sink strength of the fruit is weak, the fruit can not grow sufficiently: growth is retarded or sometimes the fruit shrinks because of sugar deprivation. This review discusses the physiological conditions influencing sink strength during the various steps between photoassimilate synthesis in leaves and its accumulation in fruit (Fig. 1). 1.

Photosynthesis: Photoassimilate is synthesized by photosynthesis in leaves. 2. Synthesis of translocation sugars: Photoassimilate is converted to translocation sugars, such as sucrose and sorbitol. 3. Loading: Sucrose and sorbitol are carried in the phloem by a transporter. 4. Translocation: Sugar can flow from high to low sugar concentration according to the pressure flow theory. 5. Unloading: Sugars translocated in fruit tissue are carried out from phloem tissue. 6. Membrane transport: Sugars unloaded apoplastically are taken up in cells by a transporter on the plasma membrane. 7. Metabolic conversion: Translocation sugars unloaded in fruit by the symplasmic or apoplastic pathway are converted to various substances; first, invertase and sucrose synthase metabolize sucrose, sorbitol dehydrogenase metabolizes sorbitol, and then sucrose phosphate synthase synthesizes sucrose. 8. Compartmentation: Sugars in cells are mainly compartmented in vacuoles. High accumulation of sugars in vacuoles produces a high osmotic pressure that stimulates influx of water into vacuoles, leading to a high turgor pressure that is the driving force for cellular enlargement. Physiological steps for controlling the sink strength of fruit are mainly unloading, membrane transport, metabolic conversion, and compartmentation, if sufficient photoassimilate is supplied. Among these four major steps, the role of enzymes in metabolic conversion seems to be the most important for producing the sink strength of fruit because this step correlates closely with unloading and compartmentation of sugar. Thus, in this review, I want to describe mainly “metabolic conversion”.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا