دانلود رایگان ترجمه مقاله تغییرات رشد قشر مخ از قرار گرفتن در معرض سیپرمترین و دلتامترین (نشریه الزویر ۲۰۱۸) (ترجمه ارزان – نقره ای ⭐️⭐️)

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۱۸ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

دگرگونی رشد قشر مخ پس از مواجهه پیش زادی با سیپرمترین و دلتامترین

عنوان انگلیسی مقاله:

Alteration of mice cerebral cortex development after prenatal exposure to cypermethrin and deltamethrin

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی و داروسازی
گرایش های مرتبط با این مقاله  سم شناسی یا توکسیکولوژی، داروشناسی یا فارماکولوژی، مغز و اعصاب
چاپ شده در مجله (ژورنال) اسناد سم شناسی – Toxicology Letters
کلمات کلیدی پریتروئیدها، قشر مخ، پیش زادی، چرخه سلولی، پیش ساز
ارائه شده از دانشگاه گروه مغز و اعصاب، بیمارستان Huaihe دانشگاه هنان، چین
رفرنس دارد 
کد محصول F1258
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۸ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲- منابع و روشها
۲-۱ موشهای ICR
۲-۲ درمان دارویی
۲-۳ آماده سازی بافت
۲-۴ مواد شیمیایی و پادتنها
۲-۵ ایمونوهیستوشیمی
۲-۶ تحلیل چرخه سلولی
۲-۷ خطوط سلولی
۲-۸ رنگ کردن تونلی و وسترن بلات
۲-۹ تحلیل آماری
۲-۱۰ تجهیزات
۳- نتایج
۳-۱ تغییر هیستومورفولوژی در بندها و توله های درمان شده با سیپرمترین /دلتامترین
۳-۲ تکثیر پیش ساز نورونی کاهش یافته سیپرمترین /دلتامترین و خروج از چرخه سلولی ارتقا یافته
۳-۳ بلوغ سلولی پیش ساز موخر سیپرمترین /دلتامترین و تفکیک نورونی
۳-۴ مرگ سلولی القا شده سیپرمترین و دلتامترین در محیط آزمایشگاهی و طبیعی
۳-۵ مهاجرت نورونی تحت تاثیر سیپرمترین و دلتامترین قرار نگرفت
۴- بحث
۵- نتیجه گیری

 

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
پایرتروئیدها، گروهی از حشره کشهای با راندمان بالا، سمیت پایین و طیف وسیع هستند که برای کنترل آفات در کشاورزی بکار میروند. اینجا، دو پایرتروئید نماینده (سیپرمترین و دلتامترین) و یک حجم برابر ناقل (روغن غلات) را برای موشهای ICR باردار بکار میبریم. این مطالعه، اثرات سیپرمترین و دلتامترین بر رشد قشر مخ در موشها، هم چنین مکانیسمهای ممکن در تکثیر و تفکیک را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد دگرگونی مربوط به امراض بافتی در قشر مخ با استفاده از رنگ هماتوکسیلین و ائوزین روی نداد، با این حال، مشاهده جنینهای مواجه شده با سیپرمترین و دلتامترین ، کاهش تکثیر، بلوغ و تفکیک نورونی را آشکار ساخت. به علاوه، مرگ سلولی تحریک شده سیپرمترین / دلتامترین سلول عصبی به طور قابل توجهی در گروه های تحت درمان نسبت به گروه کنترل با استفاده از فلوسایتومتری ، وسترن بلات و تونل بالاتر بود. لازم به ذکر است، نوزادان مواجه شده با سیپرمترین و دلتامترین ، توزیع نورونی نابهنجاری را نشان ندادند. این یافته ها حاکی از این است که مواجهه سیپرمترین و دلتامترین سبب آسیب به کورتیکوژنز شد.
 
۱- مقدمه
پیرتروئیدهای ترکیب شده شیمیایی، شبیه به پیرتروئیدهای طبیعی به خاطر ساختار شیمیایی خود میتوانند بر کارکرد اندامها از طریق سمی شدن بافت عصبی، وقفه در غدد درون ریز، گسترش نابهنجار و سمیت تناسلی در حیوانات اثر بگذارند. اکنون به طور وسیعی در کنترل آفات کشاورزی و پاکسازی آفات خانگی بکار میرود. پیرتروئیدها میتوانند به نوع ۱ و ۲ دسته بندی شوند و سیپرمترین (CP) و دلتامترین (DM) آفت کشهای پرتروئیدی نوع دو رایج هستند که در سرتاسر دنیا در کشاورزی، کنترل آفات خانگی و کنترل ناقل بیماری بکار میروند. به علاوه، به صورت حشره کش در رابطه نزدیک با سلامت انسانها و ایمنی غذا قلمداد میشود.
سیپرمترین و دلتامترین تجمع یافته در خاک و اثراتشان ممکن است در سبزیجات، چای، میوه ها و سایر غذاها ظاهر شود. از این گذشته سیپرمترین و دلتامترین دارای سمیت معده ای و مغزی هستند. گرچه مواجهه دراز مدت با دوز پایین سیپرمترین، برای ایجاد علائم آشکار مسمومیت کافی نیست، آسیب احتمالی برای تولید مثل نمیتواند به خاطر انباشتگی نادیده گرفته شود. سیپرمترین و دلتامترین با کاهش تعداد سلولهای فولیکولی،اوسیتها کورپورالوتیا از طریق اثرات وابسته به دوز، سبب تغییرات مورفومتری و ساختاری در اندامهای تناسلی میشود. مطالعات قبلی نشان داد توان سمیت نسبی شش پرتروئید انفرادی برای نورونهای مغزی با بتا سیفلوترین، لامبدا-سیهالوترین، دلتامترین ، سیپرمترین ، بایفنترین و پرمترین با وقفه در کانال سدیمی دروازه ای- ولتاژی و تغییر تحریک پذیری سلول دنبال شد. به علاوه، پیرتروئیدها به متابولیسم کربوکسیل استراز در کبد همبسته بودند و زنجیره نسل بعدی برای شناسایی ژنهای بیان شده برای مکانیسمهای مولکولی دقیق بکار رفت. گرچه دلتامترین و سیپرمترین به طور وسیعی در فعالیتهای انسانی بکار میروند، اما مکانیسم آنها بر روی تشکیل بافت عصب مغزی، نامعلوم باقی می ماند، بنابراین میخواهیم اثر سیپرمترین و دلتامترین بر تکثیر پیش ساز نورونی، بلوغ سلولی ، تفکیک عصبی، مرگ سلولی و کوچ نورونی را در پستانداران بررسی نماییم.
نتایج ما نشان داد مواجهه سیپرمترین /دلتامترین مانع تکثیر سلولهای پیش ماده ای عصبی و سلولهای ساقه عصبی شد و مرگ سلولی را در محیط طبیعی و آزمایشگاهی ارتقا بخشید. تصمیم در مورد سرنوشت سلولی نورونهای تازه متولد به ترتیب تحت تاثیر سیپرمترین و دلتامترین قرار دارد. این یافته ها ممکن است برای شناخت مکانیسمهای سمیت بافت عصبی پرتروئیدها کمک کننده باشد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Pyrethroids, a group of insecticides with high efficiency, low toxicity and wide spectrum, are used for pest control in agriculture. Here, we administered two representative pyrethroids (cypermethrin and deltamethrin) and an equal volume of vehicle (corn oil) to the pregnant ICR mice. This study investigated the effects of cypermethrin and deltamethrin on cerebral cortex development in mice as well as possible mechanisms in proliferation and differentiation. The results showed that histopathologic change did not occurred in the cerebral cortex using Hematoxylin and Eosin staining, however, the observation of fetuses exposed to cypermethrin and deltamethrin revealed reduction of neuronal proliferation, maturation and differentiation. Moreover, cypermethrin/deltamethrin-induced apoptosis of nerve cell was significantly higher in treated groups than that in control group by using flow cytometry, Western blot and TUNEL. It was worth mentioning that the newborns exposed to cypermethrin and deltamethrin did not showed abnormal neuronal distribution. These findings suggested that prenatal cypermethrin and deltamethrin exposure impaired corticogenesis.

۱ Introduction

Chemically synthesized pyrethroids, similar to the natural pyrethroids because of their chemical structure, can affect the function of organs through neurotoxicity (Crago and Schlenk, 2015), endocrine disruption (Jin et al., 2015), abnormal development (Jin et al., 2009) and reproductive toxicity (Wang et al., 2009) in animals. It is now widely used in agricultural pest control and household pest cleanup. The pyrethroids can be classified into type I and type II, and cypermethrin (CP) and deltamethrin (DM) are common pyrethroid II pesticides used worldwide in agriculture, home pest control and disease vector control. In addition, they are considered as an insecticide closely related to human health and food safety (Jin et al., 2015; Singh et al., 2012).

CP and DM accumulate in soil, and traces of them may appear in vegetables, tea, fruits and other foods. CP and DM also have stomach toxicity and brain toxicity (Ncir et al., 2017; Singh et al., 2012). Although long-term exposure to low dose of CP is not enough to cause obvious symptoms of poisoning, the potential damage for reproduction cannot be ignored because of accumulation (Muangphra et al., 2015). CP and DM cause morphometric and structural changes in the genital organs by reducing the number of follicular cells, oocytes and corpora lutea through dose-dependent effects (Marettova et al., 2017; Petr et al., 2013). The previous studies showed that relative toxic potency of six individual pyrethroids for cortical neurons was followed by beta-cyfluthrin, lambda-cyhalothrin, deltamethrin, cypermethrin, bifenthrin and permethrin by disrupting voltage-gated sodium channels and altering cell excitability (Chen et al., 2017; Johnstone et al., 2017; Mohana Krishnan and Prakhya, 2016). In addition, pyrethroids were correlated with carboxylesterase metabolism in liver (Anand et al., 2006), and next generation sequence was used to identify differentially expressed genes for precise molecular mechanisms (Mamidala et al., 2012; Zimmer et al., 2017). Although DM and CP are widely used in human activities, the mechanism of them on cortical neurogenesis remain unclear, so we want to investigate the effect of DM and CP on neuronal progenitor proliferation, cell maturation, neuronal differentiation, apoptosis and neuronal migration in mammalian.

Our results demonstrated that CP/DM exposure inhibited the proliferation of neural precursor cells and neural stem cells, and promoted cell apoptosis in vivo and in vitro. The cell fate decision of newborn neurons was affected by CP and DM, respectively. These findings may be helpful for understanding the neurotoxicity mechanisms of pyrethroids.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا