دانلود رایگان ترجمه مقاله تاثیر به اشتراک گذاری شبکه بر روی فعالیت های تسهیم دانش و عملکرد شغلی (نشریه الزویر ۲۰۱۶)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۴ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۲۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت خلاصه ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تاثیر به اشتراک گذاری شبکه بر روی فعالیت های تسهیم دانش و عملکرد شغلی در محیط رسانه های اجتماعی شرکتی

عنوان انگلیسی مقاله:

The effects of network sharing on knowledge-sharing activities and job performance in enterprise social media environments

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت دانش، مدیریت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات پیشرفته
چاپ شده در مجله (ژورنال) نقش کامپیوترها در رفتار انسان – Computers in Human Behavior
کلمات کلیدی تسهیم دانش، تسهیم شبکه، رسانه های اجتماعی شرکتی، تئوری شناخت اجتماعی، تئوری سرمایه اجتماعی
ارائه شده از دانشگاه دانشکده سیستم مدیریت اطلاعات، دانشکده مدیریت بازرگانی، کره جنوبی
رفرنس دارد  
کد محصول F1241
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۴  صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
ضمیمه ترجمه نشده است   
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است  
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است

 

فهرست مطالب

چکیده
۱-مقدمه
۲- چارچوب نظری
۲-۱ رسانه های اجتماعی
۲-۲ تئور شناخت اجتماعی و نظریه سرمایه اجتماعی
۲-۳ شخص ثالث ملحق شده به شبکه اجتماعی
۳- مدل تحقیق و فرضیات
۳-۱ ایجاد جهت گیری ملحق شدن سوم شخص
۳-۲ اثر عوامل فردی و اجتماعی بر روی فعالیت های تسهیم دانش
۳-۳ اثر جهت گیری مشارکت شخص ثالث در فعالیت های تسهیم دانش
۳-۴ اثر فعالیت های تسهیم دانش بر روی عملکرد شغلی
۴- روش تحقیق
۴-۱ توسعه ابزار اندازه گیری
۴-۲ جمع اوری داده ها و ویژ گی های نمونه
۵-تجزیه تحلیل و نتایج
۵-۱ مدل اندازه گیری
۵-۲ مدل ساختاری و ازمون فرضیه
۶-بحث
۷-نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
هدف این مقاله بررسی اثر به اشتراک گذاری شبکه بر روی فعالیت های تسهیم دانش و عملکرد شغلی فردی در محیط رسانه های اجتماعی شرکت می باشد. نتایج تجربی نشان می دهد که خودکارامدی دانش،پیوند های اثرات متقابل اجتماعی و هنجار عمل متقابل اثر مثبتی بر روی فعالیت های به اشتراک گذاری شبکه و فعالیت های تسهیم دانش در رسانه های اجتماعی دارند ضمن این که لذت بردن از کمک اثر معنی داری ندارد. به علاوه جهت گیری به اشتراک گذاری شبکه اثر معنی داری بر روی فعالیت های تسهیم دانش در رسانه های اجتماعی دارد که به نوبه خود عملکرد شغلی قرد را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج مطالعه، ایت مطالعه در مورد یافته های تحقیق بحث کرده و اهمیت عملی و نظری مطالعه و محدودیت های تحقیق را پیشنهاد می کند.
 
۱- مقدمه
 محیط های رسانه های اجتماعی، ویژگی های منحصر به فردی را ارایه می کنند از جمله باز بودن، ارتباط دو سویه و بازخورد های انتها باز. این ویژگی ها برای تعداد زیادی از افراد امکان به اشتراک گذاری رایگان و اسان افکار، ایده ها، تجربه ها، دیدگاه ها، اطلاعات و دانش خود را از طریق رسانه های اجتماعی داده است(کاپلان و هالنین ۲۰۰۱). با توجه به اهمیت انتشار منابع دانش از طریق روابط فعال و نزدیک با همکاران( بورگاتی و کراس ۲۰۰۳)، رسانه های اجتماعی ماهیتا در تسهیل فعالیت های تسهیم دانش درون سازمان ها مفید هستند. بستر های رسانه های اجتماعی به فراوانی در سازمان ها به عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط میان کارکنان استفاده می شوند( لئوناردی، هاسیمن و اشتینفیلد ۲۰۱۳). لئو نادری و همکاران ۲۰۱۳، رسانه های اجتماعی در محیط های کار را رسانه های اجتماعی شرکتی نامیدند به طوری که بستر های وب محوری هستند که به کارکنان امکان۱- برقراری پیام ها را با همکاران یا انتشار پیام به هر کس در سازمان می دهند۲- به طور صریح یا غیر ضریح برخی کارکنان را به صورت شرکای ارتباطی در نظر بگیرند ۳- متون و فایل های مربوط به خود و سایرین را پست کرده، ویرایش کنند و یا مرتب کنند ۴- پیام ها، ارتباطات، متون و فایل های پست شده، ادیت شده و مرتب شده توسط افراد دیگر را در سازمان در هر زمان مشاهده کنند. با کمک فناوری وب، رسانه های اجتماعی را می توان با ابزار های مختلف رسانه ای نظیر ویدئویی، صوتی یا تصاویر و ابزار های ارتباطی مختلف نظیر برنامه های چت، برنامه های ویدئو کنفرانس و ادیو کنفرانس و یا سیستم های بازخورد ترکیب کرد. از طریق رسانه های اجتماعی، کارکنان می توانند به آسانی نه تنها دانش صریح خود را از طریق ارتباطات کتبی بلکه دانش ضمنی خود را به اشتراک بگذارند. رسانه های اجتماعی موجب غنی تر شدن دانش تسهیم شده می گردند و به نوبه خود فعالیت های تسهیم دانش را تقویت می کنند.
افرادی که به طور فعال از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، دانش و اطلاعات مورد استفاده خود را برای حل مسائل کسب می کنند. از این روی، در زمینه فعالیت به اشتراک گذاری رسانه های اجتماعی که شامل معرفی افراد غیر مرتبط است، نقش مهم در تسهیم اطلاعات و تبادل دانش مبرهن شده است. هس(۲۰۱۳) پیشنهاد کرده است که نقش اشتراک شبکه در رسانه های خبری مستلزم ایجاد پل زنی و ارتباط برای کنترل انواع اطلاعات تسهیم شده بین افراد برای ارتباط افراد در فضا های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد. در رابطه با تلاش های مربوط به رسانه های اجتماعی شرکتی، فعالیت های به اشتراک گذاری منجر به توسعه ساختار های شبکه ای با ارتباط قوی می شوند( ابستفلد ۲۰۰۵) که در آن دانش و اطلاعات به طور یکنواختی با معرفی افرادی که هنوز با هم ارتباط ندارند انتقال می شود. این می تواند موجب موثر تر شدن تسهیم دانش شود. هدف این مقاله بررسی اثر به اشتراک گذاری شبکه بر روی فعالیت های تسهیم دانش و عملکرد شغلی فردی در محیط رسانه های اجتماعی شرکت می باشد. نتایج تجربی نشان می دهد که خودکارامدی دانش،پیوند های اثرات متقابل اجتماعی و هنجار عمل متقابل اثر مثبتی بر روی فعالیت های به اشتراک گذاری شکبه و فعالیت های تسهیم دانش در رسانه های اجتماعی دارند ضمن این که لذت بردن از کمک اثر معنی داری ندارد. به علاوه جهت گیری به اشتراک گذاری شبکه اثر معنی داری بر روی فعالیت های تسهیم دانش در رسانه های اجتماعی دارد که به نوبه خود عملکرد شغلی قرد را تحت تاثیر قرار می دهد.فرضیات ما در خصوص این مرحله بر اساس تئوری شناختی و تئوری سرمایه اجتماعی است. در دومین مرحله، فعالیت تسهیم دانش از طریق اشتراک شبکه توسعه داده می شود. در مرحله نهایی ، اثر جهت گیری اشتراک دانش بر عملکرد شغلی افراد از طریق فعالیت های تسهیم دانش اشکار سازی می شود.
مطالعه ما با اشکار سازی نقش مهم اشتراک شبکه در رابطه بین افراد و عوامل اجتماعی، فعالیت های تسهیم دانش و عملکرد شغلی به غنای منابع کمک می کند و از این روی پیامد های عملی برای راهبرد های رسانه های اجتماعی داخلی دارد که موجب بهبود عملکرد شغلی افراد می شود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This study examines the influence of the tertius iungens orientation on knowledge-sharing activities and individual job performance within enterprise social media environments. The empirical analysis reveals that knowledge self-efficacy, social interaction ties, and the norm of reciprocity positively influence the tertius iungens orientation and knowledge-sharing activities in social media, while enjoyment of helping does not have a significant influence. In addition, the tertius iungens orientation has a significant impact on knowledge-sharing activities in social media, which in turn influences individual job performance. Based on the results of this analysis, this study discusses the research findings and proposes theoretical and practical implications of the study as well as the research’s limitations.

۱ Introduction

Social media environments offer unique features, including openness, two-way communication, and open-ended feedback. These characteristics have made it possible for large numbers of people to freely and easily share their thoughts, opinions, experiences, perspectives, information, and knowledge through social media (Kaplan & Haenlein, 2010). Given the importance of mobilizing knowledge resources through active and close relationships with coworkers (Borgatti & Cross, 2003), social media, by nature, can be useful in facilitating knowledge-sharing activities within organizations. Social media platforms are increasingly implemented in work organizations as tools for communication among employees (Leonardi, Huysman, & Steinfield, 2013). Leonardi et al. (2013, p. 2) call social media in work environments “enterprise social media,” which they define as “web-based platforms that allow workers to (1) communicate messages with specific coworkers or broadcast messages to everyone in the organization; (2) explicitly indicate or implicitly reveal particular coworkers as communication partners; (3) post, edit, and sort text and files linked to themselves or others; and (4) view the messages, connections, text, and files communicated, posted, edited and sorted by anyone else in the organization at any time of their choosing.” With the help of web technology, social media can be combined with various media tools, such as video, audio, or photos, and various communication tools, such as chat applications, audio/ video conferencing programs, or feedback systems. Through social media, employees can easily share not only their explicit knowledge through written communication, but also their tacit knowledge, which may be difficult to express in written form. Social media can make shared knowledge richer and more abundant, which in turn promotes knowledge-sharing activities.

People who actively use social media gain knowledge and information that they can use to resolve problems they may encounter with coworkers or various others. Thus, in a social media context tertius iungens activity, which involves the introduction of unconnected individuals, can play an important role in information exchange and knowledge sharing. Hess (2013) has proposed that the role of the tertius iungens orientation in the news media involves “bridging and linking” to control the types of information shared between individuals, to connect people across cultural, social, and economic spaces, and to link people with others in positions of power. In the context of enterprises’ social media efforts, tertius iungens activities are expected to lead to the development of strongly connected network structures (Obstfeld, 2005), in which knowledge and information are smoothly transmitted by introducing people who are not yet connected to one another. This can make knowledge sharing more efficient and effective.

This study examines how individuals’ tertius iungens orientations affect knowledge-sharing activities and individual job performance. We propose a conceptual framework involving threestep cause and effect relationships, moving from the formation of tertius iungens to the activation of knowledge-sharing behavior, and then to the creation of job performance in social media environments. In the first step, we posit that individual and social factors affect the level of tertius iungens orientation through social media. Our hypotheses concerning this step are based on social cognitive theory and social capital theory. In the second step, knowledge-sharing activity is developed through the tertius iungens orientation and its antecedents. In the final step, the effect of the tertius iungens orientation on individual job performance is revealed through knowledge-sharing activities.

Our study makes significant theoretical contributions by revealing the important role of the tertius iungens orientation in the relationship between individual and social factors, knowledgesharing activities, and job performance, and presents practical implications for companies’ in-house social media strategies that make it possible to enhance individual job performance.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا