دانلود رایگان ترجمه مقاله آنالیز استراتژیک کیفیت خدمات الکترونیک در صنعت مراقبت های بهداشتی (نشریه الزویر ۲۰۱۲)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۴ صفحه در سال ۲۰۱۲ منتشر شده و ترجمه آن ۳۲ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آنالیز استراتژیک کیفیت خدمات الکترونیک در صنعت مراقبت های بهداشتی بر اساس مدل ترکیبی AHP و TOPSIS فازی

عنوان انگلیسی مقاله:

A combined fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS based strategic analysis of electronic service quality in healthcare industry

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۴ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی صنایع، مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، بهینه سازی سیستم ها، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
چاپ شده در مجله (ژورنال) سیستم های خبره با کاربردهای آن – Expert Systems with Applications
کلمات کلیدی کیفیت بهداشت و درمان، کیفیت خدمات الکترونیکی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، تاپسیس فازی
ارائه شده از دانشگاه گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گالاتاساری، ترکیه
رفرنس دارد  
کد محصول F1240
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۲ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است   
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
ضمیمه ترجمه شده است   
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- مفهوم کیفیت خدمات الکترونیکی / مبتنی بر وب (e-sq)
۳- e-sq در صنعت بهداشت و درمان
۴- طرح پژوهش
۵- روش ترکیبی این مطالعه
۱-۵- مجموعه های فازی و اعداد فازی
۲-۵ روش AHP فازی
۱-۲-۵- تحلیل حساسیت
۲-۲-۵- روش TOPSIS فازی
۶- اجرای مدل پیشنهادی برای ارزیابی e-sq در وب سایت های بیمارستان
۷- نتیجه گیری
پیوست الف
پیوست ب

 

بخشی از ترجمه
 چکیده
بخش خدماتی، به منظور ارائه عملکرد مناسب و بهبود مستمر کیفیت با تمرکز بر مشتری، تحت فشار می باشد. امروزه، اصطلاحاتی همانند وب محور بودن یا مفهوم “کیفیت خدمات الکترونیکی” (e-sq) مطرح شده-اند. با ظهور تجارت الکترونیکی، توانایی نظارت و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی به موضوع مهمی تبدیل شده است. بنابراین، این مطالعه مفهوم کیفیت خدمات الکترونیکی را بررسی و مولفه های کلیدی آن را تعیین می کند. چارچوب کیفیت خدمات الکترونیکی با کمک روش سروکوآل (SERVQUAL) به عنوان یک ابزار نظری استفاده شده است. در نهایت، چارچوب پیشنهادی، با مثالی از عملکرد خدمات وب، بخش بهداشت و درمان در ترکیه نشان داده شده است. در این مطالعه، از روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی (MCDM) شامل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) و تکنیک فازی برای رتبه بندی توسط شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) استفاده می کند. مورد مطالعه ارائه شده در این مقاله کاربرد چارچوب کیفیت خدمات الکترونیکی را در تبیین پیچیدگی جنبه های مشاهده شده در اجرای خدمات بهداشتی و درمانی از طریق اینترنت نشان را می دهد.
 
۱- مقدمه
از این پس، شرکت ها نه تنها با شرکت های داخلی، بلکه در شرایط جهانی امروز باید با شرکت های خارجی نیز به رقابت بپردازند. بدست آوردن سهم بازار بیشتر، از طریق ارائه خدمات متناسب با انتظارات مصرف کنندگان،دستیابی به یک خدمت مطلوب و واجد شرایط بسیار مهم می باشد، چرا که کیفیت زمانی حاصل می گردد ، که نیازها و انتظارات مشتری برآورده می شود. در این صورت، کیفیت خدمات باید اندازه گیری شود.
همچنین در حال حاضر اصطلاحات مبتنی بر وب یا مفهوم کیفیت خدمات الکترونیکی (e-sq) مطرح شده اند. با ظهور تجارت الکترونیکی، توانایی نظارت و ارتقای کیفیت خدمات الکترونیک e-sq به موضوع مهمی تبدیل شده است. بنابراین در این مطالعه، مفهوم کیفیت خدمات الکترونیک e-sq و کیفیت خدمات الکترونیک e-sq در بخش بهداشت و درمان، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. روش های مختلفی برای اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیک e-sq وجود دارد، اما در اینجا روش کیفیت خدمات (سروکوآل) به دلیل کاربرد زیاد آن در مطالعات مختلف دارای ارجحیت است (Brown, Churchill, & Peter, 1993; Cronin & Taylor, 1992; Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985).
هدف این مطالعه بدست آوردن ابزار SERVQUAL (سروکوال/کیفیت خدمات) جهت اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی e-sq بخشِ مراقبت های بهداشتی است. اگر چه مطالعات بسیاری در زمینه سنجش کیفیت خدمات در صنعت بهداشت و درمان وجود دارد، (Babakus & Mangold, 1992; Bakar, Akgün, & Al Assaf, 2008; Bowers & Kiefe, 2002; Chae, Kim, Tark, Park, & Ho, 2003; Chang, Hsiao, Huang, & Chang, 2011; Isaac, Zaslavsky, Cleary, & Landon, 2010; Lee, Delene, Bunda, & Kim, 2000; Li, 1997) اما تعداد کمی از آنها در مورد کیفیت خدمات الکترونیک کار کرده و شناخته شده هستند (Bilsel, Büyüközkan, & Ruan, 2006; Bose, 2003; Chang, 2007; Chou & Chou, 2002; Gruca & Wakefield, 2004; Hadwich, Georgi, Tuzovic, Büttner, & Bruhn, 2010; Provost, Koompalum, Doong, & Martin, 2006).
جهت سنجش و بررسی اثربخش کیفیت خدمات الکترونیک هم e-sq، عوامل کمی و هم کیفی باید در نظر گرفته شوند. بنابراین، اندازه گیری عملکرد کیفیت خدمات الکترونیک e-sq یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) می باشد. در این مطالعه دو روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) (ساعتی، ۱۹۸۰) و تاپ سیس فازی جهت رتبه بندی توسط شباهت به راه حل ایده آل (TOPSIS) (Hwang& Yoon) برای اندازه گیری عملکرد کیفیت خدمات الکترونیک استفاده شده است. تئوری مجموعه فازی در اندازه گیری ابهام مفاهیم(زاده ۱۹۶۵) به دست آمده است که با قضاوت ذهنی انسان همراه است. از آنجا که ارزیابی عملکرد به وسیله ترجیحات تصمیم گیرندگان انجام می شود، در نتیجه ارزیابی آنها باید در یک محیط فازی عدم قطعیت انجام شود. همچنین با استفاده از AHP در به دست آوردن وزن معیارها و TOPSIS در رتبه بندی، جامعیت و موجه بودن فرایند اندازه گیری e-sq تقویت می شود.
این مقاله به شرح زیر است: در بخش دوم، پس زمینه ای از e-sq با کاوش در متون بررسی شده است. سپس در بخش سوم، مفهوم e-sq در صنعت بهداشت و درمان مورد بحث واقع شده است. پس از بیان روش مطالعه در بخش چهارم، بخش پنج مطالعه موردی را ارائه می دهد. در نهایت، در بخش ششم نتیجه گیری مقاله بیان مس شود.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Service sector is under pressure to deliver continuing performance and quality improvement while being customer-focused. In recent terms, there exists web based or electronic service quality (e-sq) concept. With the birth of electronic commerce, it has become important to be able to monitor and enhance e-sq. Therefore, this study will examine the e-sq concept and determine the key components of e-sq. The e-sq framework is employed by the aid of service quality (SERVQUAL) methodology as the theoretical instrument. Finally, proposed e-sq framework is illustrated with a web service performance example of healthcare sector in Turkey by using a combined multiple criteria decision making (MCDM) methodology containing fuzzy analytic hierarchy process (AHP) and fuzzy technique for order performance by similarity to ideal solution (TOPSIS). The work presented in this paper shows the applicability of the e-sq framework in explaining the complexity of aspects observed in the implementation of healthcare services via internet.

۱ Introduction

From now on, firms must compete not only with internal firms, but also with external firms in today’s global conditions. It is very important to get the whip hand of competition by providing the congruity of the services to the expectations of consumers. It is also important to achieve a desirable, qualified service because quality is achieved when the needs and expectations of the customer are met. By the meaning, the qualities of the services should be measured. Also in recent terms there exists web based or e-service quality (e-sq) concept. With the birth of electronic commerce (e-commerce), it has become important to be able to monitor and enhance e-sq. So in this study, e-sq concept and the accompanying e-sq of healthcare sector are researched and analyzed. There are many affords to measure e-sq, but service quality (SERVQUAL) methodology (Brown, Churchill, & Peter, 1993; Cronin & Taylor, 1992; Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) is chosen because it is the most used and preferred methodology. Our aim is to adapt the SERVQUAL instrument to assess healthcare e-sq. While a significant body of academic literature exists on service quality in healthcare industry (Babakus & Mangold, 1992; Bakar, Akgün, & Al Assaf, 2008; Bowers & Kiefe, 2002; Chae, Kim, Tark, Park, & Ho, 2003; Chang, Hsiao, Huang, & Chang, 2011; Isaac, Zaslavsky, Cleary, & Landon, 2010; Lee, Delene, Bunda, & Kim, 2000; Li, 1997), little is known about e-sq (Bilsel, Büyüközkan, & Ruan, 2006; Bose, 2003; Chang, 2007; Chou & Chou, 2002; Gruca & Wakefield, 2004; Hadwich, Georgi, Tuzovic, Büttner, & Bruhn, 2010; Provost, Koompalum, Doong, & Martin, 2006). To effectively evaluate e-sq, both qualitative and quantitative factors must be considered. Thus, e-sq performance measurement is a kind of multiple criteria decision making (MCDM) problem. This study includes a combined fuzzy analytic hierarchy process (AHP) (Saaty, 1980) and fuzzy technique for order performance by similarity to ideal solution (TOPSIS) (Hwang & Yoon, 1981) methods to measure e-sq performance. Fuzzy set theory aids (Zadeh, 1965) in measuring the ambiguity of concepts that are associated with human being’s subjective judgment. Since the performance evaluations are done with decision makers’ preferences, its evaluation must therefore be conducted in an uncertain, fuzzy environment. Also by applying AHP in obtaining criteria weight and TOPSIS in ranking, the comprehensiveness and reasonableness of the e-sq measurement process is strengthened. The paper is organized as follows: In the second section, the background of e-sq is examined by literature survey. Then in the third section, e-sq concept is discussed in healthcare industry. After expressing the methodology of the study in section four, section five presents the case study. Finally, the sixth section concludes the paper.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا