دانلود رایگان ترجمه مقاله ارائه یک برنامه استراتژیک مدیریت منابع آب یکپارچه با استفاده از تکافت (سال ۲۰۱۵)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۶ صفحه در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و ترجمه آن ۱۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت خلاصه ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

ارایه یک برنامه راهبردی برای مدیریت یکپارچه منابع آب با استفاده از SWOT در استان بوشهر

عنوان انگلیسی مقاله:

Presenting a Strategic Plan of Integrated Water Resources Management by using SWOT in Bushehr Province

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی عمران و مهندسی آب
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی و مدیریت منابع آب،
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی عملیات و مدیریت تدارکات – International Journal of Operations and Logistics Management
کلمات کلیدی مدیریت منابع آب، تحلیل راهبردی، استان بوشهر
ارائه شده از دانشگاه مدیریت بخش دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رفرنس دارد 
کد محصول F1237

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۷ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است ✓ 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 
توضیحات ترجمه این مقاله به صورت خلاصه انجام شده است.

 

فهرست مطالب

مقدمه
ویژگی های منطقه مورد مطالعه
روش ها
تحلیل SWOT
روش طوفان مغزی
مرحله ورودی
تطبیق فازی
ماتریس درونی و بیرونی
مرحله تصمیم گیری
ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی
نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه
 مناطق خشک ونیمه خشک، با تنش آب مواجه هستند. در شروع هزاره جدید، بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک دنیا از جمله ایران با کمبود آب مواجه هستند. کمبود منابع آب و عدم انطباق بین نیاز ها و منابع موجود، مدیریت جهانی سیستم های آبی با چالش های جدی مواجه شده است. یکی از راه حل های موفق برای حل مسائل در بسیاری از بخش های دنیا، تجربه، مشارکت کاربران و مصرف کنندگان اب و سایر ذی نفعان در مدیریت منابع آب بوده است که از اهمیت زیادی برخوردار است. راهبرد ها نیازمند درک واقع گرایانه از محیط اطراف می باشند. فرصت هایی در عین حال برای شرکت ها و سازمان ها وجود دارند. این مطالعه، به منظور ایجاد راهبرد هایی برای مدیریت منابع آب، روش فرمولاسیون و تدوین راهبرد SWOT که توسط عوامل خارجی و داخلی موثر بر گروه های آبخیز نشین، راهبرد کاوش و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی با استفاده از راهبرد های انتخاب گروهی استفاده می شود،انجام شده است. به همین دلیل، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات استفاده از متخصصان و کراشناسان در ز مینه آب بازنگری مطالعات در شرایط میدانی و تصمیم گیری و سرعت استخراج و رتبه بندی هر یک از عوامل در ماتریس ارزیابی تعیین شد.بر طبق نتایج، نقاط قوت و غلبه بر ضعف آن ها و منابع آب با تهدیدات بیشتر نسبت به فرصت ها مواجه هستند. گروه راهبردی WT( راهبرد دفاعی) انتخاب شده به این طریق به صورت راهبرد هایی برای پیاده سازی آن ها شناسایی شده و از این روی امکان دست یابی به اهداف و چشم انداز ارایه آب وجود دارد.
 
۱- مقدمه
مدیریت آب زمانی شروع می شود که ارتباط موجودات زنده و کشاورزی با رودخانه احیا شود. استان بوشهر، دارای اقلیم گرم و خشک است و ساختار های باقی مانده از زمان ساسانیان و هخامنشیان بیانگر اهمیت آب در این منطقه بوده است به طوری که منابع آ نیاز های نسل امروز را نه تنها تامین کند بلکه بتواند برای نسل های اینده نیز وجود داشته باشد. یکی از ملزومات مربوط به بخش آب، در ارتباط بین بخش های مختلف مصرف اب نظیر کشاورزی، صنعت و غیره، موجب بهینه سازی استفاده از منابع اب موجود شده است. آب یکی از بزرک ترین چالش های این قرن بوده است که موجب ایچاد پیشرفت های زیادی شده است. کاهش عرضه و تقاضا در دنیا،بدون شک منجر به بحران شده است. عدم تعادل در سطخ ملی، محلی و جهانی تنها با مجموعه ای از دستور العمل های مدیریتی ایجاد می شود. انسان بایستی یک سری شیوه های هماهنگ را برای توسعه پایدار جهت به وجود اوردن توازن بین منبع و اسنفاده از آب ایجاد کند( خان، واس ، یو و مایکل ۲۰۱۴). تصمیمات پیچیده، اثر متقابل و توازن بین منابع و هزینه ها برای ایجاد اچزا و نیز تغییرات متناظر در جهات موجب شده است تا نیاز به مدیریت و برنامه ریزی شفاف تر شود.با این حال شواهد نشان می دهد که ۹۸ درصد آب پسماند از طریق منابع انسانی و مدیریت منابع آب و الگوی صحیح مصرف بر طبق مدیریت منابع آب استان بوشهر بسیار اهمیت داشته است. رویکرد راهبردی در مدیریت منابع آب بر اساس دیدگاه های کل، سیاست ها، ساختار ها و سیستم ها در این زمینه موثر است و از این روی احتمالات وقوع ناگهانی بحران و پیش گیری از مشکلات اینده لازم است. مدیریت راهبردی، یک روویکرد راهبردی برای این مرحله است. یک رویکرد راهبردی بر اساس عوامل مثبت جهت مقابله با عوامل منفی( داوری ۲۰۰۴). یکی از عوامل مهم در پیاده سازی راهبرد ها برای منابع آب، استفاده از مدل هایی بر طبق مفهوم Havb در خصوص فنون و اطلاعات ویژه و دستور العمل ها است. در این میان، ماتریس نقاط قوت ، ضعف، فرصت ها و تهدیدات swot رایج تر و محبوب تر است( ستبروک هیل۱۹۹۷). این یک ابزار جدید برای تحلیل عملکرد و فرمولاسیون راهبرد و نیز راهبرد های ارزیابی و طراحی است. برندرور (۲۰۰۲) بر این باور است که برنامه ریزی راهبردی گامی مهم برای تو.سعه راهبرد نهایی است و همه عوامل بخش مهمی از فرایند برنامه ریزی راهبردی هستند که بایستی در مدل SWOT در نظر گرفته شوند. روش SWOTبرای کنترل همه عوامل داخلی و خارجی برای کنترل عوامل داخلی و خارجی موثر بر راهبرد های حوزه متناسب با منطقه بوده و به توسعه پایدار منابع آبی برای استخراج آب کمک می کند. در میان کاربرد های این روش در زمینه مدیریت منابع آب، می توان به مطالعه ایلا ۲۰۱۱ اشاره کرد که از روش SWOT برای ایجاد راهبرد هایی برای مدیریت یکپارچه منابع آب در موزامبیک استفاده کرده است. با استفاده از فرمول SWOTدر مدیریت منابع آب می توان نتیایج مفیدی را کسب کرد و از این روی در تحقیقاتمی توان به مدیریت راهبردی منبع آب در استان بوشهر رسید. در این رابطه، روش طوفان مغزی، یک روش تصمیم گیری گروهی برای دست یابی به چشم انداز SWOT بوده و سپس شاخص اهمیت در نظر گرفته می شود. راهبرد های ماتریس برنامه ریزی راهبرد کمی با استفاده از راهبرد ها و گروه ها استخراج شده است( کوچ، وگل، کالتوفن، گراسمن و کارنولد ۲۰۱۴).

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Arid and semi-arid lands are faced with water stress. In turn of the millennium, many semi-arid and arid regions of the world, including Iran are facing water problems. Shortage of water resources and the mismatch between needs and available resources, the global management of water systems has encountered serious challenges. One of the successful solutions to problems in many parts of the world, experience, participation of water users and other stakeholders in water resource management, which has become imperative. Strategies require a realistic understanding of the surrounding environment. Outside, joined the opportunities available to companies and organizations, and also in the direction they make threats. In this study, in order to derive strategies for in management of water resources, SWOT strategy formulation technique which is used by internal and external factors affecting watershed groups, mining strategy and quantitative Strategic Planning Matrix using the group selects strategies. For this reason, the weaknesses, strengths, opportunities and threats of the use of experts and experts in the field of water and a review of studies in the field and brainstorming and group decision-making and the extraction rate and rank the importance of each of the factors in evaluation matrix were determined. According to the results, the strengths and overcome their weaknesses and water resources with more threats than opportunities facing. The Strategies Group WT (defensive strategy) selected in this way were identified as strategies to implement them, possibility of achieving the goals and vision of providing water.

۱ Introduction

Occurrence of water management may be time to start living humans and agriculture is linked by the river. Bushehr province has a warm and dry climate, structure of the Achaemenid and Sassanid blue traces represent the people and government of the water. So that available resources are not only supplying the needs of the present generation, but also for the future generations will not remain. One of the requirements of today’s water sector, in close coordination between the different sectors of water use such as agriculture, industry, etc. optimize the use of available water resources. Water is one of the biggest challenges of this century that could be the source of many of the developments. Reducing the supply and the demand in the world has undoubtedly led to vacuum creating crisis. This imbalance in the local, regional, national or global dimension is inhibited only by the set of management guidelines. The human need to create a series of coordinated measures to develop sustainable admitted to create a balance between sources and uses of water (Khan, Voss, Yu, & Michael, 2014). Complex decisions multilateral coordination, interaction and balance between costs and resources to create components and the corresponding changes of direction, makes clear the need for management and planning. However, evidence suggests that 98% of waste water through human resources and mismanagement of water resources and the correct pattern of consumption is caused according to the normal position Bushehr province management of water resources is very important (Comair et al., 2014). Strategic approach in the management of water resources, based on the total views, policies, structures and systems are effective in this context, the possibilities of sudden occurrence of a crisis and prevent future and contributes to the sustainable development of resources. Strategic management is the strategic approach put forward step. A strategic approach to its meaning, is to build on positive factors in order to be able to confront and eliminate the negative factors are (Davari, 2004). One of the important steps in the implementation of strategies for water resources, it is set and setting, methods and models are there for this purpose, each of these models Havb concept of special insights and techniques and follow specific instructions. Among them, the matrix SWOT strengths, weaknesses, opportunities and threats assessment system, it is more common and more popular (Setbrok Hill, 1997). This is a new tool for performance analysis and strategy formulation, design and evaluation strategies are used (Nelson, 2001). Berneroidr (2002) believes that strategic planning is necessary to develop a final strategy, all agents as part of a strategic planning process to be considered in the context of a SWOT analysis. SWOT method to check all internal and external factors affecting the basin strategies tailored to the region and contribute to the sustainable development of water resources in the region will extract. Among the applications of this technique in the field of water resources management can be done by Galkv – Ayala et al (2011) noted which utilizes the SWOT method to derive strategies in integrated management of water resources in Mozambique has the results of this study indicate the need for strategic management by a combination of factors is involved in the opportunities and threats SWOT group (Rehana & Mujumdar, 2014). Due to the application of SWOT strategy formulation in water resources management can provide acceptable results, in this research the strategic management of water resources Bushehr province that always faces a shortage of water resources, using this method to derive strategies is proportional to the area. In this regard, the method of brainstorming is a group decision-making procedure and to achieve the vision of the area has been derived factors SWOT matrix and then index and rank the importance of these factors. Quantitative Strategic Planning Matrix strategies using the best-known group and strategies will be extracted (Koch, Vögele, Kaltofen, Grossmann, & Grünewald, 2014).

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا