دانلود رایگان ترجمه مقاله تغییرات رفتاری بعد از توسعه گروهی سیستم اطلاعات حسابداری – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تغییرات رفتاری بعد از توسعه گروهی سیستم اطلاعات حسابداری به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: تغییرات رفتاری بعد از توسعه گروهی سیستم اطلاعات حسابداری
عنوان انگلیسی مقاله: Behavioral changes following the collaborative development of an accounting information system
رشته های مرتبط: حسابداری، حسابرسی، حسابداری مالی
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه صفحات پایانی موجود نیست
نشریه  الزویر – Elsevier
کد محصول F112

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات حسابداری

 

بخشی از ترجمه فارسی:

چکیده
مطالعه حال حاضر به بررسی واکنش پزشکی به اجرای یک سیستم هزینه یابی فعالیت محور توسعه یافته و طراحی شده با ورودی های پزشکی می پردازد. ما تغییرات را در بهره وری از منابع را برای درمان بیماران مبتلا به آب مروارید و بررسی تغییرات در الگوهای عملی که پزشکان از منابع در بیماران به شدت بیمار و کاهش طول متوسط ماندگاری تجزیه تحلیل کردیم. هم چنین شواهد اولیه در خصوص بهبود عملکرد مالی یافت شد. ما به بررسی تاثیر مشارکت کاربر بر موفقیت سیستم حسابداری، موفقیت سیستمABC و سیستم های اطلاعات حسابداری بیمارستان نیز پراختیم.
مقدمه
مقاله حال حاضر به بررسی بعد سیستم های اطلاعات هزینه یابی فعالیت محور (ABC) می پردازد که در بررسی منابع حسابداری قبلی نادیده گرفته شده است.آیا مشارکت غیر حسابداری(غیر مسئولانه) در توسعه سیستم های اطلاعات بر تصمیمات تخصیص منابع مشارکت کنندگان بعد از اجرای سیستم تاثیر می گذارد؟ این بعد مشارکتی توسعه سیستم در شرایط حرفه ای بسیار حیاتی است زیرا اطلاعات حسابداری توسط تصمیم گیران نادیده گرفته می شود زیرا آن ها منابع را تخصیص می دهند( برگمن ۱۹۹۴).
مطالعه ما تاثیر مشارکت کاربر را در طراحی یک سیستم اطلاعات حسابداری ABC و تغییرات رفتاری متعاقب توسط مشارکت کنندگان نشان می دهد. ما اطلاعاتی در خصوص پویایی و موفقیت فرایند های حسابداری در اختیار می گذاریم. هم چنین این مطالعه زمینه ای مفید و مناسب را فراهم می کند که در آن می توان به بررسی تاثیر مشارکت بر روی موفقیت سیستم پرداخت زیرا مشارکت یک عنصر کلیدی در طراحی یک سیستم ABC به شمار می رود(Hunton & Gibson, 1999; Ives & Olson, 1984; Shields, 1995). مطالعه قبلی نشان می دهد که سیستم ها در صورتی می توانند پذیرش بالایی داشته باشند و یا این موفق ارزیابی گردند که کاربران طی توسعه سیستم مشارکت فعال داشته باشند با این حال شواهد در این زمینه دارای قطعیت کافی نیست(Lynch & Gregor, 2004).
متخصصان مورد مطالعه ما پزشکان بخش چشم پزشکی بیمارستان است که عمل جراحی آب مروارید را روی هم بیماران بستری و هم بیماران سرپایی انجام می دهند. ما به مطالعه ارجای یک سیستم اطلاعات حسابداری پرداختیم که هزینه های استاندارد را با تلفیق دانش پزشکان در خصوص فعالیت ها و استفاده از منابع تعیین می کند. این فرضیه تست شد که آیا اجرای این سیستم اطلاعات حسابداری جدید منجر به رفتار محدود کردن هزینه با بررسی تغییرات استفاده و بهره وری از منابع می شود یا نه؟
سیستم جدید نتیجه یک فعالیت مشارکتی و گروهی بین حسابداران بیمارستان و پزشکان در یک بیمارستان بزرگ دولتی در تایوان بود. توسعه سیستم هزینه یابی استاندارد یک فرایند دو مرحله ای بود. نخست از پزشکان خواسته شد تا از رویکرد فعالیت محور برای توسعه یا ایجاد اطلاعات هزینه استفاده کنند. آن ها از این اطلاعات به منظور تجزیه تحلیل مسیر های و شیوه های بالینی فعلی( پروتوکل های درمانی استاندارد) و برای ایجاد روش های جدید و به صرفه تر از نظر اقتصادی با استاندارد های هزینه ای معادل برای بیمارستان استفاده کردند. مشارکت پزشکان در این فرایند ظاهرا بر رفتار آن ها تاثیر گذاشته است. آن ها اطلاعات سیستم هزینه یابی استاندار قبلی را نادیده گرفته اما از اطلاعات سیستم جدید برای کاهش مصرف منابع و هزینه های کل بیماران استفاده کردند. بعد از ایجاد و توسعه سیستم جدید، شواهدی وجود دارد که نشان می دهد که پزشکان رفتار خود و تصمیم گیری خود را به دلیل استفاده مجدد از منابع و تاکید بر بیماران مریض تر تغییر داده اند.
نتایج این مطالعه دارای اهمیت و پیامد های مثبت زیادی برای بخش بهداشت و درمان و دیگر سازمان های حرفه ای تخصصی که در آن متخصصان تصمیماتی در خصوص استفاده و بهره وری از منابع و به موجب آن عملکرد مالی سازمان اتخاذ می کنند به همراه دارد. معمولا، متخصصان در توسعه سیستم اطلاعات حسابداری نقش و مشارکت ندارد. نتایج ما به وضوح حاکی از آن است که استفاده از متخصصان در توسعه سیستم می تواند منجر به تغییراتی در رفتار و بهبود تصمیمات مربوط به تخصیص و تقسیم منابع آن ها شود.
ما اکنون به بررسی برخی از منابع پژوهشی حسابداری می پردازیم. مطالعه قبلی در خصوص مزیت های مشارکت کاربران، عملکرد سیستم را با بررسی امتیازات رضایت کاربرد خود گزارش شده اندازه گیری می کند.( Foster & Swenson, 1997; Shields, 1995; Swenson, 1995) ما شواهد تجربی را در اختیار می گذاریم که این شواهد نشان می دهند که مشارکت در طراحی سیستم منجر به تغییرات واقعی در استفاده از منابع شده و عملکرد مالی را بهبود می بخشد. این مطالعه یکی از نخستین مطالعه هایی است که مشارکت غیر حسابداری را به عنوان فاکتور مهم در موفقیت سیستم های اطلاعات ABC شناسایی می کند.
ادامه این مقاله به شرح ذیل سازمان دهی شده است: بخش ۲ مطالعه را در چارچوب نظری گنجانده و فرضیاتی را ارایه می دهد. بخش ۳ توصیفی از شرایط مطالعه ارایه داده و به بررسی روش جمع اوری داده ها و مطالعه می پردازد. بخش ۴ نتایج تست های تجربی را توصیف کرده و بخش ۵ نتیجه گیری مقاله است.
پیش زمینه و ایجاد فرضیه
بررسی منابع
در بررسی منابع به دنبال دو چیز هستیم: ۱- تاثیر مشارکت در توسعه سیستم اطلاعات حسابداری و عوامل موثر بر موفقیت سیستم های هزینه یابی اطلاعات حسابداری. هنگامی که سیستم های اطلاعات حسابداری معرفی می شوند سه مرحله را باید نظر گرفت: ۱- طراحی ۲- اجرا و ۳- استفاده. مطالعه حسابد اری قبلی به طور ویژه ای یکی از این مراحل را در یک مقیاس زمانی کشف کرده است. برای مثال، داتار و گوپتا ۱۹۹۴ به تجزیه تحلیل اثرات انتخاب ها و گزینش های طراحی روی خطای اندازه گیری پرداخته و مشاهده کردند که افزایش تخصصی شدن اصول تخصیص و تعداد منابع هزینه می تواند منجر به افزایش خطای اندازه گیری شده شود.( Foster & Swenson, 1997; Hunton & Gibson, 1999; Shields, 1995 بر فاکتور هایی تاکید دارد که بر اجرای چنین سیستم های تاثیر می گذارد). شیلدس ۱۹۹۵ پی بردند که چندین فاکتور در توجیه و دلیل موفقیت عملیات هزینه یابی فعالیت محور نظیر پشتیبانی مدیریتی عالی و ارتباط با ارزیابی عملکرد و جبران مهم هستند. اهمیت این برای مطالعه این است که درک و اگاهی از مالکیت سیستم توسط افراد غیر مسئول (غیر حسابدار) همبستکی بالایی با موفقیت و مزیت های مالی این سیستم ها دارد. در مطالعه میدانی یک نمایندگی دولتی، هانتون و گیبسون ۱۹۹۹ به تجزیه تحلیل این مسئله پرداختند که آیا مشارکت فردی یا گروهی ددر توسعه سیستم های اطلاعات حسابدار یجدید می تواند مزیت های بیشتری را در پی داشته باشد( میزان خطای کم تر). آن ها نتیجه گرفتند که وقتی بحث گروهی به صورت بخشی از طراحی و توسعه سیستم حسابداری باشد، مزیت ها و تغییرات رفتاری بعد از اجرای سیستم به مدت ۱۲ ماه مشاهده شدند.
در دیگر مطالعه مشابه، بهیمانی ۲۰۰۳ به مطالعه اثر متقابل فرهنگ سازمانی و توسعه سیستم و نیز تاثیر فرهنگ شخصی بر موفقیت سیستم پرداخته است. ایشان پی برد که فرهنگ سازمانی تاثیر قابل توجهی روی طراحی سیستم دارد. به علاوه، کاربران سیستم که فرهنگ شخصی آن ها ارتباط نزدیک تری با فرهنگ سازمانی دارد، اجرای سیستم موفقیت آمیز تر خواهد بود.
مطالعه دیگری اهمیت و تاثیر مالی سیستم های حسابداری جدید را بررسی کرده است. به عنوان مثال،ایتنر، لانن و لاکار ۲۰۰۲ شواهدی را در خصوص بهبود زمان سیکل و کیفیت نخستین گذر برای برخی شرکت ها با استفاده از ABC که منجر به کاهش هزینه های تولید می شود پیدا کردند. با این حال، آن ها هیچ گونه بهبودی در سود موجودی، به طور متوسط از این مزایا مشاهده نکردند. شواهد آن ها نشان می دهد که خصوصیات کارخانه بر تاثیر سیستم های ABC روی سود آوری موثر است. کوردون و سیلوستر ۱۹۹۹ هیچ گونه سود مثبت بازار سهام را با اتخاذ ABC مشاهده نکردند در حالی که کندی و افلک-گراونز ۲۰۰۱ نشان دادند که شرکت های ABC دارای سود بازاری بیشتری نسبت به شرکت های غیر ABC می باشند. ما با بررسی تاثیر مشارکت کاربران طی مرحله طراحی روی موفقیت آینده سیستم با مطالعه تغییرات در بهره وری و استفاده از منابع این مطالعات را توسعه می دهیم. مطالعه فوق الذکر تحت شرایط ایالات متحده انجام شده و از این رو می تواند یک پیش زمینه سازمانی مفید و بحث مفصلی در خصوص پیشرفت در سیستم های هزینه یابی بهداشت و درمان در ایالات متحده و تایوان در بخش بعدی در اختیار بگذارد.
پیش زمینه سازمانی
هزینه بهداشت و درمان در سرتاسر جهان در حال افزایش است. در اقدامی به منظور کاهش هزینه ها، شرکت های بیمه ( خصوصی و دولتی) از بازپرداخت های هزینه محور دوری کرده اند طوری که بیمارستان ها و پزشکان به هزینه حساس تر شده اند. در سال ۱۹۸۳ دولت ایالات متحده آمریکا، از طریق برنامه مدیکر خود( که درمان را برای افراد مسن فراهم می کند)، یکی از نخستین شرکت های بیمه دهنده بود که سیستم بازپرداختی را از پرداخت های هزینه بنیان گذشته نگر به هزینه تخت در هر تشخیص آینده نگر با تاکید بر بر محدود ساختن هزینه تغییر داد.سیستم های تادیه یا پرداخت تشخیص محور مشابه از آن زمان به بعد در کشور های سرتاسر جهان از جمله استرالیا، آلمان، هلند و تایوان به کار گرفته شدند.
وقتی باز پرداخت به هزینه مربوط شود، محرک های پزشکی و بیمارستانی همسو خواهند شد زیرا هم مدیران بیمارستان و هم متخصصان بر کیفیت تصمیمات درمان پزشکی تاکید دارند تا هزینه. با این حال بعد از تغییرات در روش پرداخت، بیمارستان ها در صورتی که پزشکان منابع درمانی را بیش از هزینه براورد کنند، خسارت را جبران می کنند. در ایالات متحده، پس از تغییرات در روش های بازپرداختی، بیمارستان ها روش های متعددی را برای انگیزش و تحریک پزشکان در محدود ساختن قیمت ها استفاده کردند. حسابداران شروع به فراهم کردن اطلاعات هزینه ای برای پزشکان کردند با این حال در خصوص این که آیا چنین اطلاعاتی بر الگوهای عمل تاثیر می گذارند یا نه؟ نگران بودند. الدنبورگ ۱۹۹۴ پی برد که وقتی زیر مجموعه ای از بیمارستان های ایالت واشنگتن اطلاعاتی در خصوص هزینه های پزشکی از جمله هزینه متوسط د ر هر تشخیص در سطح بیمارستان یا ایالتی، در اختیار پزشکان گذاشتند پزشکان مقدار منابع مورد استفاده را کاهش دادند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

abstract

This research examines physician response to implementation of an activity-based costing (ABC) system developed and designed with physician input. We analyze changes in resource utilization for treatment of cataract patients and find changes in practice patterns, where physicians redeployed resources toward more severely ill patients and decreased average length of stay. We also find preliminary evidence of improvement in financial per- formance. We contribute to research investigating the influence of user participation on accounting system success, ABC system success, and hospital accounting information systems.

Introduction

This paper examines an aspect of activity-based costing (ABC) information systems that has been overlooked in prior accounting research literature: whether non-accoun- tant participation in the development of the information system influences the participants’ resource allocation decisions after system implementation. This participatory aspect of system development is crucial in professional settings because accounting information tends to be ig- nored by decision-makers as they allocate resources (i.e., Bergman, 1994 ). Our study is a joint test of the effects of user participa- tion in designing an ABC accounting information system and the consequent behavioral changes by the partici- pants. We provide insights into the dynamics and success of system implementation. Our study provides a particu- larly useful setting in which to examine the impact of par- ticipation on system success because participation is a key element of ABC system design (i.e., Hunton & Gibson, 1999; Ives & Olson, 1984; Shields, 1995 ). Prior research suggests that systems are more likely to be accepted and considered successful if users are involved during system development; however, evidence of this is inconclusive (i.e., Lynch & Gregor, 2004 ). The professionals we study are physicians from the ophthalmology department of a hospital who perform cat- aract surgery on both inpatients and outpatients. We investigate implementation of an accounting information system that developed standard costs by incorporating the physicians’ knowledge about their activities and use of resources. We test whether implementation of this new accounting information system led to cost contain- ment behavior by examining resource utilization changes. The new system was the result of a collaborative effort between physicians and hospital accountants at a large government-owned hospital in Taiwan. Development of the standard cost system was a two-stage process. First, physicians were asked to use an activity-based costing ap- proach to develop cost information. They then used this information to analyze current clinical pathways (standard treatment protocols) and to develop new, more cost-effec- tive pathways, with corresponding standard costs for the department. Physician involvement in the process appears to have affected their behavior. They ignored information rom the previous standard cost system, but appeared to use information from the new system to reduce resource usage and overall patient costs. 1 After the new system was in place, there is also evidence that physicians changed their behavior and decision-making as they redeployed re- sources and focused on sicker patients. Our results have implications for healthcare and other professional organizations where professionals make deci- sions about resource use, and thereby, the financial perfor- mance of the organization. Typically, professionals are not involved in accounting information system development. Our results suggest that including professionals in system development may lead to changes in behavior and improve their resource allocation decisions. We contribute to several streams of accounting re- search literature. Prior research on the benefits of user par- ticipation gauges system performance by measuring self- reported user satisfaction scores (i.e., Foster & Swenson, 1997; Shields, 1995; Swenson, 1995 ). We provide empiri- cal results indicating that involvement in system design leads to actual changes in resource deployment and im- proved financial performance. This study is also one of the first to identify non-accountant participation as a cru- cial factor in the success of ABC information systems. The remainder of the paper is organized as follows. Sec- tion 2 sets our study within a theoretical context and develops our hypotheses. Section 3 presents a description of the study setting and describes our data collection and research methodology. Section 4 describes results of our empirical tests and Section 5 concludes the paper. Background and hypothesis development Literature review We draw from two streams of research: the influence of participation in accounting information system develop- ment and factors that influence the success of activity- based costing systems. When new accounting information systems are introduced, there are three stages: design, implementation, and use. Prior accounting research has typically only explored one of these stages at a time. For example, Datar and Gupta (1994) analyze the effects of de- sign choices on measurement error and find that increas- ing the specificity of allocation bases and the number of cost pools can lead to increased measurement error. Several studies (e.g., Foster & Swenson, 1997; Hunton & Gibson, 1999; Shields, 1995 focus on factors that affect implementation of such systems. Shields (1995) finds that several factors are important in explaining the perceived success of activity-based costing implementations, such as top management support and linkage to performance evaluation and compensation. Relevant to our study is Shields’ finding that perception of system ownership by non-accountants is highly correlated with the perceived success and financial benefits of these systems. In a field study of a state agency, Hunton and Gibson (1999) analyze whether individual or group participation in developing a new accounting information system provides more benefit (lower error rates). They find that when group discussion was included as part of the accounting system design and development, behavioral gains following system implementation persisted for 12 months. In another related study, Bhimani (2003) investigates the interaction of organizational culture and system devel- opment and the effect of personal culture on the perceived success of the system. He finds that organizational culture has a large impact on system design. In addition, system users whose personal culture is more closely related to the organizational culture rate the system implementation as being more successful. Other research examines the usefulness and financial impact of new accounting systems. For example, Ittner, La- nen, and Larcker (2002) find evidence of improvement in cycle time and first-pass quality for some firms using ABC, leading to reductions in manufacturing costs. How- ever, they find no improvement in return on assets, on average, from these benefits. Their evidence suggests that plant characteristics affect the impact of ABC systems on profitability. Gordon and Silvester (1999) fail to find posi- tive stock market returns associated with ABC adoption, while Kennedy and Affleck-Graves (2001) find that ABC firms have higher market returns relative to non-ABC firms. We extended this literature by examining the effect of user participation during the design stage on subsequent system success by examining changes in resource utiliza- tion. The research summarized above is primarily from a US context, we thus provide additional institutional back- ground and discuss the progression of health care costs in the US and Taiwan in the next section.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا