دانلود رایگان ترجمه مقاله پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی بین ۱،۴- بنزوکوینون و مولکول HF – الزویر ۲۰۱۷

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

پیوندهای هیدروژنی بین مولکولی بین ۱،۴- بنزوکوینون ها و مولکول های HF: اثرات هم افزایی، پتانسیل‌های کاهش (احیاء) و الکترون خواهی

عنوان انگلیسی مقاله:

Intermolecular hydrogen bonds between 1,4-benzoquinones and HF molecule: Synergetic effects, reduction potentials and electron affinities

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۳۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی کاربردی و شیمی آلی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله گرافیک و مدل سازی مولکولی – Journal of Molecular Graphics and Modelling
کلمات کلیدی پیوند هیدروژنی بین مولکولی، انرژی سینرژیک (هم افزا)، تحلیل AIM، تحلیل NPA، ۱،۴، بنزوکوینون ها، پتانسیل کاهش (احیاء) و الکترون خواهی
ارائه شده از دانشگاه گروه شیمی، آزمایشگاه محاسبات کوانتومی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران
رفرنس دارد 
کد محصول F1035
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۷ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب
چکیده
۱-مقدمه
۲- روش‌های محاسباتی
۳-نتایج و بحث
۳-۱ پارامترهای هندسی و انرژی‌های برهمکنش
۳-۲ برآورد جدگانه انرژی‌های پیوند هیدروژنی در کمپلکس‌های T4,T5,T6 و Q7 شامل پیوندهای هیدروژنی چندگانه با استفاده از تراکم بار الکترون
۳-۳ انرژی سینرژیک (هم افزا)
۳-۴ تحلیل NBO
نتیجه گیری
 

 

بخشی از ترجمه
چکیده
برخی از فعالیت‌های بیولوژیکی (زیستی) کوینون ها را می‌توان به قابلیت پیوند هیدروژنی‌اتم های اکسیژن پذیرنده نسبت داد. با توجه به نتایج محاسبات مکانیکی کوانتوم در خصوص طیف وسیعی از کمپلکس‌های بین مشتقات ۱،۴- بنزوکوینون (BQ) ومولکول های HF، اثر متقابل بین پیوندهای هیدروژنی و انرژی‌های بر هم کنش بین پیوندهای هیدروژنی (EHB) می‌تواند تحت تأثیر گروه‌های استخلافی قرار گرفته بر روی حلقه شش عضوی BQ قرار گیرد. انرژی پایداری کل کمپلکس‌ها با گروه‌های استخلافی الکترون دهنده (EDS) منفی‌تر می‌شود، در حالی که تغییرات با گروه‌های استخلافی الکترون کشنده (EWS) معکوس می‌شوند. برهمکنش متقابل بین پیوندهای X-BQ∙∙∙(HF)n (n= 1-3) با استفاده از پارامترهای هندسی، انرژی‌های هم افزایی (SE) و مقادیر EHB بررسی و مطالعه شده است. پیوند هیدروژنی موجب کاهش پتانسیل‌های کاهش (احیاء)(E0red) شده و الکترون خواهی (EA) مشتقات X-BQ را افزایش می‌دهد. روابط خطی بین E0red(و EA) و ثابت‌های هامت گروه‌های استخلافی مشاهده شده است.
۱-مقدمه
ترکیبات کوینون از اهمیت زیادی در طیف وسیعی از فرایندهای زیستی نظیر تنفس سلولی، فتوسنتز، انعقاد خون و رشد تومور برخوردار هستند (۱-۴). خانواده کوینون، از جمله آنتروکوینون ها، نفتوکوینون ها و بنزوکوینون ها، به آسانی به آنیون هیدروکونیون از طریق واکنش با یک آنیون هیبریدی در یک فرایند برگشت پذیر تبدیل می‌شوند. هم چنین آن‌ها قادر به پذیرفتن یک یا دو الکترون برای تشکیل آنیون رادیکال یا دی آنیون هیدروکوینون (Q2−). می‌باشند. از این روی آنها مانع از رشد تومورها با توجه به الکترون خواهی بالا و پتانسیل اکسایش کاهش پایین (۵-۷) می‌شوند. علاوه بر فعالیت زیستی (۸-۱۰)، قابلیت الکترون پذیری کوینون ها نقش بسیار مهمی در فرایندهای سنتز آلی و معدنی ایفا می‌کند (۱۱-۱۶). مشتقات بنزوکوینون ها به عنوان حامل‌های الکترون و پروتون در زنجیره‌های انتقال الکترون تنفسی و فتوسنتزی و نیز به عنوان یک مؤلفه اکسایش- کاهش در تنظیم انتقال الکترون میتوکندریایی مطرح بوده‌اند (۱۷-۲۲). این مشتقات به عنوان پذیرنده‌های الکترونی اولیه و ثانویه در مراکز فتوسنتزی عمل می‌کنند (۲۳).
نشان داده شده است که تشکیل پیوند هیدروژنی اثر مهمی بر روی ساختار و فعالیت ترکیبات کوینون در سیستم‌های زیستی دارد (۲۴-۲۷). مطالعات انجام شده در خصوص پتانسیل کاهش سیستم‌های اکوینون، اثر ساختار و محیط مولکولی بر روی تعادل انتقال الکترون با پیوند هیدروژنی را اثبات کرده است (۲۸). نقش هر پیوند هیدروژنی را می‌توان با سایر پیوندهای هیدروژنی در بسیاری از سیستم‌های شیمیایی و زیستی (۲۹-۳۱) تغییر داد.
اخیراً، برهمکنش بین دو یا چند پیوند غیر کوالان مهم در سیستم‌های مختلف به طور آزمایشی ونظری مطالعه شده است (۹،۱۹-۳۳). بررسی این اثر می‌تواند در درک بسیاری از فرایندهای زیستی نظیر پیوند و اتصال دارو به مکان فعال پروتین مؤثر باشد. مشتقات ۱،۴-بنزوکوینون (BQ) به طور مکرر در بسیاری از ساختارهای دارویی استفاده می‌شوند. این ترکیبات با چهار جفت الکترون غیر پیوندی بر روی دواتم اکسیژن می‌توانند به طور بالقوه در چهار پیوند هیدروژنی به عنوان پذیرنده الکترون عمل کنند. مطالعه اثرات هم افزایی (سینرژتیک) می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را به طراحان دارو، در زمانی که پندین پیوند هیدروژنی به طور هم زمان در کمپلکس‌های BQ وجود دارند ارائه کند.
در این مطالعه، مکان‌های فعال BQ و مشتقات آن (X-BQ) با محاسبات مکانیکی کوانتوم بر روی کوینون ها و کمپلکس‌های با پیوند هیدوژنی نشان داده شده در شکل ۱ بررسی شدند.
مولکول HF یک مولکول کوچک با یک دهنده پیوند هیدروژنی می‌باشد به طوری که ما می‌توانیم برهم کنش‌های O…HF را بدون برهمکنش‌های نامناسب اضافی مطالعه کنیم. از سوی دیگر، الکترونگاتیویته بالای اتم F موجب می‌شود تا برهم کنش پیوند H قوی باشد. همان طور که می‌توان دید، D1-D3 کمپلکس‌های دو تایی، T4-T6 کمپلکس‌های سه تایی و Q7 یک کمپلکس چهارتایی است. مقایسه بین نتایج محاسبات بدست آمده برای سه دسته از کمپلکس‌ها را می‌توان برای بررسی اثرات هم افزا و سینرژیک برهم کنش‌ها، اثر هر برهمکنش بر روی خواص الکترونیک مکان‌های فعال باقی مانده واثرات گروه‌های استخلافی بر روی مکان‌های فعال اسکلت BQ استفاده کرد.
 

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Some biological activities of quinones can be attributed to the H-bonding ability of acceptor oxygen atoms. According to the results obtained from the quantum mechanical calculations performed on a wide variety of complexes between the 1,4-benzoquinone (BQ) derivatives and HF molecules, the interplay between H-bonds and individual H-bond interaction energies (EHB) can be affected by the substituents placed on the six-membered ring of BQ. The total binding energies of complexes become more negative by the electron donating substituents (EDSs) while the changes are reversed by the electron withdrawing substituents (EWSs). The mutual interplay between the X-BQ∙∙∙)HF)n (n= 1-3) interactions has been investigated using the geometrical parameters, synergetic energies (SE) and the EHB values. Hydrogen bonding decreases the reduction potentials (E0 red) and increases the electron affinities (EA) of X-BQ derivatives. Linear relationships have been observed between the E 0 red (and EA) values and the Hammett constants of substituents.

۱٫ Introduction

The quinone compounds are important in a wide variety of biological processes, such as cellular respiration, photosynthesis, blood coagulation, and tumor growth [1-4]. The quinone family, including anthraquinone, napthoquinone and benzoquinone, can readily be converted to the hydroquinone anion, via reaction with a hydride anion in a reversible process. They are also capable to accept one or two electrons to form a radical anion (Q •¯ ) or hydroquinone dianion (Q2−). So, they can inhibit the growth of tumors due to the high electron affinities and low redox potentials [5-7]. In addition to biological activity [8-10], the electron-accepting ability of quinones has a very important role in the organic and inorganic syntheses [11-16]. Benzoquinone derivatives have been specified as electron and proton carriers in photosynthetic and respiratory electron transport chains and as a redox component in the regulation of mitochondrial electron transport [17-22]. These act as primary and secondary electron acceptors in photosynthetic centers [23]. It has been shown that the hydrogen bond formation has an important effect on the structure and activity of quinone compounds in the biological systems [24-27]. The effects of molecular structure and environment on the equilibrium of electron transfer coupled with the H-bonding were obtained from investigation on the reduction potential of quinone systems [28]. The role of each H-bond can be modified by other H-bonds in many chemical and biological systems [29-31]. Recently, the interplay between two or more important non-covalent interactions has been studied in different systems experimentally and theoretically [9,19-33]. Investigation of this effect can be helpful for understanding many biological processes such as binding a drug to the active site of protein. 1,4-benzoquinone (BQ) derivatives are frequently used in many of drug structures. These compounds with four lone pairs of electrons on two oxygen atoms can potentially contribute in four H-bonds as acceptor. The study of synergetic effects can give valuable insights to drug designers when several H-bonds coexist in the BQ complexes. In this work, the active sites of BQ and its derivatives (X-BQ) were investigated by the quantum mechanical calculations on the quinones and hydrogen bonded complexes illustrated in Scheme 1. The HF molecule is small with one H bond donor, so the O∙∙∙HF interactions can be studied without additional unsuitable interactions. On the other hand, high electronegativity of F atom makes the mentioned H-bond interaction suitably strong. As can be seen, D1-D3 are binary complexes, T4-T6 are ternary complexes and Q7 is a quaternary complex. Comparison between the results of calculations obtained for three categories of complexes can be used to investigate the synergetic effects of interactions, the effect of each interaction on the electronic properties of remaining active sites, and the effects of substituents on the active sites of BQ skeleton.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا